No. Course Code Course Description Credit
1. ABCD3103 KREATIVITI DALAM PERIKLANAN 3
2. ABCG4203 POLITIK & MEDIA 3
3. ABCJ3203 SUNTINGAN PENERBITAN CETAK & ELEKTRONIK 3
4. ABCP4106 KERTAS PROJEK (KOMUNIKASI) 6
5. ABCR1103 PERUCAPAN AWAM 3
6. ABCR2103 PRINSIP KOMUNIKASI KORPORAT 3
7. ABCR3203 UNDANG-UNDANG KOMUNIKASI 3
8. ABCR3303 KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA 3
9. ABCT2103 TEKNOLOGI MEDIA BARU 3
10. ABKF1103 PENGANTAR KAJIAN DASAR 3
11. ABKF1303 HUBUNGAN ANTARABANGSA 3
12. ABKF2103 PENGANTAR PENTADBIRAN AWAM 3
13. ABKF2203 ANALISIS DASAR AWAM 3
14. ABKF3203 DASAR LUAR MALAYSIA 3
15. ABKK1103 PENGANTAR SAINS POLITIK 3
16. ABKK2103 PENGANTAR EKONOMI POLITIK 3
17. ABKK2203 POLITIK PERBANDINGAN 3
18. ABMB2203 ADAT ISTIADAT MELAYU 3
19. ABML3103 BAHASA MELAYU PENULISAN 3
20. ABMS1103 PENGANTAR PENGAJIAN MELAYU 3
21. ABMS1303 PUISI MELAYU 3
22. ABPC1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI KLINIKAL 3
23. ABPC1203 UJIAN DAN PENGUKURAN DALAM PSIKOLOGI 3
24. ABPC2103 PSIKOLOGI ABNORMAL 3
25. ABPC3103 DINAMIKA PENYESUAIAN 3
26. ABPC3303 PRINSIP MODIFIKASI TINGKAHLAKU 3
27. ABPD1203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK 3
28. ABPD2103 PERSONALITI 3
29. ABPD3103 PSIKOLOGI DEWASA DAN ORANG TUA 3
30. ABPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
31. ABPG2103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI KESIHATAN 3
32. ABPG2203 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 3
33. ABPK1203 PSIKOLOGI KOGNITIF 3
34. ABPS2103 PSIKOLOGI SILANG BUDAYA 3
35. ABPS3103 PSIKOLOGI KEUSAHAWANAN DAN PRODUKTIVITI 3
36. ABPS3203 PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI 3
37. ABPT4106 KERTAS PROJEK (PSIKOLOGI) 6
38. ABSA1103 PRINSIP AQIDAH 3
39. ABSC3103 KOMUNIKASI PENDEKATAN ISLAM 3
40. ABSE2103 PRINSIP EKONOMI 3
41. ABSF2103 USUL FIQH I 3
42. ABSF4103 QAWAID FIQHIYAH 3
43. ABSH2103 'ULUM AL-HADITH 3
44. ABSJ3103 FIQH JINAYAT 3
45. ABSM3103 FIQH MU'AMALAT 3
46. ABSP4103 PRINSIP PENGURUSAN ISLAM 3
47. ABSR3103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (ISLAM) 3
48. ABST1103 SIRAH NABAWIYYAH DAN AKHLAK 3
49. ABST4106 KERTAS PROJEK (PENGAJIAN ISLAM) 6
50. ABSY1103 PENGENALAN KEPADA SYARIAH 3
51. ABXH1103 APLIKASI SEJARAH 3
52. ABXM1103 MANUSIA, MASYARAKAT DAN BUDAYA 3
53. ABXS1103 PENGANTAR SAINS SOSIAL 3
54. ADSE1103 SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3
55. ADSE3103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
56. ADSF1103 PENGENALAN USUL FIQH 3
57. ADSF3103 PENGENALAN QAWAID FIQHIYYAH 3
58. ADSH1203 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM 3
59. ADSH2103 HADITH-HADITH PILIHAN 3
60. ADSL3103 KEMAHIRAN PENGAJARAN BAHASA ARAB 3
61. ADSM2103 PRINSIP FIQH MU'AMALAT 3
62. ADSQ1103 PENGENALAN 'ULUM AL-QURAN 3
63. ADSS2103 TASAWWUR ISLAM 3
64. AMCC5103 THEORY OF CAREER DEVELOPMENT 3
65. AMCT5203 TECHNIQUES AND PROCESS IN COUNSELLING 3
66. AMSS5103 KAEDAH PENGAJIAN SYARIAH 3
67. BBAA3103 AUDIT I 3
68. BBAP2103 PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
69. BBAP4103 ANALISIS PELABURAN 3
70. BBAT4103 TEORI PERAKAUNAN 3
71. BBAW2103 PERAKAUNAN KEWANGAN 3
72. BBBM4103 PENGURUSAN BANK 3
73. BBCG3103 TADBIR URUS KORPORAT 3
74. BBCM4103 PENGURUSAN PAMPASAN 3
75. BBCP4103 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN KERJAYA 3
76. BBDH4103 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
77. BBED4103 E-DAGANG 3
78. BBEK1103 PRINSIP MIKROEKONOMI 3
79. BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI 3
80. BBEP3103 POLISI EKONOMI 3
81. BBFA1103 PERAKAUNAN PENGENALAN 3
82. BBFA2203 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN I 3
83. BBFA2303 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN II 3
84. BBFA4403 PERAKAUNAN KEWANGAN LANJUTAN 3
85. BBFB3103 PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN & MINUMAN 3
86. BBFS4103 ANALISIS PENYATA KEWANGAN 3
87. BBGO4103 GELAGAT ORGANISASI 3
88. BBGP4103 GELAGAT PENGGUNA 3
89. BBHI4103 PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
90. BBHT2103 PENGANTAR INDUSTRI HOSPITALITI DAN PELANCONGAN 3
91. BBIA4103 PERAKAUNAN ANTARABANGSA 3
92. BBIE4103 EKONOMI ANTARABANGSA 3
93. BBIF4103 KEWANGAN ANTARABANGSA 3
94. BBIH4103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA ANTARABANGSA 3
95. BBIM4103 PEMASARAN ANTARABANGSA 3
96. BBKI4103 PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM 3
97. BBKN3103 KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
98. BBLM4103 PENGURUSAN LOGISTIK 3
99. BBMA3103 PERAKAUNAN PENGURUSAN I 3
100. BBMA4303 PERAKAUNAN PENGURUSAN LANJUTAN 3
101. BBMC4103 PENGURUSAN PERUBAHAN 3
102. BBMG4103 PEMASARAN HIJAU 3
103. BBMP1103 MATEMATIK PENGURUSAN 3
104. BBNG3103 PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
105. BBNP4103 PENILAIAN PRESTASI 3
106. BBPB2103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
107. BBPC4103 PERAKAUNAN SEKTOR AWAM 3
108. BBPF3103 KEWANGAN AWAM 3
109. BBPJ4103 PROJEK I 3
110. BBPJ4203 PROJEK II 3
111. BBPM2103 PENGURUSAN PEMASARAN I 3
112. BBPM2203 PENGURUSAN PEMASARAN II 3
113. BBPM4103 PENGURUSAN PELABURAN PORTFOLIO 3
114. BBPO3103 PENGURUSAN OPERASI 3
115. BBPP1103 PRINSIP PENGURUSAN 3
116. BBPR2103 PERANCANGAN, PEREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
117. BBPS4103 PENGURUSAN STRATEGIK 3
118. BBPT4106 LATIHAN INDUSTRI 6
119. BBPW3103 PENGURUSAN KEWANGAN I 3
120. BBPW3203 PENGURUSAN KEWANGAN II 3
121. BBRC4103 KAEDAH PENYELIDIKAN 3
122. BBRM4103 PENGURUSAN PERUNCITAN 3
123. BBRS4103 PENYELIDIKAN PEMASARAN 3
124. BBSA4103 PERAKAUNAN KEWANGAN TERKHUSUS 3
125. BBSB4103 PENGURUSAN SILANG BUDAYA 3
126. BBSG4103 PENGURUSAN DAN STRATEGI PEMASARAN 3
127. BBSH4103 PENGURUSAN HAZAD 3
128. BBSM4103 JUALAN DAN PENGURUSAN JUALAN 3
129. BBSN4103 KEMAHIRAN PERUNDINGAN 3
130. BBTM3103 PEMASARAN PELANCONGAN 3
131. BBTX4103 PENCUKAIAN I 3
132. BBTX4203 PENCUKAIAN II 3
133. BBUI3103 UNDANG-UNDANG PEKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN 3
134. BBUN2103 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN 3
135. BBUS2103 UNDANG-UNDANG SYARIKAT 3
136. BDAP2203 ASAS PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
137. BDAW2103 ASAS PERAKAUNAN KEWANGAN 3
138. BDBB4103 PENGANTAR PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
139. BDCM4103 PENGANTAR PENGURUSAN PAMPASAN 3
140. BDDN4103 PENGANTAR PEMBUATAN KEPUTUSAN PERNIAGAAN 3
141. BDEK2203 PENGANTAR MAKROEKONOMI 3
142. BDGO4103 PENGANTAR GELAGAT ORGANISASI 3
143. BDHI4103 PENGANTAR PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
144. BDIS4103 PENGANTAR SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA 3
145. BDKN3103 PENGANTAR KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
146. BDMG4103 MERCHANDISING 3
147. BDMH4103 PENGANTAR PEMASARAN PERHUBUNGAN 3
148. BDMR4103 PENGANTAR PEMASARAN PERKHIDMATAN 3
149. BDNG3103 PENGANTAR PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
150. BDNP3103 PENGANTAR PENILAIAN PRESTASI 3
151. BDOE4103 ORGANISASI DAN PERSEKITARAN 3
152. BDPB2103 PENGANTAR PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
153. BDPH4103 PENGANTAR PENGURUSAN HAZAD 3
154. BDPL4103 PENGANTAR PENGURUSAN PELABURAN 3
155. BDPM1103 PENGANTAR PEMASARAN 3
156. BDPO4103 PENGANTAR PENGURUSAN OPERASI 3
157. BDPP1103 PENGANTAR PENGURUSAN 3
158. BDPW3103 PENGANTAR KEWANGAN 3
159. BDRT4103 PENGANTAR PERUNCITAN 3
160. BDUE3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG PEKERJAAN 3
161. BDUK3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG KONTRAK 3
162. BMOM5203 ORGANIZATION AND BUSINESS MANAGEMENT 3
163. CBAA4203 ANIMASI 3D 3
164. CBAD2103 ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM 3
165. CBAM2104 PERIKLANAN MULTIMEDIA 4
166. CBAP4106 PROJEK 6
167. CBAT3103 TEKNOLOGI AUDIO UNTUK MULTIMEDIA 3
168. CBBJ3203 KEWARTAWANAN SIARAN 3
169. CBBR4003 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 3
170. CBBR4006 PROJEK 6
171. CBBR4106 PROJEK 6
172. CBBR4108 PROJEK 8
173. CBBR4406 PROJEK KEJURUTERAAN PERISIAN 6
174. CBCA2103 SENI BINA KOMPUTER 3
175. CBCH4103 INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER 3
176. CBCM4103 CHANGE SOFTWARE MANAGEMENT 3
177. CBCN4103 PENGENALAN KEPADA RANGKAIAN 3
178. CBCP2101 PENGATURCARAAN KOMPUTER I 1
179. CBCP2103 PENGATURCARAAN KOMPUTER 3
180. CBCP4203 PENULISAN KAPI 3
181. CBCS4103 PENGENALAN KEPADA AUDIT, KESELAMATAN DAN KAWALAN SISTEM MAKLUMAT 3
182. CBCT2203 KONSEP ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
183. CBDA2103 ANALISIS DAN PEMODELAN DATA 3
184. CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA 3
185. CBDB4103 PANGKALAN DATA PERANTARAAN 3
186. CBDG5104 REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN PERMAINAN 4
187. CBDI2103 PENGENALAN KEPADA PANGKALAN DATA 3
188. CBDS2103 STRUKTUR DATA 3
189. CBDT3103 PENGENALAN KEPADA SISTEM TERAGIH 3
190. CBEC3203 APLIKASI RANGKAIAN DALAM E-DAGANG 3
191. CBEC3403 PENGENALAN KEPADA PERKHIDMATAN KEWANGAN BERELEKTRONIK 3
192. CBEC3503 ELEMEN-ELEMEN GUDANG DATA 3
193. CBEC4103 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN GUDANG DATA 3
194. CBEC4203 PENGURUSAN HUBUNGAN PELANGGAN 3
195. CBEC4503 PERKHIDMATAN KEWANGAN BERELEKTRONIK PERTENGAHAN 3
196. CBEP4106 PROJEK 6
197. CBFC1103 PENGANTAR KOMUNIKASI 3
198. CBFJ2103 PENGANTAR KEWARTAWANAN 3
199. CBFS4203 SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 3
200. CBGA3104 ANIMASI I 4
201. CBGD3103 REKABENTUK GRAFIK 3
202. CBIM4303 KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU 3
203. CBJP4103 INTERMEDIATE JAVA PROGRAMMING 3
204. CBKI4103 PENGURUSAN PENGETAHUAN 3
205. CBLP4203 TEKNIK PEMPROSESAN BAHASA 3
206. CBLX3103 INTRODUCTION TO LINUX 3
207. CBMA2103 MATEMATIK DISKRET 3
208. CBMI4103 MEDIA INTERAKTIF 3
209. CBMM2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT, MEDIA DAN MASYARAKAT 3
210. CBMM4103 SISTEM MULTIMEDIA 3
211. CBMP2203 PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA 3
212. CBMS4303 SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
213. CBMT2103 PENGANTAR TEKNOLOGI MULTIMEDIA 3
214. CBND3203 REKABENTUK DAN PENGATURCARAAN RANGKAIAN PERTENGAHAN 3
215. CBNP4203 PENGATURCARAAN RANGKAIAN 3
216. CBOP3103 PENDEKATAN ORIENTASI OBJEK UNTUK PEMBANGUNAN PERISIAN 3
217. CBOP3203 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK 3
218. CBOP3303 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK I 3
219. CBOS2203 SISTEM PENGOPERASIAN 3
220. CBPA4103 PENGARANGAN MULTIMEDIA I 3
221. CBPC2204 PENGATURCARAAN MULTIMEDIA II 4
222. CBPC4106 PROJEK 6
223. CBPM4203 MULTIMEDIA PROJECT MANAGEMENT 3
224. CBPP4106 PROJEK 6
225. CBPR4106 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 6
226. CBPT4106 PROJEK 6
227. CBSD3103 REKABENTUK DAN SENI BINA PERISIAN 3
228. CBSE4103 KEJURUTERAAN PERISIAN 3
229. CBSM4203 SISTEM MAKLUMAT STRATEGIK 3
230. CBSN4103 REKABENTUK DAN KESELAMATAN RANGKAIAN 3
231. CBSQ4103 JAMINAN KUALITI PERISIAN 3
232. CBSR4003 TEKNOLOGI PELAYAN WEB 3
233. CBST3103 TEKNOLOGI PENSUISAN 3
234. CBST4103 PENGUJIAN PERISIAN 3
235. CBTT4103 CURRENT TRENDS IN COMPUTING 3
236. CBVP2103 PENGATURCARAAN VISUAL 3
237. CBVR5104 REALITI MAYA 4
238. CBVT4203 TEKNOLOGI VIDEO UNTUK MULTIMEDIA 3
239. CBWD4103 REKABENTUK WEB I 3
240. CBWT3103 TEKNOLOGI WAYARLES 3
241. CDAD2103 METODOLOGI PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT 3
242. CDCA2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT & PENGGUNAAN 3
243. CDCA2203 UNSUR-UNSUR SENI BINA KOMPUTER 3
244. CDCP2101 PENGATURCARAAN C 1
245. CDCP2103 PENGATURCARAAN C 3
246. CDCT2203 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN PERSEKITARAN 3
247. CDDA2103 PENGENALAN KEPADA PEMODELAN DATA 3
248. CDDS2103 PENGENALAN KEPADA STRUKTUR DATA 3
249. CDIS2103 PENGENALAN KEPADA SISTEM MULTIMEDIA 3
250. CDMP2203 PENGENALAN KEPADA PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA 3
251. CDOP3103 PENGENALAN KEPADA KAEDAH ORIENTASI OBJEK 3
252. CDOP3203 PENGATURCARAAN JAVA 3
253. CDPR4103 PROJEK DIPLOMA 3
254. CDSM3103 PENGENALAN KEPADA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
255. CDVP2103 PENGATURCARAAN VISUAL BASIC 3
256. CPDS7103 DOCTORAL SEMINAR 3
257. CPRM7103 RESEARCH METHODOLOGY 3
258. CPTS7100-1 TESIS 0
259. CPTS7100- TESIS 0
260. EBEC3103 TEORI LITAR 3
261. EBEE4103 ELEKTRONIK ANALOG DAN DIGITAL 3
262. EBEN3103 SISTEM KOMUNIKASI 3
263. EBES2103 SAINS KEJURUTERAAN 3
264. EBET4103 INSTRUMENTASI 3
265. EBHV3103 PERANCANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL 3
266. EBHV3203 KAEDAH PENGAJARAN DALAM PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL 3
267. EBHV3303 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL 3
268. EBMC3103 EKONOMI KEJURUTERAAN 3
269. EBME3103 PERANCANGAN DAN REKA BENTUK FASILITI 3
270. EBML4103 PENGURUSAN BAHAN 3
271. EBMP3203 STRATEGI PEMBUATAN 3
272. EBPM3203 PENJADUALAN DAN KAWALAN PROJEK 3
273. EBPM3303 PENGURUSAN RISIKO PROJEK 3
274. EBTM3103 PENGURUSAN PROJEK 3
275. EBTM4303 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN 3
276. EBTP4106 PROJEK 6
277. EBXC4103 SISTEM KAWALAN 3
278. EBXP3103 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK 3
279. EBXT2203 TEKNOLOGI PERHUBUNGAN DAN PEMBUATAN 3
280. EDEC2203 TEORI LITAR 2 3
281. EDED2103 ELEKTRONIK DIGITAL 3
282. EDMM3203 MEKANIK MESIN 3
283. EDMP3103 TEKNOLOGI PENGELUARAN 3
284. EDMT3103 TERMODINAMIK LANJUTAN 3
285. EDTM2103 KESELAMATAN INDUSTRI 3
286. EDTM3103 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENYELENGGARAAN 3
287. EDTP3103 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK 3
288. EDTP3104 PROJEK 4
289. EDTQ2103 PENGENALAN KEPADA KAWALAN KUALITI 3
290. EDXC3103 SISTEM KAWALAN 3
291. EDXE2103 TEKNOLOGI ELEKTRIK 3
292. EDXP3103 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK 3
293. EDXP3204 PROJEK REKABENTUK 4
294. EDXS3203 SAINS BAHAN 3
295. EMCA5103 PROJECT COST ANALYSIS AND APPRAISAL 3
296. EMCM5203 INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT 3
297. EMCP5104 CASE STUDIES IN PROJECT MANAGEMENT 4
298. EMOM5103 CHANGE MANAGEMENT 3
299. EMPM5103 PRINCIPLES OF PROJECT MANAGEMENT 3
300. EMPP5106 MASTER'S PROJECT 6
301. EMQM5103 PROJECT QUALITY MANAGEMENT 3
302. EMRM5103 PROJECT RISK MANAGEMENT 3
303. EMSC5103 SUSTAINABLE CONSTRUCTION 3
304. EMSH5103 SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 3
305. EPDS7103 DOCTORAL SEMINAR 3
306. EPRM7103 RESEARCH METHODOLOGY 3
307. EPTS7100- TESIS
308. HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 3
309. HBAE1403 MENGGAMBAR 3
310. HBAE2103 CORAK DAN REKAAN 3
311. HBAE3103 KRAF TRADISIONAL 3
312. HBAE3203 SENI REKAAN LANDSKAP 3
313. HBAE3303 PENGENALAN SEJARAH SENI 3
314. HBAE4103 PENDIDIKAN SENI VISUAL I 3
315. HBAL1103 PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB 3
316. HBAL3103 KEMAHIRAN MEMBACA BAHASA ARAB 3
317. HBAL4103 MORFOLOGI BAHASA ARAB 3
318. HBCA4103 PRINSIP PERIKLANAN 3
319. HBCL1103 PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA CINA 3
320. HBCL2103 PEDAGOGI BAHASA CINA SEKOLAH RENDAH 3
321. HBCL2203 TATABAHASA BAHASA CINA MODEN I 3
322. HBCL3303 PEDAGOGI BAHASA CINA SEKOLAH MENENGAH 3
323. HBCL3403 TATABAHASA BAHASA CINA KUNO 3
324. HBCL4103 KESUSASTERAAN BAHASA CINA II (PUISI CI) 3
325. HBCT2203 TEORI KOMUNIKASI 3
326. HBEC2503 MATEMATIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
327. HBEC2703 SAINS DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
328. HBEC3103 PENGAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK KANAK-KANAK 3
329. HBEC3503 PENDIDIK EFEKTIF DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
330. HBEC3803 PERANCANGAN & PENTADBIRAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
331. HBEC4103 KESELAMATAN, KESIHATAN DAN PEMAKANAN AWAL KANAK-KANAK 3
332. HBEC4403 KEMAHIRAN SOSIAL DAN PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 3
333. HBEF1103 SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3
334. HBEF1203 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 3
335. HBEF1303 PENDIDIKAN KOKURIKULUM 3
336. HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN 3
337. HBEF2103 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3
338. HBEF2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING 3
339. HBEF2303 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 3
340. HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 3
341. HBEF2803 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN 3
342. HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN 3
343. HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
344. HBEF3603 AMALAN PROFESIONAL 3
345. HBEF3703 PENGENALAN KEPADA BIMBINGAN DAN KAUNSELING 3
346. HBEF4106-1 KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 1 6
347. HBEF4106- KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 2 6
348. HBEF4303 PROJEK KAJIAN TINDAKAN 3
349. HBEF4606 PRAKTIKUM 6
350. HBEL1103 PENGENALAN PENGAJARAN BAHASA INGGERIS 3
351. HBEL1203 DESKRIPSI BAHASA 3
352. HBEL2103 PENGAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3
353. HBEL2203 PENGAJARAN BACAAN 3
354. HBEL3103 PENGAJARAN PENULISAN 3
355. HBEL3203 PENGAJARAN TATABAHASA 3
356. HBEL3303 LINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA 3
357. HBEL3403 PENGAJARAN KESUSASTERAAN 3
358. HBEL4403 MORFOLOGI, SINTAKSIS DAN SEMANTIK 3
359. HBEM1103 ASAS PENTADBIRAN PENDIDIKAN 3
360. HBEM1203 PERANCANGAN PENDIDIKAN 3
361. HBEM1303 PENGURUSAN KURIKULUM 3
362. HBEM1403 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3
363. HBEM1503 PENYELIAAN DAN PENCERAPAN DI SEKOLAH 3
364. HBEM2103 KEPIMPINAN SEKOLAH 3
365. HBEM2203 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
366. HBEM2303 PENGURUSAN HAL EHWAL PELAJAR 3
367. HBEM2403 PENGURUSAN KONFLIK DALAM HAL EHWAL PELAJAR 3
368. HBEM3103 PENGURUSAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN 3
369. HBEM3203 PENGURUSAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI PENDIDIKAN 3
370. HBEM3303 AKTA DAN LAPORAN PENDIDIKAN 3
371. HBEM3403 PENTADBIRAN KEWANGAN SEKOLAH 3
372. HBEM3503 PENGURUSAN PUSAT SUMBER 3
373. HBEM4103 PENGURUSAN PERHUBUNGAN MASYARAKAT 3
374. HBEM4203 PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KO-KURIKULUM 3
375. HBEM4303 PENGURUSAN INOVASI DAN KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN 3
376. HBEM4403 PENGURUSAN PERUBAHAN DI SEKOLAH 3
377. HBES1103 CRITICAL READING 3
378. HBES1203 ENGLISH ACROSS TIME AND SPACE 3
379. HBES3203 INTRODUCTION TO MEDIA AND CULTURE 3
380. HBES3303 LANGUAGE POLICY AND PLANNING 3
381. HBES3403 LANGUAGE AND LITERATURE: TEXTS AND CONTEXTS 3
382. HBES3603 MANAGEMENT COMMUNICATION 3
383. HBES4203 SOUTHEAST ASIAN CULTURAL PRODUCTION 3
384. HBES4303 PROFESSIONAL WRITING I: CORE COMPETENCIES 3
385. HBES4503 CRITICAL AND CULTURAL THEORY 3
386. HBES4603 CONTEMPORARY FICTION AND FILM 3
387. HBES4703 PROFESSIONAL WRITING II: WRITING ACROSS FIELDS 3
388. HBES4803 POSTCOLONIAL STUDIES 3
389. HBET1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA INGGERIS 3
390. HBET1303 PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
391. HBET1403 SOSIOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
392. HBET4103 INTRODUCTION TO DRAMA & POETRY 3
393. HBET4203 TEACHING OF DRAMA AND POETRY IN ESL 3
394. HBET4303 INTRODUCTION TO NOVELS & SHORT STORIES 3
395. HBET4503 TESTING AND EVALUATION IN ESL 3
396. HBET4703 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 3
397. HBHE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN KESIHATAN 3
398. HBHE1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN 3
399. HBHE2103 PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 3
400. HBHE2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 3
401. HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT 3
402. HBHE3203 KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN 3
403. HBIS1103 KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 3
404. HBIS1203 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN I 3
405. HBIS3203 FIQH II 3
406. HBIS3303 ADAB & AKHLAK ISLAMIAH I 3
407. HBIS3403 PENGAJIAN JAWI & KHAT 3
408. HBIS4103 PENGAJIAN SIRAH RASULLULLAH S.A.W 3
409. HBIS4203 PENDIDIKAN ISLAM: TINGKATAN 4 3
410. HBIS4303 PENDIDIKAN ISLAM: TINGKATAN 5 3
411. HBIS4403 PENDIDIKAN ISLAM: TINGKATAN 6 3
412. HBLS1103 PENGENALAN KEMAHIRAN HIDUP 3
413. HBLS1203 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 3
414. HBLS2103 LUKISAN TEKNIK DAN CAD 3
415. HBLS2203 REKACIPTA 3
416. HBLS3203 ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 3
417. HBLS3303 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA 3
418. HBLS3403 HORTIKULTUR 3
419. HBLS4103 PENGURUSAN LANDSKAP 3
420. HBLS4203 AKUAKULTUR 3
421. HBME2103 PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 2 3
422. HBME3103 PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4 3
423. HBML1103 PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU 3
424. HBML2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3
425. HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
426. HBML3103 PENGAJARAN KOMSAS DALAM BAHASA MELAYU 3
427. HBML3303 PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK 3
428. HBML3403 LINGUISTIK DAN SOSIOLINGUISTIK 3
429. HBML4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU 3
430. HBML4203 KESUSASTERAAN MELAYU 3
431. HBML4403 KOMPETENSI DALAM BAHASA MELAYU 3
432. HBMS1103 PENGENALAN PENDIDIKAN MUZIK 3
433. HBMS2103 PENGAJARAN MUZIK II 3
434. HBMS3103 PENGAJARAN MUZIK IV 3
435. HBMS3303 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN KOIR 3
436. HBMS3403 TEKNOLOGI DAN ALAT MUZIK 3
437. HBMS4103 MUZIK DALAM BILIK DARJAH 3
438. HBMT1103 PENGENALAN PENDIDIKAN MATEMATIK 3
439. HBMT1203 PENGAJARAN MATEMATIK PRA SEKOLAH 3
440. HBMT2103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I 3
441. HBMT2203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN II 3
442. HBMT3103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN III 3
443. HBMT3303 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN I 3
444. HBMT3403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN II 3
445. HBMT4103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN III 3
446. HBMT4203 PENGAJARAN MATEMATIK TINGKATAN 4 3
447. HBMT4303 PENGAJARAN MATEMATIK TINGKATAN 5 3
448. HBMT4403 PENGAJARAN MATEMATIK TINGKATAN 6 3
449. HBPE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI 3
450. HBPE1203 KECERGASAN FIZIKAL 3
451. HBPE2103 PERGERAKAN ARTISTIK DAN KREATIF 3
452. HBPE2203 UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
453. HBPE3103 KEGIATAN PROFESIONAL (PERMAINAN) 3
454. HBPE3303 KEGIATAN PROFESIONAL (OLAHRAGA) 3
455. HBPE3403 PENGURUSAN SUKAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
456. HBPE4103 PEMBELAJARAN MOTOR 3
457. HBPS1103 PENGENALAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
458. HBPS2103 ASUHAN KANAK-KANAK 3
459. HBPS3203 BAHASA DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
460. HBPS3303 PERKEMBANGAN AFEKTIF DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
461. HBPS4103 KREATIVITI DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
462. HBPS4203 PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 3
463. HBPS4303 INTERAKSI DAN BIMBINGAN KANAK-KANAK 3
464. HBQE1103 ULUM AL-QURAN 3
465. HBSC1103 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS 3
466. HBSC1203 BIOLOGI I : ASAS KEHIDUPAN 3
467. HBSC2103 KIMIA I 3
468. HBSC2203 KEPERLUAN UNTUK MEMPELAJARI SAINS 3
469. HBSC3103 BIOLOGI II : KESINAMBUNGAN KEHIDUPAN 3
470. HBSC3303 KURIKULUM SAINS SEKOLAH 3
471. HBSC3403 MERANCANG DAN MENILAI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS 3
472. HBSC4103 FIZIK I 3
473. HBSC4303 PENGAJARAN SAINS UNTUK MENENGAH ATAS II 3
474. HBSC4403 PENGAJARAN SAINS UNTUK MENENGAH ATAS III 3
475. HBSE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN KHAS 3
476. HBSE3303 CIRI-CIRI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS 3
477. HBSE3403 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS I 3
478. HBSE4103 REKREASI UNTUK PENDIDIKAN KHAS 3
479. HBSE4203 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS II 3
480. HBSE4303 PENGENALAN BAHASA ISYARAT (KTBM) 3
481. HBSE4403 PENGENALAN BRAILLE 3
482. HBSH1103 PSIKOLOGI KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN 3
483. HBSL1103 PENGENALAN KEPADA KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN 3
484. HBSS1203 HALATUJU PEMBANGUNAN NEGARA 3
485. HBSS2203 PERKEMBANGAN EKONOMI ASAS 3
486. HBSS3203 PENGENALAN SOSIOLOGI 3
487. HBSV1103 PENGAJARAN UNTUK KANAK-KANAK BERMASALAH PENGLIHATAN 3
488. HBTL3103 PENGAYAAN BAHASA TAMIL I 3
489. HBTL3303 TATABAHASA BAHASA TAMIL III 3
490. HBTL4103 PEDAGOGI BAHASA TAMIL 3
491. HBTL4303 LINGUISTIK BAHASA TAMIL 3
492. HBTL4403 KESUSASTERAAN TAMIL IV 3
493. HDEF4606 PRAKTIKUM 6
494. HDPS1203 PENGURUSAN TINGKAH LAKU KANAK-KANAK 3
495. HDPS3603 AWAL SAINS UNTUK KANAK-KANAK 3
496. HDPS4103 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN AFEKTIF 3
497. HDPS4203 KESIHATAN DAN KESELAMATAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
498. HDPS4603 AWAL MUZIK UNTUK KANAK-KANAK 3
499. MPU2133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
500. MPU3113 HUBUNGAN ETNIK 3
501. MPU3123 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 3
502. MPW1113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
503. MPW1133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
504. MPW1143 PENGAJIAN ISLAM 3
505. MPW1153 PENDIDIKAN MORAL 3
506. MPW2113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
507. MPW2133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
508. MPW2143 PENGAJIAN ISLAM 3
509. MPW2153 PENDIDIKAN MORAL 3
510. NBBS1203 PROFESIONALISMA DAN ISU-ISU DALAM KEJURURAWATAN B 3
511. NBBS1303 PENGAJARAN DALAM KEJURURAWATAN B 3
512. NBBS2106 PROJEK PENYELIDIKAN B 6
513. NBHS1103 PENILAIAN KEJURURAWATAN LANJUTAN 3
514. NBHS1203 STATISTIK DAN PENYELIDIKAN KEJURURAWATAN B 3
515. NBNC1204 LATIHAN KLINIKAL 10 4
516. NBNC2504 LATIHAN KLINIKAL 13 4
517. NDER3204 INTRODUCTION TO EDUCATIONAL RESEARCH 4
518. NDHS1103 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 3
519. NDHS1203 INTRODUCTION TO MICROBIOLOGY AND PHARMACOLOGY 3
520. NDME2204 MEASUREMENT & EVALUATION 4
521. NDPP2204 CLINICAL PRACTICE 4: MANAGEMENT OF INTRA ABDOMINAL AND MUSCULOSKELETAL EMERGENCIES 4
522. NDPP2304 CLINICAL PRACTICE 5: MANAGE THE DIABETIC AND NEUROLOGICAL EMERGENCIES 4
523. NDPT3106 PRACTICUM IN TEACHING PRACTICE 11 6
524. OUMH1103 LEARNING SKILLS FOR OPEN DISTANCE LEARNERS 3
525. OUMH1203 ENGLISH FOR WRITTEN COMMUNICATION 3
526. OUMH1303 ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION 3
527. OUMH2103 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNICAL PURPOSES 3
528. OUMH2203 ENGLISH FOR WORKPLACE COMMUNICATION 3
529. OUMM2103 KEUSAHAWANAN 3
530. OUMM3203 ETIKA PROFESIONAL 3
531. SBBI3103 KEPELBAGAIAN TUMBUHAN DAN HAIWAN 3
532. SBBI3203 KEPELBAGAIAN DAN FISIOLOGI MIKROB 3
533. SBCH2103 KIMIA ORGANIK 3
534. SBCH4103 MAKROMOLEKUL DAN KIMIA INDUSTRI 3
535. SBCO4103 KAEDAH KEJURULATIHAN 3
536. SBCO4203 BIOMEKANIK SUKAN GUNAAN 3
537. SBEM2103 PERANCANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK 3
538. SBEM3103 DIAGNOSIS DAN PENYELESAIAN MASALAH DALAM MATEMATIK 3
539. SBEM3303 KAEDAH PENGAJARAN MATEMATIK 3
540. SBEV3103 PENGURUSAN PERSEKITARAN 3
541. SBFS1103 KEMAHIRAN BERFIKIR DAN PENYELESAIAN MASALAH 3
542. SBMA1403 MATEMATIK ASAS 3
543. SBMA1503 ALJABAR DAN FUNGSI 3
544. SBMA1603 KALKULUS 3
545. SBMA4203 KAEDAH MATEMATIK LANJUTAN 3
546. SBMA4303 MEKANIK ASAS 3
547. SBMA4403 PENGANTAR ANALISIS 3
548. SBMA4503 MEKANIK LANJUTAN 3
549. SBMA4603 KAEDAH BERANGKA 3
550. SBMP4203 PENGATURCARAAN LINEAR 3
551. SBMP4503 APLIKASI MODEL RANGKAIAN 3
552. SBPH2103 GERAKAN, BENDALIR DAN GELOMBANG 3
553. SBPH2203 TERMODINAMIK 3
554. SBPH4103 KEELEKTROMAGNETAN DAN ARUS 3
555. SBPH4203 CAHAYA DAN FIZIK MODEN 3
556. SBSC3403 KAEDAH PENGAJARAN SAINS 3
557. SBSC4203 ISU-ISU SEMASA DALAM SAINS 3
558. SBSE4203 NUTRISI SUKAN GUNAAN 3
559. SBSE4303 FISIOLOGI PERSEKITARAN 3
560. SBSM4103 SUKAN PELANCONGAN 3
561. SBSM4203 KEPIMPINAN DAN PENTADBIRAN ORGANISASI SUKAN 3
562. SBSM4303 PENGURUSAN KEWANGAN DAN INDUSTRI SUKAN 3
563. SBSM4703 PENGURUSAN RISIKO DAN ASPEK PERUNDINGAN SUKAN 3
564. SBSM4903 PENGURUSAN SUKAN DAN REKREASI 3
565. SBSP2303 KECEDERAAN SUKAN 3
566. SBSP2503 SUKAN DAN MASYARAKAT 3
567. SBSP4203 SUKAN ORANG KURANG UPAYA 3
568. SBSP4503 KECERGASAN FIZIKAL 3
569. SBSP4703 KAEDAH LATIHAN 3
570. SBSP4806 PRAKTIKUM KEMAHIRAN VOKASIONAL 6
571. SBST1303 STATISTIK ASAS 3
572. SBST2103 TABURAN PERSAMPELAN DAN PENGUJIAN HIPOTESIS 3
573. SBST2503 KAEDAH BERSTATISITK 3
574. SBST3203 ANALISIS DATA PERMULAAN 3
575. SMEC5103 ERGONOMICS 3
576. SMEP5203 EMERGENCY MANAGEMENT 3
577. SMEP5206 RESEARCH PROJECT 6
578. SMHH5103 PRINCIPLE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND HYGIENE 3
579. SMMH5203 MANAGING SAFETY HAZARDS 3
580. SMOL5203 OSH LEGISLATIONS 3
581. SMOM5103 MANAGEMENT SYSTEMS 3
582. SMOP5206 PROJECT 6
583. SMPM5203 PROJECT MANAGEMENT 3
584. SMPS5103 PROCESS SAFETY MANAGEMENT 3
585. SMRK5103 RISK MANAGEMENT 3
586. SMSM5203 SECURITY MANAGEMENT 3
587. SMSS5204 SIX SIGMA 4
588. SPDS7103 DOCTORAL SEMINAR 3
589. SPDS7103-1 TESIS 0
590. SPDS7103- TESIS 0
591. SPRM7103 RESEARCH METHODOLOGY 3
592. XBDM4103 PENGURUSAN TINDAKAN KECEMASAN 3
593. XBFS4103 KESELAMATAN DAN KESIHATAN MAKANAN 3
594. XBHA2103 FISIOLOGI DAN ANATOMI MANUSIA 3
595. XBIH3103 HIGEN INDUSTRI 3
596. XBOE4103 ERGONOMIK PERKERJAAN 3
597. XBOH2103 PEGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
598. XBRA3103 PENGURUSAN RISIKO KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
599. XBTP4106 PROJEK 6