No. Course Code Course Description Credit
1. ABCC3103 KAJIAN KES KOMUNIKASI KORPORAT 3
2. ABCC3203 PENGURUSAN RISIKO REPUTASI 3
3. ABCG4103 KOMUNIKASI GLOBAL 3
4. ABCG4203 POLITIK & MEDIA 3
5. ABCJ3103 PENULISAN & PELAPORAN BERITA 3
6. ABCP4106 KERTAS PROJEK (KOMUNIKASI) 6
7. ABCR2103 PRINSIP KOMUNIKASI KORPORAT 3
8. ABCR3103 KEMPEN KOMUNIKASI 3
9. ABKF1103 PENGANTAR KAJIAN DASAR 3
10. ABKF2303 BIROKRASI DAN PELAKSANAAN DASAR 3
11. ABKF2403 DASAR AWAM DAN MEMBUAT KEPUTUSAN 3
12. ABKF3103 DASAR KESELAMATAN DAN PERTAHANAN MALAYSIA 3
13. ABKH1103 KOLONIALISME DAN NASIONALISME 3
14. ABKH1203 PASCA MERDEKA DAN PEMBINAAN NEGARA 3
15. ABKK1103 PENGANTAR SAINS POLITIK 3
16. ABKK1203 PENGANTAR TEORI POLITIK 3
17. ABKK1303 POLITIK MALAYSIA 3
18. ABKK2103 PENGANTAR EKONOMI POLITIK 3
19. ABKK2303 PROSES POLITIK DAN TINGKAHLAKU 3
20. ABKK3303 POLITIK ANTARABANGSA DAN DUNIA ISLAM 3
21. ABKK4103 KERTAS PROJEK (SAINS POLITIK) 3
22. ABMB2103 ISLAM DAN KEBUDAYAAN MELAYU 3
23. ABMB2303 SENI RUPA DAN KRAF MELAYU 3
24. ABMB3103 SENI MUZIK MELAYU 3
25. ABML2103 BAHASA MELAYU DAN MASYARAKAT 3
26. ABML3103 BAHASA MELAYU PENULISAN 3
27. ABMS1103 PENGANTAR PENGAJIAN MELAYU 3
28. ABMS1203 SASTERA LISAN 3
29. ABMS1303 PUISI MELAYU 3
30. ABMS2103 TEORI DAN KRITIKAN SASTERA 3
31. ABMS3103 HISTORIOGRAFI MELAYU TRADISIONAL 3
32. ABMS3203 JAWI DAN KAJIAN MANUSKRIP MELAYU 3
33. ABMS3303 DRAMA MELAYU 3
34. ABPC1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI KLINIKAL 3
35. ABPC1203 UJIAN DAN PENGUKURAN DALAM PSIKOLOGI 3
36. ABPC2103 PSIKOLOGI ABNORMAL 3
37. ABPC2203 ETIKA DALAM PSIKOLOGI 3
38. ABPC3103 DINAMIKA PENYESUAIAN 3
39. ABPC3203 PENYALAHGUNAAN DADAH DAN DEVIAN SOSIAL 3
40. ABPC3303 PRINSIP MODIFIKASI TINGKAHLAKU 3
41. ABPD1303 PSIKOLOGI REMAJA 3
42. ABPD3103 PSIKOLOGI DEWASA DAN ORANG TUA 3
43. ABPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
44. ABPG1203 SEJARAH DAN FALSAFAH PSIKOLOGI 3
45. ABPG2203 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 3
46. ABPK2103 MOTIVASI 3
47. ABPK2203 PERSEPSI DAN EMOSI 3
48. ABPK3203 PSIKOLOGI PEMBELAJARAN 3
49. ABPS1103 PSIKOLOGI SOSIAL 3
50. ABPS2103 PSIKOLOGI SILANG BUDAYA 3
51. ABPS3103 PSIKOLOGI KEUSAHAWANAN DAN PRODUKTIVITI 3
52. ABPS3203 PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI 3
53. ABPT4106 KERTAS PROJEK (PSIKOLOGI) 6
54. ABSA1103 PRINSIP AQIDAH 3
55. ABSB3103 FIQH IBADAT 3
56. ABSD2103 SIASAH SYAR'IYYAH 3
57. ABSF2203 USUL FIQH II 3
58. ABSK3103 FIQH MUNAKAHAT 3
59. ABSL3103 BAHASA ARAB KOMUNIKASI I 3
60. ABSL3203 BAHASA ARAB KOMUNIKASI II 3
61. ABSQ2103 ULUM AL-QURAN 3
62. ABSS2103 PRINSIP PEMASARAN 3
63. ABST1103 SIRAH NABAWIYYAH DAN AKHLAK 3
64. ABST4106 KERTAS PROJEK (PENGAJIAN ISLAM) 6
65. ABSW3103 KEWANGAN ISLAM 3
66. ABXH1103 APLIKASI SEJARAH 3
67. ABXM1103 MANUSIA, MASYARAKAT DAN BUDAYA 3
68. ABXS1103 PENGANTAR SAINS SOSIAL 3
69. ADPB3103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI BIOLOGI 3
70. ADPC3203 KAEDAH PENYELIDIKAN 3
71. ADPD1103 PEMBANGUNAN MANUSIA 3
72. ADPD2103 PERSONALITI 3
73. ADPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
74. ADPG2103 PSIKOLOGI KESIHATAN 3
75. ADPK2103 MOTIVASI DAN EMOSI 3
76. ADPK2203 PENGENALAN KEPADA PERSEPSI DAN PSIKOLOGI KOGNITIF 3
77. ADPS1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI SOSIAL 3
78. ADSB2103 PRINSIP FIQH IBADAT 3
79. ADSE1203 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3
80. ADSE1303 KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 3
81. ADSE2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 3
82. ADSE3103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
83. ADSF1103 PENGENALAN USUL FIQH 3
84. ADSH1203 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM 3
85. ADSJ2103 PRINSIP FIQH JINAYAT 3
86. ADSK2103 PRINSIP FIQH MUNAKAHAT 3
87. ADSL2103 BAHASA ARAB KOMUNIKASI 3
88. ADSL3103 KEMAHIRAN PENGAJARAN BAHASA ARAB 3
89. ADSQ2103 KEMAHIRAN AL-QURAN 3
90. ADST2103 SIRAH TARBAWIYYAH 3
91. AMSS5103 KAEDAH PENGAJIAN SYARIAH 3
92. AMSU5103 KAEDAH PENGAJIAN USULUDDIN 3
93. BBAA4203 AUDIT II 3
94. BBAP2103 PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
95. BBAP4103 ANALISIS PELABURAN 3
96. BBAT4103 TEORI PERAKAUNAN 3
97. BBAW2103 PERAKAUNAN KEWANGAN 3
98. BBBM4103 PENGURUSAN BANK 3
99. BBCG3103 TADBIR URUS KORPORAT 3
100. BBCM4103 PENGURUSAN PAMPASAN 3
101. BBCP4103 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN KERJAYA 3
102. BBCT4103 ISU-ISU SEMASA DAN ARAH ALIRAN PELANCONGAN 3
103. BBDH4103 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
104. BBEC5103 EKONOMETRIK 3
105. BBED4103 E-DAGANG 3
106. BBEK1103 PRINSIP MIKROEKONOMI 3
107. BBEK2103 MIKROEKONOMI 3
108. BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI 3
109. BBEP3103 POLISI EKONOMI 3
110. BBFA1103 PERAKAUNAN PENGENALAN 3
111. BBFA2103 PERAKAUNAN KEWANGAN DAN LAPORAN I 3
112. BBFA2203 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN I 3
113. BBFA2303 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN II 3
114. BBFA4403 PERAKAUNAN KEWANGAN LANJUTAN 3
115. BBFS4103 ANALISIS PENYATA KEWANGAN 3
116. BBFT3103 TAMBANG DAN TIKET BERKOMPUTER 3
117. BBGO4103 GELAGAT ORGANISASI 3
118. BBGP4103 GELAGAT PENGGUNA 3
119. BBHC4103 PELANCONGAN BUDAYA DAN WARISAN 3
120. BBHI4103 PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
121. BBHT2103 PENGANTAR INDUSTRI HOSPITALITI DAN PELANCONGAN 3
122. BBIA4103 PERAKAUNAN ANTARABANGSA 3
123. BBIB4103 PERBANKAN ANTARABANGSA 3
124. BBIF4103 KEWANGAN ANTARABANGSA 3
125. BBIH4103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA ANTARABANGSA 3
126. BBIM4103 PEMASARAN ANTARABANGSA 3
127. BBIP4103 PENGURUSAN BELIAN DAN BEKALAN ANTARABANGSA 3
128. BBIT3103 PERDAGANGAN ANTARABANGSA 3
129. BBKI4103 PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM 3
130. BBKN3103 KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
131. BBMA3103 PERAKAUNAN PENGURUSAN I 3
132. BBMA3203 PERAKAUNAN PENGURUSAN II 3
133. BBMA4303 PERAKAUNAN PENGURUSAN LANJUTAN 3
134. BBMC4103 PENGURUSAN PERUBAHAN 3
135. BBMC4203 PEMASARAN SILANG BUDAYA 3
136. BBME2203 MATEMATIK EKONOMI II 3
137. BBMK2103 PRINSIP PEMASARAN 3
138. BBMP1103 MATEMATIK PENGURUSAN 3
139. BBMR4103 PERHUBUNGAN PEMASARAN 3
140. BBNG3103 PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
141. BBNP4103 PENILAIAN PRESTASI 3
142. BBPB2103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
143. BBPC4103 PERAKAUNAN SEKTOR AWAM 3
144. BBPD3203 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PELANCONGAN 3
145. BBPJ4103 PROJEK I 3
146. BBPJ4203 PROJEK II 3
147. BBPM2103 PENGURUSAN PEMASARAN I 3
148. BBPM2203 PENGURUSAN PEMASARAN II 3
149. BBPM4103 PENGURUSAN PELABURAN PORTFOLIO 3
150. BBPP1103 PRINSIP PENGURUSAN 3
151. BBPR2103 PERANCANGAN, PEREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
152. BBPS4103 PENGURUSAN STRATEGIK 3
153. BBPT4106 LATIHAN INDUSTRI 6
154. BBPW3103 PENGURUSAN KEWANGAN I 3
155. BBPW3203 PENGURUSAN KEWANGAN II 3
156. BBRC4103 KAEDAH PENYELIDIKAN 3
157. BBRS4103 PENYELIDIKAN PEMASARAN 3
158. BBSA4103 PERAKAUNAN KEWANGAN TERKHUSUS 3
159. BBSB4103 PENGURUSAN SILANG BUDAYA 3
160. BBSC4103 PENGURUSAN STRATEGIK RANGKAIAN BEKALAN 3
161. BBSG4103 PENGURUSAN DAN STRATEGI PEMASARAN 3
162. BBSH4103 PENGURUSAN HAZAD 3
163. BBSN4103 KEMAHIRAN PERUNDINGAN 3
164. BBSS1103 KAEDAH STATISTIK 3
165. BBTX4103 PERCUKAIAN I 3
166. BBUI3103 UNDANG-UNDANG PEKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN 3
167. BBUN2103 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN 3
168. BBUS2103 UNDANG-UNDANG SYARIKAT 3
169. BBWI4103 PENGURUSAN GUDANG DAN INVENTORI 3
170. BDAA3103 ASAS PENGAUDITAN 3
171. BDAP2203 ASAS PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
172. BDAU2103 ASAS UNDANG-UNDANG 3
173. BDAW2103 ASAS PERAKAUNAN KEWANGAN 3
174. BDBB4103 PENGANTAR PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
175. BDBM1103 MATEMATIK PERNIAGAAN 3
176. BDCA2203 ASAS PERAKAUNAN KOS 3
177. BDCM4103 PENGANTAR PENGURUSAN PAMPASAN 3
178. BDDN4103 PENGANTAR PEMBUATAN KEPUTUSAN PERNIAGAAN 3
179. BDEK1103 PENGANTAR MIKROEKONOMI 3
180. BDEK2203 PENGANTAR MAKROEKONOMI 3
181. BDFA1103 PERAKAUNAN KEWANGAN I 3
182. BDFA2103 PERAKAUNAN KEWANGAN II 3
183. BDFA3103 PERAKAUNAN KEWANGAN III 3
184. BDGO4103 PENGANTAR GELAGAT ORGANISASI 3
185. BDHI4103 PENGANTAR PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
186. BDIS4103 PENGANTAR SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA 3
187. BDKM2103 PENGANTAR KOMUNIKASI PEMASARAN 3
188. BDKN3103 PENGANTAR KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
189. BDKO1103 ASAS KOMUNIKASI ANTARA PERORANGAN 3
190. BDMH4103 PENGANTAR PEMASARAN PERHUBUNGAN 3
191. BDNG3103 PENGANTAR PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
192. BDNP3103 PENGANTAR PENILAIAN PRESTASI 3
193. BDOE4103 ORGANISASI DAN PERSEKITARAN 3
194. BDPB2103 PENGANTAR PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
195. BDPH4103 PENGANTAR PENGURUSAN HAZAD 3
196. BDPL4103 PENGANTAR PENGURUSAN PELABURAN 3
197. BDPM1103 PENGANTAR PEMASARAN 3
198. BDPP1103 PENGANTAR PENGURUSAN 3
199. BDPR3103 PENGENALAN PERANCANGAN, PENGREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
200. BDPW3103 PENGANTAR KEWANGAN 3
201. BDRT3103 PENGANTAR PERUNCITAN 3
202. BDRT4103 PENGANTAR PERUNCITAN 3
203. BDST1303 STATISTIK PERNIAGAAN 3
204. BDUE3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG PEKERJAAN 3
205. BDUK3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG KONTRAK 3
206. BDUS3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG SYARIKAT 3
207. CBAD2103 ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM 3
208. CBAP4106 PROJEK 6
209. CBBR4003 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 3
210. CBBR4006 PROJEK 6
211. CBBR4106 PROJEK 6
212. CBBR4108 PROJEK 8
213. CBBR4406 PROJEK KEJURUTERAAN PERISIAN 6
214. CBCA2103 SENI BINA KOMPUTER 3
215. CBCH4103 INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER 3
216. CBCM4103 CHANGE SOFTWARE MANAGEMENT 3
217. CBCN4103 PENGENALAN KEPADA RANGKAIAN 3
218. CBCP2101 PENGATURCARAAN KOMPUTER I 1
219. CBCP220 PENGATURCARAAN KOMPUTER II 2
220. CBCS4103 PENGENALAN KEPADA AUDIT, KESELAMATAN DAN KAWALAN SISTEM MAKLUMAT 3
221. CBCT2203 KONSEP ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
222. CBDA2103 ANALISIS DAN PEMODELAN DATA 3
223. CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA 3
224. CBDB3403 PANGKALAN DATA 3
225. CBDB4103 PANGKALAN DATA PERANTARAAN 3
226. CBDG5104 REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN PERMAINAN 4
227. CBDS2103 STRUKTUR DATA 3
228. CBDT3103 PENGENALAN KEPADA SISTEM TERAGIH 3
229. CBEC4103 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN GUDANG DATA 3
230. CBEP4106 PROJEK 6
231. CBFC1103 PENGANTAR KOMUNIKASI 3
232. CBFJ2103 PENGANTAR KEWARTAWANAN 3
233. CBFS4203 SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 3
234. CBGA3204 ANIMASI II 4
235. CBGD3103 REKABENTUK GRAFIK 3
236. CBIM4303 KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU 3
237. CBIS3203 PEMBANGUNAN SISTEM PINTAR 3
238. CBKI4103 PENGURUSAN PENGETAHUAN 3
239. CBKM3103 PEMODELAN DAN PERWAKILAN PENGETAHUAN 3
240. CBLP4203 TEKNIK PEMPROSESAN BAHASA 3
241. CBLX3103 INTRODUCTION TO LINUX 3
242. CBMA2103 MATEMATIK DISKRET 3
243. CBMM2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT, MEDIA DAN MASYARAKAT 3
244. CBMM4103 SISTEM MULTIMEDIA 3
245. CBMP2203 PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA 3
246. CBMS4303 SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
247. CBMT2103 PENGANTAR TEKNOLOGI MULTIMEDIA 3
248. CBND3103 PENGENALAN KEPADA REKABENTUK DAN PENGATURCARAAN RANGKAIAN 3
249. CBND3203 REKABENTUK DAN PENGATURCARAAN RANGKAIAN PERTENGAHAN 3
250. CBNL3203 SENI BINA RANGKAIAN DAN PROTOKOL PERTENGAHAN 3
251. CBOP3103 PENDEKATAN ORIENTASI OBJEK UNTUK PEMBANGUNAN PERISIAN 3
252. CBOP3203 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK 3
253. CBOS2203 SISTEM PENGOPERASIAN 3
254. CBPC2204 PENGATURCARAAN MULTIMEDIA II 4
255. CBPC4106 PROJEK 6
256. CBPM4103 PENGURUSAN PROJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
257. CBPP4106 PROJEK 6
258. CBPR4106 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 6
259. CBPT4106 PROJEK 6
260. CBRT4103 KEJURUTERAAN PERISIAN UNTUK SISTEM MASA-NYATA 3
261. CBSC4103 PEMBANGUNAN PERISIAN 3
262. CBSM4203 SISTEM MAKLUMAT STRATEGIK 3
263. CBSN4103 KESELAMATAN RANGKAIAN 3
264. CBSR4003 TEKNOLOGI PELAYAN WEB 3
265. CBSR4103 KESELAMATAN PELAYAN 3
266. CBSS4103 SISTEM SOKONGAN KEPUTUSAN 3
267. CBST3103 TEKNOLOGI PENSUISAN 3
268. CBST4103 PENGUJIAN PERISIAN 3
269. CBTT4103 CURRENT TRENDS IN COMPUTING 3
270. CBVR5104 REALITI MAYA 4
271. CBWD2203 REKABENTUK WEB 3
272. CBWP2203 PENGATURCARAAN WEB 3
273. CBWT3103 TEKNOLOGI WAYARLES 3
274. CDAD2103 METODOLOGI PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT 3
275. CDCA2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT & PENGGUNAAN 3
276. CDCA2203 UNSUR-UNSUR SENI BINA KOMPUTER 3
277. CDCP2101 PENGATURCARAAN C 1
278. CDCP220 PENGATURCARAAN C II 2
279. CDCT2203 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN PERSEKITARAN 3
280. CDDB3203 PANGKALAN DATA HUBUNGAN 3
281. CDEC3103 PENGENALAN KEPADA E-DAGANG 3
282. CDMA2103 MATEMATIK UNTUK TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
283. CDMP2203 PENGENALAN KEPADA PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA 3
284. CDOP3103 PENGENALAN KEPADA KAEDAH ORIENTASI OBJEK 3
285. CDOP3203 PENGATURCARAAN JAVA 3
286. CDPR4103 PROJEK DIPLOMA 3
287. CDSM3103 PENGENALAN KEPADA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
288. CDWP2203 PENGENALAN KEPADA PENGATURCARAAN WEB 3
289. EBCT3103 TEKNOLOGI PEMBINAAN 3
290. EBDM2103 PENGURUSAN REKA BENTUK BANGUNAN 3
291. EBEC3103 TEORI LITAR 3
292. EBEG4103 PENGURUSAN TENAGA 3
293. EBHM3103 PENGURUSAN DAN KESELAMATAN BENGKEL 3
294. EBIE3103 PENGENALAN KEPADA KEJURUTERAAN INDUSTRI 3
295. EBME4103 TEKNOLOGI ELEKTRIK 3
296. EBME4203 PRESTASI BANGUNAN MENYELURUH 3
297. EBMF4103 MEKANIK BENDALIR KEJURUTERAAN MEKANIK 3
298. EBML4103 PENGURUSAN BAHAN 3
299. EBMP3103 TEKNOLOGI PENGELUARAN 3
300. EBMV3103 SISTEM PENYAMAN UDARA DAN VENTILASI MEKANIKAL 3
301. EBOM4103 OPERASI PENGELUARAN DAN PENGURUSAN 3
302. EBOR4203 PENYELIDIKAN OPERASI 3
303. EBPD4103 PEMBANGUNAN PROJEK DAN KEWANGAN 3
304. EBPM3103 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK DAN FASILITI 3
305. EBTB4103 PERANCANGAN PERNIAGAAN BAGI USAHASAMA TEKNOLOGI BARU 3
306. EBTD4103 PEMBANGUNAN PRODUK BARU 3
307. EBTL4103 PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN UNDANG-UNDANG 3
308. EBTM4303 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN 3
309. EBTP4106 PROJEK 6
310. EBTQ3103 KAWALAN KUALITI 3
311. EBTQ3203 PENGURUSAN KUALITI 3
312. EBVF4103 MEKANIK BENDALIR KEJURUTERAAN AWAM 3
313. EDEC2103 TEORI LITAR 1 3
314. EDEE2103 ELEKTRONIK 3
315. EDEE3103 ELEKTRONIK KUASA 3
316. EDMF3103 MEKANIK BENDALIR KEJURUTERAAN MEKANIK 3
317. EDMP3103 TEKNOLOGI PENGELUARAN 3
318. EDTP3104 PROJEK 4
319. EDVF3103 MEKANIK BENDALIR UNTUK KEJURUTERAAN AWAM 3
320. EDXE2103 TEKNOLOGI ELEKTRIK 3
321. EDXP3204 PROJEK REKABENTUK 4
322. HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 3
323. HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK 3
324. HBAE1403 MENGGAMBAR 3
325. HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 3
326. HBAE3103 KRAF TRADISIONAL 3
327. HBAE3303 PENGENALAN SEJARAH SENI 3
328. HBAE4103 PENDIDIKAN SENI VISUAL I 3
329. HBAE4203 PENGUJIAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL 3
330. HBAE4303 APRESIASI DAN KRITIKAN SENI 3
331. HBAE4403 PROJEK KHAS 3
332. HBAL1203 KURIKULUM BAKSR 3
333. HBAL2103 KEMAHIRAN MENDENGAR BAHASA ARAB 3
334. HBAL2203 KEMAHIRAN BERTUTUR BAHASA ARAB 3
335. HBAL3103 KEMAHIRAN MEMBACA BAHASA ARAB 3
336. HBAL3203 KEMAHIRAN MENULIS BAHASA ARAB 3
337. HBCA4103 PRINSIP PERIKLANAN 3
338. HBCL1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA CINA 3
339. HBCL3203 KESUSASTERAAN BAHASA CINA I (PUISI) 3
340. HBCL3303 PEDAGOGI BAHASA CINA SEKOLAH MENENGAH 3
341. HBCL3403 TATABAHASA BAHASA CINA KUNO 3
342. HBCL4103 KESUSASTERAAN BAHASA CINA II (PUISI CI) 3
343. HBCL4203 KESUSASTERAAN BAHASA CINA III (PROSA) 3
344. HBCL4303 KESUSASTERAAN BAHASA CINA IV (DRAMA DAN FIKSYEN) 3
345. HBCL4403 KESUSASTERAAN BAHASA CINA V (MODEN) 3
346. HBCM4103 APRESIASI MEDIA DAN ANALISIS KRITIKAL 3
347. HBCM4303 PENGURUSAN PENYIARAN 3
348. HBCS4103 PENULISAN SKRIP 3
349. HBEC1103 PENGENALAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
350. HBEC1203 PERKEMBANGAN KOGNITIF 3
351. HBEC2103 LITERASI DAN BAHASA BAGI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
352. HBEC2203 KURIKULUM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
353. HBEC2303 PERKEMBANGAN KURIKULUM: PERSPEKTIF DI MALAYSIA 3
354. HBEC2403 KUSUSASTERAAN KANAK-KANAK 1 : CERITA RAKYAT ANTRABANGSA 3
355. HBEC2803 LEARNING THROUGH PLAY IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION 3
356. HBEC3103 PENGAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK KANAK-KANAK 3
357. HBEC3203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK 3
358. HBEC3303 TERAPI BERMAIN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
359. HBEC3403 KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
360. HBEC3503 PENDIDIK EFEKTIF DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
361. HBEC3603 KESUSASTERAAN KANAK-KANAK 2 : CERITA RAKYAT MALAYSIA 3
362. HBEC3703 KELUARGA & HUBUNGAN KOMUNITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
363. HBEC3803 PERANCANGAN & PENTADBIRAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
364. HBEC3903 TEKNOLOGI DAN ICT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
365. HBEC4103 KESELAMATAN, KESIHATAN DAN PEMAKANAN AWAL KANAK-KANAK 3
366. HBEC4203 PENILAIAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
367. HBEC4403 KEMAHIRAN SOSIAL DAN PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 3
368. HBEC4503 KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
369. HBEC4606 PRAKTIKUM 6
370. HBEF1103 SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3
371. HBEF1203 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 3
372. HBEF1303 PENDIDIKAN KOKURIKULUM 3
373. HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN 3
374. HBEF1503 MASYARAKAT DAN TAMADUN 3
375. HBEF2103 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3
376. HBEF2303 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 3
377. HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 3
378. HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN 3
379. HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
380. HBEF3703 PENGENALAN KEPADA BIMBINGAN DAN KAUNSELING 3
381. HBEF4106-1 KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 1 6
382. HBEF4106- KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 2 6
383. HBEF4303 PROJEK KAJIAN TINDAKAN 3
384. HBEF4606 PRAKTIKUM 6
385. HBEL1203 DESKRIPSI BAHASA 3
386. HBEL2103 PENGAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3
387. HBEL2203 PENGAJARAN BACAAN 3
388. HBEL3103 PENGAJARAN PENULISAN 3
389. HBEL3203 PENGAJARAN TATABAHASA 3
390. HBEL3303 LINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA 3
391. HBEL3403 PENGAJARAN KESUSASTERAAN 3
392. HBEL4403 MORFOLOGI, SINTAKSIS DAN SEMANTIK 3
393. HBEM1103 ASAS PENTADBIRAN PENDIDIKAN 3
394. HBEM1303 PENGURUSAN KURIKULUM 3
395. HBEM1403 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3
396. HBEM1503 PENYELIAAN DAN PENCERAPAN DI SEKOLAH 3
397. HBEM2103 KEPIMPINAN SEKOLAH 3
398. HBEM3103 PENGURUSAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN 3
399. HBEM3203 PENGURUSAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI PENDIDIKAN 3
400. HBEM3303 AKTA DAN LAPORAN PENDIDIKAN 3
401. HBEM3403 PENTADBIRAN KEWANGAN SEKOLAH 3
402. HBEM3503 PENGURUSAN PUSAT SUMBER 3
403. HBEM4103 PENGURUSAN PERHUBUNGAN MASYARAKAT 3
404. HBEM4203 PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KO-KURIKULUM 3
405. HBEM4303 PENGURUSAN INOVASI DAN KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN 3
406. HBEM4403 PENGURUSAN PERUBAHAN DI SEKOLAH 3
407. HBES1103 CRITICAL READING 3
408. HBES1203 ENGLISH ACROSS TIME AND SPACE 3
409. HBES1303 CRITICAL WRITING 3
410. HBES1403 ENGLISH GRAMMAR 3
411. HBES2403 PSYCHOLINGUISTICS 3
412. HBES2603 READING AND WRITING ACROSS THE CURRICULUM 3
413. HBES2803 PROFESSIONAL COMMUNICATION 3
414. HBES3203 INTRODUCTION TO MEDIA AND CULTURE 3
415. HBES3303 LANGUAGE POLICY AND PLANNING 3
416. HBES3703 CONTEMPORARY ASIAN SHORT FICTION 3
417. HBES4303 PROFESSIONAL WRITING I: CORE COMPETENCIES 3
418. HBES4503 CRITICAL AND CULTURAL THEORY 3
419. HBES4603 CONTEMPORARY FICTION AND FILM 3
420. HBES4703 PROFESSIONAL WRITING II: WRITING ACROSS FIELDS 3
421. HBES4803 POSTCOLONIAL STUDIES 3
422. HBET1103 INTRODUCTION TO GENERAL LINGUISTICS 3
423. HBET1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA INGGERIS 3
424. HBET1303 PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
425. HBET1403 SOSIOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
426. HBET1503 PRINCIPLES AND PRACTICE OF TESL METHODOLOGY 3
427. HBET2103 GRAMMAR IN ESL 3
428. HBET2203 TEACHING OF GRAMMAR IN ESL 3
429. HBET2303 WRITING IN ESL 3
430. HBET2403 TEACHING OF WRITING IN ESL 3
431. HBET3103 COMMUNICATION SKILLS FOR ESL TEACHERS 3
432. HBET3203 READING IN ESL 3
433. HBET3303 TEACHING OF READING IN ESL 3
434. HBET3403 LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
435. HBET3503 TEACHING LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
436. HBET4103 INTRODUCTION TO DRAMA & POETRY 3
437. HBET4203 TEACHING OF DRAMA AND POETRY IN ESL 3
438. HBET4303 INTRODUCTION TO NOVELS & SHORT STORIES 3
439. HBET4403 TEACHING OF NOVELS AND SHORT STORIES IN ESL 3
440. HBET4503 TESTING AND EVALUATION IN ESL 3
441. HBET4603 PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE 3
442. HBET4703 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 3
443. HBHE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN KESIHATAN 3
444. HBHE1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN 3
445. HBHE2103 PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 3
446. HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT 3
447. HBHE3203 KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN 3
448. HBIS1103 KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 3
449. HBIS1203 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN I 3
450. HBIS2103 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN II 3
451. HBIS2203 AKIDAH 3
452. HBIS3203 FIQH II 3
453. HBIS3303 ADAB & AKHLAK ISLAMIAH I 3
454. HBIS3403 PENGAJIAN JAWI & KHAT 3
455. HBIS4103 PENGAJIAN SIRAH RASULULLAH S.A.W 3
456. HBIS4203 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN III 3
457. HBIS4303 ADAB & AKHLAK ISLAMIAH II 3
458. HBIS4403 PENGAJIAN HADIS 3
459. HBLS1203 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 3
460. HBLS2103 LUKISAN TEKNIK DAN CAD 3
461. HBLS2203 REKACIPTA 3
462. HBLS3203 ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 3
463. HBLS3303 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA 3
464. HBLS3403 HORTIKULTUR 3
465. HBLS4103 PENGURUSAN LANDSKAP 3
466. HBLS4203 AKUAKULTUR 3
467. HBLS4303 PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM 3
468. HBLS4403 PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 3
469. HBML1103 PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU 3
470. HBML1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 3
471. HBML2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3
472. HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
473. HBML3103 PENGAJARAN KOMSAS DALAM BAHASA MELAYU 3
474. HBML3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
475. HBML3303 PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK 3
476. HBML3403 LINGUISTIK DAN SOSIOLINGUISTIK 3
477. HBML4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU 3
478. HBML4203 KESUSASTERAAN MELAYU 3
479. HBML4303 KURIKULUM DAN PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
480. HBML4403 KOMPETENSI DALAM BAHASA MELAYU 3
481. HBMS1103 PENGENALAN PENDIDIKAN MUZIK 3
482. HBMS2103 PENGAJARAN MUZIK II 3
483. HBMS2203 PENGAJARAN MUZIK III 3
484. HBMS3103 PENGAJARAN MUZIK IV 3
485. HBMS3203 PENGAJARAN MUZIK V 3
486. HBMS3303 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN KOIR 3
487. HBMS3403 TEKNOLOGI DAN ALAT MUZIK 3
488. HBMS4103 MUZIK DALAM BILIK DARJAH 3
489. HBMS4203 MUZIK TRADISIONAL 3
490. HBMS4303 PERANCANGAN PENGAJARAN MUZIK 3
491. HBMS4403 PENILAIAN MUZIK 3
492. HBMT1103 PENGENALAN PENDIDIKAN MATEMATIK 3
493. HBMT1203 PENGAJARAN MATEMATIK PRA SEKOLAH 3
494. HBMT2103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I 3
495. HBMT2203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN II 3
496. HBMT3203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN IV 3
497. HBMT3303 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN I 3
498. HBMT3403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN II 3
499. HBMT4103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN III 3
500. HBMT4203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN I 3
501. HBMT4303 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN II 3
502. HBMT4403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN III 3
503. HBPE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI 3
504. HBPE1203 KECERGASAN FIZIKAL 3
505. HBPE2103 PERGERAKAN ARTISTIK DAN KREATIF 3
506. HBPE2203 UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
507. HBPE3103 KEGIATAN PROFESIONAL (PERMAINAN) 3
508. HBPE3203 PENDIDIKAN LUAR 3
509. HBPE3303 KEGIATAN PROFESIONAL (OLAHRAGA) 3
510. HBPE3403 PENGURUSAN SUKAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
511. HBPE4103 PEMBELAJARAN MOTOR 3
512. HBPE4203 PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI SUKAN 3
513. HBPE4303 PENGENALAN ANATOMI DAN FISIOLOGI 3
514. HBPE4403 BIOMEKANIK SUKAN 3
515. HBPS1103 PENGENALAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
516. HBPS3103 PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
517. HBPS3203 BAHASA DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
518. HBPS3303 PERKEMBANGAN AFEKTIF DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
519. HBPS4203 PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 3
520. HBPS4303 INTERAKSI DAN BIMBINGAN KANAK-KANAK 3
521. HBPS4403 PERKEMBANGAN MORAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
522. HBQE3103 TARANNUM AL-QURAN 3
523. HBQE3203 ILMU TAFSIR 3
524. HBSC1103 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS 3
525. HBSC1203 BIOLOGI I : ASAS KEHIDUPAN 3
526. HBSC2103 KIMIA I 3
527. HBSC2203 KEPERLUAN UNTUK MEMPELAJARI SAINS 3
528. HBSC3203 KIMIA II 3
529. HBSC3303 KURIKULUM SAINS SEKOLAH 3
530. HBSC3403 MERANCANG DAN MENILAI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS 3
531. HBSC4103 FIZIK I 3
532. HBSC4203 BUMI DAN ANGKASA 3
533. HBSC4303 FIZIK II 3
534. HBSC4403 PENGURUSAN SUMBER MENGAJAR DAN MAKMAL SAINS 3
535. HBSE2103 PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS 3
536. HBSE3203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING DALAM PENDIDIKAN KHAS 3
537. HBSE3303 CIRI-CIRI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS 3
538. HBSE3403 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS I 3
539. HBSE4103 REKREASI UNTUK PENDIDIKAN KHAS 3
540. HBSE4203 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS II 3
541. HBSE4303 PENGENALAN BAHASA ISYARAT (KTBM) 3
542. HBSH3203 KOD TANGAN BAHASA MELAYU 3
543. HBSL3203 PENDIDIKAN KHAS: PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
544. HBSS2203 PERKEMBANGAN EKONOMI ASAS 3
545. HBSV3203 KOD BRAILLE BAHASA MELAYU 3
546. HDEF4606 PRAKTIKUM 6
547. HDPS1203 PENGURUSAN TINGKAH LAKU KANAK-KANAK 3
548. HDPS1303 PENGENALAN KEPADA PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 3
549. HDPS2103 KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
550. HDPS2203 PEMERHATIAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK 3
551. HDPS2303 POLISI DAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
552. HDPS3103 PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
553. HDPS3203 BAHASA, LITERASI DAN KOMUNIKASI 3
554. HDPS3303 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN KOGNITIF 3
555. HDPS3403 SENI DAN KREATIVITI KANAK-KANAK 3
556. HDPS3503 AWAL MATEMATIK UNTUK KANAK-KANAK 3
557. HDPS3603 AWAL SAINS UNTUK KANAK-KANAK 3
558. HDPS4103 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN AFEKTIF 3
559. HDPS4203 KESIHATAN DAN KESELAMATAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
560. HDPS4403 KEUSAHAWANAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
561. HDPS4503 MUZIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
562. HDPS4603 AWAL MUZIK UNTUK KANAK-KANAK 3
563. HMEF5073 CURRICULUM DEVELOPMENT 3
564. HMEF5093 QUANTITATIVE RESEARCH METHODOLOGY 3
565. MPU2163 PENGAJIAN MALAYSIA 3
566. MPU2223 KEUSAHAWANAN 3
567. MPU2313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
568. MPU3113 HUBUNGAN ETNIK 3
569. MPU3123 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 3
570. MPU3223 KEUSAHAWANAN 3
571. MPU3243 PENGAJIAN ALAM SEKITAR 3
572. MPU3313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
573. MPW1113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
574. MPW1133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
575. MPW1143 PENGAJIAN ISLAM 3
576. MPW1153 PENDIDIKAN MORAL 3
577. MPW2113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
578. MPW2133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
579. MPW2143 PENGAJIAN ISLAM 3
580. MPW2153 PENDIDIKAN MORAL 3
581. NBBS1104 PENGURUSAN DAN PENGAJIAN PERUNDANGAN PERUBATAN B 4
582. NBBS1303 PENGAJARAN DALAM KEJURURAWATAN B 3
583. NBBS2106 PROJEK PENYELIDIKAN B 6
584. NBHS1103 PENILAIAN KEJURURAWATAN LANJUTAN 3
585. NBHS1104 ASESMEN KESIHATAN KEJURURAWATAN 4
586. NBHS1203 STATISTIK DAN PENYELIDIKAN KEJURURAWATAN B 3
587. NBHS1304 PATOFISIOLOGI 4
588. NBNC110 LATIHAN KLINIKAL 9 2
589. NBNC1307 LATIHAN KLINIKAL 11 7
590. NBNC1403 LATIHAN KLINIKAL KEJURURAWATAN PENJAGAAN KRITIKAL 3
591. NBNC1503 LATIHAN KLINIKAL KEJURURAWATAN TRAUMA DAN KECEMASAN 3
592. NBNC1603 LATIHAN KLINIKAL 1 3
593. NBNC2407 LATIHAN KLINIKAL 12 7
594. NBNC2607 LATIHAN KLINIKAL 14 7
595. NBNS1404 KEJURURAWATAN PENJAGAAN KRITIKAL 4
596. NBNS1504 KEJURURAWATAN TRAUMA DAN KECEMASAN 4
597. NBNS2704 KEJURURAWATAN KANAK-KANAK 4
598. NBNS2804 KEJURURAWATAN KESIHATAN MENTAL 4
599. NBNS2904 KEJURURAWATAN ONKOLOGI 4
600. NBNS3504 KEJURURAWATAN RENAL 4
601. NPHE7103 HEALTH ECONOMICS 3
602. NPHO7103 EVALUATION AND HEALTH OUTCOMES RESEARCH 3
603. NPND7100-1 DISSERTATION 4
604. NPNR7103 NURSING RESEARCH 3
605. OUMH1103 LEARNING SKILLS FOR OPEN DISTANCE LEARNERS 3
606. OUMH1203 ENGLISH FOR WRITTEN COMMUNICATION 3
607. OUMH1303 ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION 3
608. OUMH2103 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNICAL PURPOSES 3
609. OUMH2203 ENGLISH FOR WORKPLACE COMMUNICATION 3
610. OUMM2103 KEUSAHAWANAN 3
611. OUMM3203 ETIKA PROFESIONAL 3
612. SBBI3103 KEPELBAGAIAN TUMBUHAN DAN HAIWAN 3
613. SBBI4103 BIOLOGI SEL DAN BIOKIMIA SEL 3
614. SBCH4103 MAKROMOLEKUL DAN KIMIA INDUSTRI 3
615. SBEE3103 PENGENALAN KEPADA EKONOMI ALAM SEKITAR 3
616. SBEM2203 STRATEGI BERSEPADU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK 3
617. SBEM3103 DIAGNOSIS DAN PENYELESAIAN MASALAH DALAM MATEMATIK 3
618. SBEM3403 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM MATEMATIK 3
619. SBEP4103 POLISI ALAM SEKITAR DAN TADBIR URUS 3
620. SBEV3103 PENGURUSAN PERSEKITARAN 3
621. SBFS1103 KEMAHIRAN BERFIKIR DAN PENYELESAIAN MASALAH 3
622. SBMA1403 MATEMATIK ASAS 3
623. SBMA1503 ALJABAR DAN FUNGSI 3
624. SBMA1603 KALKULUS 3
625. SBMA2203 KALKULUS PEMBEZAAN 3
626. SBMA3103 KALKULUS PENGAMIRAN 3
627. SBMA3303 PENGANTAR KAEDAH MATEMATIK 3
628. SBMA4103 ALJABAR LINEAR LANJUTAN 3
629. SBPH2103 GERAKAN, BENDALIR DAN GELOMBANG 3
630. SBPS2103 SAINS FIZIK 3
631. SBSC4103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM SAINS 3
632. SBSE4103 FISIOLOGI SUKAN GUNAAN 3
633. SBSM4403 PEMASARAN SUKAN 3
634. SBSP1103 SUKAN DAN REKREASI 3
635. SBSP1203 ANATOMI MANUSIA 3
636. SBSP1403 KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR 3
637. SBSP2303 KECEDERAAN SUKAN 3
638. SBSP3303 BIOMEKANIK SUKAN 3
639. SBSP4806 PRAKTIKUM KEMAHIRAN VOKASIONAL 6
640. SBST1303 STATISTIK ASAS 3
641. SBST2103 TABURAN PERSAMPELAN DAN PENGUJIAN HIPOTESIS 3
642. SBTE4103 PENGAJIAN KURIKULUM DAN SILIBUS 3
643. SDAS2103 PENGURUSAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 3
644. SDHS2103 PERKHIDMATAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
645. SDHY2103 KEBERSIHAN PEKERJAAN 3
646. SMOM5103 MANAGEMENT SYSTEMS 3
647. SMRK5103 RISK MANAGEMENT 3
648. XBBH4103 PENGURUSAN HAZARD BIOLOGI 3
649. XBEP4103 AMALAN KESIHATAN PERSEKITARAN 3
650. XBFS4103 KESELAMATAN DAN KESIHATAN MAKANAN 3
651. XBHA2103 FISIOLOGI DAN ANATOMI MANUSIA 3
652. XBLR3103 PERUNDANGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
653. XBOE4103 ERGONOMIK PERKERJAAN 3
654. XBOH2103 PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
655. XBOS4103 KESELAMATAN PEKERJAAN 3
656. XBRA3103 PENGURUSAN RISIKO KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
657. XBTP4106 PROJEK 6