No. Course Code Course Description Credit
1. ABBM4103 APRESIASI MEDIA DAN ANALISIS KRITIKAL 3
2. ABBM4303 PENGURUSAN PENYIARAN 3
3. ABCA2103 PRINSIP PERIKLANAN 3
4. ABCA4203 PENULISAN KAPI 3
5. ABCA4303 KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU 3
6. ABCC1103 PENGANTAR KOMUNIKASI 3
7. ABCC3103 KAJIAN KES KOMUNIKASI KORPORAT 3
8. ABCC3203 PENGURUSAN RISIKO REPUTASI 3
9. ABCD3103 KREATIVITI DALAM PERIKLANAN 3
10. ABCG4103 KOMUNIKASI GLOBAL 3
11. ABCG4203 POLITIK & MEDIA 3
12. ABCJ2103 PENGANTAR KEWARTAWANAN 3
13. ABCJ3103 PENULISAN & PELAPORAN BERITA 3
14. ABCP4106 KERTAS PROJEK (KOMUNIKASI) 6
15. ABCR1103 PERUCAPAN AWAM 3
16. ABCR2103 PRINSIP KOMUNIKASI KORPORAT 3
17. ABCR3103 KEMPEN KOMUNIKASI 3
18. ABCR3203 UNDANG-UNDANG KOMUNIKASI 3
19. ABCS4103 PENULISAN SKRIP 3
20. ABKF1103 PENGANTAR KAJIAN DASAR 3
21. ABKF2303 BIROKRASI DAN PELAKSANAAN DASAR 3
22. ABKF2403 DASAR AWAM DAN MEMBUAT KEPUTUSAN 3
23. ABKF3103 DASAR KESELAMATAN DAN PERTAHANAN MALAYSIA 3
24. ABKF3203 DASAR LUAR MALAYSIA 3
25. ABKF3303 ETNISITI, PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN NASIONAL 3
26. ABKH1203 PASCA MERDEKA DAN PEMBINAAN NEGARA 3
27. ABKK1103 PENGANTAR SAINS POLITIK 3
28. ABKK1203 PENGANTAR TEORI POLITIK 3
29. ABKK1303 POLITIK MALAYSIA 3
30. ABKK2103 PENGANTAR EKONOMI POLITIK 3
31. ABKK2203 POLITIK PERBANDINGAN 3
32. ABKK2303 PROSES POLITIK DAN TINGKAHLAKU 3
33. ABKK3103 POLITIK DUNIA MODEN 3
34. ABKK3203 PEMBANGUNAN POLITIK DAN POLITIK DUNIA KETIGA 3
35. ABKK3303 POLITIK ANTARABANGSA DAN DUNIA ISLAM 3
36. ABKK4103 KERTAS PROJEK (SAINS POLITIK) 3
37. ABMB1103 PENGANTAR KEBUDAYAAN DAN KESENIAN MELAYU 3
38. ABMB1303 TEORI KEBUDAYAAN DAN KESENIAAN MELAYU 3
39. ABMB2103 ISLAM DAN KEBUDAYAAN MELAYU 3
40. ABMB2203 ADAT ISTIADAT MELAYU 3
41. ABMB2303 SENI RUPA DAN KRAF MELAYU 3
42. ABMB3103 SENI MUZIK MELAYU 3
43. ABMB3203 TEATER DAN FILEM MELAYU 3
44. ABMB3303 PELANCONGAN DAN PRODUK BUDAYA 3
45. ABMB4103 PENGURUSAN INDUSTRI BUDAYA DAN SENI KREATIF MELAYU 3
46. ABML1103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU 3
47. ABML3103 BAHASA MELAYU PENULISAN 3
48. ABML4103 BAHASA MELAYU TERJEMAHAN 3
49. ABMP4103 PENGAJIAN MELAYU (KERTAS PROJEK) 3
50. ABMS1103 PENGANTAR PENGAJIAN MELAYU 3
51. ABMS2203 CERPEN DAN NOVEL MELAYU 3
52. ABMS3103 HISTORIOGRAFI MELAYU TRADISIONAL 3
53. ABMS3203 JAWI DAN KAJIAN MANUSKRIP MELAYU 3
54. ABMS3303 DRAMA MELAYU 3
55. ABMS4103 PENULISAN KREATIF 3
56. ABPC1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI KLINIKAL 3
57. ABPC1203 UJIAN DAN PENGUKURAN DALAM PSIKOLOGI 3
58. ABPC2103 PSIKOLOGI ABNORMAL 3
59. ABPC2203 ETIKA DALAM PSIKOLOGI 3
60. ABPC3103 DINAMIKA PENYESUAIAN 3
61. ABPC3303 PRINSIP MODIFIKASI TINGKAHLAKU 3
62. ABPD2103 PERSONALITI 3
63. ABPD3103 PSIKOLOGI DEWASA DAN ORANG TUA 3
64. ABPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
65. ABPG1203 SEJARAH DAN FALSAFAH PSIKOLOGI 3
66. ABPG2203 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 3
67. ABPK1203 PSIKOLOGI KOGNITIF 3
68. ABPK2103 MOTIVASI 3
69. ABPK3203 PSIKOLOGI PEMBELAJARAN 3
70. ABPR1103 STATISTIK UNTUK PSIKOLOGI 3
71. ABPS2103 PSIKOLOGI SILANG BUDAYA 3
72. ABPS3103 PSIKOLOGI KEUSAHAWANAN DAN PRODUKTIVITI 3
73. ABPS3203 PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI 3
74. ABPT4106 KERTAS PROJEK (PSIKOLOGI) 6
75. ABSA1103 PRINSIP AQIDAH 3
76. ABSB3103 FIQH IBADAT 3
77. ABSC3103 KOMUNIKASI PENDEKATAN ISLAM 3
78. ABSD2103 SIASAH SYAR'IYYAH 3
79. ABSF2203 USUL FIQH II 3
80. ABSF4103 QAWAID FIQHIYAH 3
81. ABSH2103 'ULUM AL-HADITH 3
82. ABSK3103 FIQH MUNAKAHAT 3
83. ABSL3103 BAHASA ARAB KOMUNIKASI I 3
84. ABSL3203 BAHASA ARAB KOMUNIKASI II 3
85. ABSP4103 PRINSIP PENGURUSAN ISLAM 3
86. ABSS2103 PRINSIP PEMASARAN 3
87. ABST1103 SIRAH NABAWIYYAH DAN AKHLAK 3
88. ABST4106 KERTAS PROJEK (PENGAJIAN ISLAM) 6
89. ABSW3103 KEWANGAN ISLAM 3
90. ABSY1103 PENGENALAN KEPADA SYARIAH 3
91. ABXH1103 APLIKASI SEJARAH 3
92. ABXM1103 MANUSIA, MASYARAKAT DAN BUDAYA 3
93. ABXS1103 PENGANTAR SAINS SOSIAL 3
94. ADPB3103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI BIOLOGI 3
95. ADPC2203 ETHICS IN PSYCHOLOGY 3
96. ADPC3103 PENGENALAN KEPADA KELAKUAN PENGGUNA 3
97. ADPC3203 KAEDAH PENYELIDIKAN 3
98. ADPC3303 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 3
99. ADPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
100. ADPG2103 PSIKOLOGI KESIHATAN 3
101. ADPK2103 MOTIVASI DAN EMOSI 3
102. ADPK2203 PENGENALAN KEPADA PERSEPSI DAN PSIKOLOGI KOGNITIF 3
103. ADPP3103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI POSITIF 3
104. ADPS1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI SOSIAL 3
105. ADPT3203 PENGENALAN KEPADA UJIAN PSIKOLOGI DAN PENGUKURAN 3
106. ADSB2103 PRINSIP FIQH IBADAT 3
107. ADSE1103 SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3
108. ADSE2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 3
109. ADSE3103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
110. ADSF1103 PENGENALAN USUL FIQH 3
111. ADSF3103 PENGENALAN QAWAID FIQHIYYAH 3
112. ADSH1203 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM 3
113. ADSH2103 HADITH-HADITH PILIHAN 3
114. ADSJ2103 PRINSIP FIQH JINAYAT 3
115. ADSL2103 BAHASA ARAB KOMUNIKASI 3
116. ADSL3103 KEMAHIRAN PENGAJARAN BAHASA ARAB 3
117. ADSP3106 PRAKTIKUM 6
118. ADSQ1103 PENGENALAN ULUM AL-QURAN 3
119. ADSQ2103 KEMAHIRAN AL-QURAN 3
120. ADSS2103 TASAWWUR ISLAM 3
121. BBAA4203 AUDIT II 3
122. BBAE4103 EKONOMI PERTANIAN 3
123. BBAP2103 PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
124. BBAP4103 ANALISIS PELABURAN 3
125. BBAS4103 SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN I 3
126. BBAS4203 SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN II 3
127. BBAT4103 TEORI PERAKAUNAN 3
128. BBAW2103 PERAKAUNAN KEWANGAN 3
129. BBBM4103 PENGURUSAN BANK 3
130. BBCG3103 TADBIR URUS KORPORAT 3
131. BBCH4103 ISU-ISU SEMASA DAN ARAH ALIRAN HOSPITALITI 3
132. BBCM4103 PENGURUSAN PAMPASAN 3
133. BBCP4103 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN KERJAYA 3
134. BBCS4103 KAJIAN KES BERSEPADU 3
135. BBCT4103 ISU-ISU SEMASA DAN ARAH ALIRAN PELANCONGAN 3
136. BBDG2103 PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI I 3
137. BBDH4103 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
138. BBEC5103 EKONOMETRIK 3
139. BBED4103 E-DAGANG 3
140. BBEK1103 PRINSIP MIKROEKONOMI 3
141. BBEK2103 MIKROEKONOMI 3
142. BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI 3
143. BBEM1103 EKONOMI MALAYSIA 3
144. BBEM4103 PENGURUSAN ACARA 3
145. BBEO4103 OPERASI EKONOMI 3
146. BBFA1103 PERAKAUNAN PENGENALAN 3
147. BBFA2103 PERAKAUNAN KEWANGAN DAN LAPORAN I 3
148. BBFA2203 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN I 3
149. BBFA2303 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN II 3
150. BBFA4403 PERAKAUNAN KEWANGAN LANJUTAN 3
151. BBFS4103 ANALISIS PENYATA KEWANGAN 3
152. BBFT3103 TAMBANG DAN TIKET BERKOMPUTER 3
153. BBGO4103 GELAGAT ORGANISASI 3
154. BBGP4103 GELAGAT PENGGUNA 3
155. BBHC4103 PELANCONGAN BUDAYA DAN WARISAN 3
156. BBHF4103 PENGURUSAN PELANCONGAN DAN AGENSI PELANCONGAN 3
157. BBHI4103 PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
158. BBHL3103 UNDANG-UNDANG PELANCONGAN DAN HOSPITALITI 3
159. BBHM4103 PENGURUSAN PERAYAAN DAN ACARA KHAS 3
160. BBHT2103 PENGANTAR INDUSTRI HOSPITALITI DAN PELANCONGAN 3
161. BBIA4103 PERAKAUNAN ANTARABANGSA 3
162. BBIE4103 EKONOMI ANTARABANGSA 3
163. BBIF4103 KEWANGAN ANTARABANGSA 3
164. BBIH4103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA ANTARABANGSA 3
165. BBIM4103 PEMASARAN ANTARABANGSA 3
166. BBIT3103 PERDAGANGAN ANTARABANGSA 3
167. BBKI4103 PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM 3
168. BBKN3103 KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
169. BBLM4103 PENGURUSAN LOGISTIK 3
170. BBMA3103 PERAKAUNAN PENGURUSAN I 3
171. BBMA3203 PERAKAUNAN PENGURUSAN II 3
172. BBMA4303 PERAKAUNAN PENGURUSAN LANJUTAN 3
173. BBMC4103 PENGURUSAN PERUBAHAN 3
174. BBME1103 EKONOMI MATEMATIK I 3
175. BBMG4103 PEMASARAN HIJAU 3
176. BBMK2103 PRINSIP PEMASARAN 3
177. BBMP1103 MATEMATIK PENGURUSAN 3
178. BBMR4103 PERHUBUNGAN PEMASARAN 3
179. BBMS4103 PERKHIDMATAN PEMASARAN 3
180. BBNG3103 PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
181. BBNP4103 PENILAIAN PRESTASI 3
182. BBPB2103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
183. BBPC4103 PERAKAUNAN SEKTOR AWAM 3
184. BBPE4103 PERANCANGAN & PENILAIAN PROJEK 3
185. BBPI4103 OPERASI PERBANKAN ISLAM 1 3
186. BBPJ4103 PROJEK I 3
187. BBPJ4203 PROJEK II 3
188. BBPM2103 PENGURUSAN PEMASARAN I 3
189. BBPM2203 PENGURUSAN PEMASARAN II 3
190. BBPM4103 PENGURUSAN PELABURAN PORTFOLIO 3
191. BBPP1103 PRINSIP PENGURUSAN 3
192. BBPP1203 PRINSIP PENGURUSAN BAGI MAJOR BUKAN PERNIAGAAN 3
193. BBPR2103 PERANCANGAN, PEREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
194. BBPS4103 PENGURUSAN STRATEGIK 3
195. BBPT4106 LATIHAN INDUSTRI 6
196. BBPT4108 LATIHAN INDUSTRI 8
197. BBPW3103 PENGURUSAN KEWANGAN I 3
198. BBPW3203 PENGURUSAN KEWANGAN II 3
199. BBRC4103 KAEDAH PENYELIDIKAN 3
200. BBRM4103 PENGURUSAN PERUNCITAN 3
201. BBRS4103 PENYELIDIKAN PEMASARAN 3
202. BBSA4103 PERAKAUNAN KEWANGAN TERKHUSUS 3
203. BBSB4103 PENGURUSAN SILANG BUDAYA 3
204. BBSC4103 PENGURUSAN STRATEGIK RANGKAIAN BEKALAN 3
205. BBSG4103 PENGURUSAN DAN STRATEGI PEMASARAN 3
206. BBSH4103 PENGURUSAN HAZAD 3
207. BBSM4103 JUALAN DAN PENGURUSAN JUALAN 3
208. BBSN4103 KEMAHIRAN PERUNDINGAN 3
209. BBSS1103 KAEDAH STATISTIK 3
210. BBST4103 FUTURE SUSTAINABILITY IN TOURISM DEVELOPMENT 3
211. BBTM3103 PEMASARAN PELANCONGAN 3
212. BBTS3103 PSIKOLOGI PELANCONGAN 3
213. BBTT1103 PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
214. BBTX4103 PERCUKAIAN I 3
215. BBTX4203 PERCUKAIAN II 3
216. BBUI3103 UNDANG-UNDANG PEKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN 3
217. BBUN2103 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN 3
218. BBUS2103 UNDANG-UNDANG SYARIKAT 3
219. BBWI4103 PENGURUSAN GUDANG DAN INVENTORI 3
220. BDAA3103 ASAS PENGAUDITAN 3
221. BDAA4103 AUDIT DAN JAMINAN 3
222. BDAP2203 ASAS PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
223. BDAT3103 TEORI DAN AMALAN PERAKAUNAN 3
224. BDAU2103 ASAS UNDANG-UNDANG 3
225. BDAW2103 ASAS PERAKAUNAN KEWANGAN 3
226. BDBB4103 PENGANTAR PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
227. BDBM1103 MATEMATIK PERNIAGAAN 3
228. BDCA2203 ASAS PERAKAUNAN KOS 3
229. BDCM4103 PENGANTAR PENGURUSAN PAMPASAN 3
230. BDCP2103 PERAKAUNAN BERKOMPUTER 3
231. BDDN4103 PENGANTAR PEMBUATAN KEPUTUSAN PERNIAGAAN 3
232. BDEK1103 PENGANTAR MIKROEKONOMI 3
233. BDEK2203 PENGANTAR MAKROEKONOMI 3
234. BDFA1103 PERAKAUNAN KEWANGAN I 3
235. BDFA2103 PERAKAUNAN KEWANGAN II 3
236. BDFA3103 PERAKAUNAN KEWANGAN III 3
237. BDFA4103 FINANCIAL ACCOUNTING IV 3
238. BDFA4203 PERAKAUNAN KEWANGAN V 3
239. BDGO4103 PENGANTAR GELAGAT ORGANISASI 3
240. BDHI4103 PENGANTAR PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
241. BDIS4103 PENGANTAR SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA 3
242. BDKM2103 PENGANTAR KOMUNIKASI PEMASARAN 3
243. BDKN3103 PENGANTAR KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
244. BDKO1103 ASAS KOMUNIKASI ANTARA PERORANGAN 3
245. BDMA3203 PRINSIP PENGURUSAN PERAKAUNAN 3
246. BDMG4103 MERCHANDISING 3
247. BDMH4103 PENGANTAR PEMASARAN PERHUBUNGAN 3
248. BDMR4103 PENGANTAR PEMASARAN PERKHIDMATAN 3
249. BDNG3103 PENGANTAR PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
250. BDNP3103 PENGANTAR PENILAIAN PRESTASI 3
251. BDOE4103 ORGANISASI DAN PERSEKITARAN 3
252. BDPB2103 PENGANTAR PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
253. BDPH4103 PENGANTAR PENGURUSAN HAZAD 3
254. BDPL4103 PENGANTAR PENGURUSAN PELABURAN 3
255. BDPM1103 PENGANTAR PEMASARAN 3
256. BDPO4103 PENGANTAR PENGURUSAN OPERASI 3
257. BDPP1103 PENGANTAR PENGURUSAN 3
258. BDPP1203 PENGENALAN PENGURUSAN BAGI MAJOR BUKAN PERNIAGAAN 3
259. BDPR3103 PENGENALAN PERANCANGAN, PENGREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
260. BDPW3103 PENGANTAR KEWANGAN 3
261. BDRT4103 PENGANTAR PERUNCITAN 3
262. BDST1303 STATISTIK PERNIAGAAN 3
263. BDTX3103 PENGANTAR PERCUKAIAN 3
264. BDTX3203 PERCUKAIAN PERTENGAHAN 3
265. BDUE3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG PEKERJAAN 3
266. BDUK3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG KONTRAK 3
267. BDUS3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG SYARIKAT 3
268. CBAA3103 ANIMASI 2D 3
269. CBAA4203 ANIMASI 3D 3
270. CBAD2103 ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM 3
271. CBBD2103 BASIC DRAWING 3
272. CBBR4003 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 3
273. CBBR4106 PROJEK 6
274. CBBR4108 PROJEK 8
275. CBCA2103 SENI BINA KOMPUTER 3
276. CBCH4103 INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER 3
277. CBCM4103 CHANGE SOFTWARE MANAGEMENT 3
278. CBCN4103 PENGENALAN KEPADA RANGKAIAN 3
279. CBCP2101 PENGATURCARAAN KOMPUTER I 1
280. CBCP220 PENGATURCARAAN KOMPUTER II 2
281. CBCS4103 PENGENALAN KEPADA AUDIT, KESELAMATAN DAN KAWALAN SISTEM MAKLUMAT 3
282. CBCT2203 KONSEP ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
283. CBDA2103 ANALISIS DAN PEMODELAN DATA 3
284. CBDB4103 PANGKALAN DATA PERANTARAAN 3
285. CBDS2103 STRUKTUR DATA 3
286. CBDT3103 PENGENALAN KEPADA SISTEM TERAGIH 3
287. CBEC3203 APLIKASI RANGKAIAN DALAM E-DAGANG 3
288. CBEC4103 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN GUDANG DATA 3
289. CBFS4203 SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 3
290. CBGA3104 ANIMASI I 4
291. CBGD3103 REKABENTUK GRAFIK 3
292. CBGE3003 3D ANIMATION ESSENTIALS 3
293. CBID3103 REKABENTUK ANTARA MUKA 3
294. CBIT4106 LATIHAN INDUSTRI 6
295. CBJP4103 INTERMEDIATE JAVA PROGRAMMING 3
296. CBKI4103 PENGURUSAN PENGETAHUAN 3
297. CBLM4103 IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT OF OPEN SOURCE SOFTWARE 3
298. CBLP4203 TEKNIK PEMPROSESAN BAHASA 3
299. CBLX3103 INTRODUCTION TO LINUX 3
300. CBLX3203 INTERMEDIATE LINUX I 3
301. CBLX4103 ADVANCED LINUX I 3
302. CBMA2103 MATEMATIK DISKRET 3
303. CBMC4103 PERKOMPUTERAN MOBILE UNTUK MULTIMEDIA 3
304. CBMD4103 MOBILE DESIGN 3
305. CBMI4103 MEDIA INTERAKTIF 3
306. CBMP2203 PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA 3
307. CBMS4303 SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
308. CBMT2103 PENGANTAR TEKNOLOGI MULTIMEDIA 3
309. CBND3203 REKABENTUK DAN PENGATURCARAAN RANGKAIAN PERTENGAHAN 3
310. CBNL3103 PENGENALAN KEPADA PROTOKOL RANGKAIAN 3
311. CBOF4103 OFFICE PRODUCTIVITY SUITE 3
312. CBOP3103 PENDEKATAN ORIENTASI OBJEK UNTUK PEMBANGUNAN PERISIAN 3
313. CBOP3203 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK 3
314. CBOP3403 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK II 3
315. CBPA4103 PENGARANGAN MULTIMEDIA I 3
316. CBPM4103 PENGURUSAN PROJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
317. CBRE3103 KEJURUTERAAN KEPERLUAN 3
318. CBSC4103 PEMBANGUNAN PERISIAN 3
319. CBSE4103 KEJURUTERAAN PERISIAN 3
320. CBSM4203 SISTEM MAKLUMAT STRATEGIK 3
321. CBSN4103 KESELAMATAN RANGKAIAN 3
322. CBSR4003 TEKNOLOGI PELAYAN WEB 3
323. CBSR4103 KESELAMATAN PELAYAN 3
324. CBSS4103 SISTEM SOKONGAN KEPUTUSAN 3
325. CBSU4103 SECURITY OF MOBILE COMMUNICATIONS 3
326. CBTC3104 LATIHAN BERSANDARKAN KOMPUTER 4
327. CBVT4203 TEKNOLOGI VIDEO UNTUK MULTIMEDIA 3
328. CBWD4103 REKABENTUK WEB I 3
329. CBWD4104 REKABENTUK WEB 4
330. CBWD4204 REKABENTUK WEB II 4
331. CBWP2203 PENGATURCARAAN WEB 3
332. CBWT3103 TEKNOLOGI WAYARLES 3
333. CDCA2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT & PENGGUNAAN 3
334. CDCT2203 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN PERSEKITARAN 3
335. CDDB3103 INTRODUCTION TO DATABASE 3
336. CDDB3203 PANGKALAN DATA HUBUNGAN 3
337. CDEC3103 PENGENALAN KEPADA E-DAGANG 3
338. CDIS2103 PENGENALAN KEPADA SISTEM MULTIMEDIA 3
339. CDLX3103 BASICS OF LINUX 3
340. CDMP2203 PENGENALAN KEPADA PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA 3
341. CDMT2103 ASAS TEKNOLOGI MULTIMEDIA 3
342. CDOP3203 PENGATURCARAAN JAVA 3
343. CDPR4103 PROJEK DIPLOMA 3
344. CDSE3103 INTRODUCTION TO SOFTWARE ENGINEERING 3
345. CDSM3103 PENGENALAN KEPADA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
346. CDWP2203 PENGENALAN KEPADA PENGATURCARAAN WEB 3
347. EBCT3103 TEKNOLOGI PEMBINAAN 3
348. EBEE4103 ELEKTRONIK ANALOG DAN DIGITAL 3
349. EBEG4103 PENGURUSAN TENAGA 3
350. EBES2103 SAINS KEJURUTERAAN 3
351. EBHV3203 KAEDAH PENGAJARAN DALAM PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL 3
352. EBIP3103 KEJURUTERAAN INDUSTRI DAN PENGURUSAN PRODUKTIVITI 3
353. EBIT3103 TEKNOLOGI MAKLUMAT UNTUK PEMBUATAN 3
354. EBLS4103 LEAN SIX SIGMA 3
355. EBMC3103 EKONOMI KEJURUTERAAN 3
356. EBME2103 SISTEM MEKANIKAL DAN ELEKTRIK DALAM BANGUNAN 3
357. EBME3103 PERANCANGAN DAN REKA BENTUK FASILITI 3
358. EBMP2203 PENGENALAN KEPADA SISTEM PEMBUATAN 3
359. EBMP3103 TEKNOLOGI PENGELUARAN 3
360. EBMP3203 STRATEGI PEMBUATAN 3
361. EBPD4103 PEMBANGUNAN PROJEK DAN KEWANGAN 3
362. EBPM3103 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK DAN FASILITI 3
363. EBPM3203 PENJADUALAN DAN KAWALAN PROJEK 3
364. EBPM3303 PENGURUSAN RISIKO PROJEK 3
365. EBPM4103 PENYELENGGARAAN PRODUKTIF MENYELURUH 3
366. EBQS3103 PENGUKURAN DALAM KERJA 3
367. EBQS3203 ANALISIS KOS DAN ANGGARAN 3
368. EBTD4103 PEMBANGUNAN PRODUK BARU 3
369. EBTK3103 PENGURUSAN TENDER DAN KONTRAK 3
370. EBTM3103 PENGURUSAN PROJEK 3
371. EBTM4303 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN 3
372. EBTP4106 PROJEK 6
373. EBTQ3103 KAWALAN KUALITI 3
374. EBTQ3203 PENGURUSAN KUALITI 3
375. EBTT3103 INOVASI DAN PENGURUSAN TEKNOLOGI 3
376. EBXC4103 SISTEM KAWALAN 3
377. EBXD2103 LUKISAN KEJURUTERAAN 3
378. EBXT2103 TEKNOLOGI KEJURUTERAAN 3
379. EDEC2203 TEORI LITAR 2 3
380. EDMM3203 MEKANIK MESIN 3
381. EDTP3104 PROJEK 4
382. EDXC3103 SISTEM KAWALAN 3
383. EDXP3204 PROJEK REKABENTUK 4
384. EDXS3103 KEKUATAN BAHAN 3
385. HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK 3
386. HBAE1403 MENGGAMBAR 3
387. HBAE2103 CORAK DAN REKAAN 3
388. HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 3
389. HBAE3103 KRAF TRADISIONAL 3
390. HBAE3303 PENGENALAN SEJARAH SENI 3
391. HBAE4103 PENDIDIKAN SENI VISUAL I 3
392. HBAE4403 PROJEK KHAS 3
393. HBAL1203 KURIKULUM BAKSR 3
394. HBAL2203 KEMAHIRAN BERTUTUR BAHASA ARAB 3
395. HBAL3103 KEMAHIRAN MEMBACA BAHASA ARAB 3
396. HBAL3203 KEMAHIRAN MENULIS BAHASA ARAB 3
397. HBCL3203 KESUSASTERAAN BAHASA CINA I (PUISI) 3
398. HBCL3403 TATABAHASA BAHASA CINA KUNO 3
399. HBCL4203 KESUSASTERAAN BAHASA CINA III (PROSA) 3
400. HBCL4303 KESUSASTERAAN BAHASA CINA IV (DRAMA DAN FIKSYEN) 3
401. HBCL4403 KESUSASTERAAN BAHASA CINA V (MODEN) 3
402. HBEC1103 PENGENALAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
403. HBEC1203 PERKEMBANGAN KOGNITIF 3
404. HBEC2103 LITERASI DAN BAHASA BAGI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
405. HBEC2203 KURIKULUM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
406. HBEC2303 PERKEMBANGAN KURIKULUM: PERSPEKTIF DI MALAYSIA 3
407. HBEC2403 KUSUSASTERAAN KANAK-KANAK 1 : CERITA RAKYAT ANTARABANGSA 3
408. HBEC2403 PENGURUSAN TINGKAH LAKU UNTUK KANAK-KANAK KECIL 3
409. HBEC2503 MATEMATIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
410. HBEC2603 PENGAJARAN BAHASA INGGERIS UNTUK AWAL KANAK-KANAK 3
411. HBEC2703 SAINS DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
412. HBEC2803 LEARNING THROUGH PLAY IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION 3
413. HBEC2903 PENGURUSAN TINGKAH LAKU UNTUK KANAK-KANAK KECIL 3
414. HBEC3103 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU KANAK-KANAK 3
415. HBEC3203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK 3
416. HBEC3403 KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
417. HBEC3503 PENDIDIK EFEKTIF DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
418. HBEC3603 KESUSASTERAAN KANAK-KANAK 2 : CERITA RAKYAT MALAYSIA 3
419. HBEC3703 KELUARGA & HUBUNGAN KOMUNITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
420. HBEC3803 PERANCANGAN & PENTADBIRAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
421. HBEC3903 TEKNOLOGI DAN ICT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
422. HBEC4203 PENILAIAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
423. HBEC4303 PERSEKITARAN FIZIKAL BERKUALITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
424. HBEC4403 KEMAHIRAN SOSIAL DAN PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 3
425. HBEC4503 KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
426. HBEC4606 PRAKTIKUM 6
427. HBEC4706 PRAKTIKUM I 6
428. HBEF1103 SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3
429. HBEF1203 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 3
430. HBEF1303 PENDIDIKAN KOKURIKULUM 3
431. HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN 3
432. HBEF1503 MASYARAKAT DAN TAMADUN 3
433. HBEF2103 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3
434. HBEF2303 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 3
435. HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 3
436. HBEF2703 KO-KURIKULUM 3
437. HBEF2803 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN 3
438. HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN 3
439. HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
440. HBEF3503 PENDIDIKAN INKLUSIF 3
441. HBEF3603 AMALAN PROFESIONAL 3
442. HBEF3703 PENGENALAN KEPADA BIMBINGAN DAN KAUNSELING 3
443. HBEF4106-1 KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 1 6
444. HBEF4106- KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 2 6
445. HBEF4303 PROJEK KAJIAN TINDAKAN 3
446. HBEF4606 PRAKTIKUM 6
447. HBEL1203 DESKRIPSI BAHASA 3
448. HBEL2103 PENGAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3
449. HBEL2203 PENGAJARAN BACAAN 3
450. HBEL3103 PENGAJARAN PENULISAN 3
451. HBEL3203 PENGAJARAN TATABAHASA 3
452. HBEL3403 PENGAJARAN KESUSASTERAAN 3
453. HBEL4403 MORFOLOGI, SINTAKSIS DAN SEMANTIK 3
454. HBEM1103 ASAS PENTADBIRAN PENDIDIKAN 3
455. HBEM1203 PERANCANGAN PENDIDIKAN 3
456. HBEM1303 PENGURUSAN KURIKULUM 3
457. HBEM1403 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3
458. HBEM1503 PENYELIAAN DAN PENCERAPAN DI SEKOLAH 3
459. HBEM2103 KEPIMPINAN SEKOLAH 3
460. HBEM2303 PENGURUSAN HAL EHWAL PELAJAR 3
461. HBEM3103 PENGURUSAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN 3
462. HBEM3303 AKTA DAN LAPORAN PENDIDIKAN 3
463. HBEM3403 PENTADBIRAN KEWANGAN SEKOLAH 3
464. HBEM3503 PENGURUSAN PUSAT SUMBER 3
465. HBEM4103 PENGURUSAN PERHUBUNGAN MASYARAKAT 3
466. HBEM4203 PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KO-KURIKULUM 3
467. HBEM4304 INTERNSHIP 1 4
468. HBEM4403 PENGURUSAN PERUBAHAN DI SEKOLAH 3
469. HBES1203 ENGLISH ACROSS TIME AND SPACE 3
470. HBES1303 CRITICAL WRITING 3
471. HBES1403 ENGLISH GRAMMAR 3
472. HBES2103 SOCIOLINGUISTICS 3
473. HBES2403 PSYCHOLINGUISTICS 3
474. HBES3303 LANGUAGE POLICY AND PLANNING 3
475. HBES3503 ADVANCED WRITING: ELEMENTS OF STYLE 3
476. HBES3703 CONTEMPORARY ASIAN SHORT FICTION 3
477. HBES4303 PROFESSIONAL WRITING I: CORE COMPETENCIES 3
478. HBES4503 CRITICAL AND CULTURAL THEORY 3
479. HBES4603 CONTEMPORARY FICTION AND FILM 3
480. HBES4703 PROFESSIONAL WRITING II: WRITING ACROSS FIELDS 3
481. HBES4803 POSTCOLONIAL STUDIES 3
482. HBET1103 INTRODUCTION TO GENERAL LINGUISTICS 3
483. HBET1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA INGGERIS 3
484. HBET1303 PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
485. HBET1403 SOSIOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
486. HBET1503 PRINCIPLES AND PRACTICE OF TESL METHODOLOGY 3
487. HBET2103 GRAMMAR IN ESL 3
488. HBET2203 TEACHING OF GRAMMAR IN ESL 3
489. HBET2303 WRITING IN ESL 3
490. HBET2403 TEACHING OF WRITING IN ESL 3
491. HBET3103 COMMUNICATION SKILLS FOR ESL TEACHERS 3
492. HBET3203 READING IN ESL 3
493. HBET3303 TEACHING OF READING IN ESL 3
494. HBET3403 LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
495. HBET3503 TEACHING LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
496. HBET3603 TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 3
497. HBET4103 INTRODUCTION TO DRAMA & POETRY 3
498. HBET4203 TEACHING OF DRAMA AND POETRY IN ESL 3
499. HBET4303 INTRODUCTION TO NOVELS & SHORT STORIES 3
500. HBET4403 TEACHING OF NOVELS AND SHORT STORIES IN ESL 3
501. HBET4503 TESTING AND EVALUATION IN ESL 3
502. HBET4603 PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE 3
503. HBET4703 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 3
504. HBHE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN KESIHATAN 3
505. HBHE1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN 3
506. HBHE2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 3
507. HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT 3
508. HBHE3203 KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN 3
509. HBIS1203 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN I 3
510. HBIS3103 FIQH I 3
511. HBIS3203 FIQH II 3
512. HBIS3903 KAJIAN TEKS HADITH-BUKHARI DAN MUSLIM 3
513. HBIS4203 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN III 3
514. HBIS4303 ADAB & AKHLAK ISLAMIAH II 3
515. HBIS4403 PENGAJIAN HADIS 3
516. HBLS1203 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 3
517. HBLS2103 LUKISAN TEKNIK DAN CAD 3
518. HBLS3203 ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 3
519. HBLS3303 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA 3
520. HBLS3403 HORTIKULTUR 3
521. HBLS4203 AKUAKULTUR 3
522. HBLS4303 PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM 3
523. HBLS4403 PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 3
524. HBME2103 PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 2 3
525. HBME2203 PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 3 3
526. HBML1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 3
527. HBML2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3
528. HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
529. HBML3103 PENGAJARAN KOMSAS DALAM BAHASA MELAYU 3
530. HBML3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
531. HBML3303 PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK 3
532. HBML3403 LINGUISTIK DAN SOSIOLINGUISTIK 3
533. HBML4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU 3
534. HBML4203 KESUSASTERAAN MELAYU 3
535. HBML4303 KURIKULUM DAN PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
536. HBML4403 KOMPETENSI DALAM BAHASA MELAYU 3
537. HBMS1103 PENGENALAN PENDIDIKAN MUZIK 3
538. HBMS2103 PENGAJARAN MUZIK II 3
539. HBMS2203 PENGAJARAN MUZIK III 3
540. HBMS3103 PENGAJARAN MUZIK IV 3
541. HBMS3203 PENGAJARAN MUZIK V 3
542. HBMS3303 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN KOIR 3
543. HBMS4103 MUZIK DALAM BILIK DARJAH 3
544. HBMS4303 PERANCANGAN PENGAJARAN MUZIK 3
545. HBMS4403 PENILAIAN MUZIK 3
546. HBMT1103 PENGENALAN PENDIDIKAN MATEMATIK 3
547. HBMT2103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I 3
548. HBMT2203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN II 3
549. HBMT3103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN III 3
550. HBMT3203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN IV 3
551. HBMT3403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN II 3
552. HBMT4103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN III 3
553. HBMT4203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN I 3
554. HBMT4303 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN II 3
555. HBMT4403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN III 3
556. HBPE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI 3
557. HBPE1203 KECERGASAN FIZIKAL 3
558. HBPE2103 PERGERAKAN ARTISTIK DAN KREATIF 3
559. HBPE3103 KEGIATAN PROFESIONAL (PERMAINAN) 3
560. HBPE3203 PENDIDIKAN LUAR 3
561. HBPE3403 PENGURUSAN SUKAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
562. HBPE4103 PEMBELAJARAN MOTOR 3
563. HBPE4303 PENGENALAN ANATOMI DAN FISIOLOGI 3
564. HBPE4403 BIOMEKANIK SUKAN 3
565. HBPS2103 ASUHAN KANAK-KANAK 3
566. HBPS2303 PENGANTAR PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
567. HBPS3203 BAHASA DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
568. HBPS3303 PERKEMBANGAN AFEKTIF DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
569. HBPS4303 INTERAKSI DAN BIMBINGAN KANAK-KANAK 3
570. HBPS4403 PERKEMBANGAN MORAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
571. HBQE1203 RASM AL-UTHMANI 3
572. HBQE2103 AL-TAJWID 3
573. HBQE2203 AL-QIRAAT 3
574. HBQE3203 ILMU TAFSIR 3
575. HBSC1203 BIOLOGI I : ASAS KEHIDUPAN 3
576. HBSC2103 KIMIA I 3
577. HBSC2203 KEPERLUAN UNTUK MEMPELAJARI SAINS 3
578. HBSC3203 KIMIA II 3
579. HBSC3403 MERANCANG DAN MENILAI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS 3
580. HBSC4103 FIZIK I 3
581. HBSC4203 BUMI DAN ANGKASA 3
582. HBSC4303 FIZIK II 3
583. HBSE3203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING DALAM PENDIDIKAN KHAS 3
584. HBSE3303 CIRI-CIRI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS 3
585. HBSE3403 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS I 3
586. HBSE4103 REKREASI UNTUK PENDIDIKAN KHAS 3
587. HBSE4203 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS II 3
588. HBSE4303 PENGENALAN BAHASA ISYARAT (KTBM) 3
589. HBSE4403 PENGENALAN BRAILLE 3
590. HBSS2203 PERKEMBANGAN EKONOMI ASAS 3
591. HDEF4603 PRAKTIKUM I 3
592. HDEF4606 PRAKTIKUM 6
593. HDML1103 PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU 3
594. HDML1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 3
595. HDML2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3
596. HDML3103 PENGAJARAN KOMSAS DALAM BAHASA MELAYU 3
597. HDPS1103 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
598. HDPS1203 PENGURUSAN TINGKAH LAKU KANAK-KANAK 3
599. HDPS1303 PENGENALAN KEPADA PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 3
600. HDPS2103 KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
601. HDPS2203 PEMERHATIAN DAN PENTAKSIRAN KANAK-KANAK 3
602. HDPS2303 POLISI DAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
603. HDPS3103 PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
604. HDPS3203 BAHASA, LITERASI DAN KOMUNIKASI 3
605. HDPS3303 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN KOGNITIF 3
606. HDPS3403 SENI DAN KREATIVITI KANAK-KANAK 3
607. HDPS3503 AWAL MATEMATIK UNTUK KANAK-KANAK 3
608. HDPS3603 AWAL SAINS UNTUK KANAK-KANAK 3
609. HDPS4103 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN AFEKTIF 3
610. HDPS4203 KESELAMATAN DAN KESIHATAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
611. HDPS4303 PERKEMBANGAN KURIKULUM PRASEKOLAH MALAYSIA 3
612. HDPS4503 MUZIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
613. HDPS4603 AWAL MUZIK UNTUK KANAK-KANAK 3
614. MPU2163 PENGAJIAN MALAYSIA 3
615. MPU2163 PENGAJIAN MALAYSIA 2 3
616. MPU2213 BAHASA KEBANGSAAN A 3
617. MPU KEUSAHAWANAN 1 2
618. MPU2223 KEUSAHAWANAN 1 3
619. MPU231 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 1 2
620. MPU2313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
621. MPU241 KOKURIKULUM 2
622. MPU311 HUBUNGAN ETNIK 2
623. MPU3113 HUBUNGAN ETNIK 3
624. MPU31 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 2
625. MPU3123 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 3
626. MPU3213 BAHASA KEBANGSAAN A 3
627. MPU3223 KEUSAHAWANAN 2 3
628. MPU3243 PENGAJIAN ALAM SEKITAR 3
629. MPU3253 BIMBINGAN DAN KAUNSELING 3
630. MPU3263 PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIF 3
631. MPU3313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
632. MPU3313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 2 3
633. MPU341 KHIDMAT MASYARAKAT 2
634. MPW1113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
635. MPW1133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
636. MPW1143 PENGAJIAN ISLAM 3
637. MPW1153 PENDIDIKAN MORAL 3
638. MPW2113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
639. MPW2133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
640. MPW2143 PENGAJIAN ISLAM 3
641. MPW2153 PENDIDIKAN MORAL 3
642. NBBS1104 PENGURUSAN DAN PENGAJIAN PERUNDANGAN PERUBATAN B 4
643. NBBS1204 PROFESIONALISMA DAN ISU-ISU DALAM KEJURURAWATAN 4
644. NBBS1303 PENGAJARAN DALAM KEJURURAWATAN B 3
645. NBBS2106 PROJEK PENYELIDIKAN B 6
646. NBHS1103 PENILAIAN KEJURURAWATAN LANJUTAN 3
647. NBHS1203 STATISTIK DAN PENYELIDIKAN KEJURURAWATAN B 3
648. NBHS1204 PENYELIDIKAN DAN STATISTIK 4
649. NBHS1403 FARMAKOLOGI UNTUK JURURAWAT 3
650. NBNC110 LATIHAN KLINIKAL 9 2
651. NBNC1204 LATIHAN KLINIKAL 10 4
652. NBNC1307 LATIHAN KLINIKAL 11 7
653. NBNC1403 LATIHAN KLINIKAL KEJURURAWATAN PENJAGAAN KRITIKAL 3
654. NBNC1503 LATIHAN KLINIKAL KEJURURAWATAN TRAUMA DAN KECEMASAN 3
655. NBNC1603 LATIHAN KLINIKAL 1 3
656. NBNC1703 LATIHAN KLINIKAL 2 3
657. NBNC2407 LATIHAN KLINIKAL 12 7
658. NBNC2504 LATIHAN KLINIKAL 13 4
659. NBNC2603 LATIHAN KLINIKAL KEJURURAWATAN KESIHATAN MENTAL PSIKIATRI 3
660. NBNC2703 LATIHAN KLINIKAL KEJURURAWATAN KANAK-KANAK 3
661. NBNS1103 TRANSCULTURE IN NURSING 3
662. NBNS1404 KEJURURAWATAN PENJAGAAN KRITIKAL 4
663. NBNS1504 KEJURURAWATAN TRAUMA DAN KECEMASAN 4
664. NBNS2604 KEJURURAWATAN KESIHATAN MENTAL PSIKIATRI 4
665. NBNS2704 KEJURURAWATAN KANAK-KANAK 4
666. NBNS2804 KEJURURAWATAN KESIHATAN MENTAL 4
667. NBNS3603 PEMIKIRAN REFLEKTIF DAN PENULISAN 3
668. NBNS3604 PENJAGAAN KEJURURAWATAN KESIHATAN KOMUNITI 4
669. OUMH1103 LEARNING SKILLS FOR OPEN DISTANCE LEARNERS 3
670. OUMH1203 ENGLISH FOR WRITTEN COMMUNICATION 3
671. OUMH1303 ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION 3
672. OUMH2103 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNICAL PURPOSES 3
673. OUMH2203 ENGLISH FOR WORKPLACE COMMUNICATION 3
674. OUMM2103 KEUSAHAWANAN 3
675. OUMM3203 ETIKA PROFESIONAL 3
676. SBAE3103 PERSEKITARAN AKUATIK 3
677. SBBI4203 GENETIK AM 3
678. SBBI4303 BIOLOGI PERSEKITARAN 3
679. SBCH1103 KIMIA TAK ORGANIK 3
680. SBCH2103 KIMIA ORGANIK 3
681. SBCO4103 KAEDAH KEJURULATIHAN 3
682. SBEB2303 BIOLOGI PEMULIHARAAN 3
683. SBEM3103 DIAGNOSIS DAN PENYELESAIAN MASALAH DALAM MATEMATIK 3
684. SBEM3303 KAEDAH PENGAJARAN MATEMATIK 3
685. SBEM4103 PENGURUSAN TENAGA 3
686. SBEV3103 PENGURUSAN PERSEKITARAN 3
687. SBFS1103 KEMAHIRAN BERFIKIR DAN PENYELESAIAN MASALAH 3
688. SBMA1403 MATEMATIK ASAS 3
689. SBMA1503 ALJABAR DAN FUNGSI 3
690. SBMA2014 PENGANTAR KALKULUS 4
691. SBMA2203 KALKULUS PEMBEZAAN 3
692. SBMA3203 ALJABAR LINEAR ASAS 3
693. SBMA3303 PENGANTAR KAEDAH MATEMATIK 3
694. SBMA4203 KAEDAH MATEMATIK LANJUTAN 3
695. SBSC1103 SAINS ASAS 3
696. SBSC2103 PENGENALAN KEPADA MAKMAL SAINS 3
697. SBSC3403 KAEDAH PENGAJARAN SAINS 3
698. SBSC4203 ISU-ISU SEMASA DALAM SAINS 3
699. SBSP1203 ANATOMI MANUSIA 3
700. SBSP1403 KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR 3
701. SBSP3303 BIOMEKANIK SUKAN 3
702. SBSP4806 PRAKTIKUM KEMAHIRAN VOKASIONAL 6
703. SBST1303 STATISTIK ASAS 3
704. SBST2103 TABURAN PERSAMPELAN DAN PENGUJIAN HIPOTESIS 3
705. SBST3203 ANALISIS DATA PERMULAAN 3
706. SBSW3103 KELESTARIAN PENGURUSAN SUMBER AIR 3
707. SBWM3103 PENGURUSAN SISA BERSEPADU 3
708. SDCS2103 PLANT & CONSTRUCTION SAFETY 3
709. SDHS2103 PERKHIDMATAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
710. SDPP2106 PROJECT PAPER & PRESENTATION 6
711. SDRM2103 RISIKO KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 3
712. XBDM4103 PENGURUSAN TINDAKAN KECEMASAN 3
713. XBEP4103 AMALAN KESIHATAN PERSEKITARAN 3
714. XBET3103 TOKSIKOLOGI PEKERJAAN DAN PERSEKITARAN 3
715. XBFS4103 KESELAMATAN DAN KESIHATAN MAKANAN 3
716. XBHA2103 FISIOLOGI DAN ANATOMI MANUSIA 3
717. XBHM3103 PENGURUSAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
718. XBLR3103 PERUNDANGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
719. XBOE4103 ERGONOMIK PEKERJAAN 3
720. XBOH2103 PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
721. XBOS3103 KESELAMATAN PEKERJAAN 1 3
722. XBSM2103 ASAS PENGURUSAN KESELAMATAN 3
723. XBTP4106 PROJEK 6