No. Course Code Course Description Credit
1. CBAP4106 PROJEK 6
2. CBBR4003 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 3
3. CBBR4006 PROJEK 6
4. CBBR4106 PROJEK 6
5. CBBR4108 PROJEK 8
6. CBBR4406 PROJEK KEJURUTERAAN PERISIAN 6
7. CBEC4403 STRATEGI PEMASARAN INTERNET 3
8. CBEC4503 PERKHIDMATAN KEWANGAN BERELEKTRONIK PERTENGAHAN 3
9. CBEP4106 PROJEK 6
10. CBMI4103 MEDIA INTERAKTIF 3
11. CBPC4106 PROJEK 6
12. CBPP4106 PROJEK 6
13. CBPT4106 PROJEK 6
14. CDPR4103 PROJEK DIPLOMA 3
15. HBEC1103 PENGENALAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
16. HBEC1203 PERKEMBANGAN KOGNITIF 3
17. HBEC2103 LITERASI DAN BAHASA BAGI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
18. HBEC2203 KURIKULUM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
19. HBEC2303 PERKEMBANGAN KURIKULUM: PERSPEKTIF DI MALAYSIA 3
20. HBEC2403 KUSUSASTERAAN KANAK-KANAK 1 : CERITA RAKYAT ANTRABANGSA 3
21. HBEC2503 MATEMATIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
22. HBEC2603 PENGAJARAN BAHASA INGGERIS UNTUK AWAL KANAK-KANAK 3
23. HBEC2703 SAINS DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
24. HBEC3203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK 3
25. HBEC3303 TERAPI BERMAIN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
26. HBEC3403 KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
27. HBEC3503 PENDIDIK EFEKTIF DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
28. HBEC3603 KESUSASTERAAN KANAK-KANAK 2 : CERITA RAKYAT MALAYSIA 3
29. HBEC3703 KELUARGA & HUBUNGAN KOMUNITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
30. HBEC3903 TEKNOLOGI DAN ICT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
31. HBEC4103 KESELAMATAN, KESIHATAN DAN PEMAKANAN AWAL KANAK-KANAK 3
32. HBEC4203 PENILAIAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
33. HBEC4303 PERSEKITARAN FIZIKAL BERKUALITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
34. HBEC4403 KEMAHIRAN SOSIAL DAN PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 3
35. HBEC4503 KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
36. HBEF1103 SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3
37. HBEF1203 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 3
38. HBEF1303 PENDIDIKAN KOKURIKULUM 3
39. HBEF4303 PROJEK KAJIAN TINDAKAN 3
40. HBEF4606 PRAKTIKUM 6
41. HBET1103 INTRODUCTION TO GENERAL LINGUISTICS 3
42. HBET1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA INGGERIS 3
43. HBET1303 PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
44. HBET1403 SOSIOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
45. HBET1503 PRINCIPLES AND PRACTICE OF TESL METHODOLOGY 3
46. HBET2103 GRAMMAR IN ESL 3
47. HBET2203 TEACHING OF GRAMMAR IN ESL 3
48. HBET2303 WRITING IN ESL 3
49. HBET2403 TEACHING OF WRITING IN ESL 3
50. HBET3203 READING IN ESL 3
51. HBET3303 TEACHING OF READING IN ESL 3
52. HBET3403 LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
53. HBET3503 TEACHING LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
54. HBET4103 INTRODUCTION TO DRAMA & POETRY 3
55. HBET4403 TEACHING OF NOVELS AND SHORT STORIES IN ESL 3
56. HBET4503 TESTING AND EVALUATION IN ESL 3
57. HBET4603 PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE 3
58. HBMS3303 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN KOIR 3
59. HBMS4103 MUZIK DALAM BILIK DARJAH 3
60. HBMS4303 PERANCANGAN PENGAJARAN MUZIK 3
61. HBMS4403 PENILAIAN MUZIK 3
62. HBSE3303 CIRI-CIRI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS 3
63. HBSE3403 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS I 3
64. HBSE4103 REKREASI UNTUK PENDIDIKAN KHAS 3
65. HBSE4203 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS II 3
66. HDEF4606 PRAKTIKUM 6
67. HDPS1103 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
68. HDPS1303 PENGENALAN KEPADA PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 3
69. HDPS2103 KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
70. HDPS2303 POLISI DAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
71. HDPS3103 PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
72. HDPS3203 BAHASA, LITERASI DAN KOMUNIKASI 3
73. HDPS3303 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN KOGNITIF 3
74. HDPS3403 SENI DAN KREATIVITI KANAK-KANAK 3
75. HDPS3503 AWAL MATEMATIK UNTUK KANAK-KANAK 3
76. HDPS4203 KESIHATAN DAN KESELAMATAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
77. HDPS4303 PERKEMBANGAN KURIKULUM PRASEKOLAH MALAYSIA 3
78. HDPS4403 KEUSAHAWANAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
79. HDPS4503 MUZIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
80. HDPS4603 AWAL MUZIK UNTUK KANAK-KANAK 3
81. OUMH1103 LEARNING SKILLS FOR OPEN DISTANCE LEARNERS 3
82. OUMH1203 ENGLISH FOR WRITTEN COMMUNICATION 3
83. OUMH1303 ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION 3
84. OUMH2203 ENGLISH FOR WORKPLACE COMMUNICATION 3