No. Course Code Course Description Credit
1. ABCC3103 KAJIAN KES KOMUNIKASI KORPORAT 3
2. ABCC3203 PENGURUSAN RISIKO REPUTASI 3
3. ABCG4103 KOMUNIKASI GLOBAL 3
4. ABCG4203 POLITIK & MEDIA 3
5. ABCJ3103 PENULISAN & PELAPORAN BERITA 3
6. ABCP4106 KERTAS PROJEK (KOMUNIKASI) 6
7. ABCR3103 KEMPEN KOMUNIKASI 3
8. ABKF1103 PENGANTAR KAJIAN DASAR 3
9. ABKF2303 BIROKRASI DAN PELAKSANAAN DASAR 3
10. ABKF2403 DASAR AWAM DAN MEMBUAT KEPUTUSAN 3
11. ABKF3103 DASAR KESELAMATAN DAN PERTAHANAN MALAYSIA 3
12. ABKH1203 PASCA MERDEKA DAN PEMBINAAN NEGARA 3
13. ABKH2103 SEJARAH ANTARABANGSA 3
14. ABKK1103 PENGANTAR SAINS POLITIK 3
15. ABKK1203 PENGANTAR TEORI POLITIK 3
16. ABKK1303 POLITIK MALAYSIA 3
17. ABKK2103 PENGANTAR EKONOMI POLITIK 3
18. ABKK2303 PROSES POLITIK DAN TINGKAHLAKU 3
19. ABKK3103 POLITIK DUNIA MODEN 3
20. ABKK3303 POLITIK ANTARABANGSA DAN DUNIA ISLAM 3
21. ABKK4103 KERTAS PROJEK (SAINS POLITIK) 3
22. ABMB2103 ISLAM DAN KEBUDAYAAN MELAYU 3
23. ABMB3303 PELANCONGAN DAN PRODUK BUDAYA 3
24. ABML2103 BAHASA MELAYU DAN MASYARAKAT 3
25. ABML3103 BAHASA MELAYU PENULISAN 3
26. ABMS1103 PENGANTAR PENGAJIAN MELAYU 3
27. ABMS1203 SASTERA LISAN 3
28. ABMS1303 PUISI MELAYU 3
29. ABMS4103 PENULISAN KREATIF 3
30. ABMS4203 SASTERA UNDANG-UNDANG DAN KETATANEGARAAN 3
31. ABPC1203 UJIAN DAN PENGUKURAN DALAM PSIKOLOGI 3
32. ABPC2203 ETIKA DALAM PSIKOLOGI 3
33. ABPC3203 PENYALAHGUNAAN DADAH DAN DEVIAN SOSIAL 3
34. ABPD1303 PSIKOLOGI REMAJA 3
35. ABPD3103 PSIKOLOGI DEWASA DAN ORANG TUA 3
36. ABPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
37. ABPG1203 SEJARAH DAN FALSAFAH PSIKOLOGI 3
38. ABPK2103 MOTIVASI 3
39. ABPK2203 PERSEPSI DAN EMOSI 3
40. ABPK3203 PSIKOLOGI PEMBELAJARAN 3
41. ABPS1103 PSIKOLOGI SOSIAL 3
42. ABPS3103 PSIKOLOGI KEUSAHAWANAN DAN PRODUKTIVITI 3
43. ABPS3203 PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI 3
44. ABPT4106 KERTAS PROJEK (PSIKOLOGI) 6
45. ABSA1103 PRINSIP AQIDAH 3
46. ABSB3103 FIQH IBADAT 3
47. ABSD2103 SIASAH SYAR'IYYAH 3
48. ABSF2203 USUL FIQH II 3
49. ABSK3103 FIQH MUNAKAHAT 3
50. ABSL3103 BAHASA ARAB KOMUNIKASI I 3
51. ABSL3203 BAHASA ARAB KOMUNIKASI II 3
52. ABSQ2103 ULUM AL-QURAN 3
53. ABSS2103 PRINSIP PEMASARAN 3
54. ABST1103 SIRAH NABAWIYYAH DAN AKHLAK 3
55. ABST4106 KERTAS PROJEK (PENGAJIAN ISLAM) 6
56. ABSW3103 KEWANGAN ISLAM 3
57. ABXH1103 APLIKASI SEJARAH 3
58. ABXM1103 MANUSIA, MASYARAKAT DAN BUDAYA 3
59. ABXS1103 PENGANTAR SAINS SOSIAL 3
60. ADSB2103 PRINSIP FIQH IBADAT 3
61. ADSE1203 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3
62. ADSE1303 KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 3
63. ADSE2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 3
64. ADSE3103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
65. ADSF1103 PENGENALAN USUL FIQH 3
66. ADSH1203 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM 3
67. ADSJ2103 PRINSIP FIQH JINAYAT 3
68. ADSK2103 PRINSIP FIQH MUNAKAHAT 3
69. ADSL2103 BAHASA ARAB KOMUNIKASI 3
70. ADSL3103 KEMAHIRAN PENGAJARAN BAHASA ARAB 3
71. ADSP3103 PRAKTIKUM 3
72. ADSQ2103 KEMAHIRAN AL-QURAN 3
73. ADST2103 SIRAH TARBAWIYYAH 3
74. AMCA5103 PSYCHOLOGICAL TESTING 3
75. AMCA5203 BASIC STATISTICS AND RESEARCH METHOD 3
76. AMCA5303 ASSESSMENT IN COUSELLING 3
77. AMCC5103 THEORY OF CAREER DEVELOPMENT 3
78. AMCC5203 CAREER COUNSELLING AND PERSONNEL DEVELOPMENT 3
79. AMCD5103 HUMAN DEVELOPMENT ACROSS THE LIFESPAN 3
80. AMCE5103 ETHICAL ISSUES IN COUNSELLING AND PSYCHOLOGY 3
81. AMCF5103 FAMILY AND MARRIAGE COUNSELLING 3
82. AMCG5103 GROUP COUNSELLING 3
83. AMCI5103 INDUSTRIAL AND ORGANISATIONAL COUNSELLING 3
84. AMCM5103 MULTI-CULTURAL COUNSELING 3
85. AMCP5103 PRACTICUM 3
86. AMCP5206 INTERNSHIP 6
87. AMCT5103 THEORIES OF COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY 3
88. AMCT5203 TECHNIQUES AND PROCESS IN COUNSELLING 3
89. AMCW5103 BASIC RESEARCH WRITING 3
90. AMSH5103 ISU KONTEMPORARI DALAM PENGAJIAN HADITH 3
91. AMSS5103 KAEDAH PENGAJIAN SYARIAH 3
92. AMSS5203 MAQASID AL-SYARIAH (OBJEKTIF SHARIAH) 3
93. AMSS5303 MAHKAMAH SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG ISLAM DI MALAYSIA. 3
94. AMSS5403 TRANSAKSI DALAM SISTEM MUAMALAT DI MALAYSIA 3
95. AMST5103 ISU KONTEMPORARI DALAM PENGAJIAN TAFSIR 3
96. AMST5106 KERTAS PROJEK 6
97. AMSU5103 KAEDAH PENGAJIAN USULUDDIN 3
98. AMSU5203 SEJARAH KEILMUAN DAN INTELEKTUAL ISLAM 3
99. AMSU5303 METODOLOGI DAKWAH DI MALAYSIA 3
100. AMSU5403 ISU-ISU SEMASA AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM 3
101. BBAA4203 AUDIT II 3
102. BBAE4103 EKONOMI PERTANIAN 3
103. BBAP2103 PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
104. BBAP4103 ANALISIS PELABURAN 3
105. BBAT4103 TEORI PERAKAUNAN 3
106. BBAW2103 PERAKAUNAN KEWANGAN 3
107. BBBM4103 PENGURUSAN BANK 3
108. BBCG3103 TADBIR URUS KORPORAT 3
109. BBCM4103 PENGURUSAN PAMPASAN 3
110. BBCP4103 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN KERJAYA 3
111. BBDG2103 PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI I 3
112. BBDH4103 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
113. BBED4103 E-DAGANG 3
114. BBEI4103 PRINSIP EKONOMI ISLAM 3
115. BBEK1103 PRINSIP MIKROEKONOMI 3
116. BBEK2103 MIKROEKONOMI 3
117. BBEK3203 MAKROEKONOMI II 3
118. BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI 3
119. BBEM1103 EKONOMI MALAYSIA 3
120. BBEM4103 PENGURUSAN ACARA 3
121. BBFA1103 PERAKAUNAN PENGENALAN 3
122. BBFA2103 PERAKAUNAN KEWANGAN DAN LAPORAN I 3
123. BBFA2203 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN I 3
124. BBFA2303 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN II 3
125. BBFA4403 PERAKAUNAN KEWANGAN LANJUTAN 3
126. BBFC3203 KAWALAN KOS PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN 3
127. BBFS4103 ANALISIS PENYATA KEWANGAN 3
128. BBGO4103 GELAGAT ORGANISASI 3
129. BBGP4103 GELAGAT PENGGUNA 3
130. BBHI4103 PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
131. BBHT2103 PENGANTAR INDUSTRI HOSPITALITI DAN PELANCONGAN 3
132. BBIE4103 EKONOMI ANTARABANGSA 3
133. BBIL4103 PENGURUSAN LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN ANTARABANGSA 3
134. BBIM4103 PEMASARAN ANTARABANGSA 3
135. BBIP4103 PENGURUSAN BELIAN DAN BEKALAN ANTARABANGSA 3
136. BBIT3103 PERDAGANGAN ANTARABANGSA 3
137. BBKN3103 KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
138. BBLM4103 PENGURUSAN LOGISTIK 3
139. BBMA3103 PERAKAUNAN PENGURUSAN I 3
140. BBMA3203 PERAKAUNAN PENGURUSAN II 3
141. BBMA4303 PERAKAUNAN PENGURUSAN LANJUTAN 3
142. BBMC4103 PENGURUSAN PERUBAHAN 3
143. BBMC4203 PEMASARAN SILANG BUDAYA 3
144. BBME1103 EKONOMI MATEMATIK I 3
145. BBMG4103 PEMASARAN HIJAU 3
146. BBMK2103 PRINSIP PEMASARAN 3
147. BBMP1103 MATEMATIK PENGURUSAN 3
148. BBMR4103 PERHUBUNGAN PEMASARAN 3
149. BBMS4103 PERKHIDMATAN PEMASARAN 3
150. BBMS4203 PEMASARAN STRATEGIK 3
151. BBNG3103 PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
152. BBNP4103 PENILAIAN PRESTASI 3
153. BBPB2103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
154. BBPD3203 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PELANCONGAN 3
155. BBPE4103 PERANCANGAN & PENILAIAN PROJEK 3
156. BBPJ4103 PROJEK I 3
157. BBPJ4203 PROJEK II 3
158. BBPM2103 PENGURUSAN PEMASARAN I 3
159. BBPM2203 PENGURUSAN PEMASARAN II 3
160. BBPM4203 PENGURUSAN PROMOSI 3
161. BBPO3103 PENGURUSAN OPERASI 3
162. BBPP1103 PRINSIP PENGURUSAN 3
163. BBPR2103 PERANCANGAN, PEREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
164. BBPS4103 PENGURUSAN STRATEGIK 3
165. BBPT4106 LATIHAN INDUSTRI 6
166. BBPW3103 PENGURUSAN KEWANGAN I 3
167. BBPW3203 PENGURUSAN KEWANGAN II 3
168. BBRC4103 KAEDAH PENYELIDIKAN 3
169. BBRM4103 PENGURUSAN PERUNCITAN 3
170. BBRS4103 PENYELIDIKAN PEMASARAN 3
171. BBSA4103 PERAKAUNAN KEWANGAN TERKHUSUS 3
172. BBSB4103 PENGURUSAN SILANG BUDAYA 3
173. BBSC4103 PENGURUSAN STRATEGIK RANGKAIAN BEKALAN 3
174. BBSG4103 PENGURUSAN DAN STRATEGI PEMASARAN 3
175. BBSH4103 PENGURUSAN HAZAD 3
176. BBSN4103 KEMAHIRAN PERUNDINGAN 3
177. BBSS1103 KAEDAH STATISTIK 3
178. BBTM3103 PEMASARAN PELANCONGAN 3
179. BBTX4103 PERCUKAIAN I 3
180. BBUI3103 UNDANG-UNDANG PEKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN 3
181. BBUN2103 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN 3
182. BBUS2103 UNDANG-UNDANG SYARIKAT 3
183. BBWI4103 PENGURUSAN GUDANG DAN INVENTORI 3
184. BDAP2203 ASAS PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
185. BDAU2103 ASAS UNDANG-UNDANG 3
186. BDAW2103 ASAS PERAKAUNAN KEWANGAN 3
187. BDBB4103 PENGANTAR PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
188. BDCM4103 PENGANTAR PENGURUSAN PAMPASAN 3
189. BDDN4103 PENGANTAR PEMBUATAN KEPUTUSAN PERNIAGAAN 3
190. BDEK1103 PENGANTAR MIKROEKONOMI 3
191. BDEK2203 PENGANTAR MAKROEKONOMI 3
192. BDFA1103 PERAKAUNAN KEWANGAN 1 3
193. BDGO4103 PENGANTAR GELAGAT ORGANISASI 3
194. BDHI4103 PENGANTAR PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
195. BDIS4103 PENGANTAR SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA 3
196. BDKM2103 PENGANTAR KOMUNIKASI PEMASARAN 3
197. BDKN3103 PENGANTAR KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
198. BDKO1103 ASAS KOMUNIKASI ANTARA PERORANGAN 3
199. BDMG4103 MERCHANDISING 3
200. BDMH4103 PENGANTAR PEMASARAN PERHUBUNGAN 3
201. BDMR4103 PENGANTAR PEMASARAN PERKHIDMATAN 3
202. BDNG3103 PENGANTAR PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
203. BDNP3103 PENGANTAR PENILAIAN PRESTASI 3
204. BDPB2103 PENGANTAR PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
205. BDPH4103 PENGANTAR PENGURUSAN HAZAD 3
206. BDPL4103 PENGANTAR PENGURUSAN PELABURAN 3
207. BDPM1103 PENGANTAR PEMASARAN 3
208. BDPO4103 PENGANTAR PENGURUSAN OPERASI 3
209. BDPP1103 PENGANTAR PENGURUSAN 3
210. BDPR3103 PENGENALAN PERANCANGAN, PENGREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
211. BDPW3103 PENGANTAR KEWANGAN 3
212. BDUE3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG PEKERJAAN 3
213. BDUK3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG KONTRAK 3
214. CBAA3103 ANIMASI 2D 3
215. CBAA4203 ANIMASI 3D 3
216. CBAD2103 ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM 3
217. CBAP4106 PROJEK 6
218. CBAT3103 TEKNOLOGI AUDIO UNTUK MULTIMEDIA 3
219. CBBR4003 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 3
220. CBBR4006 PROJEK 6
221. CBBR4106 PROJEK 6
222. CBBR4108 PROJEK 8
223. CBBR4406 PROJEK KEJURUTERAAN PERISIAN 6
224. CBCA2103 SENI BINA KOMPUTER 3
225. CBCH4103 INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER 3
226. CBCP2101 PENGATURCARAAN KOMPUTER I 1
227. CBCP2103 PENGATURCARAAN KOMPUTER 3
228. CBCP220 PENGATURCARAAN KOMPUTER II 2
229. CBCS4103 PENGENALAN KEPADA AUDIT, KESELAMATAN DAN KAWALAN SISTEM MAKLUMAT 3
230. CBCT2203 KONSEP ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
231. CBCT4103 ELEMEN-ELEMEN TEORI SAINS KOMPUTER 3
232. CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA 3
233. CBDB4103 PANGKALAN DATA PERANTARAAN 3
234. CBDG5104 REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN PERMAINAN 4
235. CBEC3203 APLIKASI RANGKAIAN DALAM E-DAGANG 3
236. CBEC4103 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN GUDANG DATA 3
237. CBEP4106 PROJEK 6
238. CBFC1103 PENGANTAR KOMUNIKASI 3
239. CBFJ2103 PENGANTAR KEWARTAWANAN 3
240. CBFS4203 SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 3
241. CBGA3104 ANIMASI I 4
242. CBGA3204 ANIMASI II 4
243. CBGD3103 REKABENTUK GRAFIK 3
244. CBIM4303 KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU 3
245. CBIS3203 PEMBANGUNAN SISTEM PINTAR 3
246. CBIT4106 LATIHAN INDUSTRI 6
247. CBKI4103 PENGURUSAN PENGETAHUAN 3
248. CBLP4203 TEKNIK PEMPROSESAN BAHASA 3
249. CBLX3103 INTRODUCTION TO LINUX 3
250. CBMA2103 MATEMATIK DISKRET 3
251. CBMC4103 MOBILE COMPUTING FOR MULTIMEDIA 3
252. CBMC4104 PERKOMPUTERAN MOBILE UNTUK MULTIMEDIA 4
253. CBMI4103 MEDIA INTERAKTIF 3
254. CBMM2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT, MEDIA DAN MASYARAKAT 3
255. CBMM4103 SISTEM MULTIMEDIA 3
256. CBMN4104 RANGKAIAN MULTIMEDIA 4
257. CBMP2203 PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA 3
258. CBMS4303 SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
259. CBMT2103 PENGANTAR TEKNOLOGI MULTIMEDIA 3
260. CBND3203 REKABENTUK DAN PENGATURCARAAN RANGKAIAN PERTENGAHAN 3
261. CBNL3203 SENI BINA RANGKAIAN DAN PROTOKOL PERTENGAHAN 3
262. CBOP3103 PENDEKATAN ORIENTASI OBJEK UNTUK PEMBANGUNAN PERISIAN 3
263. CBOP3203 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK 3
264. CBOP3303 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK I 3
265. CBOP3403 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK II 3
266. CBPC2204 PENGATURCARAAN MULTIMEDIA II 4
267. CBPC4106 PROJEK 6
268. CBPM4103 PENGURUSAN PROJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
269. CBPM4203 MULTIMEDIA PROJECT MANAGEMENT 3
270. CBPP4106 PROJEK 6
271. CBPR4106 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 6
272. CBPT4106 PROJEK 6
273. CBSC4103 PEMBANGUNAN PERISIAN 3
274. CBSE4103 KEJURUTERAAN PERISIAN 3
275. CBSM4203 SISTEM MAKLUMAT STRATEGIK 3
276. CBSN4103 KESELAMATAN RANGKAIAN 3
277. CBSR4003 TEKNOLOGI PELAYAN WEB 3
278. CBSR4103 KESELAMATAN PELAYAN 3
279. CBSS4103 SISTEM SOKONGAN KEPUTUSAN 3
280. CBST3103 TEKNOLOGI PENSUISAN 3
281. CBST4103 PENGUJIAN PERISIAN 3
282. CBTT4103 CURRENT TRENDS IN COMPUTING 3
283. CBVR5104 REALITI MAYA 4
284. CBVT4203 TEKNOLOGI VIDEO UNTUK MULTIMEDIA 3
285. CBWD4103 REKABENTUK WEB I 3
286. CBWD4204 REKABENTUK WEB II 4
287. CBWP2203 PENGATURCARAAN WEB 3
288. CBWT3103 TEKNOLOGI WAYARLES 3
289. CDAD2103 METODOLOGI PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT 3
290. CDCA2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT & PENGGUNAAN 3
291. CDCA2203 UNSUR-UNSUR SENI BINA KOMPUTER 3
292. CDCP2101 PENGATURCARAAN C 1
293. CDCP2103 PENGATURCARAAN C 3
294. CDCP220 PENGATURCARAAN C II 2
295. CDCT2203 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN PERSEKITARAN 3
296. CDDS2103 PENGENALAN KEPADA STRUKTUR DATA 3
297. CDIS2103 PENGENALAN KEPADA SISTEM MULTIMEDIA 3
298. CDIS2203 PERKONGSIAN MAKLUMAT 3
299. CDMA2103 MATEMATIK UNTUK TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
300. CDMP2203 PENGENALAN KEPADA PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA 3
301. CDOP3103 PENGENALAN KEPADA KAEDAH ORIENTASI OBJEK 3
302. CDOP3203 PENGATURCARAAN JAVA 3
303. CDPR4103 PROJEK DIPLOMA 3
304. CDWP2203 PENGENALAN KEPADA PENGATURCARAAN WEB 3
305. EBCT3103 TEKNOLOGI PEMBINAAN 3
306. EBEE4103 ELEKTRONIK ANALOG DAN DIGITAL 3
307. EBEP3103 AMALAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK 3
308. EBEP4103 KUASA ELEKTRIK 3
309. EBHM3103 PENGURUSAN DAN KESELAMATAN BENGKEL 3
310. EBHV3203 KAEDAH PENGAJARAN DALAM PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL 3
311. EBIT3103 TEKNOLOGI MAKLUMAT UNTUK PEMBUATAN 3
312. EBME2103 SISTEM MEKANIKAL DAN ELEKTRIK DALAM BANGUNAN 3
313. EBME3103 PERANCANGAN DAN REKA BENTUK FASILITI 3
314. EBME4103 TEKNOLOGI ELEKTRIK 3
315. EBML4103 PENGURUSAN BAHAN 3
316. EBMM2103 PENGENALAN KEPADA PROSES PEMBUATAN 3
317. EBMP3103 TEKNOLOGI PENGELUARAN 3
318. EBMP3203 STRATEGI PEMBUATAN 3
319. EBOM4103 OPERASI PENGELUARAN DAN PENGURUSAN 3
320. EBPM3103 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK DAN FASILITI 3
321. EBPM3303 PENGURUSAN RISIKO PROJEK 3
322. EBQM3103 PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH 3
323. EBQS3103 PENGUKURAN DALAM KERJA 3
324. EBTD4103 PEMBANGUNAN PRODUK BARU 3
325. EBTK3103 PENGURUSAN TENDER DAN KONTRAK 3
326. EBTM3103 PENGURUSAN PROJEK 3
327. EBTP4106 PROJEK 6
328. EBTQ3203 PENGURUSAN KUALITI 3
329. EBVC3103 TEKNOLOGI PEMBINAAN DAN PERKHIDMATAN BANGUNAN 3
330. EBVF4103 MEKANIK BENDALIR KEJURUTERAAN AWAM 3
331. EBVS4203 REKABENTUK STRUKTUR 3
332. EBXM3103 MATEMATIK KEJURUTERAAN 3
333. EBXM4103 MEKANIK KEJURUTERAAN 3
334. EBXP3103 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK 3
335. EDEC2203 TEORI LITAR 2 3
336. EDEE2103 ELEKTRONIK 3
337. EDEP3103 KUASA ELEKTRIK 3
338. EDTM3103 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENYELENGGARAAN 3
339. EDTP3104 PROJEK 4
340. EDTQ2103 PENGENALAN KEPADA KAWALAN KUALITI 3
341. EDVF3103 MEKANIK BENDALIR UNTUK KEJURUTERAAN AWAM 3
342. EDVG2103 KEJURUTERAAN GEOMATIK 3
343. EDVH3103 KEJURUTERAAN HIDROLIK DAN HIDROLOGI 3
344. EDVS3203 REKABENTUK STRUKTUR 3
345. EDXE2103 TEKNOLOGI ELEKTRIK 3
346. EDXM2103 MATEMATIK KEJURUTERAAN 3
347. EDXP3103 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK 3
348. EDXP3204 PROJEK REKABENTUK 4
349. EDXS3103 KEKUATAN BAHAN 3
350. HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK 3
351. HBAE1403 MENGGAMBAR 3
352. HBAE2103 CORAK DAN REKAAN 3
353. HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 3
354. HBAE3103 KRAF TRADISIONAL 3
355. HBAE3203 SENI REKAAN LANDSKAP 3
356. HBAE3303 PENGENALAN SEJARAH SENI 3
357. HBAE4103 PENDIDIKAN SENI VISUAL I 3
358. HBAE4203 PENGUJIAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL 3
359. HBAE4303 APRESIASI DAN KRITIKAN SENI 3
360. HBAE4403 PROJEK KHAS 3
361. HBAL2103 KEMAHIRAN MENDENGAR BAHASA ARAB 3
362. HBAL3103 KEMAHIRAN MEMBACA BAHASA ARAB 3
363. HBAL3203 KEMAHIRAN MENULIS BAHASA ARAB 3
364. HBCA4103 PRINSIP PERIKLANAN 3
365. HBCL2103 PEDAGOGI BAHASA CINA SEKOLAH RENDAH 3
366. HBCL2203 TATABAHASA BAHASA CINA MODEN I 3
367. HBCL3203 KESUSASTERAAN BAHASA CINA I (PUISI) 3
368. HBCL4203 KESUSASTERAAN BAHASA CINA III (PROSA) 3
369. HBCL4303 KESUSASTERAAN BAHASA CINA IV (DRAMA DAN FIKSYEN) 3
370. HBCL4403 KESUSASTERAAN BAHASA CINA V (MODEN) 3
371. HBCM4103 APRESIASI MEDIA DAN ANALISIS KRITIKAL 3
372. HBCM4303 PENGURUSAN PENYIARAN 3
373. HBCS4103 PENULISAN SKRIP 3
374. HBEC1103 PENGENALAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
375. HBEC2503 MATEMATIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
376. HBEC2603 PENGAJARAN BAHASA INGGERIS UNTUK AWAL KANAK-KANAK 3
377. HBEC2703 SAINS DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
378. HBEC3103 PENGAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK KANAK-KANAK 3
379. HBEC3503 PENDIDIK EFEKTIF DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
380. HBEC3803 PERANCANGAN & PENTADBIRAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
381. HBEC3903 TEKNOLOGI DAN ICT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
382. HBEC4103 KESELAMATAN, KESIHATAN DAN PEMAKANAN AWAL KANAK-KANAK 3
383. HBEC4303 PERSEKITARAN FIZIKAL BERKUALITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
384. HBEC4403 KEMAHIRAN SOSIAL DAN PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 3
385. HBEC4503 KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
386. HBEF1103 SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3
387. HBEF1303 PENDIDIKAN KOKURIKULUM 3
388. HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN 3
389. HBEF1503 MASYARAKAT DAN TAMADUN 3
390. HBEF2103 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3
391. HBEF2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING 3
392. HBEF2303 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 3
393. HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 3
394. HBEF2703 KO-KURIKULUM 3
395. HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN 3
396. HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
397. HBEF3603 AMALAN PROFESIONAL 3
398. HBEF3703 PENGENALAN KEPADA BIMBINGAN DAN KAUNSELING 3
399. HBEF4106-1 KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 1 6
400. HBEF4106- KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 2 6
401. HBEF4303 PROJEK KAJIAN TINDAKAN 3
402. HBEF4606 PRAKTIKUM 6
403. HBEL1203 DESKRIPSI BAHASA 3
404. HBEL2103 PENGAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3
405. HBEL2203 PENGAJARAN BACAAN 3
406. HBEL3103 PENGAJARAN PENULISAN 3
407. HBEL3203 PENGAJARAN TATABAHASA 3
408. HBEL3303 LINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA 3
409. HBEL3403 PENGAJARAN KESUSASTERAAN 3
410. HBEL4403 MORFOLOGI, SINTAKSIS DAN SEMANTIK 3
411. HBEM1103 ASAS PENTADBIRAN PENDIDIKAN 3
412. HBEM1203 PERANCANGAN PENDIDIKAN 3
413. HBEM1303 PENGURUSAN KURIKULUM 3
414. HBEM1403 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3
415. HBEM2303 PENGURUSAN HAL EHWAL PELAJAR 3
416. HBEM2403 PENGURUSAN KONFLIK DALAM HAL EHWAL PELAJAR 3
417. HBEM3103 PENGURUSAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN 3
418. HBEM3203 PENGURUSAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI PENDIDIKAN 3
419. HBEM3303 AKTA DAN LAPORAN PENDIDIKAN 3
420. HBEM3403 PENTADBIRAN KEWANGAN SEKOLAH 3
421. HBEM3503 PENGURUSAN PUSAT SUMBER 3
422. HBEM4103 PENGURUSAN PERHUBUNGAN MASYARAKAT 3
423. HBEM4203 PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KO-KURIKULUM 3
424. HBEM4303 PENGURUSAN INOVASI DAN KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN 3
425. HBEM4403 PENGURUSAN PERUBAHAN DI SEKOLAH 3
426. HBES1103 CRITICAL READING 3
427. HBES1203 ENGLISH ACROSS TIME AND SPACE 3
428. HBES2203 PHONETICS AND PHONOLOGY 3
429. HBES2603 READING AND WRITING ACROSS THE CURRICULUM 3
430. HBES3203 INTRODUCTION TO MEDIA AND CULTURE 3
431. HBES3403 LANGUAGE AND LITERATURE: TEXTS AND CONTEXTS 3
432. HBES4203 SOUTHEAST ASIAN CULTURAL PRODUCTION 3
433. HBES4303 PROFESSIONAL WRITING I: CORE COMPETENCIES 3
434. HBES4503 CRITICAL AND CULTURAL THEORY 3
435. HBES4603 CONTEMPORARY FICTION AND FILM 3
436. HBES4703 PROFESSIONAL WRITING II: WRITING ACROSS FIELDS 3
437. HBES4803 POSTCOLONIAL STUDIES 3
438. HBET1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA INGGERIS 3
439. HBET1303 PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
440. HBET1403 SOSIOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
441. HBET3103 COMMUNICATION SKILLS FOR ESL TEACHERS 3
442. HBET3403 LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
443. HBET3503 TEACHING LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
444. HBET4103 INTRODUCTION TO DRAMA & POETRY 3
445. HBET4203 TEACHING OF DRAMA AND POETRY IN ESL 3
446. HBET4303 INTRODUCTION TO NOVELS & SHORT STORIES 3
447. HBET4403 TEACHING OF NOVELS AND SHORT STORIES IN ESL 3
448. HBET4503 TESTING AND EVALUATION IN ESL 3
449. HBET4703 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 3
450. HBHE1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN 3
451. HBHE2103 PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 3
452. HBHE2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 3
453. HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT 3
454. HBHE3203 KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN 3
455. HBIS2103 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN II 3
456. HBIS3203 FIQH II 3
457. HBIS3303 ADAB & AKHLAK ISLAMIAH I 3
458. HBIS3403 PENGAJIAN JAWI & KHAT 3
459. HBIS4103 PENGAJIAN SIRAH RASULLULLAH S.A.W 3
460. HBIS4203 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN III 3
461. HBIS4303 ADAB & AKHLAK ISLAMIAH II 3
462. HBIS4403 PENGAJIAN HADIS 3
463. HBLS1203 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 3
464. HBLS2103 LUKISAN TEKNIK DAN CAD 3
465. HBLS2203 REKACIPTA 3
466. HBLS3103 ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL 3
467. HBLS3203 ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 3
468. HBLS3303 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA 3
469. HBLS3403 HORTIKULTUR 3
470. HBLS4103 PENGURUSAN LANDSKAP 3
471. HBLS4203 AKUAKULTUR 3
472. HBLS4303 PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM 3
473. HBLS4403 PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 3
474. HBME3203 PENDIDIKAN MORAL: TAHUN 5 DAN 6 3
475. HBML1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 3
476. HBML2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3
477. HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
478. HBML3103 PENGAJARAN KOMSAS DALAM BAHASA MELAYU 3
479. HBML3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
480. HBML3303 PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK 3
481. HBML3403 LINGUISTIK DAN SOSIOLINGUISTIK 3
482. HBML4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU 3
483. HBML4203 KESUSASTERAAN MELAYU 3
484. HBML4303 KURIKULUM DAN PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
485. HBML4403 KOMPETENSI DALAM BAHASA MELAYU 3
486. HBMS1103 PENGENALAN PENDIDIKAN MUZIK 3
487. HBMS1203 PENGAJARAN MUZIK I 3
488. HBMS2103 PENGAJARAN MUZIK II 3
489. HBMS2203 PENGAJARAN MUZIK III 3
490. HBMS3103 PENGAJARAN MUZIK IV 3
491. HBMS3203 PENGAJARAN MUZIK V 3
492. HBMS3303 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN KOIR 3
493. HBMS3403 TEKNOLOGI DAN ALAT MUZIK 3
494. HBMS4103 MUZIK DALAM BILIK DARJAH 3
495. HBMS4203 MUZIK TRADISIONAL 3
496. HBMS4303 PERANCANGAN PENGAJARAN MUZIK 3
497. HBMS4403 PENILAIAN MUZIK 3
498. HBMT2103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I 3
499. HBMT2203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN II 3
500. HBMT3103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN III 3
501. HBMT3203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN IV 3
502. HBMT3303 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN I 3
503. HBMT3403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN II 3
504. HBMT4103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN III 3
505. HBMT4203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN I 3
506. HBMT4303 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN II 3
507. HBMT4403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN III 3
508. HBPE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI 3
509. HBPE1203 KECERGASAN FIZIKAL 3
510. HBPE2103 PERGERAKAN ARTISTIK DAN KREATIF 3
511. HBPE2203 UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
512. HBPE3103 KEGIATAN PROFESIONAL (PERMAINAN) 3
513. HBPE3203 PENDIDIKAN LUAR 3
514. HBPE3303 KEGIATAN PROFESIONAL (OLAHRAGA) 3
515. HBPE3403 PENGURUSAN SUKAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
516. HBPE4103 PEMBELAJARAN MOTOR 3
517. HBPE4203 PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI SUKAN 3
518. HBPE4303 PENGENALAN ANATOMI DAN FISIOLOGI 3
519. HBPE4403 BIOMEKANIK SUKAN 3
520. HBPS2103 ASUHAN KANAK-KANAK 3
521. HBPS2203 PENILAIAN DAN KEMAJUAN KANAK-KANAK 3
522. HBPS2303 PENGANTAR PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
523. HBPS3103 PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
524. HBPS3203 BAHASA DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
525. HBPS3303 PERKEMBANGAN AFEKTIF DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
526. HBPS4103 KREATIVITI DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
527. HBPS4203 PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 3
528. HBPS4303 INTERAKSI DAN BIMBINGAN KANAK-KANAK 3
529. HBPS4403 PERKEMBANGAN MORAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
530. HBQE2103 AL-TAJWID 3
531. HBQE2203 AL-QIRAAT 3
532. HBQE3203 ILMU TAFSIR 3
533. HBSC1103 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS 3
534. HBSC1203 BIOLOGI I : ASAS KEHIDUPAN 3
535. HBSC2103 KIMIA I 3
536. HBSC2203 KEPERLUAN UNTUK MEMPELAJARI SAINS 3
537. HBSC3103 BIOLOGI II : KESINAMBUNGAN KEHIDUPAN 3
538. HBSC3203 KIMIA II 3
539. HBSC3303 KURIKULUM SAINS SEKOLAH 3
540. HBSC3403 MERANCANG DAN MENILAI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS 3
541. HBSC4103 FIZIK I 3
542. HBSC4203 BUMI DAN ANGKASA 3
543. HBSC4303 FIZIK II 3
544. HBSC4403 PENGURUSAN SUMBER MENGAJAR DAN MAKMAL SAINS 3
545. HBSE1203 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KHAS 3
546. HBSE2103 PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS 3
547. HBSE2203 PENGURUSAN TINGKAH LAKU KANAK-KANAK BEKEPERLUAN KHAS 3
548. HBSE3203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING DALAM PENDIDIKAN KHAS 3
549. HBSE3303 CIRI-CIRI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS 3
550. HBSE3403 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS I 3
551. HBSE4103 REKREASI UNTUK PENDIDIKAN KHAS 3
552. HBSE4203 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS II 3
553. HBSE4303 PENGENALAN BAHASA ISYARAT (KTBM) 3
554. HBSE4403 PENGENALAN BRAILLE 3
555. HBSH2103 PENGAJARAN PERTUTURAN UNTUK KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN 3
556. HBSH3203 KOD TANGAN BAHASA MELAYU 3
557. HBSL1103 PENGENALAN KEPADA KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN 3
558. HBSL1203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN 3
559. HBSL2103 PENDIDIKAN KHAS: PENGAJARAN SENI 3
560. HBSL2203 PENDIDIKAN KHAS: PENGAJARAN MATEMATIK 3
561. HBSL3203 PENDIDIKAN KHAS: PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
562. HBSS1103 PENGENALAN KAJIAN SOSIAL 3
563. HBSS3103 MANUSIA DAN ALAM SEKITAR 3
564. HBSS3203 PENGENALAN SOSIOLOGI 3
565. HBSV2103 PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERPENGLIHATAN TERHAD (?LOW VISION?) 3
566. HBSV3203 KOD BRAILLE BAHASA MELAYU 3
567. HBTL4303 LINGUISTIK BAHASA TAMIL 3
568. HBTL4403 KESUSASTERAAN TAMIL IV 3
569. HDEF4606 PRAKTIKUM 6
570. HDPS1103 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
571. HDPS4103 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN AFEKTIF 3
572. HDPS4203 KESIHATAN DAN KESELAMATAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
573. HDPS4503 MUZIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
574. HDPS4603 AWAL MUZIK UNTUK KANAK-KANAK 3
575. HPGD1103 CURRICULUM DEVELOPMENT 3
576. HPGD2103 GUIDANCE AND COUNSELLING 3
577. HPGD2203 EDUCATIONAL MANAGEMENT 3
578. MPU2133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
579. MPU2223 KEUSAHAWANAN 3
580. MPU2313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
581. MPU3113 HUBUNGAN ETNIK 3
582. MPU3123 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 3
583. MPU3223 KEUSAHAWANAN 3
584. MPU3313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
585. MPW1113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
586. MPW1133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
587. MPW1143 PENGAJIAN ISLAM 3
588. MPW1153 PENDIDIKAN MORAL 3
589. MPW2113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
590. MPW2133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
591. MPW2143 PENGAJIAN ISLAM 3
592. MPW2153 PENDIDIKAN MORAL 3
593. NBBS1203 PROFESIONALISMA DAN ISU-ISU DALAM KEJURURAWATAN B 3
594. NBBS1303 PENGAJARAN DALAM KEJURURAWATAN B 3
595. NBBS2106 PROJEK PENYELIDIKAN B 6
596. NBHS1103 PENILAIAN KEJURURAWATAN LANJUTAN 3
597. NBHS1203 STATISTIK DAN PENYELIDIKAN KEJURURAWATAN B 3
598. NBNC1204 LATIHAN KLINIKAL 10 4
599. NBNC2504 LATIHAN KLINIKAL 13 4
600. NDHS1103 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 3
601. NDHS1203 INTRODUCTION TO MICROBIOLOGY AND PHARMACOLOGY 3
602. NDPT1103 INTRODUCTION TO EMERGENCY PATIENT CARE 1 3
603. OUMH1103 LEARNING SKILLS FOR OPEN DISTANCE LEARNERS 3
604. OUMH1203 ENGLISH FOR WRITTEN COMMUNICATION 3
605. OUMH1303 ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION 3
606. OUMH2103 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNICAL PURPOSES 3
607. OUMH2203 ENGLISH FOR WORKPLACE COMMUNICATION 3
608. OUMM2103 KEUSAHAWANAN 3
609. OUMM3203 ETIKA PROFESIONAL 3
610. SBBI3103 KEPELBAGAIAN TUMBUHAN DAN HAIWAN 3
611. SBBI3203 KEPELBAGAIAN DAN FISIOLOGI MIKROB 3
612. SBCH2103 KIMIA ORGANIK 3
613. SBCO4103 KAEDAH KEJURULATIHAN 3
614. SBCO4203 BIOMEKANIK SUKAN GUNAAN 3
615. SBEM3203 PEMULIHAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK 3
616. SBEM3403 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM MATEMATIK 3
617. SBEV3103 PENGURUSAN PERSEKITARAN 3
618. SBFS1103 KEMAHIRAN BERFIKIR DAN PENYELESAIAN MASALAH 3
619. SBMA1403 MATEMATIK ASAS 3
620. SBMA1503 ALJABAR DAN FUNGSI 3
621. SBMA1603 KALKULUS 3
622. SBMA2203 KALKULUS PEMBEZAAN 3
623. SBMA3103 KALKULUS PENGAMIRAN 3
624. SBMA3203 ALJABAR LINEAR ASAS 3
625. SBMA4203 KAEDAH MATEMATIK LANJUTAN 3
626. SBMA4403 PENGANTAR ANALISIS 3
627. SBMA4603 KAEDAH BERANGKA 3
628. SBMP4303 PERMODELAN KEPUTUSAN DAN ANALISIS 3
629. SBMP4403 MATEMATIK INSURANS HAYAT 3
630. SBMP4503 APLIKASI MODEL RANGKAIAN 3
631. SBSC1103 SAINS ASAS 3
632. SBSC3203 KEGIATAN AMALI DALAM SAINS 3
633. SBSC4103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM SAINS 3
634. SBSE4303 FISIOLOGI PERSEKITARAN 3
635. SBSE4403 ANATOMI MANUSIA GUNAAN 3
636. SBSM4103 SUKAN PELANCONGAN 3
637. SBSM4403 PEMASARAN SUKAN 3
638. SBSM4903 PENGURUSAN SUKAN DAN REKREASI 3
639. SBSP1103 SUKAN DAN REKREASI 3
640. SBSP2103 KEJURULATIHAN SUKAN 3
641. SBSP4203 SUKAN ORANG KURANG UPAYA 3
642. SBSP4703 KAEDAH LATIHAN 3
643. SBSP4806 PRAKTIKUM KEMAHIRAN VOKASIONAL 6
644. SBST1303 STATISTIK ASAS 3
645. SBTE4103 PENGAJIAN KURIKULUM DAN SILIBUS 3
646. XBCS3103 KESELAMATAN PEMBINAAN DAN LOJI 3
647. XBDM4103 PENGURUSAN TINDAKAN KECEMASAN 3
648. XBFS4103 KESELAMATAN DAN KESIHATAN MAKANAN 3
649. XBHA2103 FISIOLOGI DAN ANATOMI MANUSIA 3
650. XBOH2103 PEGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
651. XBOS4103 KESELAMATAN PEKERJAAN 3
652. XBTP4106 PROJEK 6