No. Course Code Course Description Credit
1. ABCC3103 KAJIAN KES KOMUNIKASI KORPORAT 3
2. ABCC3203 PENGURUSAN RISIKO REPUTASI 3
3. ABCG4103 KOMUNIKASI GLOBAL 3
4. ABCG4203 POLITIK & MEDIA 3
5. ABCJ3103 PENULISAN & PELAPORAN BERITA 3
6. ABCP4106 KERTAS PROJEK (KOMUNIKASI) 6
7. ABCR2103 PRINSIP KOMUNIKASI KORPORAT 3
8. ABCR3103 KEMPEN KOMUNIKASI 3
9. ABKF1103 PENGANTAR KAJIAN DASAR 3
10. ABKF2303 BIROKRASI DAN PELAKSANAAN DASAR 3
11. ABKF2403 DASAR AWAM DAN MEMBUAT KEPUTUSAN 3
12. ABKF3103 DASAR KESELAMATAN DAN PERTAHANAN MALAYSIA 3
13. ABKF3303 ETNISITI, PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN NASIONAL 3
14. ABKH1203 PASCA MERDEKA DAN PEMBINAAN NEGARA 3
15. ABKH2103 SEJARAH ANTARABANGSA 3
16. ABKK1103 PENGANTAR SAINS POLITIK 3
17. ABKK1203 PENGANTAR TEORI POLITIK 3
18. ABKK1303 POLITIK MALAYSIA 3
19. ABKK2103 PENGANTAR EKONOMI POLITIK 3
20. ABKK2303 PROSES POLITIK DAN TINGKAHLAKU 3
21. ABKK3103 POLITIK DUNIA MODEN 3
22. ABKK3303 POLITIK ANTARABANGSA DAN DUNIA ISLAM 3
23. ABKK4103 KERTAS PROJEK (SAINS POLITIK) 3
24. ABMB2103 ISLAM DAN KEBUDAYAAN MELAYU 3
25. ABMB2303 SENI RUPA DAN KRAF MELAYU 3
26. ABMB3103 SENI MUZIK MELAYU 3
27. ABML2103 BAHASA MELAYU DAN MASYARAKAT 3
28. ABML3103 BAHASA MELAYU PENULISAN 3
29. ABMS1103 PENGANTAR PENGAJIAN MELAYU 3
30. ABMS1203 SASTERA LISAN 3
31. ABMS1303 PUISI MELAYU 3
32. ABMS2103 TEORI DAN KRITIKAN SASTERA 3
33. ABPC1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI KLINIKAL 3
34. ABPC1203 UJIAN DAN PENGUKURAN DALAM PSIKOLOGI 3
35. ABPC2103 PSIKOLOGI ABNORMAL 3
36. ABPC2203 ETIKA DALAM PSIKOLOGI 3
37. ABPC3203 PENYALAHGUNAAN DADAH DAN DEVIAN SOSIAL 3
38. ABPC3303 PRINSIP MODIFIKASI TINGKAHLAKU 3
39. ABPD1303 PSIKOLOGI REMAJA 3
40. ABPD3103 PSIKOLOGI DEWASA DAN ORANG TUA 3
41. ABPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
42. ABPG1203 SEJARAH DAN FALSAFAH PSIKOLOGI 3
43. ABPK2103 MOTIVASI 3
44. ABPK2203 PERSEPSI DAN EMOSI 3
45. ABPK3203 PSIKOLOGI PEMBELAJARAN 3
46. ABPS1103 PSIKOLOGI SOSIAL 3
47. ABPS2103 PSIKOLOGI SILANG BUDAYA 3
48. ABPS3103 PSIKOLOGI KEUSAHAWANAN DAN PRODUKTIVITI 3
49. ABPS3203 PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI 3
50. ABPT4106 KERTAS PROJEK (PSIKOLOGI) 6
51. ABSA1103 PRINSIP AQIDAH 3
52. ABSB3103 FIQH IBADAT 3
53. ABSC3103 KOMUNIKASI PENDEKATAN ISLAM 3
54. ABSD2103 SIASAH SYAR'IYYAH 3
55. ABSF2203 USUL FIQH II 3
56. ABSF4103 QAWAID FIQHIYAH 3
57. ABSK3103 FIQH MUNAKAHAT 3
58. ABSL3103 BAHASA ARAB KOMUNIKASI I 3
59. ABSL3203 BAHASA ARAB KOMUNIKASI II 3
60. ABSQ2103 ULUM AL-QURAN 3
61. ABSS2103 PRINSIP PEMASARAN 3
62. ABST1103 SIRAH NABAWIYYAH DAN AKHLAK 3
63. ABST4106 KERTAS PROJEK (PENGAJIAN ISLAM) 6
64. ABSW3103 KEWANGAN ISLAM 3
65. ABXH1103 APLIKASI SEJARAH 3
66. ABXM1103 MANUSIA, MASYARAKAT DAN BUDAYA 3
67. ABXS1103 PENGANTAR SAINS SOSIAL 3
68. ADPD1103 PEMBANGUNAN MANUSIA 3
69. ADPD2103 PERSONALITI 3
70. ADPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
71. ADPS1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI SOSIAL 3
72. ADSB2103 PRINSIP FIQH IBADAT 3
73. ADSE1203 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3
74. ADSE1303 KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 3
75. ADSE2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 3
76. ADSE3103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
77. ADSF1103 PENGENALAN USUL FIQH 3
78. ADSH1203 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM 3
79. ADSJ2103 PRINSIP FIQH JINAYAT 3
80. ADSK2103 PRINSIP FIQH MUNAKAHAT 3
81. ADSL2103 BAHASA ARAB KOMUNIKASI 3
82. ADSL3103 KEMAHIRAN PENGAJARAN BAHASA ARAB 3
83. ADSP3103 PRAKTIKUM 3
84. ADSQ2103 KEMAHIRAN AL-QURAN 3
85. ADST2103 SIRAH TARBAWIYYAH 3
86. AMCA5103 PSYCHOLOGICAL TESTING 3
87. AMCA5203 BASIC STATISTICS AND RESEARCH METHOD 3
88. AMCA5303 ASSESSMENT IN COUSELLING 3
89. AMCC5103 THEORY OF CAREER DEVELOPMENT 3
90. AMCC5203 CAREER COUNSELLING AND PERSONNEL DEVELOPMENT 3
91. AMCD5103 HUMAN DEVELOPMENT ACROSS THE LIFESPAN 3
92. AMCE5103 ETHICAL ISSUES IN COUNSELLING AND PSYCHOLOGY 3
93. AMCF5103 FAMILY AND MARRIAGE COUNSELLING 3
94. AMCG5103 GROUP COUNSELLING 3
95. AMCI5103 INDUSTRIAL AND ORGANISATIONAL COUNSELLING 3
96. AMCM5103 MULTI-CULTURAL COUNSELING 3
97. AMCP5103 PRACTICUM 3
98. AMCP5206 INTERNSHIP 6
99. AMCT5103 THEORIES OF COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY 3
100. AMCT5203 TECHNIQUES AND PROCESS IN COUNSELLING 3
101. AMCW5103 BASIC RESEARCH WRITING 3
102. AMSH5103 ISU KONTEMPORARI DALAM PENGAJIAN HADITH 3
103. AMSS5103 KAEDAH PENGAJIAN SYARIAH 3
104. AMSS5203 MAQASID AL-SYARIAH (OBJEKTIF SHARIAH) 3
105. AMSS5303 MAHKAMAH SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG ISLAM DI MALAYSIA. 3
106. AMSS5403 TRANSAKSI DALAM SISTEM MUAMALAT DI MALAYSIA 3
107. AMST5103 ISU KONTEMPORARI DALAM PENGAJIAN TAFSIR 3
108. AMST5106 KERTAS PROJEK 6
109. AMSU5103 KAEDAH PENGAJIAN USULUDDIN 3
110. AMSU5203 SEJARAH KEILMUAN DAN INTELEKTUAL ISLAM 3
111. AMSU5303 METODOLOGI DAKWAH DI MALAYSIA 3
112. AMSU5403 ISU-ISU SEMASA AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM 3
113. BBAA4203 AUDIT II 3
114. BBAP2103 PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
115. BBAP4103 ANALISIS PELABURAN 3
116. BBAT4103 TEORI PERAKAUNAN 3
117. BBAW2103 PERAKAUNAN KEWANGAN 3
118. BBBM4103 PENGURUSAN BANK 3
119. BBBM4203 PENGURUSAN JENAMA 3
120. BBCG3103 TADBIR URUS KORPORAT 3
121. BBCM4103 PENGURUSAN PAMPASAN 3
122. BBCP4103 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN KERJAYA 3
123. BBDG2103 PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI I 3
124. BBDH4103 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
125. BBED4103 E-DAGANG 3
126. BBEI4103 PRINSIP EKONOMI ISLAM 3
127. BBEK1103 PRINSIP MIKROEKONOMI 3
128. BBEK2103 MIKROEKONOMI 3
129. BBEK3203 MAKROEKONOMI II 3
130. BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI 3
131. BBEM1103 EKONOMI MALAYSIA 3
132. BBEO4103 OPERASI EKONOMI 3
133. BBFA1103 PERAKAUNAN PENGENALAN 3
134. BBFA2103 PERAKAUNAN KEWANGAN DAN LAPORAN I 3
135. BBFA2203 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN I 3
136. BBFA2303 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN II 3
137. BBFA4403 PERAKAUNAN KEWANGAN LANJUTAN 3
138. BBFS4103 ANALISIS PENYATA KEWANGAN 3
139. BBGO4103 GELAGAT ORGANISASI 3
140. BBGP4103 GELAGAT PENGGUNA 3
141. BBHF4103 PENGURUSAN PELANCONGAN DAN AGENSI PELANCONGAN 3
142. BBHI4103 PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
143. BBHL3103 UNDANG-UNDANG PELANCONGAN DAN HOSPITALITI 3
144. BBHT2103 PENGANTAR INDUSTRI HOSPITALITI DAN PELANCONGAN 3
145. BBIA4103 PERAKAUNAN ANTARABANGSA 3
146. BBIE4103 EKONOMI ANTARABANGSA 3
147. BBIF4103 KEWANGAN ANTARABANGSA 3
148. BBIH4103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA ANTARABANGSA 3
149. BBIL4103 PENGURUSAN LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN ANTARABANGSA 3
150. BBIM4103 PEMASARAN ANTARABANGSA 3
151. BBKI4103 PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM 3
152. BBKN3103 KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
153. BBLM4103 PENGURUSAN LOGISTIK 3
154. BBMA3103 PERAKAUNAN PENGURUSAN I 3
155. BBMA3203 PERAKAUNAN PENGURUSAN II 3
156. BBMA4303 PERAKAUNAN PENGURUSAN LANJUTAN 3
157. BBMC4103 PENGURUSAN PERUBAHAN 3
158. BBMC4203 PEMASARAN SILANG BUDAYA 3
159. BBME4103 PEMASARAN INTERNET & E-PEMASARAN 3
160. BBMK2103 PRINSIP PEMASARAN 3
161. BBMP1103 MATEMATIK PENGURUSAN 3
162. BBMR4103 PERHUBUNGAN PEMASARAN 3
163. BBMS4203 PEMASARAN STRATEGIK 3
164. BBNG3103 PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
165. BBNP4103 PENILAIAN PRESTASI 3
166. BBPB2103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
167. BBPC4103 PERAKAUNAN SEKTOR AWAM 3
168. BBPJ4103 PROJEK I 3
169. BBPJ4203 PROJEK II 3
170. BBPM2103 PENGURUSAN PEMASARAN I 3
171. BBPM2203 PENGURUSAN PEMASARAN II 3
172. BBPM4103 PENGURUSAN PELABURAN PORTFOLIO 3
173. BBPP1103 PRINSIP PENGURUSAN 3
174. BBPR2103 PERANCANGAN, PEREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
175. BBPS4103 PENGURUSAN STRATEGIK 3
176. BBPT4106 LATIHAN INDUSTRI 6
177. BBPW3103 PENGURUSAN KEWANGAN I 3
178. BBPW3203 PENGURUSAN KEWANGAN II 3
179. BBRC4103 KAEDAH PENYELIDIKAN 3
180. BBRM4103 PENGURUSAN PERUNCITAN 3
181. BBRS4103 PENYELIDIKAN PEMASARAN 3
182. BBSA4103 PERAKAUNAN KEWANGAN TERKHUSUS 3
183. BBSB4103 PENGURUSAN SILANG BUDAYA 3
184. BBSC4103 PENGURUSAN STRATEGIK RANGKAIAN BEKALAN 3
185. BBSG4103 PENGURUSAN DAN STRATEGI PEMASARAN 3
186. BBSH4103 PENGURUSAN HAZAD 3
187. BBSM4103 JUALAN DAN PENGURUSAN JUALAN 3
188. BBSN4103 KEMAHIRAN PERUNDINGAN 3
189. BBSS1103 KAEDAH STATISTIK 3
190. BBTS3103 PSIKOLOGI PELANCONGAN 3
191. BBTT1103 PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
192. BBTX4103 PERCUKAIAN I 3
193. BBUI3103 UNDANG-UNDANG PEKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN 3
194. BBUN2103 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN 3
195. BBUS2103 UNDANG-UNDANG SYARIKAT 3
196. BBWI4103 PENGURUSAN GUDANG DAN INVENTORI 3
197. BDAP2203 ASAS PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
198. BDAU2103 ASAS UNDANG-UNDANG 3
199. BDAW2103 ASAS PERAKAUNAN KEWANGAN 3
200. BDBB4103 PENGANTAR PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
201. BDBM1103 MATEMATIK PERNIAGAAN 3
202. BDCA2203 ASAS PERAKAUNAN KOS 3
203. BDCM4103 PENGANTAR PENGURUSAN PAMPASAN 3
204. BDDN4103 PENGANTAR PEMBUATAN KEPUTUSAN PERNIAGAAN 3
205. BDEK1103 PENGANTAR MIKROEKONOMI 3
206. BDEK2203 PENGANTAR MAKROEKONOMI 3
207. BDFA1103 PERAKAUNAN KEWANGAN I 3
208. BDFA2103 PERAKAUNAN KEWANGAN II 3
209. BDGO4103 PENGANTAR GELAGAT ORGANISASI 3
210. BDHI4103 PENGANTAR PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
211. BDIS4103 PENGANTAR SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA 3
212. BDKM2103 PENGANTAR KOMUNIKASI PEMASARAN 3
213. BDKN3103 PENGANTAR KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
214. BDKO1103 ASAS KOMUNIKASI ANTARA PERORANGAN 3
215. BDMH4103 PENGANTAR PEMASARAN PERHUBUNGAN 3
216. BDMR4103 PENGANTAR PEMASARAN PERKHIDMATAN 3
217. BDNG3103 PENGANTAR PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
218. BDNP3103 PENGANTAR PENILAIAN PRESTASI 3
219. BDOE4103 ORGANISASI DAN PERSEKITARAN 3
220. BDPB2103 PENGANTAR PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
221. BDPH4103 PENGANTAR PENGURUSAN HAZAD 3
222. BDPL4103 PENGANTAR PENGURUSAN PELABURAN 3
223. BDPM1103 PENGANTAR PEMASARAN 3
224. BDPO4103 PENGANTAR PENGURUSAN OPERASI 3
225. BDPP1103 PENGANTAR PENGURUSAN 3
226. BDPR3103 PENGENALAN PERANCANGAN, PENGREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
227. BDPW3103 PENGANTAR KEWANGAN 3
228. BDRT4103 PENGANTAR PERUNCITAN 3
229. BDUE3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG PEKERJAAN 3
230. BDUK3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG KONTRAK 3
231. CBAA4203 ANIMASI 3D 3
232. CBAD2103 ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM 3
233. CBAP4106 PROJEK 6
234. CBAT3103 TEKNOLOGI AUDIO UNTUK MULTIMEDIA 3
235. CBBR4003 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 3
236. CBBR4006 PROJEK 6
237. CBBR4106 PROJEK 6
238. CBBR4108 PROJEK 8
239. CBBR4406 PROJEK KEJURUTERAAN PERISIAN 6
240. CBCM4103 CHANGE SOFTWARE MANAGEMENT 3
241. CBCN4103 PENGENALAN KEPADA RANGKAIAN 3
242. CBCN4203 COMPUTER NETWORKING 3
243. CBCP2101 PENGATURCARAAN KOMPUTER I 1
244. CBCP220 PENGATURCARAAN KOMPUTER II 2
245. CBCS4103 PENGENALAN KEPADA AUDIT, KESELAMATAN DAN KAWALAN SISTEM MAKLUMAT 3
246. CBCT2203 KONSEP ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
247. CBCT4103 ELEMEN-ELEMEN TEORI SAINS KOMPUTER 3
248. CBDA2103 ANALISIS DAN PEMODELAN DATA 3
249. CBDB3403 PANGKALAN DATA 3
250. CBDB4103 PANGKALAN DATA PERANTARAAN 3
251. CBDS2103 STRUKTUR DATA 3
252. CBDT3103 PENGENALAN KEPADA SISTEM TERAGIH 3
253. CBDT3203 SISTEM TERAGIH PERTENGAHAN 3
254. CBEC3203 APLIKASI RANGKAIAN DALAM E-DAGANG 3
255. CBEC3403 PENGENALAN KEPADA PERKHIDMATAN KEWANGAN BERELEKTRONIK 3
256. CBEC4103 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN GUDANG DATA 3
257. CBEC4203 PENGURUSAN HUBUNGAN PELANGGAN 3
258. CBEC4503 PERKHIDMATAN KEWANGAN BERELEKTRONIK PERTENGAHAN 3
259. CBEP4106 PROJEK 6
260. CBFC1103 PENGANTAR KOMUNIKASI 3
261. CBFJ2103 PENGANTAR KEWARTAWANAN 3
262. CBFS4203 SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 3
263. CBGD3103 REKABENTUK GRAFIK 3
264. CBID3103 REKABENTUK ANTARA MUKA 3
265. CBIM4303 KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU 3
266. CBIS3203 PEMBANGUNAN SISTEM PINTAR 3
267. CBIT4106 LATIHAN INDUSTRI 6
268. CBKI4103 PENGURUSAN PENGETAHUAN 3
269. CBLP4203 TEKNIK PEMPROSESAN BAHASA 3
270. CBLX3203 INTERMEDIATE LINUX I 3
271. CBMA2103 MATEMATIK DISKRET 3
272. CBMC4103 PERKOMPUTERAN MOBILE UNTUK MULTIMEDIA 3
273. CBMC4104 PERKOMPUTERAN MOBILE UNTUK MULTIMEDIA 4
274. CBMI4103 MEDIA INTERAKTIF 3
275. CBMM2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT, MEDIA DAN MASYARAKAT 3
276. CBMS4303 SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
277. CBMT2103 PENGANTAR TEKNOLOGI MULTIMEDIA 3
278. CBND3103 PENGENALAN KEPADA REKABENTUK DAN PENGATURCARAAN RANGKAIAN 3
279. CBND3203 REKABENTUK DAN PENGATURCARAAN RANGKAIAN PERTENGAHAN 3
280. CBNL3103 PENGENALAN KEPADA PROTOKOL RANGKAIAN 3
281. CBNP4203 PENGATURCARAAN RANGKAIAN 3
282. CBOP3103 PENDEKATAN ORIENTASI OBJEK UNTUK PEMBANGUNAN PERISIAN 3
283. CBOP3203 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK 3
284. CBOP3403 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK II 3
285. CBOS2203 SISTEM PENGOPERASIAN 3
286. CBPA4204 PENGARANGAN MULTIMEDIA II 4
287. CBPC2104 PENGATURCARAAN MULTIMEDIA I 4
288. CBPC2204 PENGATURCARAAN MULTIMEDIA II 4
289. CBPC4106 PROJEK 6
290. CBPM4103 PENGURUSAN PROJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
291. CBPM4203 MULTIMEDIA PROJECT MANAGEMENT 3
292. CBPP4106 PROJEK 6
293. CBPR4106 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 6
294. CBPT4106 PROJEK 6
295. CBRT4103 KEJURUTERAAN PERISIAN UNTUK SISTEM MASA-NYATA 3
296. CBSC4103 PEMBANGUNAN PERISIAN 3
297. CBSD3103 REKABENTUK DAN SENI BINA PERISIAN 3
298. CBSE4103 KEJURUTERAAN PERISIAN 3
299. CBSN4103 KESELAMATAN RANGKAIAN 3
300. CBSQ4103 JAMINAN KUALITI PERISIAN 3
301. CBSR4003 TEKNOLOGI PELAYAN WEB 3
302. CBST4103 PENGUJIAN PERISIAN 3
303. CBTT4103 CURRENT TRENDS IN COMPUTING 3
304. CBVP2103 PENGATURCARAAN VISUAL 3
305. CBVR5104 REALITI MAYA 4
306. CBWD2103 PEMBANGUNAN WEB 3
307. CBWD4103 REKABENTUK WEB I 3
308. CBWT3103 TEKNOLOGI WAYARLES 3
309. CDAD2103 METODOLOGI PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT 3
310. CDCA2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT & PENGGUNAAN 3
311. CDCP2101 PENGATURCARAAN C 1
312. CDCP220 PENGATURCARAAN C II 2
313. CDCT2203 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN PERSEKITARAN 3
314. CDDA2103 PENGENALAN KEPADA PEMODELAN DATA 3
315. CDDB3203 PANGKALAN DATA HUBUNGAN 3
316. CDDS2103 PENGENALAN KEPADA STRUKTUR DATA 3
317. CDMA2103 MATEMATIK UNTUK TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
318. CDMP2203 PENGENALAN KEPADA PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA 3
319. CDMT2103 ASAS TEKNOLOGI MULTIMEDIA 3
320. CDOP3103 PENGENALAN KEPADA KAEDAH ORIENTASI OBJEK 3
321. CDOP3203 PENGATURCARAAN JAVA 3
322. CDOS2203 PENGENALAN KEPADA SISTEM PENGOPERASIAN 3
323. CDPR4103 PROJEK DIPLOMA 3
324. CDSM3103 PENGENALAN KEPADA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
325. CDVP2103 PENGATURCARAAN VISUAL BASIC 3
326. EBCT3103 TEKNOLOGI PEMBINAAN 3
327. EBEC3103 TEORI LITAR 3
328. EBGB4103 BANGUNAN HIJAU 3
329. EBHM3103 PENGURUSAN DAN KESELAMATAN BENGKEL 3
330. EBHW3103 PENGURUSAN DAN ORGANISASI BENGKEL 3
331. EBHW3203 KESELAMATAN BENGKEL 3
332. EBIP3103 KEJURUTERAAN INDUSTRI DAN PENGURUSAN PRODUKTIVITI 3
333. EBMC3103 EKONOMI KEJURUTERAAN 3
334. EBME3103 PERANCANGAN DAN REKA BENTUK FASILITI 3
335. EBME4103 TEKNOLOGI ELEKTRIK 3
336. EBML4103 PENGURUSAN BAHAN 3
337. EBMP2203 PENGENALAN KEPADA SISTEM PEMBUATAN 3
338. EBMP3203 STRATEGI PEMBUATAN 3
339. EBMV3103 SISTEM PENYAMAN UDARA DAN VENTILASI MEKANIKAL 3
340. EBOM4103 OPERASI PENGELUARAN DAN PENGURUSAN 3
341. EBOR4203 PENYELIDIKAN OPERASI 3
342. EBPM3103 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK DAN FASILITI 3
343. EBPM3303 PENGURUSAN RISIKO PROJEK 3
344. EBQM3103 PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH 3
345. EBQS3103 PENGUKURAN DALAM KERJA 3
346. EBTD4103 PEMBANGUNAN PRODUK BARU 3
347. EBTM3103 PENGURUSAN PROJEK 3
348. EBTP4106 PROJEK 6
349. EBTQ3103 KAWALAN KUALITI 3
350. EBTT3103 INOVASI DAN PENGURUSAN TEKNOLOGI 3
351. EBVF4103 MEKANIK BENDALIR KEJURUTERAAN AWAM 3
352. EBVS4203 REKABENTUK STRUKTUR 3
353. EBXD2103 LUKISAN KEJURUTERAAN 3
354. EBXT2103 TEKNOLOGI KEJURUTERAAN 3
355. EDEC2103 TEORI LITAR 1 3
356. EDEC2203 TEORI LITAR 2 3
357. EDEE3103 ELEKTRONIK KUASA 3
358. EDMF3203 MEKANIK BENDALIR LANJUTAN 3
359. EDMM3203 MEKANIK MESIN 3
360. EDTM2103 KESELAMATAN INDUSTRI 3
361. EDTP3104 PROJEK 4
362. EDVF3103 MEKANIK BENDALIR UNTUK KEJURUTERAAN AWAM 3
363. EDVS3203 REKABENTUK STRUKTUR 3
364. EDXP3204 PROJEK REKABENTUK 4
365. HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 3
366. HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK 3
367. HBAE1403 MENGGAMBAR 3
368. HBAE2103 CORAK DAN REKAAN 3
369. HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 3
370. HBAE3103 KRAF TRADISIONAL 3
371. HBAE3203 SENI REKAAN LANDSKAP 3
372. HBAE3303 PENGENALAN SEJARAH SENI 3
373. HBAE4203 PENGUJIAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL 3
374. HBAE4303 APRESIASI DAN KRITIKAN SENI 3
375. HBAE4403 PROJEK KHAS 3
376. HBAL1203 KURIKULUM BAKSR 3
377. HBAL2103 KEMAHIRAN MENDENGAR BAHASA ARAB 3
378. HBAL2203 KEMAHIRAN BERTUTUR BAHASA ARAB 3
379. HBAL3103 KEMAHIRAN MEMBACA BAHASA ARAB 3
380. HBAL3203 KEMAHIRAN MENULIS BAHASA ARAB 3
381. HBCA4103 PRINSIP PERIKLANAN 3
382. HBCL1103 PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA CINA 3
383. HBCL1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA CINA 3
384. HBCL2103 PEDAGOGI BAHASA CINA SEKOLAH RENDAH 3
385. HBCL2203 TATABAHASA BAHASA CINA MODEN I 3
386. HBCL3103 TATABAHASA BAHASA CINA MODEN II 3
387. HBCL3203 KESUSASTERAAN BAHASA CINA I (PUISI) 3
388. HBCL3303 PEDAGOGI BAHASA CINA SEKOLAH MENENGAH 3
389. HBCL4203 KESUSASTERAAN BAHASA CINA III (PROSA) 3
390. HBCL4303 KESUSASTERAAN BAHASA CINA IV (DRAMA DAN FIKSYEN) 3
391. HBCL4403 KESUSASTERAAN BAHASA CINA V (MODEN) 3
392. HBCM4103 APRESIASI MEDIA DAN ANALISIS KRITIKAL 3
393. HBCM4303 PENGURUSAN PENYIARAN 3
394. HBCS4103 PENULISAN SKRIP 3
395. HBEC1103 PENGENALAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
396. HBEC1203 PERKEMBANGAN KOGNITIF 3
397. HBEC2103 LITERASI DAN BAHASA BAGI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
398. HBEC2403 KUSUSASTERAAN KANAK-KANAK 1 : CERITA RAKYAT ANTRABANGSA 3
399. HBEC2503 MATEMATIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
400. HBEC2603 PENGAJARAN BAHASA INGGERIS UNTUK AWAL KANAK-KANAK 3
401. HBEC2703 SAINS DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
402. HBEC3203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK 3
403. HBEC3303 TERAPI BERMAIN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
404. HBEC3403 KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
405. HBEC3503 PENDIDIK EFEKTIF DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
406. HBEC3603 KESUSASTERAAN KANAK-KANAK 2 : CERITA RAKYAT MALAYSIA 3
407. HBEC3703 KELUARGA & HUBUNGAN KOMUNITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
408. HBEC3903 TEKNOLOGI DAN ICT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
409. HBEC4103 KESELAMATAN, KESIHATAN DAN PEMAKANAN AWAL KANAK-KANAK 3
410. HBEC4203 PENILAIAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
411. HBEC4303 PERSEKITARAN FIZIKAL BERKUALITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
412. HBEC4403 KEMAHIRAN SOSIAL DAN PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 3
413. HBEC4503 KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
414. HBEC4606 PRAKTIKUM 6
415. HBEF1103 SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3
416. HBEF1203 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 3
417. HBEF1303 PENDIDIKAN KOKURIKULUM 3
418. HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN 3
419. HBEF1503 MASYARAKAT DAN TAMADUN 3
420. HBEF2103 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3
421. HBEF2303 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 3
422. HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 3
423. HBEF2803 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN 3
424. HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN 3
425. HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
426. HBEF3503 PENDIDIKAN INKLUSIF 3
427. HBEF3703 PENGENALAN KEPADA BIMBINGAN DAN KAUNSELING 3
428. HBEF4106-1 KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 1 6
429. HBEF4106- KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 2 6
430. HBEF4303 PROJEK KAJIAN TINDAKAN 3
431. HBEF4606 PRAKTIKUM 6
432. HBEL1203 DESKRIPSI BAHASA 3
433. HBEL2103 PENGAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3
434. HBEL2203 PENGAJARAN BACAAN 3
435. HBEL3203 PENGAJARAN TATABAHASA 3
436. HBEL3303 LINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA 3
437. HBEL3403 PENGAJARAN KESUSASTERAAN 3
438. HBEM1103 ASAS PENTADBIRAN PENDIDIKAN 3
439. HBEM1203 PERANCANGAN PENDIDIKAN 3
440. HBEM1303 PENGURUSAN KURIKULUM 3
441. HBEM1403 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3
442. HBEM1503 PENYELIAAN DAN PENCERAPAN DI SEKOLAH 3
443. HBEM2103 KEPIMPINAN SEKOLAH 3
444. HBEM2203 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
445. HBEM2303 PENGURUSAN HAL EHWAL PELAJAR 3
446. HBEM2403 PENGURUSAN KONFLIK DALAM HAL EHWAL PELAJAR 3
447. HBEM3103 PENGURUSAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN 3
448. HBEM3203 PENGURUSAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI PENDIDIKAN 3
449. HBEM3303 AKTA DAN LAPORAN PENDIDIKAN 3
450. HBEM3403 PENTADBIRAN KEWANGAN SEKOLAH 3
451. HBEM3503 PENGURUSAN PUSAT SUMBER 3
452. HBEM4103 PENGURUSAN PERHUBUNGAN MASYARAKAT 3
453. HBEM4203 PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KO-KURIKULUM 3
454. HBEM4303 PENGURUSAN INOVASI DAN KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN 3
455. HBEM4403 PENGURUSAN PERUBAHAN DI SEKOLAH 3
456. HBES1103 CRITICAL READING 3
457. HBES1203 ENGLISH ACROSS TIME AND SPACE 3
458. HBES1303 CRITICAL WRITING 3
459. HBES1403 ENGLISH GRAMMAR 3
460. HBES1503 LISTENING AND SPEAKING AT TERTIARY LEVEL 1 3
461. HBES2103 SOCIOLINGUISTICS 3
462. HBES2303 LISTENING AND SPEAKING AT TERTIARY LEVEL 2 3
463. HBES2403 PSYCHOLINGUISTICS 3
464. HBES3103 ADVANCED WRITING: ARGUMENT AND PERSUASION 3
465. HBES3503 ADVANCED WRITING: ELEMENTS OF STYLE 3
466. HBES4203 SOUTHEAST ASIAN CULTURAL PRODUCTION 3
467. HBES4503 CRITICAL AND CULTURAL THEORY 3
468. HBES4603 CONTEMPORARY FICTION AND FILM 3
469. HBES4703 PROFESSIONAL WRITING II: WRITING ACROSS FIELDS 3
470. HBES4803 POSTCOLONIAL STUDIES 3
471. HBET1103 INTRODUCTION TO GENERAL LINGUISTICS 3
472. HBET1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA INGGERIS 3
473. HBET1303 PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
474. HBET1403 SOSIOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
475. HBET1503 PRINCIPLES AND PRACTICE OF TESL METHODOLOGY 3
476. HBET2103 GRAMMAR IN ESL 3
477. HBET2203 TEACHING OF GRAMMAR IN ESL 3
478. HBET2303 WRITING IN ESL 3
479. HBET2403 TEACHING OF WRITING IN ESL 3
480. HBET3103 COMMUNICATION SKILLS FOR ESL TEACHERS 3
481. HBET3203 READING IN ESL 3
482. HBET3303 TEACHING OF READING IN ESL 3
483. HBET3403 LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
484. HBET3503 TEACHING LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
485. HBET4103 INTRODUCTION TO DRAMA & POETRY 3
486. HBET4203 TEACHING OF DRAMA AND POETRY IN ESL 3
487. HBET4403 TEACHING OF NOVELS AND SHORT STORIES IN ESL 3
488. HBET4503 TESTING AND EVALUATION IN ESL 3
489. HBET4603 PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE 3
490. HBET4703 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 3
491. HBHE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN KESIHATAN 3
492. HBHE1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN 3
493. HBHE2103 PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 3
494. HBHE2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 3
495. HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT 3
496. HBHE3203 KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN 3
497. HBIS1103 KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 3
498. HBIS2203 AKIDAH 3
499. HBIS3103 FIQH I 3
500. HBIS3303 ADAB & AKHLAK ISLAMIAH I 3
501. HBIS3403 PENGAJIAN JAWI & KHAT 3
502. HBIS4103 PENGAJIAN SIRAH RASULULLAH S.A.W 3
503. HBIS4203 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN III 3
504. HBIS4303 ADAB & AKHLAK ISLAMIAH II 3
505. HBIS4403 PENGAJIAN HADIS 3
506. HBLS1203 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 3
507. HBLS2103 LUKISAN TEKNIK DAN CAD 3
508. HBLS2203 REKACIPTA 3
509. HBLS3203 ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 3
510. HBLS4103 PENGURUSAN LANDSKAP 3
511. HBLS4203 AKUAKULTUR 3
512. HBLS4403 PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 3
513. HBML1103 PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU 3
514. HBML1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 3
515. HBML2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3
516. HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
517. HBML3103 PENGAJARAN KOMSAS DALAM BAHASA MELAYU 3
518. HBML3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
519. HBML3303 PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK 3
520. HBML3403 LINGUISTIK DAN SOSIOLINGUISTIK 3
521. HBML4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU 3
522. HBML4203 KESUSASTERAAN MELAYU 3
523. HBML4303 KURIKULUM DAN PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
524. HBML4403 KOMPETENSI DALAM BAHASA MELAYU 3
525. HBMS1103 PENGENALAN PENDIDIKAN MUZIK 3
526. HBMS1203 PENGAJARAN MUZIK I 3
527. HBMS2103 PENGAJARAN MUZIK II 3
528. HBMS2203 PENGAJARAN MUZIK III 3
529. HBMS3103 PENGAJARAN MUZIK IV 3
530. HBMS3203 PENGAJARAN MUZIK V 3
531. HBMS3303 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN KOIR 3
532. HBMS3403 TEKNOLOGI DAN ALAT MUZIK 3
533. HBMS4103 MUZIK DALAM BILIK DARJAH 3
534. HBMS4203 MUZIK TRADISIONAL 3
535. HBMS4303 PERANCANGAN PENGAJARAN MUZIK 3
536. HBMS4403 PENILAIAN MUZIK 3
537. HBMT1203 PENGAJARAN MATEMATIK PRA SEKOLAH 3
538. HBMT2103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I 3
539. HBMT2203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN II 3
540. HBMT3103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN III 3
541. HBMT3203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN IV 3
542. HBMT3303 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN I 3
543. HBMT3403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN II 3
544. HBMT4103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN III 3
545. HBMT4203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN I 3
546. HBMT4303 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN II 3
547. HBMT4403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN III 3
548. HBPE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI 3
549. HBPE1203 KECERGASAN FIZIKAL 3
550. HBPE2103 PERGERAKAN ARTISTIK DAN KREATIF 3
551. HBPE2203 UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
552. HBPE3103 KEGIATAN PROFESIONAL (PERMAINAN) 3
553. HBPE3203 PENDIDIKAN LUAR 3
554. HBPE3303 KEGIATAN PROFESIONAL (OLAHRAGA) 3
555. HBPE3403 PENGURUSAN SUKAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
556. HBPE4103 PEMBELAJARAN MOTOR 3
557. HBPE4303 PENGENALAN ANATOMI DAN FISIOLOGI 3
558. HBPE4403 BIOMEKANIK SUKAN 3
559. HBPS1103 PENGENALAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
560. HBPS2103 ASUHAN KANAK-KANAK 3
561. HBPS2303 PENGANTAR PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
562. HBPS3103 PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
563. HBPS3203 BAHASA DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
564. HBPS3303 PERKEMBANGAN AFEKTIF DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
565. HBPS4103 KREATIVITI DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
566. HBPS4203 PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 3
567. HBPS4303 INTERAKSI DAN BIMBINGAN KANAK-KANAK 3
568. HBPS4403 PERKEMBANGAN MORAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
569. HBQE2103 AL-TAJWID 3
570. HBQE2203 AL-QIRAAT 3
571. HBQE3103 TARANNUM AL-QURAN 3
572. HBSC1103 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS 3
573. HBSC1203 BIOLOGI I : ASAS KEHIDUPAN 3
574. HBSC2103 KIMIA I 3
575. HBSC2203 KEPERLUAN UNTUK MEMPELAJARI SAINS 3
576. HBSC3103 BIOLOGI II : KESINAMBUNGAN KEHIDUPAN 3
577. HBSC3203 KIMIA II 3
578. HBSC3303 KURIKULUM SAINS SEKOLAH 3
579. HBSC3403 MERANCANG DAN MENILAI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS 3
580. HBSC4103 FIZIK I 3
581. HBSC4203 BUMI DAN ANGKASA 3
582. HBSC4303 FIZIK II 3
583. HBSC4403 PENGURUSAN SUMBER MENGAJAR DAN MAKMAL SAINS 3
584. HBSE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN KHAS 3
585. HBSE1203 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KHAS 3
586. HBSE2103 PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS 3
587. HBSE3103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN PENDIDIKAN KHAS 3
588. HBSE3203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING DALAM PENDIDIKAN KHAS 3
589. HBSE3303 CIRI-CIRI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS 3
590. HBSE3403 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS I 3
591. HBSE4103 REKREASI UNTUK PENDIDIKAN KHAS 3
592. HBSE4203 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS II 3
593. HBSE4303 PENGENALAN BAHASA ISYARAT (KTBM) 3
594. HBSL1103 PENGENALAN KEPADA KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN 3
595. HBSL1203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN 3
596. HBSL3203 PENDIDIKAN KHAS: PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
597. HBSS1203 HALATUJU PEMBANGUNAN NEGARA 3
598. HBSS3203 PENGENALAN SOSIOLOGI 3
599. HDEF4606 PRAKTIKUM 6
600. HDPS1103 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
601. HDPS1203 PENGURUSAN TINGKAH LAKU KANAK-KANAK 3
602. HDPS1303 PENGENALAN KEPADA PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 3
603. HDPS2203 PEMERHATIAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK 3
604. HDPS2303 POLISI DAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
605. HDPS3103 PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
606. HDPS3203 BAHASA, LITERASI DAN KOMUNIKASI 3
607. HDPS3303 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN KOGNITIF 3
608. HDPS3403 SENI DAN KREATIVITI KANAK-KANAK 3
609. HDPS3503 AWAL MATEMATIK UNTUK KANAK-KANAK 3
610. HDPS3603 AWAL SAINS UNTUK KANAK-KANAK 3
611. HDPS4203 KESIHATAN DAN KESELAMATAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
612. HDPS4303 PERKEMBANGAN KURIKULUM PRASEKOLAH MALAYSIA 3
613. HDPS4403 KEUSAHAWANAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
614. HDPS4503 MUZIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
615. HDPS4603 AWAL MUZIK UNTUK KANAK-KANAK 3
616. MPU2163 PENGAJIAN MALAYSIA 3
617. MPU2223 KEUSAHAWANAN 3
618. MPU2313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
619. MPU3113 HUBUNGAN ETNIK 3
620. MPU3123 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 3
621. MPU3223 KEUSAHAWANAN 3
622. MPU3313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
623. MPW1113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
624. MPW1133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
625. MPW1143 PENGAJIAN ISLAM 3
626. MPW1153 PENDIDIKAN MORAL 3
627. MPW2113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
628. MPW2133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
629. MPW2143 PENGAJIAN ISLAM 3
630. MPW2153 PENDIDIKAN MORAL 3
631. NBBS1104 PENGURUSAN DAN PENGAJIAN PERUNDANGAN PERUBATAN B 4
632. NBBS1104 PENGURUSAN DAN PENGAJIAN PERUNDANGAN PERUBATAN 4
633. NBBS1303 PENGAJARAN DALAM KEJURURAWATAN B 3
634. NBBS2106 PROJEK PENYELIDIKAN B 6
635. NBHS1103 PENILAIAN KEJURURAWATAN LANJUTAN 3
636. NBHS1203 STATISTIK DAN PENYELIDIKAN KEJURURAWATAN B 3
637. NBHS1304 PATHOPHYSIOLOGY 4
638. NBNC110 LATIHAN KLINIKAL 9 2
639. NBNC1307 LATIHAN KLINIKAL 11 7
640. NBNC2407 LATIHAN KLINIKAL 12 7
641. NBNC2504 LATIHAN KLINIKAL 13 4
642. NBNC2607 LATIHAN KLINIKAL 14 7
643. NBNS1404 KEJURURAWATAN PENJAGAAN KRITIKAL 4
644. NBNS1504 KEJURURAWATAN TRAUMA DAN KECEMASAN 4
645. NBNS2704 KEJURURAWATAN KANAK-KANAK 4
646. NBNS2804 KEJURURAWATAN KESIHATAN MENTAL 4
647. NBNS2904 KEJURURAWATAN ONKOLOGI 4
648. NBNS3504 KEJURURAWATAN RENAL 4
649. NDHS1103 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 3
650. NDHS1203 INTRODUCTION TO MICROBIOLOGY AND PHARMACOLOGY 3
651. OUMH1103 LEARNING SKILLS FOR OPEN DISTANCE LEARNERS 3
652. OUMH1203 ENGLISH FOR WRITTEN COMMUNICATION 3
653. OUMH1303 ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION 3
654. OUMH2103 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNICAL PURPOSES 3
655. OUMH2203 ENGLISH FOR WORKPLACE COMMUNICATION 3
656. OUMM2103 KEUSAHAWANAN 3
657. OUMM3203 ETIKA PROFESIONAL 3
658. PHYS2111 Amali Fizik I 1
659. SBBI4103 BIOLOGI SEL DAN BIOKIMIA SEL 3
660. SBCO4203 BIOMEKANIK SUKAN GUNAAN 3
661. SBEB2203 PRINSIP EKOLOGI 3
662. SBEB2303 BIOLOGI PEMULIHARAAN 3
663. SBEM3303 KAEDAH PENGAJARAN MATEMATIK 3
664. SBEM3403 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM MATEMATIK 3
665. SBFS1103 KEMAHIRAN BERFIKIR DAN PENYELESAIAN MASALAH 3
666. SBMA1403 MATEMATIK ASAS 3
667. SBMA1503 ALJABAR DAN FUNGSI 3
668. SBMA1603 KALKULUS 3
669. SBMA2203 KALKULUS PEMBEZAAN 3
670. SBMA4303 MEKANIK ASAS 3
671. SBPH2203 TERMODINAMIK 3
672. SBSC1103 SAINS ASAS 3
673. SBSC3103 PERANCANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN SAINS 3
674. SBSC3403 KAEDAH PENGAJARAN SAINS 3
675. SBSC4103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM SAINS 3
676. SBSM4403 PEMASARAN SUKAN 3
677. SBSM4503 PENGURUSAN KEMUDAHAN DAN ACARA SUKAN 3
678. SBSM4603 PENGURUSAN REKREASI 3
679. SBSM4703 PENGURUSAN RISIKO DAN ASPEK PERUNDINGAN SUKAN 3
680. SBSM4803 PENAJAAN DAN PEMBANGUNAN DANA SUKAN 3
681. SBSP1203 ANATOMI MANUSIA 3
682. SBSP2103 KEJURULATIHAN SUKAN 3
683. SBSP2403 FISIOLOGI EKSESAIS 3
684. SBSP3203 PENGURUSAN SUKAN 3
685. SBSP3303 BIOMEKANIK SUKAN 3
686. SBSP4503 KECERGASAN FIZIKAL 3
687. SBSP4806 PRAKTIKUM KEMAHIRAN VOKASIONAL 6
688. SBST1303 STATISTIK ASAS 3
689. SBTE4103 PENGAJIAN KURIKULUM DAN SILIBUS 3
690. SBWM3103 PENGURUSAN SISA BERSEPADU 3
691. XBDM4103 PENGURUSAN TINDAKAN KECEMASAN 3
692. XBEP4103 AMALAN KESIHATAN PERSEKITARAN 3
693. XBET3103 TOKSIKOLOGI PEKERJAAN DAN PERSEKITARAN 3
694. XBHA2103 FISIOLOGI DAN ANATOMI MANUSIA 3
695. XBIH3103 HIGEN INDUSTRI 3
696. XBLR3103 PERUNDANGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
697. XBOH2103 PEGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
698. XBSM2103 ASAS PENGURUSAN KESELAMATAN 3
699. XBTP4106 PROJEK 6