No. Course Code Course Description Credit
1. ABCD3103 KREATIVITI DALAM PERIKLANAN 3
2. ABCG4203 POLITIK & MEDIA 3
3. ABCJ3203 SUNTINGAN PENERBITAN CETAK & ELEKTRONIK 3
4. ABCP4106 KERTAS PROJEK (KOMUNIKASI) 6
5. ABCR1103 PERUCAPAN AWAM 3
6. ABCR2103 PRINSIP KOMUNIKASI KORPORAT 3
7. ABCR3203 UNDANG-UNDANG KOMUNIKASI 3
8. ABCR3303 KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA 3
9. ABCT2103 TEKNOLOGI MEDIA BARU 3
10. ABKF1103 PENGANTAR KAJIAN DASAR 3
11. ABKF1203 PEMBACAAN KAJIAN DASAR 3
12. ABKF1303 HUBUNGAN ANTARABANGSA 3
13. ABKF2103 PENGANTAR PENTADBIRAN AWAM 3
14. ABKF2203 ANALISIS DASAR AWAM 3
15. ABKF3203 DASAR LUAR MALAYSIA 3
16. ABKF3303 ETNISITI, PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN NASIONAL 3
17. ABKH1103 KOLONIALISME DAN NASIONALISME 3
18. ABKK1103 PENGANTAR SAINS POLITIK 3
19. ABKK2103 PENGANTAR EKONOMI POLITIK 3
20. ABKK2203 POLITIK PERBANDINGAN 3
21. ABKK3203 PEMBANGUNAN POLITIK DAN POLITIK DUNIA KETIGA 3
22. ABKK4103 KERTAS PROJEK (SAINS POLITIK) 3
23. ABMB1203 SENI BUDAYA ALAM MELAYU 3
24. ABMB2203 ADAT ISTIADAT MELAYU 3
25. ABMB3303 PELANCONGAN DAN PRODUK BUDAYA 3
26. ABML1103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU 3
27. ABML3103 BAHASA MELAYU PENULISAN 3
28. ABMS1103 PENGANTAR PENGAJIAN MELAYU 3
29. ABMS1203 SASTERA LISAN 3
30. ABMS1303 PUISI MELAYU 3
31. ABMS2203 CERPEN DAN NOVEL MELAYU 3
32. ABPC1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI KLINIKAL 3
33. ABPC1203 UJIAN DAN PENGUKURAN DALAM PSIKOLOGI 3
34. ABPC2103 PSIKOLOGI ABNORMAL 3
35. ABPC3103 DINAMIKA PENYESUAIAN 3
36. ABPC3303 PRINSIP MODIFIKASI TINGKAHLAKU 3
37. ABPD1203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK 3
38. ABPD2103 PERSONALITI 3
39. ABPD3103 PSIKOLOGI DEWASA DAN ORANG TUA 3
40. ABPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
41. ABPG2103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI KESIHATAN 3
42. ABPG2203 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 3
43. ABPK1203 PSIKOLOGI KOGNITIF 3
44. ABPS1103 PSIKOLOGI SOSIAL 3
45. ABPS2103 PSIKOLOGI SILANG BUDAYA 3
46. ABPS3103 PSIKOLOGI KEUSAHAWANAN DAN PRODUKTIVITI 3
47. ABPS3203 PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI 3
48. ABPT4106 KERTAS PROJEK (PSIKOLOGI) 6
49. ABSA1103 PRINSIP AQIDAH 3
50. ABSC3103 KOMUNIKASI PENDEKATAN ISLAM 3
51. ABSE2103 PRINSIP EKONOMI 3
52. ABSF2103 USUL FIQH I 3
53. ABSF4103 QAWAID FIQHIYAH 3
54. ABSH2103 'ULUM AL-HADITH 3
55. ABSJ3103 FIQH JINAYAT 3
56. ABSL3103 BAHASA ARAB KOMUNIKASI I 3
57. ABSM3103 FIQH MU'AMALAT 3
58. ABSP4103 PRINSIP PENGURUSAN ISLAM 3
59. ABSR3103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (ISLAM) 3
60. ABST1103 SIRAH NABAWIYYAH DAN AKHLAK 3
61. ABST4106 KERTAS PROJEK (PENGAJIAN ISLAM) 6
62. ABSY1103 PENGENALAN KEPADA SYARIAH 3
63. ABXH1103 APLIKASI SEJARAH 3
64. ABXM1103 MANUSIA, MASYARAKAT DAN BUDAYA 3
65. ABXS1103 PENGANTAR SAINS SOSIAL 3
66. ADPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
67. ADPS1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI SOSIAL 3
68. ADSE1103 SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3
69. ADSE3103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
70. ADSF1103 PENGENALAN USUL FIQH 3
71. ADSF3103 PENGENALAN QAWAID FIQHIYYAH 3
72. ADSH1203 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM 3
73. ADSH2103 HADITH-HADITH PILIHAN 3
74. ADSJ2103 PRINSIP FIQH JINAYAT 3
75. ADSL3103 KEMAHIRAN PENGAJARAN BAHASA ARAB 3
76. ADSM2103 PRINSIP FIQH MU'AMALAT 3
77. ADSP3103 PRAKTIKUM 3
78. ADSQ1103 PENGENALAN 'ULUM AL-QURAN 3
79. ADSS2103 TASAWWUR ISLAM 3
80. AMCA5103 PSYCHOLOGICAL TESTING 3
81. AMCA5203 BASIC STATISTICS AND RESEARCH METHOD 3
82. AMCA5303 ASSESSMENT IN COUSELLING 3
83. AMCC5103 THEORY OF CAREER DEVELOPMENT 3
84. AMCC5203 CAREER COUNSELLING AND PERSONNEL DEVELOPMENT 3
85. AMCD5103 HUMAN DEVELOPMENT ACROSS THE LIFESPAN 3
86. AMCE5103 ETHICAL ISSUES IN COUNSELLING AND PSYCHOLOGY 3
87. AMCF5103 FAMILY AND MARRIAGE COUNSELLING 3
88. AMCG5103 GROUP COUNSELLING 3
89. AMCI5103 INDUSTRIAL AND ORGANISATIONAL COUNSELLING 3
90. AMCM5103 MULTI-CULTURAL COUNSELING 3
91. AMCP5103 PRACTICUM 3
92. AMCP5206 INTERNSHIP 6
93. AMCT5103 THEORIES OF COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY 3
94. AMCT5203 TECHNIQUES AND PROCESS IN COUNSELLING 3
95. AMCW5103 BASIC RESEARCH WRITING 3
96. AMSH5103 ISU KONTEMPORARI DALAM PENGAJIAN HADITH 3
97. AMSS5103 KAEDAH PENGAJIAN SYARIAH 3
98. AMSS5203 MAQASID AL-SYARIAH (OBJEKTIF SHARIAH) 3
99. AMSS5303 MAHKAMAH SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG ISLAM DI MALAYSIA. 3
100. AMSS5403 TRANSAKSI DALAM SISTEM MUAMALAT DI MALAYSIA 3
101. AMST5103 ISU KONTEMPORARI DALAM PENGAJIAN TAFSIR 3
102. AMST5106 KERTAS PROJEK 6
103. AMSU5103 KAEDAH PENGAJIAN USULUDDIN 3
104. AMSU5203 SEJARAH KEILMUAN DAN INTELEKTUAL ISLAM 3
105. AMSU5303 METODOLOGI DAKWAH DI MALAYSIA 3
106. AMSU5403 ISU-ISU SEMASA AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM 3
107. APRM7104 RESEARCH METHODOLOGY
108. APRP 7204 RESEARCH PROGRESS
109. APRP7204 RESEARCH PROGRESS
110. BBAA3103 AUDIT I 3
111. BBAP2103 PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
112. BBAP4103 ANALISIS PELABURAN 3
113. BBAT4103 TEORI PERAKAUNAN 3
114. BBAW2103 PERAKAUNAN KEWANGAN 3
115. BBBM4103 PENGURUSAN BANK 3
116. BBBM4203 PENGURUSAN JENAMA 3
117. BBCG3103 TADBIR URUS KORPORAT 3
118. BBCM4103 PENGURUSAN PAMPASAN 3
119. BBCP4103 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN KERJAYA 3
120. BBCT4103 ISU-ISU SEMASA DAN ARAH ALIRAN PELANCONGAN 3
121. BBDG3203 PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI II 3
122. BBDH4103 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
123. BBEC5103 EKONOMETRIK 3
124. BBED4103 E-DAGANG 3
125. BBEI4103 PRINSIP EKONOMI ISLAM 3
126. BBEK1103 PRINSIP MIKROEKONOMI 3
127. BBEK2103 MIKROEKONOMI 3
128. BBEK3103 MIKROEKONOMI II 3
129. BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI 3
130. BBEM1103 EKONOMI MALAYSIA 3
131. BBEO4103 OPERASI EKONOMI 3
132. BBEP3103 POLISI EKONOMI 3
133. BBFA1103 PERAKAUNAN PENGENALAN 3
134. BBFA2103 PERAKAUNAN KEWANGAN DAN LAPORAN I 3
135. BBFA2203 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN I 3
136. BBFA2303 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN II 3
137. BBFA4403 PERAKAUNAN KEWANGAN LANJUTAN 3
138. BBFC3203 KAWALAN KOS PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN 3
139. BBFS4103 ANALISIS PENYATA KEWANGAN 3
140. BBFT3103 TAMBANG DAN TIKET BERKOMPUTER 3
141. BBGO4103 GELAGAT ORGANISASI 3
142. BBGP4103 GELAGAT PENGGUNA 3
143. BBHE2103 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI 3
144. BBHI4103 PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
145. BBHM4103 PENGURUSAN PERAYAAN DAN ACARA KHAS 3
146. BBIA4103 PERAKAUNAN ANTARABANGSA 3
147. BBIE4103 EKONOMI ANTARABANGSA 3
148. BBIF4103 KEWANGAN ANTARABANGSA 3
149. BBIH4103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA ANTARABANGSA 3
150. BBIL4103 PENGURUSAN LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN ANTARABANGSA 3
151. BBIM4103 PEMASARAN ANTARABANGSA 3
152. BBIP4103 PENGURUSAN BELIAN DAN BEKALAN ANTARABANGSA 3
153. BBIT3103 PERDAGANGAN ANTARABANGSA 3
154. BBKI4103 PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM 3
155. BBKN3103 KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
156. BBLM4103 PENGURUSAN LOGISTIK 3
157. BBMA3103 PERAKAUNAN PENGURUSAN I 3
158. BBMA3203 PERAKAUNAN PENGURUSAN II 3
159. BBMA4303 PERAKAUNAN PENGURUSAN LANJUTAN 3
160. BBMC4103 PENGURUSAN PERUBAHAN 3
161. BBMC4203 PEMASARAN SILANG BUDAYA 3
162. BBME2203 MATEMATIK EKONOMI II 3
163. BBME4103 PEMASARAN INTERNET & E-PEMASARAN 3
164. BBMP1103 MATEMATIK PENGURUSAN 3
165. BBMR4103 PERHUBUNGAN PEMASARAN 3
166. BBMS4103 PERKHIDMATAN PEMASARAN 3
167. BBNG3103 PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
168. BBNP4103 PENILAIAN PRESTASI 3
169. BBPB2103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
170. BBPC4103 PERAKAUNAN SEKTOR AWAM 3
171. BBPD3203 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PELANCONGAN 3
172. BBPE4103 PERANCANGAN & PENILAIAN PROJEK 3
173. BBPJ4103 PROJEK I 3
174. BBPJ4203 PROJEK II 3
175. BBPM2103 PENGURUSAN PEMASARAN I 3
176. BBPM2203 PENGURUSAN PEMASARAN II 3
177. BBPM4103 PENGURUSAN PELABURAN PORTFOLIO 3
178. BBPO3103 PENGURUSAN OPERASI 3
179. BBPP1103 PRINSIP PENGURUSAN 3
180. BBPR2103 PERANCANGAN, PEREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
181. BBPS4103 PENGURUSAN STRATEGIK 3
182. BBPT4106 LATIHAN INDUSTRI 6
183. BBPW3103 PENGURUSAN KEWANGAN I 3
184. BBPW3203 PENGURUSAN KEWANGAN II 3
185. BBRC4103 KAEDAH PENYELIDIKAN 3
186. BBRM3103 PENGURUSAN BAHAGIAN BILIK PENGINAPAN 3
187. BBRM4103 PENGURUSAN PERUNCITAN 3
188. BBRS4103 PENYELIDIKAN PEMASARAN 3
189. BBSA4103 PERAKAUNAN KEWANGAN TERKHUSUS 3
190. BBSB4103 PENGURUSAN SILANG BUDAYA 3
191. BBSG4103 PENGURUSAN DAN STRATEGI PEMASARAN 3
192. BBSH4103 PENGURUSAN HAZAD 3
193. BBSN4103 KEMAHIRAN PERUNDINGAN 3
194. BBSS1103 KAEDAH STATISTIK 3
195. BBTM3103 PEMASARAN PELANCONGAN 3
196. BBTT1103 PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
197. BBTX4203 PERCUKAIAN II 3
198. BBUI3103 UNDANG-UNDANG PEKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN 3
199. BBUN2103 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN 3
200. BBUS2103 UNDANG-UNDANG SYARIKAT 3
201. BDAP2203 ASAS PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
202. BDAU2103 ASAS UNDANG-UNDANG 3
203. BDAW2103 ASAS PERAKAUNAN KEWANGAN 3
204. BDBB4103 PENGANTAR PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
205. BDBM1103 MATEMATIK PERNIAGAAN 3
206. BDCM4103 PENGANTAR PENGURUSAN PAMPASAN 3
207. BDDN4103 PENGANTAR PEMBUATAN KEPUTUSAN PERNIAGAAN 3
208. BDEK1103 PENGANTAR MIKROEKONOMI 3
209. BDEK2203 PENGANTAR MAKROEKONOMI 3
210. BDFA1103 PERAKAUNAN KEWANGAN I 3
211. BDFA2103 PERAKAUNAN KEWANGAN II 3
212. BDGO4103 PENGANTAR GELAGAT ORGANISASI 3
213. BDHI4103 PENGANTAR PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
214. BDIS4103 PENGANTAR SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA 3
215. BDKM2103 PENGANTAR KOMUNIKASI PEMASARAN 3
216. BDKN3103 PENGANTAR KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
217. BDKO1103 ASAS KOMUNIKASI ANTARA PERORANGAN 3
218. BDMH4103 PENGANTAR PEMASARAN PERHUBUNGAN 3
219. BDNG3103 PENGANTAR PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
220. BDNP3103 PENGANTAR PENILAIAN PRESTASI 3
221. BDPB2103 PENGANTAR PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
222. BDPH4103 PENGANTAR PENGURUSAN HAZAD 3
223. BDPL4103 PENGANTAR PENGURUSAN PELABURAN 3
224. BDPM1103 PENGANTAR PEMASARAN 3
225. BDPO4103 PENGANTAR PENGURUSAN OPERASI 3
226. BDPP1103 PENGANTAR PENGURUSAN 3
227. BDPR3103 PENGENALAN PERANCANGAN, PENGREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
228. BDPW3103 PENGANTAR KEWANGAN 3
229. BDRT4103 PENGANTAR PERUNCITAN 3
230. BDUE3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG PEKERJAAN 3
231. BDUK3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG KONTRAK 3
232. CBAD2103 ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM 3
233. CBAP4106 PROJEK 6
234. CBAT3103 TEKNOLOGI AUDIO UNTUK MULTIMEDIA 3
235. CBBJ3203 KEWARTAWANAN SIARAN 3
236. CBBR4003 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 3
237. CBBR4006 PROJEK 6
238. CBBR4106 PROJEK 6
239. CBBR4108 PROJEK 8
240. CBBR4406 PROJEK KEJURUTERAAN PERISIAN 6
241. CBCA2103 SENI BINA KOMPUTER 3
242. CBCH4103 INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER 3
243. CBCM4103 CHANGE SOFTWARE MANAGEMENT 3
244. CBCP2101 PENGATURCARAAN KOMPUTER I 1
245. CBCP220 PENGATURCARAAN KOMPUTER II 2
246. CBCP4203 PENULISAN KAPI 3
247. CBCS4103 PENGENALAN KEPADA AUDIT, KESELAMATAN DAN KAWALAN SISTEM MAKLUMAT 3
248. CBCT2203 KONSEP ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
249. CBDA2103 ANALISIS DAN PEMODELAN DATA 3
250. CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA 3
251. CBDB3403 PANGKALAN DATA 3
252. CBDG5104 REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN PERMAINAN 4
253. CBDS2103 STRUKTUR DATA 3
254. CBDT3103 PENGENALAN KEPADA SISTEM TERAGIH 3
255. CBDT3203 SISTEM TERAGIH PERTENGAHAN 3
256. CBEC3203 APLIKASI RANGKAIAN DALAM E-DAGANG 3
257. CBEC3403 PENGENALAN KEPADA PERKHIDMATAN KEWANGAN BERELEKTRONIK 3
258. CBEC4103 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN GUDANG DATA 3
259. CBEP4106 PROJEK 6
260. CBFC1103 PENGANTAR KOMUNIKASI 3
261. CBFJ2103 PENGANTAR KEWARTAWANAN 3
262. CBFS4203 SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 3
263. CBGA3204 ANIMASI II 4
264. CBGD3103 REKABENTUK GRAFIK 3
265. CBIM4303 KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU 3
266. CBKI4103 PENGURUSAN PENGETAHUAN 3
267. CBKM3103 PEMODELAN DAN PERWAKILAN PENGETAHUAN 3
268. CBLX3103 INTRODUCTION TO LINUX 3
269. CBLX3203 INTERMEDIATE LINUX I 3
270. CBLX3303 INTERMEDIATE LINUX II 3
271. CBMM2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT, MEDIA DAN MASYARAKAT 3
272. CBMN4104 RANGKAIAN MULTIMEDIA 4
273. CBMP2203 PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA 3
274. CBMS4303 SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
275. CBMT2103 PENGANTAR TEKNOLOGI MULTIMEDIA 3
276. CBND3103 PENGENALAN KEPADA REKABENTUK DAN PENGATURCARAAN RANGKAIAN 3
277. CBND3203 REKABENTUK DAN PENGATURCARAAN RANGKAIAN PERTENGAHAN 3
278. CBNL3103 PENGENALAN KEPADA PROTOKOL RANGKAIAN 3
279. CBNL3203 SENI BINA RANGKAIAN DAN PROTOKOL PERTENGAHAN 3
280. CBOP3203 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK 3
281. CBOP3403 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK II 3
282. CBOS2203 SISTEM PENGOPERASIAN 3
283. CBPA4103 PENGARANGAN MULTIMEDIA I 3
284. CBPA4204 PENGARANGAN MULTIMEDIA II 4
285. CBPC2204 PENGATURCARAAN MULTIMEDIA II 4
286. CBPC4106 PROJEK 6
287. CBPM4103 PENGURUSAN PROJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
288. CBPP4106 PROJEK 6
289. CBPR4106 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 6
290. CBPT4106 PROJEK 6
291. CBRE3103 KEJURUTERAAN KEPERLUAN 3
292. CBRT4103 KEJURUTERAAN PERISIAN UNTUK SISTEM MASA-NYATA 3
293. CBSC4103 PEMBANGUNAN PERISIAN 3
294. CBSD3103 REKABENTUK DAN SENI BINA PERISIAN 3
295. CBSE4103 KEJURUTERAAN PERISIAN 3
296. CBSM4203 SISTEM MAKLUMAT STRATEGIK 3
297. CBSN4103 KESELAMATAN RANGKAIAN 3
298. CBSQ4103 JAMINAN KUALITI PERISIAN 3
299. CBSR4103 KESELAMATAN PELAYAN 3
300. CBSS4103 SISTEM SOKONGAN KEPUTUSAN 3
301. CBST3103 TEKNOLOGI PENSUISAN 3
302. CBST4103 PENGUJIAN PERISIAN 3
303. CBTC3104 LATIHAN BERSANDARKAN KOMPUTER 4
304. CBTT4103 CURRENT TRENDS IN COMPUTING 3
305. CBVP2103 PENGATURCARAAN VISUAL 3
306. CBVT4203 TEKNOLOGI VIDEO UNTUK MULTIMEDIA 3
307. CBWD4204 REKABENTUK WEB II 4
308. CBWP2203 PENGATURCARAAN WEB 3
309. CDCA2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT & PENGGUNAAN 3
310. CDCP2101 PENGATURCARAAN C 1
311. CDCP220 PENGATURCARAAN C II 2
312. CDCT2203 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN PERSEKITARAN 3
313. CDDA2103 PENGENALAN KEPADA PEMODELAN DATA 3
314. CDDB3203 PANGKALAN DATA HUBUNGAN 3
315. CDDS2103 PENGENALAN KEPADA STRUKTUR DATA 3
316. CDEC3103 PENGENALAN KEPADA E-DAGANG 3
317. CDIS2103 PENGENALAN KEPADA SISTEM MULTIMEDIA 3
318. CDIS2203 PERKONGSIAN MAKLUMAT 3
319. CDMA2103 MATEMATIK UNTUK TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
320. CDMT2103 ASAS TEKNOLOGI MULTIMEDIA 3
321. CDOP3103 PENGENALAN KEPADA KAEDAH ORIENTASI OBJEK 3
322. CDOP3203 PENGATURCARAAN JAVA 3
323. CDPR4103 PROJEK DIPLOMA 3
324. CDSM3103 PENGENALAN KEPADA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
325. CDWP2203 PENGENALAN KEPADA PENGATURCARAAN WEB 3
326. EBDM2103 PENGURUSAN REKA BENTUK BANGUNAN 3
327. EBEG4103 PENGURUSAN TENAGA 3
328. EBEM4103 SISTEM PEMPROSESMIKRO 3
329. EBEP4103 KUASA ELEKTRIK 3
330. EBES2103 SAINS KEJURUTERAAN 3
331. EBFM4103 PENGURUSAN STRATEGIK FASILITI 3
332. EBHV3303 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL 3
333. EBIE3103 PENGENALAN KEPADA KEJURUTERAAN INDUSTRI 3
334. EBMC3103 EKONOMI KEJURUTERAAN 3
335. EBME2103 SISTEM MEKANIKAL DAN ELEKTRIK DALAM BANGUNAN 3
336. EBMF4103 MEKANIK BENDALIR KEJURUTERAAN MEKANIK 3
337. EBML2103 BAHAN KEJURUTERAAN 3
338. EBMM2103 PENGENALAN KEPADA PROSES PEMBUATAN 3
339. EBMT3103 KETUKANGAN KEJURUTERAAN MEKANIK 3
340. EBOM4103 OPERASI PENGELUARAN DAN PENGURUSAN 3
341. EBOR4203 PENYELIDIKAN OPERASI 3
342. EBPM3203 PENJADUALAN DAN KAWALAN PROJEK 3
343. EBPM4103 PENYELENGGARAAN PRODUKTIF MENYELURUH 3
344. EBQS3203 ANALISIS KOS DAN ANGGARAN 3
345. EBTB4103 PERANCANGAN PERNIAGAAN BAGI USAHASAMA TEKNOLOGI BARU 3
346. EBTD4103 PEMBANGUNAN PRODUK BARU 3
347. EBTK3103 PENGURUSAN TENDER DAN KONTRAK 3
348. EBTL4103 PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN UNDANG-UNDANG 3
349. EBTM4303 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN 3
350. EBTP4106 PROJEK 6
351. EBTQ3203 PENGURUSAN KUALITI 3
352. EBVS4103 ANALISIS STRUKTUR 3
353. EBXC4103 SISTEM KAWALAN 3
354. EBXM3103 MATEMATIK KEJURUTERAAN 3
355. EBXS3103 STATIK 3
356. EDEM3103 SISTEM PEMPROSESMIKRO 3
357. EDEP3103 KUASA ELEKTRIK 3
358. EDMF3103 MEKANIK BENDALIR KEJURUTERAAN MEKANIK 3
359. EDMM3103 DINAMIK 3
360. EDTP3104 PROJEK 4
361. EDVG3103 MEKANIK TANAH 3
362. EDVH3103 KEJURUTERAAN HIDROLIK DAN HIDROLOGI 3
363. EDVS3103 ANALISIS STRUKTUR 3
364. EDXC3103 SISTEM KAWALAN 3
365. EDXM2103 MATEMATIK KEJURUTERAAN 3
366. EDXP3204 PROJEK REKABENTUK 4
367. EDXS2103 STATIK 3
368. HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 3
369. HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK 3
370. HBAE2103 CORAK DAN REKAAN 3
371. HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 3
372. HBAE3103 KRAF TRADISIONAL 3
373. HBAE3203 SENI REKAAN LANDSKAP 3
374. HBAE3303 PENGENALAN SEJARAH SENI 3
375. HBAE4103 PENDIDIKAN SENI VISUAL I 3
376. HBAL1203 KURIKULUM BAKSR 3
377. HBAL2203 KEMAHIRAN BERTUTUR BAHASA ARAB 3
378. HBAL3103 KEMAHIRAN MEMBACA BAHASA ARAB 3
379. HBAL3203 KEMAHIRAN MENULIS BAHASA ARAB 3
380. HBCA4103 PRINSIP PERIKLANAN 3
381. HBCL2203 TATABAHASA BAHASA CINA MODEN I 3
382. HBCL3203 KESUSASTERAAN BAHASA CINA I (PUISI) 3
383. HBCL3303 PEDAGOGI BAHASA CINA SEKOLAH MENENGAH 3
384. HBCL3403 TATABAHASA BAHASA CINA KUNO 3
385. HBCL4103 KESUSASTERAAN BAHASA CINA II (PUISI CI) 3
386. HBCL4303 KESUSASTERAAN BAHASA CINA IV (DRAMA DAN FIKSYEN) 3
387. HBCL4403 KESUSASTERAAN BAHASA CINA V (MODEN) 3
388. HBCT2203 TEORI KOMUNIKASI 3
389. HBEC1103 PENGENALAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
390. HBEC1203 PERKEMBANGAN KOGNITIF 3
391. HBEC2103 LITERASI DAN BAHASA BAGI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
392. HBEC2203 KURIKULUM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
393. HBEC2303 PERKEMBANGAN KURIKULUM: PERSPEKTIF DI MALAYSIA 3
394. HBEC2403 KUSUSASTERAAN KANAK-KANAK 1 : CERITA RAKYAT ANTRABANGSA 3
395. HBEC2603 PENGAJARAN BAHASA INGGERIS UNTUK AWAL KANAK-KANAK 3
396. HBEC2703 SAINS DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
397. HBEC3103 PENGAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK KANAK-KANAK 3
398. HBEC3203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK 3
399. HBEC3303 TERAPI BERMAIN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
400. HBEC3403 KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
401. HBEC3603 KESUSASTERAAN KANAK-KANAK 2 : CERITA RAKYAT MALAYSIA 3
402. HBEC3703 KELUARGA & HUBUNGAN KOMUNITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
403. HBEC3803 PERANCANGAN & PENTADBIRAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
404. HBEC3903 TEKNOLOGI DAN ICT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
405. HBEC4103 KESELAMATAN, KESIHATAN DAN PEMAKANAN AWAL KANAK-KANAK 3
406. HBEC4203 PENILAIAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
407. HBEC4303 PERSEKITARAN FIZIKAL BERKUALITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
408. HBEC4403 KEMAHIRAN SOSIAL DAN PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 3
409. HBEC4503 KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
410. HBEC4606 PRAKTIKUM 6
411. HBEF1103 SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3
412. HBEF1113 EDUCATIONAL SOCIOLOGY AND PHILOSOPHY 3
413. HBEF1203 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 3
414. HBEF1303 PENDIDIKAN KOKURIKULUM 3
415. HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN 3
416. HBEF1503 MASYARAKAT DAN TAMADUN 3
417. HBEF2103 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3
418. HBEF2303 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 3
419. HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 3
420. HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN 3
421. HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
422. HBEF3703 PENGENALAN KEPADA BIMBINGAN DAN KAUNSELING 3
423. HBEF4106-1 KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 1 6
424. HBEF4106- KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 2 6
425. HBEF4303 PROJEK KAJIAN TINDAKAN 3
426. HBEL1203 DESKRIPSI BAHASA 3
427. HBEL2103 PENGAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3
428. HBEL2203 PENGAJARAN BACAAN 3
429. HBEL3103 PENGAJARAN PENULISAN 3
430. HBEL3203 PENGAJARAN TATABAHASA 3
431. HBEL3303 LINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA 3
432. HBEL3403 PENGAJARAN KESUSASTERAAN 3
433. HBEL4403 MORFOLOGI, SINTAKSIS DAN SEMANTIK 3
434. HBEM1103 ASAS PENTADBIRAN PENDIDIKAN 3
435. HBEM1203 PERANCANGAN PENDIDIKAN 3
436. HBEM1303 PENGURUSAN KURIKULUM 3
437. HBEM1403 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3
438. HBEM1503 PENYELIAAN DAN PENCERAPAN DI SEKOLAH 3
439. HBEM2103 KEPIMPINAN SEKOLAH 3
440. HBEM2303 PENGURUSAN HAL EHWAL PELAJAR 3
441. HBEM2403 PENGURUSAN KONFLIK DALAM HAL EHWAL PELAJAR 3
442. HBEM3103 PENGURUSAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN 3
443. HBEM3303 AKTA DAN LAPORAN PENDIDIKAN 3
444. HBEM3403 PENTADBIRAN KEWANGAN SEKOLAH 3
445. HBEM3503 PENGURUSAN PUSAT SUMBER 3
446. HBEM4103 PENGURUSAN PERHUBUNGAN MASYARAKAT 3
447. HBEM4203 PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KO-KURIKULUM 3
448. HBEM4303 PENGURUSAN INOVASI DAN KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN 3
449. HBEM4403 PENGURUSAN PERUBAHAN DI SEKOLAH 3
450. HBES1103 CRITICAL READING 3
451. HBES1203 ENGLISH ACROSS TIME AND SPACE 3
452. HBES1303 CRITICAL WRITING 3
453. HBES1403 ENGLISH GRAMMAR 3
454. HBES1503 LISTENING AND SPEAKING AT TERTIARY LEVEL 1 3
455. HBES2103 SOCIOLINGUISTICS 3
456. HBES2303 LISTENING AND SPEAKING AT TERTIARY LEVEL 2 3
457. HBES2403 PSYCHOLINGUISTICS 3
458. HBES2603 READING AND WRITING ACROSS THE CURRICULUM 3
459. HBES3203 INTRODUCTION TO MEDIA AND CULTURE 3
460. HBES3303 LANGUAGE POLICY AND PLANNING 3
461. HBES3403 LANGUAGE AND LITERATURE: TEXTS AND CONTEXTS 3
462. HBES3503 ADVANCED WRITING: ELEMENTS OF STYLE 3
463. HBES3603 MANAGEMENT COMMUNICATION 3
464. HBES4303 PROFESSIONAL WRITING I: CORE COMPETENCIES 3
465. HBES4703 PROFESSIONAL WRITING II: WRITING ACROSS FIELDS 3
466. HBES4803 POSTCOLONIAL STUDIES 3
467. HBET1103 INTRODUCTION TO GENERAL LINGUISTICS 3
468. HBET1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA INGGERIS 3
469. HBET1303 PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
470. HBET1403 SOSIOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
471. HBET1503 PRINCIPLES AND PRACTICE OF TESL METHODOLOGY 3
472. HBET2103 GRAMMAR IN ESL 3
473. HBET2203 TEACHING OF GRAMMAR IN ESL 3
474. HBET2303 WRITING IN ESL 3
475. HBET2403 TEACHING OF WRITING IN ESL 3
476. HBET3103 COMMUNICATION SKILLS FOR ESL TEACHERS 3
477. HBET3203 READING IN ESL 3
478. HBET3303 TEACHING OF READING IN ESL 3
479. HBET3403 LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
480. HBET3503 TEACHING LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
481. HBET4103 INTRODUCTION TO DRAMA & POETRY 3
482. HBET4203 TEACHING OF DRAMA AND POETRY IN ESL 3
483. HBET4303 INTRODUCTION TO NOVELS & SHORT STORIES 3
484. HBET4403 TEACHING OF NOVELS AND SHORT STORIES IN ESL 3
485. HBET4503 TESTING AND EVALUATION IN ESL 3
486. HBET4603 PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE 3
487. HBET4703 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 3
488. HBHE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN KESIHATAN 3
489. HBHE1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN 3
490. HBHE2103 PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 3
491. HBHE2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 3
492. HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT 3
493. HBHE3203 KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN 3
494. HBIS2103 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN II 3
495. HBIS2203 AKIDAH 3
496. HBIS3303 ADAB & AKHLAK ISLAMIAH I 3
497. HBIS3403 PENGAJIAN JAWI & KHAT 3
498. HBIS4103 PENGAJIAN SIRAH RASULULLAH S.A.W 3
499. HBLS1103 PENGENALAN KEMAHIRAN HIDUP 3
500. HBLS2103 LUKISAN TEKNIK DAN CAD 3
501. HBLS2203 REKACIPTA 3
502. HBLS3103 ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL 3
503. HBLS3203 ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 3
504. HBLS3303 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA 3
505. HBLS3403 HORTIKULTUR 3
506. HBLS4103 PENGURUSAN LANDSKAP 3
507. HBLS4203 AKUAKULTUR 3
508. HBLS4403 PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 3
509. HBME2103 PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 2 3
510. HBML1103 PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU 3
511. HBML1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 3
512. HBML2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3
513. HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
514. HBML3103 PENGAJARAN KOMSAS DALAM BAHASA MELAYU 3
515. HBML3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
516. HBML3303 PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK 3
517. HBML3403 LINGUISTIK DAN SOSIOLINGUISTIK 3
518. HBML4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU 3
519. HBML4203 KESUSASTERAAN MELAYU 3
520. HBML4303 KURIKULUM DAN PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
521. HBML4403 KOMPETENSI DALAM BAHASA MELAYU 3
522. HBMS2103 PENGAJARAN MUZIK II 3
523. HBMS2203 PENGAJARAN MUZIK III 3
524. HBMS3103 PENGAJARAN MUZIK IV 3
525. HBMS3203 PENGAJARAN MUZIK V 3
526. HBMS3303 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN KOIR 3
527. HBMS3403 TEKNOLOGI DAN ALAT MUZIK 3
528. HBMS4103 MUZIK DALAM BILIK DARJAH 3
529. HBMS4203 MUZIK TRADISIONAL 3
530. HBMS4303 PERANCANGAN PENGAJARAN MUZIK 3
531. HBMS4403 PENILAIAN MUZIK 3
532. HBMT1103 PENGENALAN PENDIDIKAN MATEMATIK 3
533. HBMT2103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I 3
534. HBMT2203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN II 3
535. HBMT3103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN III 3
536. HBMT3203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN IV 3
537. HBMT3303 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN I 3
538. HBMT3403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN II 3
539. HBMT4103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN III 3
540. HBMT4203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN I 3
541. HBMT4303 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN II 3
542. HBMT4403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN III 3
543. HBPE1203 KECERGASAN FIZIKAL 3
544. HBPE2103 PERGERAKAN ARTISTIK DAN KREATIF 3
545. HBPE2203 UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
546. HBPE3103 KEGIATAN PROFESIONAL (PERMAINAN) 3
547. HBPE3203 PENDIDIKAN LUAR 3
548. HBPE3303 KEGIATAN PROFESIONAL (OLAHRAGA) 3
549. HBPE3403 PENGURUSAN SUKAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
550. HBPE4103 PEMBELAJARAN MOTOR 3
551. HBPE4203 PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI SUKAN 3
552. HBPE4303 PENGENALAN ANATOMI DAN FISIOLOGI 3
553. HBPE4403 BIOMEKANIK SUKAN 3
554. HBPS2103 ASUHAN KANAK-KANAK 3
555. HBPS2203 PENILAIAN DAN KEMAJUAN KANAK-KANAK 3
556. HBPS3103 PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
557. HBPS3203 BAHASA DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
558. HBPS3303 PERKEMBANGAN AFEKTIF DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
559. HBPS4103 KREATIVITI DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
560. HBQE1203 RASM AL-UTHMANI 3
561. HBQE2203 AL-QIRAAT 3
562. HBQE3203 ILMU TAFSIR 3
563. HBSC1103 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS 3
564. HBSC1203 BIOLOGI I : ASAS KEHIDUPAN 3
565. HBSC2103 KIMIA I 3
566. HBSC2203 KEPERLUAN UNTUK MEMPELAJARI SAINS 3
567. HBSC3203 KIMIA II 3
568. HBSC3303 KURIKULUM SAINS SEKOLAH 3
569. HBSC3403 MERANCANG DAN MENILAI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS 3
570. HBSC4103 FIZIK I 3
571. HBSC4203 BUMI DAN ANGKASA 3
572. HBSC4303 FIZIK II 3
573. HBSC4403 PENGURUSAN SUMBER MENGAJAR DAN MAKMAL SAINS 3
574. HBSE1203 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KHAS 3
575. HBSE2203 PENGURUSAN TINGKAH LAKU KANAK-KANAK BEKEPERLUAN KHAS 3
576. HBSE3103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN PENDIDIKAN KHAS 3
577. HBSE3303 CIRI-CIRI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS 3
578. HBSE3403 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS I 3
579. HBSE4103 REKREASI UNTUK PENDIDIKAN KHAS 3
580. HBSE4203 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS II 3
581. HBSE4303 PENGENALAN BAHASA ISYARAT (KTBM) 3
582. HBSH2203 KAEDAH KOMUNIKASI KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN 3
583. HBSL1103 PENGENALAN KEPADA KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN 3
584. HBSL1203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN 3
585. HBSL2103 PENDIDIKAN KHAS: PENGAJARAN SENI 3
586. HBSL2203 PENDIDIKAN KHAS: PENGAJARAN MATEMATIK 3
587. HBSS3103 MANUSIA DAN ALAM SEKITAR 3
588. HBSV2203 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK KANAK-KANAK BERMASALAH PENGLIHATAN 3
589. HBTL1203 TATABAHASA BAHASA TAMIL I 3
590. HBTL4303 LINGUISTIK BAHASA TAMIL 3
591. HBTL4403 KESUSASTERAAN TAMIL IV 3
592. HDEF4606 PRAKTIKUM 6
593. HDPS1103 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
594. HDPS1203 PENGURUSAN TINGKAH LAKU KANAK-KANAK 3
595. HDPS1303 PENGENALAN KEPADA PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 3
596. HDPS2103 KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
597. HDPS2203 PEMERHATIAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK 3
598. HDPS2303 POLISI DAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
599. HDPS3103 PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
600. HDPS3203 BAHASA, LITERASI DAN KOMUNIKASI 3
601. HDPS3303 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN KOGNITIF 3
602. HDPS3403 SENI DAN KREATIVITI KANAK-KANAK 3
603. HDPS3503 AWAL MATEMATIK UNTUK KANAK-KANAK 3
604. HDPS3603 AWAL SAINS UNTUK KANAK-KANAK 3
605. HDPS4103 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN AFEKTIF 3
606. HDPS4203 KESIHATAN DAN KESELAMATAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
607. HDPS4303 PERKEMBANGAN KURIKULUM PRASEKOLAH MALAYSIA 3
608. HDPS4403 KEUSAHAWANAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
609. HDPS4503 MUZIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
610. HDPS4603 AWAL MUZIK UNTUK KANAK-KANAK 3
611. MPU2133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
612. MPU2223 KEUSAHAWANAN 3
613. MPU2313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
614. MPU3113 HUBUNGAN ETNIK 3
615. MPU3123 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 3
616. MPU3223 KEUSAHAWANAN 3
617. MPU3313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
618. MPW1113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
619. MPW1133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
620. MPW1143 PENGAJIAN ISLAM 3
621. MPW1153 PENDIDIKAN MORAL 3
622. MPW2113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
623. MPW2133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
624. MPW2143 PENGAJIAN ISLAM 3
625. MPW2153 PENDIDIKAN MORAL 3
626. NBBS1104 PENGURUSAN DAN PENGAJIAN PERUNDANGAN PERUBATAN B 4
627. NBBS2106 PROJEK PENYELIDIKAN B 6
628. NBHS1103 PENILAIAN KEJURURAWATAN LANJUTAN 3
629. NBHS1203 STATISTIK DAN PENYELIDIKAN KEJURURAWATAN B 3
630. NBNC110 LATIHAN KLINIKAL 9 2
631. NBNC1307 LATIHAN KLINIKAL 11 7
632. NBNC2407 LATIHAN KLINIKAL 12 7
633. NBNC2607 LATIHAN KLINIKAL 14 7
634. NBNS1404 KEJURURAWATAN PENJAGAAN KRITIKAL 4
635. NBNS1504 KEJURURAWATAN TRAUMA DAN KECEMASAN 4
636. NBNS2704 KEJURURAWATAN KANAK-KANAK 4
637. NBNS2804 KEJURURAWATAN KESIHATAN MENTAL 4
638. NBNS2904 KEJURURAWATAN ONKOLOGI 4
639. NBNS3504 KEJURURAWATAN RENAL 4
640. NDHS1103 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 3
641. NDHS1203 INTRODUCTION TO MICROBIOLOGY AND PHARMACOLOGY 3
642. NDPT1103 INTRODUCTION TO EMERGENCY PATIENT CARE 1 3
643. OUMH1103 LEARNING SKILLS FOR OPEN DISTANCE LEARNERS 3
644. OUMH1203 ENGLISH FOR WRITTEN COMMUNICATION 3
645. OUMH1303 ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION 3
646. OUMH2103 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNICAL PURPOSES 3
647. OUMH2203 ENGLISH FOR WORKPLACE COMMUNICATION 3
648. OUMH3103 BINA INSAN GURU 3
649. OUMH3303 WORLD DISCOURSE ANALYSIS 3
650. OUMM2103 KEUSAHAWANAN 3
651. OUMM3203 ETIKA PROFESIONAL 3
652. SBBI4203 GENETIK AM 3
653. SBBI4303 BIOLOGI PERSEKITARAN 3
654. SBBS2103 SAINS BIOLOGI 3
655. SBCH3103 KIMIA FIZIKAL 3
656. SBCH3203 KIMIA ORGANOLOGAM 3
657. SBCH4103 MAKROMOLEKUL DAN KIMIA INDUSTRI 3
658. SBCO4303 IDENTIFIKASI DAN PERKEMBANGAN BAKAT 3
659. SBEM2203 STRATEGI BERSEPADU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK 3
660. SBEV3103 PENGURUSAN PERSEKITARAN 3
661. SBFS1103 KEMAHIRAN BERFIKIR DAN PENYELESAIAN MASALAH 3
662. SBMA1403 MATEMATIK ASAS 3
663. SBMA3303 PENGANTAR KAEDAH MATEMATIK 3
664. SBMA4103 ALJABAR LINEAR LANJUTAN 3
665. SBMA4203 KAEDAH MATEMATIK LANJUTAN 3
666. SBMA4403 PENGANTAR ANALISIS 3
667. SBMA4603 KAEDAH BERANGKA 3
668. SBMP4203 PENGATURCARAAN LINEAR 3
669. SBPH2103 GERAKAN, BENDALIR DAN GELOMBANG 3
670. SBPH4103 KEELEKTROMAGNETAN DAN ARUS 3
671. SBPH4203 CAHAYA DAN FIZIK MODEN 3
672. SBPS2103 SAINS FIZIK 3
673. SBSC1103 SAINS ASAS 3
674. SBSC4203 ISU-ISU SEMASA DALAM SAINS 3
675. SBSE4103 FISIOLOGI SUKAN GUNAAN 3
676. SBSE4203 NUTRISI SUKAN GUNAAN 3
677. SBSM4103 SUKAN PELANCONGAN 3
678. SBSM4203 KEPIMPINAN DAN PENTADBIRAN ORGANISASI SUKAN 3
679. SBSM4303 PENGURUSAN KEWANGAN DAN INDUSTRI SUKAN 3
680. SBSM4403 PEMASARAN SUKAN 3
681. SBSM4903 PENGURUSAN SUKAN DAN REKREASI 3
682. SBSP1303 FISIOLOGI MANUSIA 3
683. SBSP4103 INSTRUMENTASI DAN PENILAIAN SUKAN 3
684. SBSP4403 PSIKOLOGI SUKAN GUNAAN 3
685. SBSP4806 PRAKTIKUM KEMAHIRAN VOKASIONAL 6
686. SBST1303 STATISTIK ASAS 3
687. SBST2103 TABURAN PERSAMPELAN DAN PENGUJIAN HIPOTESIS 3
688. SBST3103 PENGENALAN ANALISIS DATA 3
689. SBWM3103 PENGURUSAN SISA BERSEPADU 3
690. XBBH4103 PENGURUSAN HAZARD BIOLOGI 3
691. XBEP4103 AMALAN KESIHATAN PERSEKITARAN 3
692. XBET3103 TOKSIKOLOGI PEKERJAAN DAN PERSEKITARAN 3
693. XBFS4103 KESELAMATAN DAN KESIHATAN MAKANAN 3
694. XBIH3103 HIGEN INDUSTRI 3
695. XBOE4103 ERGONOMIK PERKERJAAN 3
696. XBOH2103 PEGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
697. XBOS4103 KESELAMATAN PEKERJAAN 3
698. XBRA3103 PENGURUSAN RISIKO KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
699. XBSM2103 ASAS PENGURUSAN KESELAMATAN 3
700. XBTP4106 PROJEK 6