No. Course Code Course Description Credit
1. ABCC3103 KAJIAN KES KOMUNIKASI KORPORAT 3
2. ABCC3203 PENGURUSAN RISIKO REPUTASI 3
3. ABCG4103 KOMUNIKASI GLOBAL 3
4. ABCG4203 POLITIK & MEDIA 3
5. ABCJ3103 PENULISAN & PELAPORAN BERITA 3
6. ABCP4106 KERTAS PROJEK (KOMUNIKASI) 6
7. ABCR2103 PRINSIP KOMUNIKASI KORPORAT 3
8. ABCR3103 KEMPEN KOMUNIKASI 3
9. ABKF1103 PENGANTAR KAJIAN DASAR 3
10. ABKF2303 BIROKRASI DAN PELAKSANAAN DASAR 3
11. ABKF2403 DASAR AWAM DAN MEMBUAT KEPUTUSAN 3
12. ABKF3103 DASAR KESELAMATAN DAN PERTAHANAN MALAYSIA 3
13. ABKH1103 KOLONIALISME DAN NASIONALISME 3
14. ABKH1203 PASCA MERDEKA DAN PEMBINAAN NEGARA 3
15. ABKK1103 PENGANTAR SAINS POLITIK 3
16. ABKK1203 PENGANTAR TEORI POLITIK 3
17. ABKK1303 POLITIK MALAYSIA 3
18. ABKK2103 PENGANTAR EKONOMI POLITIK 3
19. ABKK2303 PROSES POLITIK DAN TINGKAHLAKU 3
20. ABKK3303 POLITIK ANTARABANGSA DAN DUNIA ISLAM 3
21. ABKK4103 KERTAS PROJEK (SAINS POLITIK) 3
22. ABMB2103 ISLAM DAN KEBUDAYAAN MELAYU 3
23. ABMB2303 SENI RUPA DAN KRAF MELAYU 3
24. ABMB3103 SENI MUZIK MELAYU 3
25. ABML2103 BAHASA MELAYU DAN MASYARAKAT 3
26. ABML3103 BAHASA MELAYU PENULISAN 3
27. ABMS1103 PENGANTAR PENGAJIAN MELAYU 3
28. ABMS1203 SASTERA LISAN 3
29. ABMS1303 PUISI MELAYU 3
30. ABMS2103 TEORI DAN KRITIKAN SASTERA 3
31. ABMS3103 HISTORIOGRAFI MELAYU TRADISIONAL 3
32. ABMS3203 JAWI DAN KAJIAN MANUSKRIP MELAYU 3
33. ABMS3303 DRAMA MELAYU 3
34. ABPC1203 UJIAN DAN PENGUKURAN DALAM PSIKOLOGI 3
35. ABPC2203 ETIKA DALAM PSIKOLOGI 3
36. ABPC3203 PENYALAHGUNAAN DADAH DAN DEVIAN SOSIAL 3
37. ABPC3303 PRINSIP MODIFIKASI TINGKAHLAKU 3
38. ABPD1303 PSIKOLOGI REMAJA 3
39. ABPD3103 PSIKOLOGI DEWASA DAN ORANG TUA 3
40. ABPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
41. ABPG1203 SEJARAH DAN FALSAFAH PSIKOLOGI 3
42. ABPG2203 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 3
43. ABPK2103 MOTIVASI 3
44. ABPK2203 PERSEPSI DAN EMOSI 3
45. ABPK3203 PSIKOLOGI PEMBELAJARAN 3
46. ABPS1103 PSIKOLOGI SOSIAL 3
47. ABPS2103 PSIKOLOGI SILANG BUDAYA 3
48. ABPS3103 PSIKOLOGI KEUSAHAWANAN DAN PRODUKTIVITI 3
49. ABPS3203 PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI 3
50. ABPT4106 KERTAS PROJEK (PSIKOLOGI) 6
51. ABSA1103 PRINSIP AQIDAH 3
52. ABSB3103 FIQH IBADAT 3
53. ABSD2103 SIASAH SYAR'IYYAH 3
54. ABSF2203 USUL FIQH II 3
55. ABSK3103 FIQH MUNAKAHAT 3
56. ABSL3103 BAHASA ARAB KOMUNIKASI I 3
57. ABSL3203 BAHASA ARAB KOMUNIKASI II 3
58. ABSQ2103 ULUM AL-QURAN 3
59. ABSS2103 PRINSIP PEMASARAN 3
60. ABST1103 SIRAH NABAWIYYAH DAN AKHLAK 3
61. ABST4106 KERTAS PROJEK (PENGAJIAN ISLAM) 6
62. ABSW3103 KEWANGAN ISLAM 3
63. ABXH1103 APLIKASI SEJARAH 3
64. ABXM1103 MANUSIA, MASYARAKAT DAN BUDAYA 3
65. ABXS1103 PENGANTAR SAINS SOSIAL 3
66. ADPB3103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI BIOLOGI 3
67. ADPC3203 KAEDAH PENYELIDIKAN 3
68. ADPD1103 PEMBANGUNAN MANUSIA 3
69. ADPD2103 PERSONALITI 3
70. ADPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
71. ADPG2103 PSIKOLOGI KESIHATAN 3
72. ADPK2103 MOTIVASI DAN EMOSI 3
73. ADPK2203 PENGENALAN KEPADA PERSEPSI DAN PSIKOLOGI KOGNITIF 3
74. ADPS1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI SOSIAL 3
75. ADSB2103 PRINSIP FIQH IBADAT 3
76. ADSE1203 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3
77. ADSE1303 KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 3
78. ADSE2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 3
79. ADSE3103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
80. ADSF1103 PENGENALAN USUL FIQH 3
81. ADSH1203 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM 3
82. ADSJ2103 PRINSIP FIQH JINAYAT 3
83. ADSK2103 PRINSIP FIQH MUNAKAHAT 3
84. ADSL2103 BAHASA ARAB KOMUNIKASI 3
85. ADSL3103 KEMAHIRAN PENGAJARAN BAHASA ARAB 3
86. ADSQ2103 KEMAHIRAN AL-QURAN 3
87. ADST2103 SIRAH TARBAWIYYAH 3
88. BBAA4203 AUDIT II 3
89. BBAP2103 PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
90. BBAP4103 ANALISIS PELABURAN 3
91. BBAT4103 TEORI PERAKAUNAN 3
92. BBAW2103 PERAKAUNAN KEWANGAN 3
93. BBBM4103 PENGURUSAN BANK 3
94. BBCG3103 TADBIR URUS KORPORAT 3
95. BBCM4103 PENGURUSAN PAMPASAN 3
96. BBCP4103 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN KERJAYA 3
97. BBCT4103 ISU-ISU SEMASA DAN ARAH ALIRAN PELANCONGAN 3
98. BBDH4103 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
99. BBEC5103 EKONOMETRIK 3
100. BBED4103 E-DAGANG 3
101. BBEK1103 PRINSIP MIKROEKONOMI 3
102. BBEK2103 MIKROEKONOMI 3
103. BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI 3
104. BBEP3103 POLISI EKONOMI 3
105. BBFA1103 PERAKAUNAN PENGENALAN 3
106. BBFA2103 PERAKAUNAN KEWANGAN DAN LAPORAN I 3
107. BBFA2203 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN I 3
108. BBFA2303 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN II 3
109. BBFA4403 PERAKAUNAN KEWANGAN LANJUTAN 3
110. BBFS4103 ANALISIS PENYATA KEWANGAN 3
111. BBFT3103 TAMBANG DAN TIKET BERKOMPUTER 3
112. BBGO4103 GELAGAT ORGANISASI 3
113. BBGP4103 GELAGAT PENGGUNA 3
114. BBHC4103 PELANCONGAN BUDAYA DAN WARISAN 3
115. BBHI4103 PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
116. BBHT2103 PENGANTAR INDUSTRI HOSPITALITI DAN PELANCONGAN 3
117. BBIA4103 PERAKAUNAN ANTARABANGSA 3
118. BBIB4103 PERBANKAN ANTARABANGSA 3
119. BBIF4103 KEWANGAN ANTARABANGSA 3
120. BBIH4103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA ANTARABANGSA 3
121. BBIM4103 PEMASARAN ANTARABANGSA 3
122. BBIP4103 PENGURUSAN BELIAN DAN BEKALAN ANTARABANGSA 3
123. BBIT3103 PERDAGANGAN ANTARABANGSA 3
124. BBKN3103 KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
125. BBMA3103 PERAKAUNAN PENGURUSAN I 3
126. BBMA3203 PERAKAUNAN PENGURUSAN II 3
127. BBMA4303 PERAKAUNAN PENGURUSAN LANJUTAN 3
128. BBMC4103 PENGURUSAN PERUBAHAN 3
129. BBMC4203 PEMASARAN SILANG BUDAYA 3
130. BBME2203 MATEMATIK EKONOMI II 3
131. BBMK2103 PRINSIP PEMASARAN 3
132. BBMP1103 MATEMATIK PENGURUSAN 3
133. BBMR4103 PERHUBUNGAN PEMASARAN 3
134. BBNG3103 PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
135. BBNP4103 PENILAIAN PRESTASI 3
136. BBPB2103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
137. BBPC4103 PERAKAUNAN SEKTOR AWAM 3
138. BBPD3203 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PELANCONGAN 3
139. BBPJ4103 PROJEK I 3
140. BBPJ4203 PROJEK II 3
141. BBPM2103 PENGURUSAN PEMASARAN I 3
142. BBPM2203 PENGURUSAN PEMASARAN II 3
143. BBPM4103 PENGURUSAN PELABURAN PORTFOLIO 3
144. BBPP1103 PRINSIP PENGURUSAN 3
145. BBPR2103 PERANCANGAN, PEREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
146. BBPS4103 PENGURUSAN STRATEGIK 3
147. BBPT4106 LATIHAN INDUSTRI 6
148. BBPW3103 PENGURUSAN KEWANGAN I 3
149. BBPW3203 PENGURUSAN KEWANGAN II 3
150. BBRC4103 KAEDAH PENYELIDIKAN 3
151. BBRS4103 PENYELIDIKAN PEMASARAN 3
152. BBSA4103 PERAKAUNAN KEWANGAN TERKHUSUS 3
153. BBSB4103 PENGURUSAN SILANG BUDAYA 3
154. BBSC4103 PENGURUSAN STRATEGIK RANGKAIAN BEKALAN 3
155. BBSG4103 PENGURUSAN DAN STRATEGI PEMASARAN 3
156. BBSH4103 PENGURUSAN HAZAD 3
157. BBSN4103 KEMAHIRAN PERUNDINGAN 3
158. BBSS1103 KAEDAH STATISTIK 3
159. BBTX4103 PERCUKAIAN I 3
160. BBUI3103 UNDANG-UNDANG PEKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN 3
161. BBUN2103 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN 3
162. BBUS2103 UNDANG-UNDANG SYARIKAT 3
163. BBWI4103 PENGURUSAN GUDANG DAN INVENTORI 3
164. BDAA3103 ASAS PENGAUDITAN 3
165. BDAP2203 ASAS PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
166. BDAU2103 ASAS UNDANG-UNDANG 3
167. BDAW2103 ASAS PERAKAUNAN KEWANGAN 3
168. BDBB4103 PENGANTAR PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
169. BDBM1103 MATEMATIK PERNIAGAAN 3
170. BDCA2203 ASAS PERAKAUNAN KOS 3
171. BDCM4103 PENGANTAR PENGURUSAN PAMPASAN 3
172. BDDN4103 PENGANTAR PEMBUATAN KEPUTUSAN PERNIAGAAN 3
173. BDEK1103 PENGANTAR MIKROEKONOMI 3
174. BDEK2203 PENGANTAR MAKROEKONOMI 3
175. BDFA1103 PERAKAUNAN KEWANGAN I 3
176. BDFA2103 PERAKAUNAN KEWANGAN II 3
177. BDFA3103 PERAKAUNAN KEWANGAN III 3
178. BDGO4103 PENGANTAR GELAGAT ORGANISASI 3
179. BDHI4103 PENGANTAR PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
180. BDIS4103 PENGANTAR SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA 3
181. BDKM2103 PENGANTAR KOMUNIKASI PEMASARAN 3
182. BDKN3103 PENGANTAR KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
183. BDKO1103 ASAS KOMUNIKASI ANTARA PERORANGAN 3
184. BDMH4103 PENGANTAR PEMASARAN PERHUBUNGAN 3
185. BDNG3103 PENGANTAR PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
186. BDNP3103 PENGANTAR PENILAIAN PRESTASI 3
187. BDOE4103 ORGANISASI DAN PERSEKITARAN 3
188. BDPB2103 PENGANTAR PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
189. BDPH4103 PENGANTAR PENGURUSAN HAZAD 3
190. BDPL4103 PENGANTAR PENGURUSAN PELABURAN 3
191. BDPM1103 PENGANTAR PEMASARAN 3
192. BDPP1103 PENGANTAR PENGURUSAN 3
193. BDPR3103 PENGENALAN PERANCANGAN, PENGREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
194. BDPW3103 PENGANTAR KEWANGAN 3
195. BDRT3103 PENGANTAR PERUNCITAN 3
196. BDST1303 STATISTIK PERNIAGAAN 3
197. BDUE3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG PEKERJAAN 3
198. BDUK3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG KONTRAK 3
199. BDUS3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG SYARIKAT 3
200. CBAD2103 ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM 3
201. CBAP4106 PROJEK 6
202. CBBR4003 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 3
203. CBBR4006 PROJEK 6
204. CBBR4106 PROJEK 6
205. CBBR4108 PROJEK 8
206. CBBR4406 PROJEK KEJURUTERAAN PERISIAN 6
207. CBCA2103 SENI BINA KOMPUTER 3
208. CBCH4103 INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER 3
209. CBCM4103 CHANGE SOFTWARE MANAGEMENT 3
210. CBCN4103 PENGENALAN KEPADA RANGKAIAN 3
211. CBCP2101 PENGATURCARAAN KOMPUTER I 1
212. CBCP220 PENGATURCARAAN KOMPUTER II 2
213. CBCS4103 PENGENALAN KEPADA AUDIT, KESELAMATAN DAN KAWALAN SISTEM MAKLUMAT 3
214. CBCT2203 KONSEP ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
215. CBDA2103 ANALISIS DAN PEMODELAN DATA 3
216. CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA 3
217. CBDB3403 PANGKALAN DATA 3
218. CBDB4103 PANGKALAN DATA PERANTARAAN 3
219. CBDG5104 REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN PERMAINAN 4
220. CBDS2103 STRUKTUR DATA 3
221. CBDT3103 PENGENALAN KEPADA SISTEM TERAGIH 3
222. CBEC4103 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN GUDANG DATA 3
223. CBEP4106 PROJEK 6
224. CBFC1103 PENGANTAR KOMUNIKASI 3
225. CBFJ2103 PENGANTAR KEWARTAWANAN 3
226. CBFS4203 SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 3
227. CBGA3204 ANIMASI II 4
228. CBIM4303 KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU 3
229. CBIS3203 PEMBANGUNAN SISTEM PINTAR 3
230. CBKI4103 PENGURUSAN PENGETAHUAN 3
231. CBKM3103 PEMODELAN DAN PERWAKILAN PENGETAHUAN 3
232. CBLP4203 TEKNIK PEMPROSESAN BAHASA 3
233. CBLX3103 INTRODUCTION TO LINUX 3
234. CBMA2103 MATEMATIK DISKRET 3
235. CBMM2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT, MEDIA DAN MASYARAKAT 3
236. CBMM4103 SISTEM MULTIMEDIA 3
237. CBMS4303 SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
238. CBMT2103 PENGANTAR TEKNOLOGI MULTIMEDIA 3
239. CBND3103 PENGENALAN KEPADA REKABENTUK DAN PENGATURCARAAN RANGKAIAN 3
240. CBND3203 REKABENTUK DAN PENGATURCARAAN RANGKAIAN PERTENGAHAN 3
241. CBNL3203 SENI BINA RANGKAIAN DAN PROTOKOL PERTENGAHAN 3
242. CBOP3103 PENDEKATAN ORIENTASI OBJEK UNTUK PEMBANGUNAN PERISIAN 3
243. CBOP3203 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK 3
244. CBOS2203 SISTEM PENGOPERASIAN 3
245. CBPC2204 PENGATURCARAAN MULTIMEDIA II 4
246. CBPC4106 PROJEK 6
247. CBPM4103 PENGURUSAN PROJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
248. CBPP4106 PROJEK 6
249. CBPR4106 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 6
250. CBPT4106 PROJEK 6
251. CBRT4103 KEJURUTERAAN PERISIAN UNTUK SISTEM MASA-NYATA 3
252. CBSC4103 PEMBANGUNAN PERISIAN 3
253. CBSM4203 SISTEM MAKLUMAT STRATEGIK 3
254. CBSN4103 KESELAMATAN RANGKAIAN 3
255. CBSR4003 TEKNOLOGI PELAYAN WEB 3
256. CBSR4103 KESELAMATAN PELAYAN 3
257. CBSS4103 SISTEM SOKONGAN KEPUTUSAN 3
258. CBST3103 TEKNOLOGI PENSUISAN 3
259. CBST4103 PENGUJIAN PERISIAN 3
260. CBTT4103 CURRENT TRENDS IN COMPUTING 3
261. CBVR5104 REALITI MAYA 4
262. CBWD2203 REKABENTUK WEB 3
263. CBWP2203 PENGATURCARAAN WEB 3
264. CBWT3103 TEKNOLOGI WAYARLES 3
265. CDAD2103 METODOLOGI PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT 3
266. CDCA2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT & PENGGUNAAN 3
267. CDCA2203 UNSUR-UNSUR SENI BINA KOMPUTER 3
268. CDCP2101 PENGATURCARAAN C 1
269. CDCP220 PENGATURCARAAN C II 2
270. CDCT2203 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN PERSEKITARAN 3
271. CDDB3203 PANGKALAN DATA HUBUNGAN 3
272. CDEC3103 PENGENALAN KEPADA E-DAGANG 3
273. CDMA2103 MATEMATIK UNTUK TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
274. CDMP2203 PENGENALAN KEPADA PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA 3
275. CDOP3103 PENGENALAN KEPADA KAEDAH ORIENTASI OBJEK 3
276. CDOP3203 PENGATURCARAAN JAVA 3
277. CDPR4103 PROJEK DIPLOMA 3
278. CDSM3103 PENGENALAN KEPADA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
279. CDWP2203 PENGENALAN KEPADA PENGATURCARAAN WEB 3
280. EBCT3103 TEKNOLOGI PEMBINAAN 3
281. EBDM2103 PENGURUSAN REKA BENTUK BANGUNAN 3
282. EBEC3103 TEORI LITAR 3
283. EBEG4103 PENGURUSAN TENAGA 3
284. EBHM3103 PENGURUSAN DAN KESELAMATAN BENGKEL 3
285. EBIE3103 PENGENALAN KEPADA KEJURUTERAAN INDUSTRI 3
286. EBME4103 TEKNOLOGI ELEKTRIK 3
287. EBME4203 PRESTASI BANGUNAN MENYELURUH 3
288. EBMF4103 MEKANIK BENDALIR KEJURUTERAAN MEKANIK 3
289. EBML4103 PENGURUSAN BAHAN 3
290. EBMP3103 TEKNOLOGI PENGELUARAN 3
291. EBMV3103 SISTEM PENYAMAN UDARA DAN VENTILASI MEKANIKAL 3
292. EBOM4103 OPERASI PENGELUARAN DAN PENGURUSAN 3
293. EBOR4203 PENYELIDIKAN OPERASI 3
294. EBPD4103 PEMBANGUNAN PROJEK DAN KEWANGAN 3
295. EBPM3103 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK DAN FASILITI 3
296. EBTB4103 PERANCANGAN PERNIAGAAN BAGI USAHASAMA TEKNOLOGI BARU 3
297. EBTD4103 PEMBANGUNAN PRODUK BARU 3
298. EBTL4103 PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN UNDANG-UNDANG 3
299. EBTM4303 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN 3
300. EBTP4106 PROJEK 6
301. EBTQ3103 KAWALAN KUALITI 3
302. EBTQ3203 PENGURUSAN KUALITI 3
303. EBVF4103 MEKANIK BENDALIR KEJURUTERAAN AWAM 3
304. EDEC2103 TEORI LITAR 1 3
305. EDEE2103 ELEKTRONIK 3
306. EDEE3103 ELEKTRONIK KUASA 3
307. EDMF3103 MEKANIK BENDALIR KEJURUTERAAN MEKANIK 3
308. EDMP3103 TEKNOLOGI PENGELUARAN 3
309. EDTP3104 PROJEK 4
310. EDVF3103 MEKANIK BENDALIR UNTUK KEJURUTERAAN AWAM 3
311. EDXE2103 TEKNOLOGI ELEKTRIK 3
312. EDXP3204 PROJEK REKABENTUK 4
313. HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 3
314. HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK 3
315. HBAE1403 MENGGAMBAR 3
316. HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 3
317. HBAE3103 KRAF TRADISIONAL 3
318. HBAE4203 PENGUJIAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL 3
319. HBAE4303 APRESIASI DAN KRITIKAN SENI 3
320. HBAE4403 PROJEK KHAS 3
321. HBAL1203 KURIKULUM BAKSR 3
322. HBAL2203 KEMAHIRAN BERTUTUR BAHASA ARAB 3
323. HBAL3103 KEMAHIRAN MEMBACA BAHASA ARAB 3
324. HBAL3203 KEMAHIRAN MENULIS BAHASA ARAB 3
325. HBCA4103 PRINSIP PERIKLANAN 3
326. HBCL3203 KESUSASTERAAN BAHASA CINA I (PUISI) 3
327. HBCM4103 APRESIASI MEDIA DAN ANALISIS KRITIKAL 3
328. HBCM4303 PENGURUSAN PENYIARAN 3
329. HBCS4103 PENULISAN SKRIP 3
330. HBEC1103 PENGENALAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
331. HBEC1203 PERKEMBANGAN KOGNITIF 3
332. HBEC2103 LITERASI DAN BAHASA BAGI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
333. HBEC2203 KURIKULUM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
334. HBEC2303 PERKEMBANGAN KURIKULUM: PERSPEKTIF DI MALAYSIA 3
335. HBEC2403 KUSUSASTERAAN KANAK-KANAK 1 : CERITA RAKYAT ANTRABANGSA 3
336. HBEC3103 PENGAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK KANAK-KANAK 3
337. HBEC3203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK 3
338. HBEC3303 TERAPI BERMAIN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
339. HBEC3403 KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
340. HBEC3503 PENDIDIK EFEKTIF DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
341. HBEC3603 KESUSASTERAAN KANAK-KANAK 2 : CERITA RAKYAT MALAYSIA 3
342. HBEC3703 KELUARGA & HUBUNGAN KOMUNITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
343. HBEC3803 PERANCANGAN & PENTADBIRAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
344. HBEC3903 TEKNOLOGI DAN ICT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
345. HBEC4103 KESELAMATAN, KESIHATAN DAN PEMAKANAN AWAL KANAK-KANAK 3
346. HBEC4203 PENILAIAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
347. HBEC4403 KEMAHIRAN SOSIAL DAN PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 3
348. HBEC4503 KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
349. HBEF1103 SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3
350. HBEF1203 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 3
351. HBEF1303 PENDIDIKAN KOKURIKULUM 3
352. HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN 3
353. HBEF1503 MASYARAKAT DAN TAMADUN 3
354. HBEF2103 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3
355. HBEF2303 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 3
356. HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 3
357. HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN 3
358. HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
359. HBEF3703 PENGENALAN KEPADA BIMBINGAN DAN KAUNSELING 3
360. HBEF4106-1 KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 1 6
361. HBEF4106- KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 2 6
362. HBEF4303 PROJEK KAJIAN TINDAKAN 3
363. HBEF4606 PRAKTIKUM 6
364. HBEL1203 DESKRIPSI BAHASA 3
365. HBEL2103 PENGAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3
366. HBEL2203 PENGAJARAN BACAAN 3
367. HBEL3203 PENGAJARAN TATABAHASA 3
368. HBEL3303 LINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA 3
369. HBEL3403 PENGAJARAN KESUSASTERAAN 3
370. HBEL4403 MORFOLOGI, SINTAKSIS DAN SEMANTIK 3
371. HBEM1103 ASAS PENTADBIRAN PENDIDIKAN 3
372. HBEM1303 PENGURUSAN KURIKULUM 3
373. HBEM1403 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3
374. HBEM1503 PENYELIAAN DAN PENCERAPAN DI SEKOLAH 3
375. HBEM2103 KEPIMPINAN SEKOLAH 3
376. HBEM3103 PENGURUSAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN 3
377. HBEM3203 PENGURUSAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI PENDIDIKAN 3
378. HBEM3303 AKTA DAN LAPORAN PENDIDIKAN 3
379. HBEM3403 PENTADBIRAN KEWANGAN SEKOLAH 3
380. HBEM3503 PENGURUSAN PUSAT SUMBER 3
381. HBEM4103 PENGURUSAN PERHUBUNGAN MASYARAKAT 3
382. HBEM4203 PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KO-KURIKULUM 3
383. HBEM4303 PENGURUSAN INOVASI DAN KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN 3
384. HBEM4403 PENGURUSAN PERUBAHAN DI SEKOLAH 3
385. HBES1103 CRITICAL READING 3
386. HBES1203 ENGLISH ACROSS TIME AND SPACE 3
387. HBES1303 CRITICAL WRITING 3
388. HBES1403 ENGLISH GRAMMAR 3
389. HBES2403 PSYCHOLINGUISTICS 3
390. HBES2603 READING AND WRITING ACROSS THE CURRICULUM 3
391. HBES2803 PROFESSIONAL COMMUNICATION 3
392. HBES3203 INTRODUCTION TO MEDIA AND CULTURE 3
393. HBES3303 LANGUAGE POLICY AND PLANNING 3
394. HBES3703 CONTEMPORARY ASIAN SHORT FICTION 3
395. HBES4303 PROFESSIONAL WRITING I: CORE COMPETENCIES 3
396. HBES4503 CRITICAL AND CULTURAL THEORY 3
397. HBES4603 CONTEMPORARY FICTION AND FILM 3
398. HBES4703 PROFESSIONAL WRITING II: WRITING ACROSS FIELDS 3
399. HBES4803 POSTCOLONIAL STUDIES 3
400. HBET1103 INTRODUCTION TO GENERAL LINGUISTICS 3
401. HBET1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA INGGERIS 3
402. HBET1403 SOSIOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
403. HBET1503 PRINCIPLES AND PRACTICE OF TESL METHODOLOGY 3
404. HBET2103 GRAMMAR IN ESL 3
405. HBET2203 TEACHING OF GRAMMAR IN ESL 3
406. HBET2303 WRITING IN ESL 3
407. HBET2403 TEACHING OF WRITING IN ESL 3
408. HBET3103 COMMUNICATION SKILLS FOR ESL TEACHERS 3
409. HBET3203 READING IN ESL 3
410. HBET3303 TEACHING OF READING IN ESL 3
411. HBET3403 LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
412. HBET3503 TEACHING LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
413. HBET4103 INTRODUCTION TO DRAMA & POETRY 3
414. HBET4203 TEACHING OF DRAMA AND POETRY IN ESL 3
415. HBET4303 INTRODUCTION TO NOVELS & SHORT STORIES 3
416. HBET4403 TEACHING OF NOVELS AND SHORT STORIES IN ESL 3
417. HBET4503 TESTING AND EVALUATION IN ESL 3
418. HBET4603 PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE 3
419. HBET4703 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 3
420. HBHE1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN 3
421. HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT 3
422. HBHE3203 KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN 3
423. HBIS1203 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN I 3
424. HBIS3203 FIQH II 3
425. HBIS3303 ADAB & AKHLAK ISLAMIAH I 3
426. HBIS4103 PENGAJIAN SIRAH RASULULLAH S.A.W 3
427. HBIS4403 PENGAJIAN HADIS 3
428. HBLS2103 LUKISAN TEKNIK DAN CAD 3
429. HBLS2203 REKACIPTA 3
430. HBLS3203 ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 3
431. HBLS3303 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA 3
432. HBLS3403 HORTIKULTUR 3
433. HBLS4103 PENGURUSAN LANDSKAP 3
434. HBLS4203 AKUAKULTUR 3
435. HBLS4303 PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM 3
436. HBLS4403 PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 3
437. HBML1103 PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU 3
438. HBML1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 3
439. HBML2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3
440. HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
441. HBML3103 PENGAJARAN KOMSAS DALAM BAHASA MELAYU 3
442. HBML3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
443. HBML3303 PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK 3
444. HBML3403 LINGUISTIK DAN SOSIOLINGUISTIK 3
445. HBML4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU 3
446. HBML4303 KURIKULUM DAN PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
447. HBML4403 KOMPETENSI DALAM BAHASA MELAYU 3
448. HBMS1103 PENGENALAN PENDIDIKAN MUZIK 3
449. HBMS2103 PENGAJARAN MUZIK II 3
450. HBMS2203 PENGAJARAN MUZIK III 3
451. HBMS3203 PENGAJARAN MUZIK V 3
452. HBMS3303 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN KOIR 3
453. HBMS3403 TEKNOLOGI DAN ALAT MUZIK 3
454. HBMS4103 MUZIK DALAM BILIK DARJAH 3
455. HBMS4203 MUZIK TRADISIONAL 3
456. HBMS4303 PERANCANGAN PENGAJARAN MUZIK 3
457. HBMS4403 PENILAIAN MUZIK 3
458. HBMT2103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I 3
459. HBMT3203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN IV 3
460. HBMT3303 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN I 3
461. HBMT3403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN II 3
462. HBMT4103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN III 3
463. HBMT4203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN I 3
464. HBMT4303 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN II 3
465. HBMT4403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN III 3
466. HBPE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI 3
467. HBPE1203 KECERGASAN FIZIKAL 3
468. HBPE2103 PERGERAKAN ARTISTIK DAN KREATIF 3
469. HBPE2203 UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
470. HBPE3103 KEGIATAN PROFESIONAL (PERMAINAN) 3
471. HBPE3203 PENDIDIKAN LUAR 3
472. HBPE3303 KEGIATAN PROFESIONAL (OLAHRAGA) 3
473. HBPE3403 PENGURUSAN SUKAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
474. HBPE4103 PEMBELAJARAN MOTOR 3
475. HBPE4203 PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI SUKAN 3
476. HBPE4303 PENGENALAN ANATOMI DAN FISIOLOGI 3
477. HBPE4403 BIOMEKANIK SUKAN 3
478. HBPS1103 PENGENALAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
479. HBPS3103 PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
480. HBPS3203 BAHASA DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
481. HBPS3303 PERKEMBANGAN AFEKTIF DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
482. HBPS4203 PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 3
483. HBPS4303 INTERAKSI DAN BIMBINGAN KANAK-KANAK 3
484. HBPS4403 PERKEMBANGAN MORAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
485. HBQE3203 ILMU TAFSIR 3
486. HBSC1103 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS 3
487. HBSC2103 KIMIA I 3
488. HBSC2203 KEPERLUAN UNTUK MEMPELAJARI SAINS 3
489. HBSC3203 KIMIA II 3
490. HBSC3303 KURIKULUM SAINS SEKOLAH 3
491. HBSC3403 MERANCANG DAN MENILAI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS 3
492. HBSC4103 FIZIK I 3
493. HBSC4203 BUMI DAN ANGKASA 3
494. HBSC4303 FIZIK II 3
495. HBSC4403 PENGURUSAN SUMBER MENGAJAR DAN MAKMAL SAINS 3
496. HBSE2103 PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS 3
497. HBSE3203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING DALAM PENDIDIKAN KHAS 3
498. HBSE3303 CIRI-CIRI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS 3
499. HBSE3403 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS I 3
500. HBSE4103 REKREASI UNTUK PENDIDIKAN KHAS 3
501. HBSE4203 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS II 3
502. HBSE4303 PENGENALAN BAHASA ISYARAT (KTBM) 3
503. HBSH3203 KOD TANGAN BAHASA MELAYU 3
504. HBSL3203 PENDIDIKAN KHAS: PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
505. HBSS2203 PERKEMBANGAN EKONOMI ASAS 3
506. HBSV3203 KOD BRAILLE BAHASA MELAYU 3
507. HDPS1203 PENGURUSAN TINGKAH LAKU KANAK-KANAK 3
508. HDPS1303 PENGENALAN KEPADA PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 3
509. HDPS2103 KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
510. HDPS2203 PEMERHATIAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK 3
511. HDPS2303 POLISI DAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
512. HDPS3103 PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
513. HDPS3203 BAHASA, LITERASI DAN KOMUNIKASI 3
514. HDPS3303 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN KOGNITIF 3
515. HDPS3403 SENI DAN KREATIVITI KANAK-KANAK 3
516. HDPS3503 AWAL MATEMATIK UNTUK KANAK-KANAK 3
517. HDPS3603 AWAL SAINS UNTUK KANAK-KANAK 3
518. HDPS4103 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN AFEKTIF 3
519. HDPS4203 KESIHATAN DAN KESELAMATAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
520. HDPS4403 KEUSAHAWANAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
521. HDPS4503 MUZIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
522. HDPS4603 AWAL MUZIK UNTUK KANAK-KANAK 3
523. MPU2163 PENGAJIAN MALAYSIA 3
524. MPU2223 KEUSAHAWANAN 3
525. MPU2313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
526. MPU3113 HUBUNGAN ETNIK 3
527. MPU3123 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 3
528. MPU3223 KEUSAHAWANAN 3
529. MPU3243 PENGAJIAN ALAM SEKITAR 3
530. MPU3313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
531. MPW1113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
532. MPW1133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
533. MPW1143 PENGAJIAN ISLAM 3
534. MPW1153 PENDIDIKAN MORAL 3
535. MPW2113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
536. MPW2133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
537. MPW2143 PENGAJIAN ISLAM 3
538. MPW2153 PENDIDIKAN MORAL 3
539. NBBS1104 PENGURUSAN DAN PENGAJIAN PERUNDANGAN PERUBATAN B 4
540. NBBS2106 PROJEK PENYELIDIKAN B 6
541. NBHS1103 PENILAIAN KEJURURAWATAN LANJUTAN 3
542. NBHS1104 ASESMEN KESIHATAN KEJURURAWATAN 4
543. NBHS1203 STATISTIK DAN PENYELIDIKAN KEJURURAWATAN B 3
544. NBHS1304 PATOFISIOLOGI 4
545. NBNC110 LATIHAN KLINIKAL 9 2
546. NBNC1307 LATIHAN KLINIKAL 11 7
547. NBNC1403 LATIHAN KLINIKAL KEJURURAWATAN PENJAGAAN KRITIKAL 3
548. NBNC1503 LATIHAN KLINIKAL KEJURURAWATAN TRAUMA DAN KECEMASAN 3
549. NBNC1603 LATIHAN KLINIKAL 1 3
550. NBNC2407 LATIHAN KLINIKAL 12 7
551. NBNC2607 LATIHAN KLINIKAL 14 7
552. NBNS1404 KEJURURAWATAN PENJAGAAN KRITIKAL 4
553. NBNS1504 KEJURURAWATAN TRAUMA DAN KECEMASAN 4
554. NBNS2704 KEJURURAWATAN KANAK-KANAK 4
555. NBNS2804 KEJURURAWATAN KESIHATAN MENTAL 4
556. NBNS2904 KEJURURAWATAN ONKOLOGI 4
557. NBNS3504 KEJURURAWATAN RENAL 4
558. NPHE7103 HEALTH ECONOMICS 3
559. NPHO7103 EVALUATION AND HEALTH OUTCOMES RESEARCH 3
560. NPND7100-1 DISSERTATION 4
561. NPNR7103 NURSING RESEARCH 3
562. OUMH1103 LEARNING SKILLS FOR OPEN DISTANCE LEARNERS 3
563. OUMH1203 ENGLISH FOR WRITTEN COMMUNICATION 3
564. OUMH1303 ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION 3
565. OUMH2103 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNICAL PURPOSES 3
566. OUMH2203 ENGLISH FOR WORKPLACE COMMUNICATION 3
567. OUMM2103 KEUSAHAWANAN 3
568. OUMM3203 ETIKA PROFESIONAL 3
569. SBBI3103 KEPELBAGAIAN TUMBUHAN DAN HAIWAN 3
570. SBBI4103 BIOLOGI SEL DAN BIOKIMIA SEL 3
571. SBCH4103 MAKROMOLEKUL DAN KIMIA INDUSTRI 3
572. SBEE3103 PENGENALAN KEPADA EKONOMI ALAM SEKITAR 3
573. SBEM2203 STRATEGI BERSEPADU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK 3
574. SBEM3103 DIAGNOSIS DAN PENYELESAIAN MASALAH DALAM MATEMATIK 3
575. SBEM3403 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM MATEMATIK 3
576. SBEP4103 POLISI ALAM SEKITAR DAN TADBIR URUS 3
577. SBEV3103 PENGURUSAN PERSEKITARAN 3
578. SBFS1103 KEMAHIRAN BERFIKIR DAN PENYELESAIAN MASALAH 3
579. SBMA1403 MATEMATIK ASAS 3
580. SBMA1503 ALJABAR DAN FUNGSI 3
581. SBMA1603 KALKULUS 3
582. SBMA2203 KALKULUS PEMBEZAAN 3
583. SBMA3103 KALKULUS PENGAMIRAN 3
584. SBMA3303 PENGANTAR KAEDAH MATEMATIK 3
585. SBMA4103 ALJABAR LINEAR LANJUTAN 3
586. SBPH2103 GERAKAN, BENDALIR DAN GELOMBANG 3
587. SBPS2103 SAINS FIZIK 3
588. SBSC4103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM SAINS 3
589. SBSE4103 FISIOLOGI SUKAN GUNAAN 3
590. SBSM4403 PEMASARAN SUKAN 3
591. SBSP1103 SUKAN DAN REKREASI 3
592. SBSP1203 ANATOMI MANUSIA 3
593. SBSP1403 KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR 3
594. SBSP3303 BIOMEKANIK SUKAN 3
595. SBSP4806 PRAKTIKUM KEMAHIRAN VOKASIONAL 6
596. SBST1303 STATISTIK ASAS 3
597. SBST2103 TABURAN PERSAMPELAN DAN PENGUJIAN HIPOTESIS 3
598. SBTE4103 PENGAJIAN KURIKULUM DAN SILIBUS 3
599. SDAS2103 PENGURUSAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 3
600. SDHS2103 PERKHIDMATAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
601. SDHY2103 KEBERSIHAN PEKERJAAN 3
602. XBBH4103 PENGURUSAN HAZARD BIOLOGI 3
603. XBEP4103 AMALAN KESIHATAN PERSEKITARAN 3
604. XBFS4103 KESELAMATAN DAN KESIHATAN MAKANAN 3
605. XBHA2103 FISIOLOGI DAN ANATOMI MANUSIA 3
606. XBLR3103 PERUNDANGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
607. XBOE4103 ERGONOMIK PERKERJAAN 3
608. XBOH2103 PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
609. XBOS4103 KESELAMATAN PEKERJAAN 3
610. XBRA3103 PENGURUSAN RISIKO KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
611. XBTP4106 PROJEK 6