No. Course Code Course Description Credit
1. BBAA3103 AUDIT I 3
2. BBAE4103 EKONOMI PERTANIAN 3
3. BBAP2103 PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
4. BBAP4103 ANALISIS PELABURAN 3
5. BBAT4103 TEORI PERAKAUNAN 3
6. BBAW2103 PERAKAUNAN KEWANGAN 3
7. BBBM4203 PENGURUSAN JENAMA 3
8. BBCG3103 TADBIR URUS KORPORAT 3
9. BBCM4103 PENGURUSAN PAMPASAN 3
10. BBCP4103 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN KERJAYA 3
11. BBDG3203 PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI II 3
12. BBDH4103 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
13. BBED4103 E-DAGANG 3
14. BBEI4103 PRINSIP EKONOMI ISLAM 3
15. BBEK1103 PRINSIP MIKROEKONOMI 3
16. BBEK2103 MIKROEKONOMI 3
17. BBEK3103 MIKROEKONOMI II 3
18. BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI 3
19. BBFA1103 PERAKAUNAN PENGENALAN 3
20. BBFA2103 PERAKAUNAN KEWANGAN DAN LAPORAN I 3
21. BBFA2203 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN I 3
22. BBFA2303 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN II 3
23. BBFA4403 PERAKAUNAN KEWANGAN LANJUTAN 3
24. BBFC3203 KAWALAN KOS PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN 3
25. BBFS4103 ANALISIS PENYATA KEWANGAN 3
26. BBFT3103 TAMBANG DAN TIKET BERKOMPUTER 3
27. BBGO4103 GELAGAT ORGANISASI 3
28. BBGP4103 GELAGAT PENGGUNA 3
29. BBHE2103 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI 3
30. BBHI4103 PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
31. BBHT2103 PENGANTAR INDUSTRI HOSPITALITI DAN PELANCONGAN 3
32. BBIA4103 PERAKAUNAN ANTARABANGSA 3
33. BBIE4103 EKONOMI ANTARABANGSA 3
34. BBIF4103 KEWANGAN ANTARABANGSA 3
35. BBIH4103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA ANTARABANGSA 3
36. BBIL4103 PENGURUSAN LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN ANTARABANGSA 3
37. BBIM4103 PEMASARAN ANTARABANGSA 3
38. BBIP4103 PENGURUSAN BELIAN DAN BEKALAN ANTARABANGSA 3
39. BBKN3103 KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
40. BBLM4103 PENGURUSAN LOGISTIK 3
41. BBMA3103 PERAKAUNAN PENGURUSAN I 3
42. BBMA3203 PERAKAUNAN PENGURUSAN II 3
43. BBMA4303 PERAKAUNAN PENGURUSAN LANJUTAN 3
44. BBMC4103 PENGURUSAN PERUBAHAN 3
45. BBMG4103 PEMASARAN HIJAU 3
46. BBMK2103 PRINSIP PEMASARAN 3
47. BBMP1103 MATEMATIK PENGURUSAN 3
48. BBMR4103 PERHUBUNGAN PEMASARAN 3
49. BBMS4103 PERKHIDMATAN PEMASARAN 3
50. BBMS4203 PEMASARAN STRATEGIK 3
51. BBNG3103 PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
52. BBNP4103 PENILAIAN PRESTASI 3
53. BBPB2103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
54. BBPC4103 PERAKAUNAN SEKTOR AWAM 3
55. BBPJ4103 PROJEK I 3
56. BBPJ4203 PROJEK II 3
57. BBPM2103 PENGURUSAN PEMASARAN I 3
58. BBPM2203 PENGURUSAN PEMASARAN II 3
59. BBPM4103 PENGURUSAN PELABURAN PORTFOLIO 3
60. BBPM4203 PENGURUSAN PROMOSI 3
61. BBPO3103 PENGURUSAN OPERASI 3
62. BBPP1103 PRINSIP PENGURUSAN 3
63. BBPR2103 PERANCANGAN, PEREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
64. BBPS4103 PENGURUSAN STRATEGIK 3
65. BBPT4106 LATIHAN INDUSTRI 6
66. BBPW3103 PENGURUSAN KEWANGAN I 3
67. BBPW3203 PENGURUSAN KEWANGAN II 3
68. BBRC4103 KAEDAH PENYELIDIKAN 3
69. BBRM4103 PENGURUSAN PERUNCITAN 3
70. BBRS4103 PENYELIDIKAN PEMASARAN 3
71. BBSA4103 PERAKAUNAN KEWANGAN TERKHUSUS 3
72. BBSB4103 PENGURUSAN SILANG BUDAYA 3
73. BBSG4103 PENGURUSAN DAN STRATEGI PEMASARAN 3
74. BBSH4103 PENGURUSAN HAZAD 3
75. BBSM4103 JUALAN DAN PENGURUSAN JUALAN 3
76. BBSN4103 KEMAHIRAN PERUNDINGAN 3
77. BBSS1103 KAEDAH STATISTIK 3
78. BBTS3103 PSIKOLOGI PELANCONGAN 3
79. BBTT1103 PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
80. BBTX4203 PERCUKAIAN II 3
81. BBUI3103 UNDANG-UNDANG PEKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN 3
82. BBUN2103 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN 3
83. BBUS2103 UNDANG-UNDANG SYARIKAT 3
84. BDAP2203 ASAS PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
85. BDAU2103 ASAS UNDANG-UNDANG 3
86. BDAW2103 ASAS PERAKAUNAN KEWANGAN 3
87. BDBB4103 PENGANTAR PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
88. BDBM1103 MATEMATIK PERNIAGAAN 3
89. BDCA2203 ASAS PERAKAUNAN KOS 3
90. BDCM4103 PENGANTAR PENGURUSAN PAMPASAN 3
91. BDCP2103 PERAKAUNAN BERKOMPUTER 3
92. BDDN4103 PENGANTAR PEMBUATAN KEPUTUSAN PERNIAGAAN 3
93. BDEK1103 PENGANTAR MIKROEKONOMI 3
94. BDEK2203 PENGANTAR MAKROEKONOMI 3
95. BDFA1103 PERAKAUNAN KEWANGAN I 3
96. BDFA2103 PERAKAUNAN KEWANGAN II 3
97. BDGO4103 PENGANTAR GELAGAT ORGANISASI 3
98. BDHI4103 PENGANTAR PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
99. BDIS4103 PENGANTAR SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA 3
100. BDKM2103 PENGANTAR KOMUNIKASI PEMASARAN 3
101. BDKN3103 PENGANTAR KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
102. BDKO1103 ASAS KOMUNIKASI ANTARA PERORANGAN 3
103. BDMG4103 MERCHANDISING 3
104. BDMH4103 PENGANTAR PEMASARAN PERHUBUNGAN 3
105. BDMR4103 PENGANTAR PEMASARAN PERKHIDMATAN 3
106. BDNG3103 PENGANTAR PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
107. BDNP3103 PENGANTAR PENILAIAN PRESTASI 3
108. BDOE4103 ORGANISASI DAN PERSEKITARAN 3
109. BDPB2103 PENGANTAR PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
110. BDPH4103 PENGANTAR PENGURUSAN HAZAD 3
111. BDPL4103 PENGANTAR PENGURUSAN PELABURAN 3
112. BDPM1103 PENGANTAR PEMASARAN 3
113. BDPO4103 PENGANTAR PENGURUSAN OPERASI 3
114. BDPP1103 PENGANTAR PENGURUSAN 3
115. BDPR3103 PENGENALAN PERANCANGAN, PENGREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
116. BDPW3103 PENGANTAR KEWANGAN 3
117. BDST1303 STATISTIK PERNIAGAAN 3
118. BDUE3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG PEKERJAAN 3
119. BDUK3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG KONTRAK 3
120. CDCA2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT & PENGGUNAAN 3
121. HBEC1103 PENGENALAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
122. MPU2223 KEUSAHAWANAN 3
123. MPU3223 KEUSAHAWANAN 3
124. OUMH1103 LEARNING SKILLS FOR OPEN DISTANCE LEARNERS 3
125. OUMH1203 ENGLISH FOR WRITTEN COMMUNICATION 3
126. OUMH1303 ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION 3
127. OUMH2203 ENGLISH FOR WORKPLACE COMMUNICATION 3
128. OUMM2103 KEUSAHAWANAN 3
129. OUMM3203 ETIKA PROFESIONAL 3
130. SBST1303 STATISTIK ASAS 3