No. Course Code Course Description Credit
1. ABCD3103 KREATIVITI DALAM PERIKLANAN 3
2. ABCG4203 POLITIK & MEDIA 3
3. ABCJ3203 SUNTINGAN PENERBITAN CETAK & ELEKTRONIK 3
4. ABCP4106 KERTAS PROJEK (KOMUNIKASI) 6
5. ABCR1103 PERUCAPAN AWAM 3
6. ABCR2103 PRINSIP KOMUNIKASI KORPORAT 3
7. ABCR3203 UNDANG-UNDANG KOMUNIKASI 3
8. ABCR3303 KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA 3
9. ABCT2103 TEKNOLOGI MEDIA BARU 3
10. ABKF1103 PENGANTAR KAJIAN DASAR 3
11. ABKF1203 PEMBACAAN KAJIAN DASAR 3
12. ABKF1303 HUBUNGAN ANTARABANGSA 3
13. ABKF2103 PENGANTAR PENTADBIRAN AWAM 3
14. ABKF2203 ANALISIS DASAR AWAM 3
15. ABKF3203 DASAR LUAR MALAYSIA 3
16. ABKH1103 KOLONIALISME DAN NASIONALISME 3
17. ABKK1103 PENGANTAR SAINS POLITIK 3
18. ABKK2103 PENGANTAR EKONOMI POLITIK 3
19. ABKK2203 POLITIK PERBANDINGAN 3
20. ABKK3203 PEMBANGUNAN POLITIK DAN POLITIK DUNIA KETIGA 3
21. ABMB2203 ADAT ISTIADAT MELAYU 3
22. ABMB3303 PELANCONGAN DAN PRODUK BUDAYA 3
23. ABML3103 BAHASA MELAYU PENULISAN 3
24. ABMS1103 PENGANTAR PENGAJIAN MELAYU 3
25. ABMS1203 SASTERA LISAN 3
26. ABMS1303 PUISI MELAYU 3
27. ABPC1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI KLINIKAL 3
28. ABPC1203 UJIAN DAN PENGUKURAN DALAM PSIKOLOGI 3
29. ABPC2103 PSIKOLOGI ABNORMAL 3
30. ABPC3103 DINAMIKA PENYESUAIAN 3
31. ABPC3303 PRINSIP MODIFIKASI TINGKAHLAKU 3
32. ABPD1203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK 3
33. ABPD2103 PERSONALITI 3
34. ABPD3103 PSIKOLOGI DEWASA DAN ORANG TUA 3
35. ABPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
36. ABPG2103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI KESIHATAN 3
37. ABPG2203 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 3
38. ABPK1203 PSIKOLOGI KOGNITIF 3
39. ABPS2103 PSIKOLOGI SILANG BUDAYA 3
40. ABPS3103 PSIKOLOGI KEUSAHAWANAN DAN PRODUKTIVITI 3
41. ABPS3203 PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI 3
42. ABPT4106 KERTAS PROJEK (PSIKOLOGI) 6
43. ABSA1103 PRINSIP AQIDAH 3
44. ABSC3103 KOMUNIKASI PENDEKATAN ISLAM 3
45. ABSE2103 PRINSIP EKONOMI 3
46. ABSF2103 USUL FIQH I 3
47. ABSF4103 QAWAID FIQHIYAH 3
48. ABSH2103 'ULUM AL-HADITH 3
49. ABSJ3103 FIQH JINAYAT 3
50. ABSM3103 FIQH MU'AMALAT 3
51. ABSP4103 PRINSIP PENGURUSAN ISLAM 3
52. ABSR3103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (ISLAM) 3
53. ABST1103 SIRAH NABAWIYYAH DAN AKHLAK 3
54. ABST4106 KERTAS PROJEK (PENGAJIAN ISLAM) 6
55. ABSY1103 PENGENALAN KEPADA SYARIAH 3
56. ABXH1103 APLIKASI SEJARAH 3
57. ABXM1103 MANUSIA, MASYARAKAT DAN BUDAYA 3
58. ABXS1103 PENGANTAR SAINS SOSIAL 3
59. ADSE1103 SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3
60. ADSE3103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
61. ADSF1103 PENGENALAN USUL FIQH 3
62. ADSF3103 PENGENALAN QAWAID FIQHIYYAH 3
63. ADSH1203 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM 3
64. ADSH2103 HADITH-HADITH PILIHAN 3
65. ADSL3103 KEMAHIRAN PENGAJARAN BAHASA ARAB 3
66. ADSM2103 PRINSIP FIQH MU'AMALAT 3
67. ADSP3103 PRAKTIKUM 3
68. ADSQ1103 PENGENALAN 'ULUM AL-QURAN 3
69. ADSS2103 TASAWWUR ISLAM 3
70. BBAA3103 AUDIT I 3
71. BBAP2103 PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
72. BBAP4103 ANALISIS PELABURAN 3
73. BBAW2103 PERAKAUNAN KEWANGAN 3
74. BBBM4203 PENGURUSAN JENAMA 3
75. BBCG3103 TADBIR URUS KORPORAT 3
76. BBCM4103 PENGURUSAN PAMPASAN 3
77. BBCP4103 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN KERJAYA 3
78. BBDH4103 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
79. BBED4103 E-DAGANG 3
80. BBEK1103 PRINSIP MIKROEKONOMI 3
81. BBEK3103 MIKROEKONOMI II 3
82. BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI 3
83. BBEO4103 OPERASI EKONOMI 3
84. BBEP3103 POLISI EKONOMI 3
85. BBFA1103 PERAKAUNAN PENGENALAN 3
86. BBFA2203 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN I 3
87. BBFA2303 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN II 3
88. BBFA4403 PERAKAUNAN KEWANGAN LANJUTAN 3
89. BBFC3203 KAWALAN KOS PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN 3
90. BBFS4103 ANALISIS PENYATA KEWANGAN 3
91. BBFT3103 TAMBANG DAN TIKET BERKOMPUTER 3
92. BBGO4103 GELAGAT ORGANISASI 3
93. BBGP4103 GELAGAT PENGGUNA 3
94. BBHF4103 PENGURUSAN PELANCONGAN DAN AGENSI PELANCONGAN 3
95. BBHI4103 PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
96. BBIA4103 PERAKAUNAN ANTARABANGSA 3
97. BBIB4103 PERBANKAN ANTARABANGSA 3
98. BBIF4103 KEWANGAN ANTARABANGSA 3
99. BBIH4103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA ANTARABANGSA 3
100. BBIM4103 PEMASARAN ANTARABANGSA 3
101. BBKI4103 PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM 3
102. BBKN3103 KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
103. BBLM4103 PENGURUSAN LOGISTIK 3
104. BBMA3103 PERAKAUNAN PENGURUSAN I 3
105. BBMA4303 PERAKAUNAN PENGURUSAN LANJUTAN 3
106. BBME2203 MATEMATIK EKONOMI II 3
107. BBME4103 PEMASARAN INTERNET & E-PEMASARAN 3
108. BBMP1103 MATEMATIK PENGURUSAN 3
109. BBMR4103 PERHUBUNGAN PEMASARAN 3
110. BBNG3103 PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
111. BBNP4103 PENILAIAN PRESTASI 3
112. BBPB2103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
113. BBPC4103 PERAKAUNAN SEKTOR AWAM 3
114. BBPF3103 KEWANGAN AWAM 3
115. BBPJ4103 PROJEK I 3
116. BBPJ4203 PROJEK II 3
117. BBPM2103 PENGURUSAN PEMASARAN I 3
118. BBPM2203 PENGURUSAN PEMASARAN II 3
119. BBPM4103 PENGURUSAN PELABURAN PORTFOLIO 3
120. BBPP1103 PRINSIP PENGURUSAN 3
121. BBPR2103 PERANCANGAN, PEREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
122. BBPS4103 PENGURUSAN STRATEGIK 3
123. BBPT4106 LATIHAN INDUSTRI 6
124. BBPW3103 PENGURUSAN KEWANGAN I 3
125. BBPW3203 PENGURUSAN KEWANGAN II 3
126. BBRC4103 KAEDAH PENYELIDIKAN 3
127. BBRM4103 PENGURUSAN PERUNCITAN 3
128. BBRS4103 PENYELIDIKAN PEMASARAN 3
129. BBSB4103 PENGURUSAN SILANG BUDAYA 3
130. BBSC4103 PENGURUSAN STRATEGIK RANGKAIAN BEKALAN 3
131. BBSG4103 PENGURUSAN DAN STRATEGI PEMASARAN 3
132. BBSH4103 PENGURUSAN HAZAD 3
133. BBSM4103 JUALAN DAN PENGURUSAN JUALAN 3
134. BBSN4103 KEMAHIRAN PERUNDINGAN 3
135. BBTS3103 PSIKOLOGI PELANCONGAN 3
136. BBTX4103 PERCUKAIAN I 3
137. BBTX4203 PERCUKAIAN II 3
138. BBUI3103 UNDANG-UNDANG PEKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN 3
139. BBUN2103 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN 3
140. BBUS2103 UNDANG-UNDANG SYARIKAT 3
141. BDAP2203 ASAS PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
142. BDAU2103 ASAS UNDANG-UNDANG 3
143. BDAW2103 ASAS PERAKAUNAN KEWANGAN 3
144. BDBB4103 PENGANTAR PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
145. BDCM4103 PENGANTAR PENGURUSAN PAMPASAN 3
146. BDDN4103 PENGANTAR PEMBUATAN KEPUTUSAN PERNIAGAAN 3
147. BDEK1103 PENGANTAR MIKROEKONOMI 3
148. BDEK2203 PENGANTAR MAKROEKONOMI 3
149. BDGO4103 PENGANTAR GELAGAT ORGANISASI 3
150. BDHI4103 PENGANTAR PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
151. BDIS4103 PENGANTAR SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA 3
152. BDKM2103 PENGANTAR KOMUNIKASI PEMASARAN 3
153. BDKN3103 PENGANTAR KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
154. BDKO1103 ASAS KOMUNIKASI ANTARA PERORANGAN 3
155. BDMG4103 MERCHANDISING 3
156. BDMH4103 PENGANTAR PEMASARAN PERHUBUNGAN 3
157. BDMR4103 PENGANTAR PEMASARAN PERKHIDMATAN 3
158. BDNG3103 PENGANTAR PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
159. BDNP3103 PENGANTAR PENILAIAN PRESTASI 3
160. BDOE4103 ORGANISASI DAN PERSEKITARAN 3
161. BDPB2103 PENGANTAR PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
162. BDPH4103 PENGANTAR PENGURUSAN HAZAD 3
163. BDPL4103 PENGANTAR PENGURUSAN PELABURAN 3
164. BDPM1103 PENGANTAR PEMASARAN 3
165. BDPP1103 PENGANTAR PENGURUSAN 3
166. BDPW3103 PENGANTAR KEWANGAN 3
167. BDUE3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG PEKERJAAN 3
168. BDUK3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG KONTRAK 3
169. CBAA4203 ANIMASI 3D 3
170. CBAD2103 ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM 3
171. CBAP4106 PROJEK 6
172. CBAT3103 TEKNOLOGI AUDIO UNTUK MULTIMEDIA 3
173. CBBJ3203 KEWARTAWANAN SIARAN 3
174. CBBR4003 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 3
175. CBBR4006 PROJEK 6
176. CBBR4106 PROJEK 6
177. CBBR4108 PROJEK 8
178. CBBR4406 PROJEK KEJURUTERAAN PERISIAN 6
179. CBCM4103 CHANGE SOFTWARE MANAGEMENT 3
180. CBCN4103 PENGENALAN KEPADA RANGKAIAN 3
181. CBCN4203 COMPUTER NETWORKING 3
182. CBCP2101 PENGATURCARAAN KOMPUTER I 1
183. CBCP2103 PENGATURCARAAN KOMPUTER 3
184. CBCP220 PENGATURCARAAN KOMPUTER II 2
185. CBCP4203 PENULISAN KAPI 3
186. CBCS4103 PENGENALAN KEPADA AUDIT, KESELAMATAN DAN KAWALAN SISTEM MAKLUMAT 3
187. CBCT2203 KONSEP ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
188. CBDA2103 ANALISIS DAN PEMODELAN DATA 3
189. CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA 3
190. CBDB3403 PANGKALAN DATA 3
191. CBDS2103 STRUKTUR DATA 3
192. CBDT3203 SISTEM TERAGIH PERTENGAHAN 3
193. CBEC3203 APLIKASI RANGKAIAN DALAM E-DAGANG 3
194. CBEC4403 STRATEGI PEMASARAN INTERNET 3
195. CBEC4503 PERKHIDMATAN KEWANGAN BERELEKTRONIK PERTENGAHAN 3
196. CBEP4106 PROJEK 6
197. CBFC1103 PENGANTAR KOMUNIKASI 3
198. CBFJ2103 PENGANTAR KEWARTAWANAN 3
199. CBFS4203 SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 3
200. CBID3103 REKABENTUK ANTARA MUKA 3
201. CBIM4303 KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU 3
202. CBJP4103 INTERMEDIATE JAVA PROGRAMMING 3
203. CBKI4103 PENGURUSAN PENGETAHUAN 3
204. CBKM3103 PEMODELAN DAN PERWAKILAN PENGETAHUAN 3
205. CBLX3203 INTERMEDIATE LINUX I 3
206. CBMC4104 PERKOMPUTERAN MOBILE UNTUK MULTIMEDIA 4
207. CBMI4103 MEDIA INTERAKTIF 3
208. CBMM2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT, MEDIA DAN MASYARAKAT 3
209. CBMS4303 SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
210. CBMT2103 PENGANTAR TEKNOLOGI MULTIMEDIA 3
211. CBND3103 PENGENALAN KEPADA REKABENTUK DAN PENGATURCARAAN RANGKAIAN 3
212. CBND3203 REKABENTUK DAN PENGATURCARAAN RANGKAIAN PERTENGAHAN 3
213. CBNL3103 PENGENALAN KEPADA PROTOKOL RANGKAIAN 3
214. CBNP4203 PENGATURCARAAN RANGKAIAN 3
215. CBOP3103 PENDEKATAN ORIENTASI OBJEK UNTUK PEMBANGUNAN PERISIAN 3
216. CBOP3203 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK 3
217. CBOS2203 SISTEM PENGOPERASIAN 3
218. CBPA4204 PENGARANGAN MULTIMEDIA II 4
219. CBPC2104 PENGATURCARAAN MULTIMEDIA I 4
220. CBPC2204 PENGATURCARAAN MULTIMEDIA II 4
221. CBPC4106 PROJEK 6
222. CBPM4103 PENGURUSAN PROJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
223. CBPP4106 PROJEK 6
224. CBPT4106 PROJEK 6
225. CBRT4103 KEJURUTERAAN PERISIAN UNTUK SISTEM MASA-NYATA 3
226. CBSC4103 PEMBANGUNAN PERISIAN 3
227. CBSD3103 REKABENTUK DAN SENI BINA PERISIAN 3
228. CBSE4103 KEJURUTERAAN PERISIAN 3
229. CBSN4103 REKABENTUK DAN KESELAMATAN RANGKAIAN 3
230. CBSQ4103 JAMINAN KUALITI PERISIAN 3
231. CBST4103 PENGUJIAN PERISIAN 3
232. CBTT4103 CURRENT TRENDS IN COMPUTING 3
233. CBVP2103 PENGATURCARAAN VISUAL 3
234. CBVR5104 REALITI MAYA 4
235. CBWD4104 REKABENTUK WEB 4
236. CBWD4204 REKABENTUK WEB II 4
237. CDCA2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT & PENGGUNAAN 3
238. CDCP2101 PENGATURCARAAN C 1
239. CDCP2103 PENGATURCARAAN C 3
240. CDCP220 PENGATURCARAAN C II 2
241. CDCT2203 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN PERSEKITARAN 3
242. CDDA2103 PENGENALAN KEPADA PEMODELAN DATA 3
243. CDDB3203 PANGKALAN DATA HUBUNGAN 3
244. CDDS2103 PENGENALAN KEPADA STRUKTUR DATA 3
245. CDEC3103 PENGENALAN KEPADA E-DAGANG 3
246. CDMA2103 MATEMATIK UNTUK TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
247. CDMP2203 PENGENALAN KEPADA PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA 3
248. CDMT2103 ASAS TEKNOLOGI MULTIMEDIA 3
249. CDOP3103 PENGENALAN KEPADA KAEDAH ORIENTASI OBJEK 3
250. CDOS2203 PENGENALAN KEPADA SISTEM PENGOPERASIAN 3
251. CDPR4103 PROJEK DIPLOMA 3
252. CDSM3103 PENGENALAN KEPADA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
253. CDVP2103 PENGATURCARAAN VISUAL BASIC 3
254. CDWP2203 PENGENALAN KEPADA PENGATURCARAAN WEB 3
255. EBEC3103 TEORI LITAR 3
256. EBEP3103 AMALAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK 3
257. EBES2103 SAINS KEJURUTERAAN 3
258. EBET4103 INSTRUMENTASI 3
259. EBHV3103 PERANCANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL 3
260. EBHV3303 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL 3
261. EBIP3103 KEJURUTERAAN INDUSTRI DAN PENGURUSAN PRODUKTIVITI 3
262. EBMC3103 EKONOMI KEJURUTERAAN 3
263. EBML4103 PENGURUSAN BAHAN 3
264. EBMP3203 STRATEGI PEMBUATAN 3
265. EBMV3103 SISTEM PENYAMAN UDARA DAN VENTILASI MEKANIKAL 3
266. EBOR4203 PENYELIDIKAN OPERASI 3
267. EBPM3203 PENJADUALAN DAN KAWALAN PROJEK 3
268. EBQS3203 ANALISIS KOS DAN ANGGARAN 3
269. EBTB4103 PERANCANGAN PERNIAGAAN BAGI USAHASAMA TEKNOLOGI BARU 3
270. EBTK3103 PENGURUSAN TENDER DAN KONTRAK 3
271. EBTL4103 PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN UNDANG-UNDANG 3
272. EBTP4106 PROJEK 6
273. EBTQ3103 KAWALAN KUALITI 3
274. EBTT3103 INOVASI DAN PENGURUSAN TEKNOLOGI 3
275. EBVG4103 MEKANIK TANAH 3
276. EBVM4103 BAHAN KEJURUTERAAN AWAM 3
277. EBVS4103 ANALISIS STRUKTUR 3
278. EBVS4203 REKABENTUK STRUKTUR 3
279. EBXD2103 LUKISAN KEJURUTERAAN 3
280. EBXS3103 STATIK 3
281. EBXT2103 TEKNOLOGI KEJURUTERAAN 3
282. EDEC2103 TEORI LITAR 1 3
283. EDEE3103 ELEKTRONIK KUASA 3
284. EDET3103 INSTRUMENTASI 3
285. EDMT3103 TERMODINAMIK LANJUTAN 3
286. EDTP3104 PROJEK 4
287. EDVC3103 KAEDAH PEMBINAAN DAN PERKHIDMATAN BANGUNAN 3
288. EDVE3103 KEJURUTERAAN PERSEKITARAN 3
289. EDVG3103 MEKANIK TANAH 3
290. EDVM3103 BAHAN KEJURUTERAAN AWAM 3
291. EDVS3103 ANALISIS STRUKTUR 3
292. EDXD2103 LUKISAN KEJURUTERAAN 3
293. EDXP3204 PROJEK REKABENTUK 4
294. EDXS2103 STATIK 3
295. HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 3
296. HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK 3
297. HBAE1403 MENGGAMBAR 3
298. HBAE2103 CORAK DAN REKAAN 3
299. HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 3
300. HBAE3103 KRAF TRADISIONAL 3
301. HBAE3203 SENI REKAAN LANDSKAP 3
302. HBAE3303 PENGENALAN SEJARAH SENI 3
303. HBAE4103 PENDIDIKAN SENI VISUAL I 3
304. HBAE4203 PENDIDIKAN SENI VISUAL II 3
305. HBAE4303 APRESIASI DAN KRITIKAN SENI 3
306. HBAE4403 PROJEK KHAS 3
307. HBAL1103 PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB 3
308. HBAL1203 KURIKULUM BAKSR 3
309. HBAL2103 KEMAHIRAN MENDENGAR BAHASA ARAB 3
310. HBAL2203 KEMAHIRAN BERTUTUR BAHASA ARAB 3
311. HBAL3103 KEMAHIRAN MEMBACA BAHASA ARAB 3
312. HBAL3203 KEMAHIRAN MENULIS BAHASA ARAB 3
313. HBCA4103 PRINSIP PERIKLANAN 3
314. HBCL1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA CINA 3
315. HBCL2203 TATABAHASA BAHASA CINA MODEN I 3
316. HBCL3103 TATABAHASA BAHASA CINA MODEN II 3
317. HBCL3203 KESUSASTERAAN BAHASA CINA I (PUISI) 3
318. HBCL3303 PEDAGOGI BAHASA CINA SEKOLAH MENENGAH 3
319. HBCL3403 TATABAHASA BAHASA CINA KUNO 3
320. HBCL4103 KESUSASTERAAN BAHASA CINA II (PUISI CI) 3
321. HBCL4203 KESUSASTERAAN BAHASA CINA III (PROSA) 3
322. HBCL4303 KESUSASTERAAN BAHASA CINA IV (DRAMA DAN FIKSYEN) 3
323. HBCL4403 KESUSASTERAAN BAHASA CINA V (MODEN) 3
324. HBCT2203 TEORI KOMUNIKASI 3
325. HBEC1103 PENGENALAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
326. HBEC1203 PERKEMBANGAN KOGNITIF 3
327. HBEC2103 LITERASI DAN BAHASA BAGI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
328. HBEC2203 KURIKULUM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
329. HBEC2303 PERKEMBANGAN KURIKULUM: PERSPEKTIF DI MALAYSIA 3
330. HBEC2403 KUSUSASTERAAN KANAK-KANAK 1 : CERITA RAKYAT ANTRABANGSA 3
331. HBEC2503 MATEMATIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
332. HBEC2603 PENGAJARAN BAHASA INGGERIS UNTUK AWAL KANAK-KANAK 3
333. HBEC2703 SAINS DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
334. HBEC3203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK 3
335. HBEC3303 TERAPI BERMAIN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
336. HBEC3403 KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
337. HBEC3503 PENDIDIK EFEKTIF DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
338. HBEC3603 KESUSASTERAAN KANAK-KANAK 2 : CERITA RAKYAT MALAYSIA 3
339. HBEC3703 KELUARGA & HUBUNGAN KOMUNITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
340. HBEC3903 TEKNOLOGI DAN ICT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
341. HBEC4103 KESELAMATAN, KESIHATAN DAN PEMAKANAN AWAL KANAK-KANAK 3
342. HBEC4203 PENILAIAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
343. HBEC4303 PERSEKITARAN FIZIKAL BERKUALITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
344. HBEC4403 KEMAHIRAN SOSIAL DAN PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 3
345. HBEC4503 KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
346. HBEF1103 SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3
347. HBEF1203 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 3
348. HBEF1303 PENDIDIKAN KOKURIKULUM 3
349. HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN 3
350. HBEF1503 MASYARAKAT DAN TAMADUN 3
351. HBEF2103 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3
352. HBEF2303 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 3
353. HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 3
354. HBEF2803 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN 3
355. HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN 3
356. HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
357. HBEF3703 PENGENALAN KEPADA BIMBINGAN DAN KAUNSELING 3
358. HBEF4106-1 KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 1 6
359. HBEF4106- KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 2 6
360. HBEF4303 PROJEK KAJIAN TINDAKAN 3
361. HBEF4606 PRAKTIKUM 6
362. HBEL1103 PENGENALAN PENGAJARAN BAHASA INGGERIS 3
363. HBEL1203 DESKRIPSI BAHASA 3
364. HBEL2103 PENGAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3
365. HBEL2203 PENGAJARAN BACAAN 3
366. HBEL3103 PENGAJARAN PENULISAN 3
367. HBEL3203 PENGAJARAN TATABAHASA 3
368. HBEL3303 LINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA 3
369. HBEL3403 PENGAJARAN KESUSASTERAAN 3
370. HBEL4403 MORFOLOGI, SINTAKSIS DAN SEMANTIK 3
371. HBEM1103 ASAS PENTADBIRAN PENDIDIKAN 3
372. HBEM1203 PERANCANGAN PENDIDIKAN 3
373. HBEM1403 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3
374. HBEM1503 PENYELIAAN DAN PENCERAPAN DI SEKOLAH 3
375. HBEM2103 KEPIMPINAN SEKOLAH 3
376. HBEM2203 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
377. HBEM2303 PENGURUSAN HAL EHWAL PELAJAR 3
378. HBEM2403 PENGURUSAN KONFLIK DALAM HAL EHWAL PELAJAR 3
379. HBEM3103 PENGURUSAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN 3
380. HBEM3203 PENGURUSAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI PENDIDIKAN 3
381. HBEM3303 AKTA DAN LAPORAN PENDIDIKAN 3
382. HBEM3403 PENTADBIRAN KEWANGAN SEKOLAH 3
383. HBEM3503 PENGURUSAN PUSAT SUMBER 3
384. HBEM4103 PENGURUSAN PERHUBUNGAN MASYARAKAT 3
385. HBEM4203 PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KO-KURIKULUM 3
386. HBEM4303 PENGURUSAN INOVASI DAN KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN 3
387. HBEM4403 PENGURUSAN PERUBAHAN DI SEKOLAH 3
388. HBES1103 CRITICAL READING 3
389. HBES1203 ENGLISH ACROSS TIME AND SPACE 3
390. HBES1303 CRITICAL WRITING 3
391. HBES1403 ENGLISH GRAMMAR 3
392. HBES2103 SOCIOLINGUISTICS 3
393. HBES2203 PHONETICS AND PHONOLOGY 3
394. HBES2403 PSYCHOLINGUISTICS 3
395. HBES3103 ADVANCED WRITING: ARGUMENT AND PERSUASION 3
396. HBES3303 LANGUAGE POLICY AND PLANNING 3
397. HBES3403 LANGUAGE AND LITERATURE: TEXTS AND CONTEXTS 3
398. HBES4203 SOUTHEAST ASIAN CULTURAL PRODUCTION 3
399. HBES4303 PROFESSIONAL WRITING I: CORE COMPETENCIES 3
400. HBES4503 CRITICAL AND CULTURAL THEORY 3
401. HBES4603 CONTEMPORARY FICTION AND FILM 3
402. HBES4703 PROFESSIONAL WRITING II: WRITING ACROSS FIELDS 3
403. HBES4803 POSTCOLONIAL STUDIES 3
404. HBET1103 INTRODUCTION TO GENERAL LINGUISTICS 3
405. HBET1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA INGGERIS 3
406. HBET1303 PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
407. HBET1403 SOSIOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
408. HBET1503 PRINCIPLES AND PRACTICE OF TESL METHODOLOGY 3
409. HBET2103 GRAMMAR IN ESL 3
410. HBET2203 TEACHING OF GRAMMAR IN ESL 3
411. HBET2303 WRITING IN ESL 3
412. HBET2403 TEACHING OF WRITING IN ESL 3
413. HBET3203 READING IN ESL 3
414. HBET3303 TEACHING OF READING IN ESL 3
415. HBET3403 LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
416. HBET3503 TEACHING LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
417. HBET4103 INTRODUCTION TO DRAMA & POETRY 3
418. HBET4403 TEACHING OF NOVELS AND SHORT STORIES IN ESL 3
419. HBET4503 TESTING AND EVALUATION IN ESL 3
420. HBET4603 PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE 3
421. HBHE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN KESIHATAN 3
422. HBHE1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN 3
423. HBHE2103 PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 3
424. HBHE2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 3
425. HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT 3
426. HBHE3203 KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN 3
427. HBIS1103 KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 3
428. HBIS1203 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN I 3
429. HBIS2103 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN II 3
430. HBIS2203 AKIDAH 3
431. HBIS3103 FIQH I 3
432. HBIS3203 FIQH II 3
433. HBIS3303 ADAB & AKHLAK ISLAMIAH I 3
434. HBIS3403 PENGAJIAN JAWI & KHAT 3
435. HBIS4103 PENGAJIAN SIRAH RASULLULLAH S.A.W 3
436. HBIS4203 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN III 3
437. HBIS4303 ADAB & AKHLAK ISLAMIAH II 3
438. HBIS4403 PENGAJIAN HADIS 3
439. HBLS1103 PENGENALAN KEMAHIRAN HIDUP 3
440. HBLS1203 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 3
441. HBLS2103 LUKISAN TEKNIK DAN CAD 3
442. HBLS2203 REKACIPTA 3
443. HBLS3103 ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL 3
444. HBLS3203 ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 3
445. HBLS3303 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA 3
446. HBLS3403 HORTIKULTUR 3
447. HBLS4103 PENGURUSAN LANDSKAP 3
448. HBLS4203 AKUAKULTUR 3
449. HBLS4303 PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM 3
450. HBLS4403 PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 3
451. HBME3203 PENDIDIKAN MORAL: TAHUN 5 DAN 6 3
452. HBML1103 PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU 3
453. HBML1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 3
454. HBML2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3
455. HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
456. HBML3103 PENGAJARAN KOMSAS DALAM BAHASA MELAYU 3
457. HBML3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
458. HBML3303 PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK 3
459. HBML3403 LINGUISTIK DAN SOSIOLINGUISTIK 3
460. HBML4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU 3
461. HBML4203 KESUSASTERAAN MELAYU 3
462. HBML4303 KURIKULUM DAN PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
463. HBML4403 KOMPETENSI DALAM BAHASA MELAYU 3
464. HBMS1103 PENGENALAN PENDIDIKAN MUZIK 3
465. HBMS1203 PENGAJARAN MUZIK I 3
466. HBMS2103 PENGAJARAN MUZIK II 3
467. HBMS2203 PENGAJARAN MUZIK III 3
468. HBMS3103 PENGAJARAN MUZIK IV 3
469. HBMS3203 PENGAJARAN MUZIK V 3
470. HBMS3303 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN KOIR 3
471. HBMS3403 TEKNOLOGI DAN ALAT MUZIK 3
472. HBMS4103 MUZIK DALAM BILIK DARJAH 3
473. HBMS4203 MUZIK TRADISIONAL 3
474. HBMS4303 PERANCANGAN PENGAJARAN MUZIK 3
475. HBMS4403 PENILAIAN MUZIK 3
476. HBMT1103 PENGENALAN PENDIDIKAN MATEMATIK 3
477. HBMT1203 PENGAJARAN MATEMATIK PRA SEKOLAH 3
478. HBMT2103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I 3
479. HBMT2203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN II 3
480. HBMT3103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN III 3
481. HBMT3203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN IV 3
482. HBMT3303 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN I 3
483. HBMT3403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN II 3
484. HBMT4103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN III 3
485. HBMT4203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN I 3
486. HBMT4303 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN II 3
487. HBMT4403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN III 3
488. HBPE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI 3
489. HBPE1203 KECERGASAN FIZIKAL 3
490. HBPE2103 PERGERAKAN ARTISTIK DAN KREATIF 3
491. HBPE2203 UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
492. HBPE3103 KEGIATAN PROFESIONAL (PERMAINAN) 3
493. HBPE3203 PENDIDIKAN LUAR 3
494. HBPE3303 KEGIATAN PROFESIONAL (OLAHRAGA) 3
495. HBPE3403 PENGURUSAN SUKAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
496. HBPE4103 PEMBELAJARAN MOTOR 3
497. HBPE4203 PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI SUKAN 3
498. HBPE4303 PENGENALAN ANATOMI DAN FISIOLOGI 3
499. HBPE4403 BIOMEKANIK SUKAN 3
500. HBPS1103 PENGENALAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
501. HBPS1203 PENGURUSAN ORGANISASI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
502. HBPS2103 ASUHAN KANAK-KANAK 3
503. HBPS2203 PENILAIAN DAN KEMAJUAN KANAK-KANAK 3
504. HBPS2303 PENGANTAR PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
505. HBPS3103 PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
506. HBPS3203 BAHASA DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
507. HBPS3303 PERKEMBANGAN AFEKTIF DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
508. HBPS4103 KREATIVITI DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
509. HBPS4203 PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 3
510. HBPS4303 INTERAKSI DAN BIMBINGAN KANAK-KANAK 3
511. HBPS4403 PERKEMBANGAN MORAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
512. HBQE1103 ULUM AL-QURAN 3
513. HBQE1203 RASM AL-UTHMANI 3
514. HBQE2103 AL-TAJWID 3
515. HBQE2203 AL-QIRAAT 3
516. HBQE3103 TARANNUM AL-QURAN 3
517. HBQE3203 ILMU TAFSIR 3
518. HBSC1103 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS 3
519. HBSC1203 BIOLOGI I : ASAS KEHIDUPAN 3
520. HBSC2103 KIMIA I 3
521. HBSC2203 KEPERLUAN UNTUK MEMPELAJARI SAINS 3
522. HBSC3103 BIOLOGI II : KESINAMBUNGAN KEHIDUPAN 3
523. HBSC3203 KIMIA II 3
524. HBSC3303 KURIKULUM SAINS SEKOLAH 3
525. HBSC3403 MERANCANG DAN MENILAI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS 3
526. HBSC4103 FIZIK I 3
527. HBSC4203 BUMI DAN ANGKASA 3
528. HBSC4303 FIZIK II 3
529. HBSC4403 PENGURUSAN SUMBER MENGAJAR DAN MAKMAL SAINS 3
530. HBSE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN KHAS 3
531. HBSE1203 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KHAS 3
532. HBSE2103 PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS 3
533. HBSE2203 PENGURUSAN TINGKAH LAKU KANAK-KANAK BEKEPERLUAN KHAS 3
534. HBSE3103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN PENDIDIKAN KHAS 3
535. HBSE3203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING DALAM PENDIDIKAN KHAS 3
536. HBSE3303 CIRI-CIRI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS 3
537. HBSE3403 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS I 3
538. HBSE4103 REKREASI UNTUK PENDIDIKAN KHAS 3
539. HBSE4203 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS II 3
540. HBSE4303 PENGENALAN BAHASA ISYARAT (KTBM) 3
541. HBSE4403 PENGENALAN BRAILLE 3
542. HBSH3103 AUDIOLOGI DAN REHABILITASI AUDITORI 3
543. HBSL1103 PENGENALAN KEPADA KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN 3
544. HBSL1203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN 3
545. HBSL2103 PENDIDIKAN KHAS: PENGAJARAN SENI 3
546. HBSL2203 PENDIDIKAN KHAS: PENGAJARAN MATEMATIK 3
547. HBSL3103 PENDIDIKAN KHAS: PENGAJARAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS 3
548. HBSL3203 PENDIDIKAN KHAS: PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
549. HBSS1103 PENGENALAN KAJIAN SOSIAL 3
550. HBSS2103 SEJARAH PERKEMBANGAN NEGARA 3
551. HBSS2203 PERKEMBANGAN EKONOMI ASAS 3
552. HBSS3103 MANUSIA DAN ALAM SEKITAR 3
553. HBSV3103 STANDARD ENGLISH BRAILLE CODE 3
554. HDEF4606 PRAKTIKUM 6
555. HDPS1103 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
556. HDPS1303 PENGENALAN KEPADA PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 3
557. HDPS2103 KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
558. HDPS2303 POLISI DAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
559. HDPS3103 PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
560. HDPS3203 BAHASA, LITERASI DAN KOMUNIKASI 3
561. HDPS3303 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN KOGNITIF 3
562. HDPS3403 SENI DAN KREATIVITI KANAK-KANAK 3
563. HDPS3503 AWAL MATEMATIK UNTUK KANAK-KANAK 3
564. HDPS3603 AWAL SAINS UNTUK KANAK-KANAK 3
565. HDPS4203 KESIHATAN DAN KESELAMATAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
566. HDPS4303 PERKEMBANGAN KURIKULUM PRASEKOLAH MALAYSIA 3
567. HDPS4403 KEUSAHAWANAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
568. HDPS4503 MUZIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
569. HDPS4603 AWAL MUZIK UNTUK KANAK-KANAK 3
570. HPGD1103 CURRICULUM DEVELOPMENT 3
571. HPGD1203 THEORIES AND PRACTICES OF TEACHING AND LEARNING 3
572. HPGD2103 GUIDANCE AND COUNSELLING 3
573. HPGD2203 EDUCATIONAL MANAGEMENT 3
574. HPGD2303 EDUCATIONAL ASSESSMENT 3
575. HPGD3103 INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES 3
576. HPGD3203 EMERGING TECHNOLOGIES FOR TEACHING AND LEARNING 3
577. MPU2133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
578. MPU2223 KEUSAHAWANAN 3
579. MPU2313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
580. MPU3113 HUBUNGAN ETNIK 3
581. MPU3123 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 3
582. MPU3223 KEUSAHAWANAN 3
583. MPU3313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
584. MPW1113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
585. MPW1133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
586. MPW1143 PENGAJIAN ISLAM 3
587. MPW1153 PENDIDIKAN MORAL 3
588. MPW2113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
589. MPW2133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
590. MPW2143 PENGAJIAN ISLAM 3
591. MPW2153 PENDIDIKAN MORAL 3
592. NBBS1104 PENGURUSAN DAN PENGAJIAN PERUNDANGAN PERUBATAN B 4
593. NBBS2106 PROJEK PENYELIDIKAN B 6
594. NBHS1103 PENILAIAN KEJURURAWATAN LANJUTAN 3
595. NBHS1203 STATISTIK DAN PENYELIDIKAN KEJURURAWATAN B 3
596. NBNC110 LATIHAN KLINIKAL 9 2
597. NBNC1307 LATIHAN KLINIKAL 11 7
598. NBNC2407 LATIHAN KLINIKAL 12 7
599. NBNC2504 LATIHAN KLINIKAL 13 4
600. NBNC2607 LATIHAN KLINIKAL 14 7
601. NBNS1404 KEJURURAWATAN PENJAGAAN KRITIKAL 4
602. NBNS1504 KEJURURAWATAN TRAUMA DAN KECEMASAN 4
603. NBNS2704 KEJURURAWATAN KANAK-KANAK 4
604. NBNS2804 KEJURURAWATAN KESIHATAN MENTAL 4
605. NBNS2904 KEJURURAWATAN ONKOLOGI 4
606. NBNS3504 KEJURURAWATAN RENAL 4
607. NDBS1203 COMMUNICATION FOR THE EMERGENCY HEALTH WORKERS 3
608. NDBS310 MANAGEMENT AND LEADERSHIP IN PRE-HOSPITAL EMERGENCY CARE SERVICES 2
609. NDEP1103 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 3
610. NDHS1103 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 3
611. NDIC1203 INNOVATION AND CREATIVITY 3
612. NDPP2304 CLINICAL PRACTICE 5: MANAGE THE DIABETIC AND NEUROLOGICAL EMERGENCIES 4
613. OUMH1103 LEARNING SKILLS FOR OPEN DISTANCE LEARNERS 3
614. OUMH1203 ENGLISH FOR WRITTEN COMMUNICATION 3
615. OUMH1303 ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION 3
616. OUMH2103 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNICAL PURPOSES 3
617. OUMH2203 ENGLISH FOR WORKPLACE COMMUNICATION 3
618. OUMM2103 KEUSAHAWANAN 3
619. OUMM3203 ETIKA PROFESIONAL 3
620. SBBI4103 BIOLOGI SEL DAN BIOKIMIA SEL 3
621. SBBI4203 GENETIK AM 3
622. SBBI4303 BIOLOGI PERSEKITARAN 3
623. SBCH3203 KIMIA ORGANOLOGAM 3
624. SBCH4103 MAKROMOLEKUL DAN KIMIA INDUSTRI 3
625. SBCO4103 KAEDAH KEJURULATIHAN 3
626. SBFS1103 KEMAHIRAN BERFIKIR DAN PENYELESAIAN MASALAH 3
627. SBMA1403 MATEMATIK ASAS 3
628. SBMA1503 ALJABAR DAN FUNGSI 3
629. SBMA2014 PENGANTAR KALKULUS 4
630. SBMA3303 PENGANTAR KAEDAH MATEMATIK 3
631. SBMA4103 ALJABAR LINEAR LANJUTAN 3
632. SBMA4403 PENGANTAR ANALISIS 3
633. SBMP4203 PENGATURCARAAN LINEAR 3
634. SBPH2103 GERAKAN, BENDALIR DAN GELOMBANG 3
635. SBPH2203 TERMODINAMIK 3
636. SBPH4103 KEELEKTROMAGNETAN DAN ARUS 3
637. SBPH4203 CAHAYA DAN FIZIK MODEN 3
638. SBSC2103 PENGENALAN KEPADA MAKMAL SAINS 3
639. SBSC4203 ISU-ISU SEMASA DALAM SAINS 3
640. SBSE4503 GAYA HIDUP SIHAT DAN SUKAN POPULAR 3
641. SBSM4503 PENGURUSAN KEMUDAHAN DAN ACARA SUKAN 3
642. SBSM4803 PENAJAAN DAN PEMBANGUNAN DANA SUKAN 3
643. SBSP1203 ANATOMI MANUSIA 3
644. SBSP1303 FISIOLOGI MANUSIA 3
645. SBSP3503 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM SAINS SUKAN 3
646. SBSP3603 KAUNSELING SUKAN 3
647. SBSP4303 UJIAN DAN PRESKRIPSI EKSESAIS 3
648. SBSP4806 PRAKTIKUM KEMAHIRAN VOKASIONAL 6
649. SBST1303 STATISTIK ASAS 3
650. SBST2103 TABURAN PERSAMPELAN DAN PENGUJIAN HIPOTESIS 3
651. SBST3103 PENGENALAN ANALISIS DATA 3
652. SBST3203 ANALISIS DATA PERMULAAN 3
653. SBWM3103 PENGURUSAN SISA BERSEPADU 3
654. XBBH4103 PENGURUSAN HAZARD BIOLOGI 3
655. XBDM4103 PENGURUSAN TINDAKAN KECEMASAN 3
656. XBET3103 TOKSIKOLOGI PEKERJAAN DAN PERSEKITARAN 3
657. XBIH3103 HIGEN INDUSTRI 3
658. XBLR3103 PERUNDANGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
659. XBOE4103 ERGONOMIK PERKERJAAN 3
660. XBOH2103 PEGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
661. XBRA3103 PENGURUSAN RISIKO KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
662. XBSM2103 ASAS PENGURUSAN KESELAMATAN 3
663. XBTP4106 PROJEK 6