No. Course Code Course Description Credit
1. ABPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
2. ABPG1203 SEJARAH DAN FALSAFAH PSIKOLOGI 3
3. MPU31 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 2