UP11 - PERMOHONAN MENGULANG PEPERIKSAAN AKHIR DAN MENYEMPURNAKAN GRED I-INCOMPLETE SEMESTER

 1. Pilih kursus yang disenaraikan SAHAJAyang ingin dipohon untuk mengulang Peperiksaan Akhir
 2. Kursus yang disenaraikan adalah:

   a.Kursus yang ditawarkan oleh Cluster pada semester ini

   b.Kursus tidak melebihi tempoh satu tahun akademik daripada pendaftaran asal

   c.Kursus mempunyai gred yang lengkap; dan

   d.Kursus yang diluluskan gred I – Incomplete

 1. Bayaran atas kadar RM bagi setiap kursus akan dikenakan bagi mengulangi Peperiksaan Akhir   Bayaran akan didebitkan ke dalam akaun pelajar.
 2. Status permohonan akan dimaklumkan pada  bahagian ‘Registered Course’ dalam profil pelajar.
 3. Kursus yang diluluskan untuk mengulang peperiksaan TIDAK BOLEH dibatalkan.

 

SAYA BERSETUJU DENGAN PERKARA DI ATAS

 

  UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN,
  REGISTRI, OPEN UNIVERSITY MALAYSIA