No. Course Code Course Description Credit
1. ABBM4103 APRESIASI MEDIA DAN ANALISIS KRITIKAL 3
2. ABBM4303 PENGURUSAN PENYIARAN 3
3. ABCA2103 PRINSIP PERIKLANAN 3
4. ABCA4203 PENULISAN KAPI 3
5. ABCA4303 KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU 3
6. ABCC1103 PENGANTAR KOMUNIKASI 3
7. ABCC3103 KAJIAN KES KOMUNIKASI KORPORAT 3
8. ABCC3203 PENGURUSAN RISIKO REPUTASI 3
9. ABCD3103 KREATIVITI DALAM PERIKLANAN 3
10. ABCG4103 KOMUNIKASI GLOBAL 3
11. ABCG4203 POLITIK & MEDIA 3
12. ABCJ2103 PENGANTAR KEWARTAWANAN 3
13. ABCJ3103 PENULISAN & PELAPORAN BERITA 3
14. ABCP4106 KERTAS PROJEK (KOMUNIKASI) 6
15. ABCR1103 PERUCAPAN AWAM 3
16. ABCR2103 PRINSIP KOMUNIKASI KORPORAT 3
17. ABCR3103 KEMPEN KOMUNIKASI 3
18. ABCR3203 UNDANG-UNDANG KOMUNIKASI 3
19. ABCS4103 PENULISAN SKRIP 3
20. ABKF1103 PENGANTAR KAJIAN DASAR 3
21. ABKF2303 BIROKRASI DAN PELAKSANAAN DASAR 3
22. ABKF2403 DASAR AWAM DAN MEMBUAT KEPUTUSAN 3
23. ABKF3303 ETNISITI, PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN NASIONAL 3
24. ABKH1203 PASCA MERDEKA DAN PEMBINAAN NEGARA 3
25. ABKK1103 PENGANTAR SAINS POLITIK 3
26. ABKK1203 PENGANTAR TEORI POLITIK 3
27. ABKK1303 POLITIK MALAYSIA 3
28. ABKK2103 PENGANTAR EKONOMI POLITIK 3
29. ABKK2303 PROSES POLITIK DAN TINGKAHLAKU 3
30. ABKK3303 POLITIK ANTARABANGSA DAN DUNIA ISLAM 3
31. ABKK4103 KERTAS PROJEK (SAINS POLITIK) 3
32. ABMB1103 PENGANTAR KEBUDAYAAN DAN KESENIAN MELAYU 3
33. ABMB1303 TEORI KEBUDAYAAN DAN KESENIAAN MELAYU 3
34. ABMB2203 ADAT ISTIADAT MELAYU 3
35. ABMB2303 SENI RUPA DAN KRAF MELAYU 3
36. ABMB3103 SENI MUZIK MELAYU 3
37. ABMB3203 TEATER DAN FILEM MELAYU 3
38. ABMB3303 PELANCONGAN DAN PRODUK BUDAYA 3
39. ABMB4103 PENGURUSAN INDUSTRI BUDAYA DAN SENI KREATIF MELAYU 3
40. ABML1103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU 3
41. ABML3103 BAHASA MELAYU PENULISAN 3
42. ABML4103 BAHASA MELAYU TERJEMAHAN 3
43. ABMP4103 KERTAS PROJEK 3
44. ABMS1103 PENGANTAR PENGAJIAN MELAYU 3
45. ABMS2203 CERPEN DAN NOVEL MELAYU 3
46. ABMS3103 HISTORIOGRAFI MELAYU TRADISIONAL 3
47. ABMS3203 JAWI DAN KAJIAN MANUSKRIP MELAYU 3
48. ABMS3303 DRAMA MELAYU 3
49. ABMS4103 PENULISAN KREATIF 3
50. ABPC1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI KLINIKAL 3
51. ABPC1203 UJIAN DAN PENGUKURAN DALAM PSIKOLOGI 3
52. ABPC2103 PSIKOLOGI ABNORMAL 3
53. ABPC3103 DINAMIKA PENYESUAIAN 3
54. ABPC3303 PRINSIP MODIFIKASI TINGKAHLAKU 3
55. ABPD3103 PSIKOLOGI DEWASA DAN ORANG TUA 3
56. ABPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
57. ABPG1203 SEJARAH DAN FALSAFAH PSIKOLOGI 3
58. ABPG2203 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 3
59. ABPK1203 PSIKOLOGI KOGNITIF 3
60. ABPK2103 MOTIVASI 3
61. ABPK3203 PSIKOLOGI PEMBELAJARAN 3
62. ABPR1103 STATISTIK UNTUK PSIKOLOGI 3
63. ABPS2103 PSIKOLOGI SILANG BUDAYA 3
64. ABPS3103 PSIKOLOGI KEUSAHAWANAN DAN PRODUKTIVITI 3
65. ABPS3203 PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI 3
66. ABPT4106 KERTAS PROJEK (PSIKOLOGI) 6
67. ABSA1103 PRINSIP AQIDAH 3
68. ABSB3103 FIQH IBADAT 3
69. ABSC3103 KOMUNIKASI PENDEKATAN ISLAM 3
70. ABSD2103 SIASAH SYAR'IYYAH 3
71. ABSF2203 USUL FIQH II 3
72. ABSF4103 QAWAID FIQHIYAH 3
73. ABSH2103 'ULUM AL-HADITH 3
74. ABSK3103 FIQH MUNAKAHAT 3
75. ABSL3103 BAHASA ARAB KOMUNIKASI I 3
76. ABSL3203 BAHASA ARAB KOMUNIKASI II 3
77. ABSP4103 PRINSIP PENGURUSAN ISLAM 3
78. ABSS2103 PRINSIP PEMASARAN 3
79. ABST1103 SIRAH NABAWIYYAH DAN AKHLAK 3
80. ABST4106 KERTAS PROJEK (PENGAJIAN ISLAM) 6
81. ABSW3103 KEWANGAN ISLAM 3
82. ABSY1103 PENGENALAN KEPADA SYARIAH 3
83. ABXH1103 APLIKASI SEJARAH 3
84. ABXM1103 MANUSIA, MASYARAKAT DAN BUDAYA 3
85. ABXS1103 PENGANTAR SAINS SOSIAL 3
86. ADPB3103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI BIOLOGI 3
87. ADPC2203 ETHICS IN PSYCHOLOGY 3
88. ADPC3103 PENGENALAN KEPADA KELAKUAN PENGGUNA 3
89. ADPC3203 KAEDAH PENYELIDIKAN 3
90. ADPC3303 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 3
91. ADPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
92. ADPG2103 PSIKOLOGI KESIHATAN 3
93. ADPK2103 MOTIVASI DAN EMOSI 3
94. ADPK2203 PENGENALAN KEPADA PERSEPSI DAN PSIKOLOGI KOGNITIF 3
95. ADPP3103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI POSITIF 3
96. ADPS1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI SOSIAL 3
97. ADPT3203 PENGENALAN KEPADA UJIAN PSIKOLOGI DAN PENGUKURAN 3
98. ADSB2103 PRINSIP FIQH IBADAT 3
99. ADSE1103 SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3
100. ADSE2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 3
101. ADSE3103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
102. ADSF1103 PENGENALAN USUL FIQH 3
103. ADSF3103 PENGENALAN QAWAID FIQHIYYAH 3
104. ADSH1203 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM 3
105. ADSH2103 HADITH-HADITH PILIHAN 3
106. ADSJ2103 PRINSIP FIQH JINAYAT 3
107. ADSL2103 BAHASA ARAB KOMUNIKASI 3
108. ADSL3103 KEMAHIRAN PENGAJARAN BAHASA ARAB 3
109. ADSP3106 PRAKTIKUM 6
110. ADSQ1103 PENGENALAN ULUM AL-QURAN 3
111. ADSQ2103 KEMAHIRAN AL-QURAN 3
112. ADSS2103 TASAWWUR ISLAM 3
113. BBAA4203 AUDIT II 3
114. BBAE4103 EKONOMI PERTANIAN 3
115. BBAP2103 PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
116. BBAP4103 ANALISIS PELABURAN 3
117. BBAS4103 SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN I 3
118. BBAS4203 SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN II 3
119. BBAT4103 TEORI PERAKAUNAN 3
120. BBAW2103 PERAKAUNAN KEWANGAN 3
121. BBCG3103 TADBIR URUS KORPORAT 3
122. BBCH4103 ISU-ISU SEMASA DAN ARAH ALIRAN HOSPITALITI 3
123. BBCM4103 PENGURUSAN PAMPASAN 3
124. BBCP4103 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN KERJAYA 3
125. BBCT4103 ISU-ISU SEMASA DAN ARAH ALIRAN PELANCONGAN 3
126. BBDG2103 PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI I 3
127. BBDH4103 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
128. BBEC5103 EKONOMETRIK 3
129. BBED4103 E-DAGANG 3
130. BBEK1103 PRINSIP MIKROEKONOMI 3
131. BBEK2103 MIKROEKONOMI 3
132. BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI 3
133. BBEM4103 PENGURUSAN ACARA 3
134. BBFA1103 PERAKAUNAN PENGENALAN 3
135. BBFA2103 PERAKAUNAN KEWANGAN DAN LAPORAN I 3
136. BBFA2203 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN I 3
137. BBFA2303 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN II 3
138. BBFA4403 PERAKAUNAN KEWANGAN LANJUTAN 3
139. BBFS4103 ANALISIS PENYATA KEWANGAN 3
140. BBFT3103 TAMBANG DAN TIKET BERKOMPUTER 3
141. BBGO4103 GELAGAT ORGANISASI 3
142. BBGP4103 GELAGAT PENGGUNA 3
143. BBHC4103 PELANCONGAN BUDAYA DAN WARISAN 3
144. BBHF4103 PENGURUSAN PELANCONGAN DAN AGENSI PELANCONGAN 3
145. BBHI4103 PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
146. BBHL3103 UNDANG-UNDANG PELANCONGAN DAN HOSPITALITI 3
147. BBHM4103 PENGURUSAN PERAYAAN DAN ACARA KHAS 3
148. BBHT2103 PENGANTAR INDUSTRI HOSPITALITI DAN PELANCONGAN 3
149. BBIA4103 PERAKAUNAN ANTARABANGSA 3
150. BBIE4103 EKONOMI ANTARABANGSA 3
151. BBIF4103 KEWANGAN ANTARABANGSA 3
152. BBIH4103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA ANTARABANGSA 3
153. BBIM4103 PEMASARAN ANTARABANGSA 3
154. BBIT3103 PERDAGANGAN ANTARABANGSA 3
155. BBKN3103 KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
156. BBMA3103 PERAKAUNAN PENGURUSAN I 3
157. BBMA3203 PERAKAUNAN PENGURUSAN II 3
158. BBMA4303 PERAKAUNAN PENGURUSAN LANJUTAN 3
159. BBMC4103 PENGURUSAN PERUBAHAN 3
160. BBME1103 EKONOMI MATEMATIK I 3
161. BBMG4103 PEMASARAN HIJAU 3
162. BBMK2103 PRINSIP PEMASARAN 3
163. BBMP1103 MATEMATIK PENGURUSAN 3
164. BBMS4103 PERKHIDMATAN PEMASARAN 3
165. BBNG3103 PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
166. BBNP4103 PENILAIAN PRESTASI 3
167. BBPB2103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
168. BBPC4103 PERAKAUNAN SEKTOR AWAM 3
169. BBPE4103 PERANCANGAN & PENILAIAN PROJEK 3
170. BBPI4103 OPERASI PERBANKAN ISLAM 1 3
171. BBPJ4103 PROJEK I 3
172. BBPJ4203 PROJEK II 3
173. BBPM2103 PENGURUSAN PEMASARAN I 3
174. BBPM2203 PENGURUSAN PEMASARAN II 3
175. BBPM4103 PENGURUSAN PELABURAN PORTFOLIO 3
176. BBPP1103 PRINSIP PENGURUSAN 3
177. BBPR2103 PERANCANGAN, PEREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
178. BBPS4103 PENGURUSAN STRATEGIK 3
179. BBPT4106 LATIHAN INDUSTRI 6
180. BBPT4108 LATIHAN INDUSTRI 8
181. BBPW3103 PENGURUSAN KEWANGAN I 3
182. BBPW3203 PENGURUSAN KEWANGAN II 3
183. BBRC4103 KAEDAH PENYELIDIKAN 3
184. BBRM4103 PENGURUSAN PERUNCITAN 3
185. BBRS4103 PENYELIDIKAN PEMASARAN 3
186. BBSA4103 PERAKAUNAN KEWANGAN TERKHUSUS 3
187. BBSB4103 PENGURUSAN SILANG BUDAYA 3
188. BBSC4103 PENGURUSAN STRATEGIK RANGKAIAN BEKALAN 3
189. BBSG4103 PENGURUSAN DAN STRATEGI PEMASARAN 3
190. BBSH4103 PENGURUSAN HAZAD 3
191. BBSM4103 JUALAN DAN PENGURUSAN JUALAN 3
192. BBSN4103 KEMAHIRAN PERUNDINGAN 3
193. BBSS1103 KAEDAH STATISTIK 3
194. BBST4103 FUTURE SUSTAINABILITY IN TOURISM DEVELOPMENT 3
195. BBTM3103 PEMASARAN PELANCONGAN 3
196. BBTS3103 PSIKOLOGI PELANCONGAN 3
197. BBTT1103 PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
198. BBTX4203 PERCUKAIAN II 3
199. BBUI3103 UNDANG-UNDANG PEKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN 3
200. BBUN2103 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN 3
201. BBUS2103 UNDANG-UNDANG SYARIKAT 3
202. BBWI4103 PENGURUSAN GUDANG DAN INVENTORI 3
203. BDAA3103 ASAS PENGAUDITAN 3
204. BDAA4103 AUDIT DAN JAMINAN 3
205. BDAP2203 ASAS PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
206. BDAT3103 TEORI DAN AMALAN PERAKAUNAN 3
207. BDAU2103 ASAS UNDANG-UNDANG 3
208. BDAW2103 ASAS PERAKAUNAN KEWANGAN 3
209. BDBB4103 PENGANTAR PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
210. BDBM1103 MATEMATIK PERNIAGAAN 3
211. BDCA2203 ASAS PERAKAUNAN KOS 3
212. BDCM4103 PENGANTAR PENGURUSAN PAMPASAN 3
213. BDCP2103 PERAKAUNAN BERKOMPUTER 3
214. BDDN4103 PENGANTAR PEMBUATAN KEPUTUSAN PERNIAGAAN 3
215. BDEK1103 PENGANTAR MIKROEKONOMI 3
216. BDEK2203 PENGANTAR MAKROEKONOMI 3
217. BDFA1103 PERAKAUNAN KEWANGAN I 3
218. BDFA2103 PERAKAUNAN KEWANGAN II 3
219. BDFA3103 PERAKAUNAN KEWANGAN III 3
220. BDFA4103 FINANCIAL ACCOUNTING IV 3
221. BDFA4203 PERAKAUNAN KEWANGAN V 3
222. BDGO4103 PENGANTAR GELAGAT ORGANISASI 3
223. BDHI4103 PENGANTAR PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
224. BDIS4103 PENGANTAR SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA 3
225. BDKM2103 PENGANTAR KOMUNIKASI PEMASARAN 3
226. BDKN3103 PENGANTAR KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
227. BDKO1103 ASAS KOMUNIKASI ANTARA PERORANGAN 3
228. BDMA3203 PRINSIP PENGURUSAN PERAKAUNAN 3
229. BDMG4103 MERCHANDISING 3
230. BDMH4103 PENGANTAR PEMASARAN PERHUBUNGAN 3
231. BDMR4103 PENGANTAR PEMASARAN PERKHIDMATAN 3
232. BDNG3103 PENGANTAR PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
233. BDNP3103 PENGANTAR PENILAIAN PRESTASI 3
234. BDOE4103 ORGANISASI DAN PERSEKITARAN 3
235. BDPB2103 PENGANTAR PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
236. BDPH4103 PENGANTAR PENGURUSAN HAZAD 3
237. BDPL4103 PENGANTAR PENGURUSAN PELABURAN 3
238. BDPM1103 PENGANTAR PEMASARAN 3
239. BDPP1103 PENGANTAR PENGURUSAN 3
240. BDPR3103 PENGENALAN PERANCANGAN, PENGREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
241. BDPW3103 PENGANTAR KEWANGAN 3
242. BDRT4103 PENGANTAR PERUNCITAN 3
243. BDST1303 STATISTIK PERNIAGAAN 3
244. BDTX3103 PENGANTAR PERCUKAIAN 3
245. BDTX3203 PERCUKAIAN PERTENGAHAN 3
246. BDUE3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG PEKERJAAN 3
247. BDUK3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG KONTRAK 3
248. BDUS3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG SYARIKAT 3
249. CBAA3103 ANIMASI 2D 3
250. CBAA4203 ANIMASI 3D 3
251. CBAD2103 ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM 3
252. CBBR4003 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 3
253. CBBR4106 PROJEK 6
254. CBBR4108 PROJEK 8
255. CBCA2103 SENI BINA KOMPUTER 3
256. CBCH4103 INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER 3
257. CBCM4103 CHANGE SOFTWARE MANAGEMENT 3
258. CBCN4103 PENGENALAN KEPADA RANGKAIAN 3
259. CBCP2101 PENGATURCARAAN KOMPUTER I 1
260. CBCP220 PENGATURCARAAN KOMPUTER II 2
261. CBCS4103 PENGENALAN KEPADA AUDIT, KESELAMATAN DAN KAWALAN SISTEM MAKLUMAT 3
262. CBCT2203 KONSEP ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
263. CBDA2103 ANALISIS DAN PEMODELAN DATA 3
264. CBDB4103 PANGKALAN DATA PERANTARAAN 3
265. CBDS2103 STRUKTUR DATA 3
266. CBDT3103 PENGENALAN KEPADA SISTEM TERAGIH 3
267. CBEC3203 APLIKASI RANGKAIAN DALAM E-DAGANG 3
268. CBEC4103 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN GUDANG DATA 3
269. CBFS4203 SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 3
270. CBGA3104 ANIMASI I 4
271. CBGE3003 3D ANIMATION ESSENTIALS 3
272. CBID3103 REKABENTUK ANTARA MUKA 3
273. CBJP4103 INTERMEDIATE JAVA PROGRAMMING 3
274. CBKI4103 PENGURUSAN PENGETAHUAN 3
275. CBLP4203 TEKNIK PEMPROSESAN BAHASA 3
276. CBLX3103 INTRODUCTION TO LINUX 3
277. CBLX3203 INTERMEDIATE LINUX I 3
278. CBMA2103 MATEMATIK DISKRET 3
279. CBMC4103 PERKOMPUTERAN MOBILE UNTUK MULTIMEDIA 3
280. CBMD4103 MOBILE DESIGN 3
281. CBMI4103 MEDIA INTERAKTIF 3
282. CBMP2203 PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA 3
283. CBMS4303 SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
284. CBND3203 REKABENTUK DAN PENGATURCARAAN RANGKAIAN PERTENGAHAN 3
285. CBNL3103 PENGENALAN KEPADA PROTOKOL RANGKAIAN 3
286. CBOD4103 MOBILE PROGRAMMING I 3
287. CBOP3103 PENDEKATAN ORIENTASI OBJEK UNTUK PEMBANGUNAN PERISIAN 3
288. CBOP3203 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK 3
289. CBOP3403 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK II 3
290. CBPA4103 PENGARANGAN MULTIMEDIA I 3
291. CBPG3103 FOTOGRAFI 3
292. CBPM4103 PENGURUSAN PROJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
293. CBRE3103 KEJURUTERAAN KEPERLUAN 3
294. CBSC4103 PEMBANGUNAN PERISIAN 3
295. CBSE4103 KEJURUTERAAN PERISIAN 3
296. CBSM4203 SISTEM MAKLUMAT STRATEGIK 3
297. CBSN4103 KESELAMATAN RANGKAIAN 3
298. CBSR4003 TEKNOLOGI PELAYAN WEB 3
299. CBSR4103 KESELAMATAN PELAYAN 3
300. CBSS4103 SISTEM SOKONGAN KEPUTUSAN 3
301. CBSU4103 SECURITY OF MOBILE COMMUNICATIONS 3
302. CBTC3104 LATIHAN BERSANDARKAN KOMPUTER 4
303. CBVT4203 TEKNOLOGI VIDEO UNTUK MULTIMEDIA 3
304. CBWD4103 REKABENTUK WEB I 3
305. CBWD4104 REKABENTUK WEB 4
306. CBWD4204 REKABENTUK WEB II 4
307. CBWP2203 PENGATURCARAAN WEB 3
308. CBWT3103 TEKNOLOGI WAYARLES 3
309. CDCA2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT & PENGGUNAAN 3
310. CDCT2203 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN PERSEKITARAN 3
311. CDDB3103 INTRODUCTION TO DATABASE 3
312. CDDB3203 PANGKALAN DATA HUBUNGAN 3
313. CDEC3103 PENGENALAN KEPADA E-DAGANG 3
314. CDIS2103 PENGENALAN KEPADA SISTEM MULTIMEDIA 3
315. CDLX3103 BASICS OF LINUX 3
316. CDMP2203 PENGENALAN KEPADA PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA 3
317. CDMT2103 ASAS TEKNOLOGI MULTIMEDIA 3
318. CDOP3103 PENGENALAN KEPADA KAEDAH ORIENTASI OBJEK 3
319. CDPR4103 PROJEK DIPLOMA 3
320. CDSE3103 INTRODUCTION TO SOFTWARE ENGINEERING 3
321. CDSM3103 PENGENALAN KEPADA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
322. CDWP2203 PENGENALAN KEPADA PENGATURCARAAN WEB 3
323. EBCT3103 TEKNOLOGI PEMBINAAN 3
324. EBEE4103 ELEKTRONIK ANALOG DAN DIGITAL 3
325. EBEG4103 PENGURUSAN TENAGA 3
326. EBES2103 SAINS KEJURUTERAAN 3
327. EBHV3203 KAEDAH PENGAJARAN DALAM PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL 3
328. EBIP3103 KEJURUTERAAN INDUSTRI DAN PENGURUSAN PRODUKTIVITI 3
329. EBIT3103 TEKNOLOGI MAKLUMAT UNTUK PEMBUATAN 3
330. EBLS4103 LEAN SIX SIGMA 3
331. EBMC3103 EKONOMI KEJURUTERAAN 3
332. EBME2103 SISTEM MEKANIKAL DAN ELEKTRIK DALAM BANGUNAN 3
333. EBME3103 PERANCANGAN DAN REKA BENTUK FASILITI 3
334. EBMP2203 PENGENALAN KEPADA SISTEM PEMBUATAN 3
335. EBMP3103 TEKNOLOGI PENGELUARAN 3
336. EBMP3203 STRATEGI PEMBUATAN 3
337. EBPD4103 PEMBANGUNAN PROJEK DAN KEWANGAN 3
338. EBPM3103 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK DAN FASILITI 3
339. EBPM3203 PENJADUALAN DAN KAWALAN PROJEK 3
340. EBPM3303 PENGURUSAN RISIKO PROJEK 3
341. EBPM4103 PENYELENGGARAAN PRODUKTIF MENYELURUH 3
342. EBQS3103 PENGUKURAN DALAM KERJA 3
343. EBQS3203 ANALISIS KOS DAN ANGGARAN 3
344. EBTD4103 PEMBANGUNAN PRODUK BARU 3
345. EBTK3103 PENGURUSAN TENDER DAN KONTRAK 3
346. EBTM3103 PENGURUSAN PROJEK 3
347. EBTM4303 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN 3
348. EBTP4106 PROJEK 6
349. EBTQ3103 KAWALAN KUALITI 3
350. EBTQ3203 PENGURUSAN KUALITI 3
351. EBTT3103 INOVASI DAN PENGURUSAN TEKNOLOGI 3
352. EBXC4103 SISTEM KAWALAN 3
353. EBXD2103 LUKISAN KEJURUTERAAN 3
354. EBXT2103 TEKNOLOGI KEJURUTERAAN 3
355. EDEC2203 TEORI LITAR 2 3
356. EDMM3203 MEKANIK MESIN 3
357. EDTM3103 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENYELENGGARAAN 3
358. EDTP3104 PROJEK 4
359. EDXC3103 SISTEM KAWALAN 3
360. EDXP3204 PROJEK REKABENTUK 4
361. EDXS3103 KEKUATAN BAHAN 3
362. HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK 3
363. HBAE1403 MENGGAMBAR 3
364. HBAE2103 CORAK DAN REKAAN 3
365. HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 3
366. HBAE3103 KRAF TRADISIONAL 3
367. HBAE3303 PENGENALAN SEJARAH SENI 3
368. HBAE4103 PENDIDIKAN SENI VISUAL I 3
369. HBAE4403 PROJEK KHAS 3
370. HBAL1203 KURIKULUM BAKSR 3
371. HBAL2203 KEMAHIRAN BERTUTUR BAHASA ARAB 3
372. HBAL3103 KEMAHIRAN MEMBACA BAHASA ARAB 3
373. HBAL3203 KEMAHIRAN MENULIS BAHASA ARAB 3
374. HBCL3203 KESUSASTERAAN BAHASA CINA I (PUISI) 3
375. HBCL3403 TATABAHASA BAHASA CINA KUNO 3
376. HBCL4203 KESUSASTERAAN BAHASA CINA III (PROSA) 3
377. HBCL4303 KESUSASTERAAN BAHASA CINA IV (DRAMA DAN FIKSYEN) 3
378. HBCL4403 KESUSASTERAAN BAHASA CINA V (MODEN) 3
379. HBEC1103 PENGENALAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
380. HBEC1203 PERKEMBANGAN KOGNITIF 3
381. HBEC2103 LITERASI DAN BAHASA BAGI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
382. HBEC2203 KURIKULUM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
383. HBEC2303 PERKEMBANGAN KURIKULUM: PERSPEKTIF DI MALAYSIA 3
384. HBEC2403 KUSUSASTERAAN KANAK-KANAK 1 : CERITA RAKYAT ANTARABANGSA 3
385. HBEC2503 MATEMATIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
386. HBEC2603 PENGAJARAN BAHASA INGGERIS UNTUK AWAL KANAK-KANAK 3
387. HBEC2703 SAINS DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
388. HBEC2803 LEARNING THROUGH PLAY IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION 3
389. HBEC3103 PENGAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK KANAK-KANAK 3
390. HBEC3203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK 3
391. HBEC3403 KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
392. HBEC3503 PENDIDIK EFEKTIF DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
393. HBEC3603 KESUSASTERAAN KANAK-KANAK 2 : CERITA RAKYAT MALAYSIA 3
394. HBEC3703 KELUARGA & HUBUNGAN KOMUNITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
395. HBEC3803 PERANCANGAN & PENTADBIRAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
396. HBEC3903 TEKNOLOGI DAN ICT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
397. HBEC4203 PENILAIAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
398. HBEC4303 PERSEKITARAN FIZIKAL BERKUALITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
399. HBEC4403 KEMAHIRAN SOSIAL DAN PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 3
400. HBEC4503 KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
401. HBEC4606 PRAKTIKUM 6
402. HBEC4706 PRAKTIKUM I 6
403. HBEF1103 SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3
404. HBEF1203 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 3
405. HBEF1303 PENDIDIKAN KOKURIKULUM 3
406. HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN 3
407. HBEF1503 MASYARAKAT DAN TAMADUN 3
408. HBEF2103 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3
409. HBEF2303 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 3
410. HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 3
411. HBEF2703 KO-KURIKULUM 3
412. HBEF2803 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN 3
413. HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN 3
414. HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
415. HBEF3503 PENDIDIKAN INKLUSIF 3
416. HBEF3603 AMALAN PROFESIONAL 3
417. HBEF3703 PENGENALAN KEPADA BIMBINGAN DAN KAUNSELING 3
418. HBEF4106-1 KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 1 6
419. HBEF4106- KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 2 6
420. HBEF4303 PROJEK KAJIAN TINDAKAN 3
421. HBEF4606 PRAKTIKUM 6
422. HBEL1203 DESKRIPSI BAHASA 3
423. HBEL2103 PENGAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3
424. HBEL2203 PENGAJARAN BACAAN 3
425. HBEL3103 PENGAJARAN PENULISAN 3
426. HBEL3203 PENGAJARAN TATABAHASA 3
427. HBEL3303 LINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA 3
428. HBEL3403 PENGAJARAN KESUSASTERAAN 3
429. HBEL4403 MORFOLOGI, SINTAKSIS DAN SEMANTIK 3
430. HBEM1103 ASAS PENTADBIRAN PENDIDIKAN 3
431. HBEM1203 PERANCANGAN PENDIDIKAN 3
432. HBEM1303 PENGURUSAN KURIKULUM 3
433. HBEM1403 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3
434. HBEM1503 PENYELIAAN DAN PENCERAPAN DI SEKOLAH 3
435. HBEM2103 KEPIMPINAN SEKOLAH 3
436. HBEM2303 PENGURUSAN HAL EHWAL PELAJAR 3
437. HBEM3103 PENGURUSAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN 3
438. HBEM3303 AKTA DAN LAPORAN PENDIDIKAN 3
439. HBEM3403 PENTADBIRAN KEWANGAN SEKOLAH 3
440. HBEM3503 PENGURUSAN PUSAT SUMBER 3
441. HBEM4103 PENGURUSAN PERHUBUNGAN MASYARAKAT 3
442. HBEM4203 PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KO-KURIKULUM 3
443. HBEM4304 INTERNSHIP 1 4
444. HBEM4403 PENGURUSAN PERUBAHAN DI SEKOLAH 3
445. HBES1203 ENGLISH ACROSS TIME AND SPACE 3
446. HBES1303 CRITICAL WRITING 3
447. HBES1403 ENGLISH GRAMMAR 3
448. HBES2103 SOCIOLINGUISTICS 3
449. HBES2403 PSYCHOLINGUISTICS 3
450. HBES3303 LANGUAGE POLICY AND PLANNING 3
451. HBES3503 ADVANCED WRITING: ELEMENTS OF STYLE 3
452. HBES3703 CONTEMPORARY ASIAN SHORT FICTION 3
453. HBES4503 CRITICAL AND CULTURAL THEORY 3
454. HBES4603 CONTEMPORARY FICTION AND FILM 3
455. HBES4703 PROFESSIONAL WRITING II: WRITING ACROSS FIELDS 3
456. HBES4803 POSTCOLONIAL STUDIES 3
457. HBET1103 INTRODUCTION TO GENERAL LINGUISTICS 3
458. HBET1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA INGGERIS 3
459. HBET1303 PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
460. HBET1403 SOSIOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
461. HBET1503 PRINCIPLES AND PRACTICE OF TESL METHODOLOGY 3
462. HBET2103 GRAMMAR IN ESL 3
463. HBET2203 TEACHING OF GRAMMAR IN ESL 3
464. HBET2303 WRITING IN ESL 3
465. HBET2403 TEACHING OF WRITING IN ESL 3
466. HBET3103 COMMUNICATION SKILLS FOR ESL TEACHERS 3
467. HBET3203 READING IN ESL 3
468. HBET3303 TEACHING OF READING IN ESL 3
469. HBET3403 LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
470. HBET3503 TEACHING LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
471. HBET3603 TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 3
472. HBET4103 INTRODUCTION TO DRAMA & POETRY 3
473. HBET4203 TEACHING OF DRAMA AND POETRY IN ESL 3
474. HBET4303 INTRODUCTION TO NOVELS & SHORT STORIES 3
475. HBET4403 TEACHING OF NOVELS AND SHORT STORIES IN ESL 3
476. HBET4503 TESTING AND EVALUATION IN ESL 3
477. HBET4603 PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE 3
478. HBET4703 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 3
479. HBIS3903 KAJIAN TEKS HADITH-BUKHARI DAN MUSLIM 3
480. HBMS3303 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN KOIR 3
481. HBMS4103 MUZIK DALAM BILIK DARJAH 3
482. HBMS4303 PERANCANGAN PENGAJARAN MUZIK 3
483. HBMS4403 PENILAIAN MUZIK 3
484. HDEF4603 PRAKTIKUM I 3
485. HDEF4606 PRAKTIKUM 6
486. HDPS1103 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
487. HDPS1203 PENGURUSAN TINGKAH LAKU KANAK-KANAK 3
488. HDPS1303 PENGENALAN KEPADA PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 3
489. HDPS2103 KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
490. HDPS2203 PEMERHATIAN DAN PENTAKSIRAN KANAK-KANAK 3
491. HDPS2303 POLISI DAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
492. HDPS3103 PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
493. HDPS3203 BAHASA, LITERASI DAN KOMUNIKASI 3
494. HDPS3303 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN KOGNITIF 3
495. HDPS3403 SENI DAN KREATIVITI KANAK-KANAK 3
496. HDPS3503 AWAL MATEMATIK UNTUK KANAK-KANAK 3
497. HDPS3603 AWAL SAINS UNTUK KANAK-KANAK 3
498. HDPS4103 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN AFEKTIF 3
499. HDPS4203 KESELAMATAN DAN KESIHATAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
500. HDPS4303 PERKEMBANGAN KURIKULUM PRASEKOLAH MALAYSIA 3
501. HDPS4503 MUZIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
502. HDPS4603 AWAL MUZIK UNTUK KANAK-KANAK 3
503. MPU2163 PENGAJIAN MALAYSIA 3
504. MPU2163 PENGAJIAN MALAYSIA 2 3
505. MPU2213 BAHASA KEBANGSAAN A 3
506. MPU KEUSAHAWANAN 1 2
507. MPU2223 KEUSAHAWANAN 1 3
508. MPU231 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 1 2
509. MPU2313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
510. MPU241 KOKURIKULUM 2
511. MPU311 HUBUNGAN ETNIK 2
512. MPU3113 HUBUNGAN ETNIK 3
513. MPU31 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 2
514. MPU3123 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 3
515. MPU3213 BAHASA KEBANGSAAN A 3
516. MPU3223 KEUSAHAWANAN 2 3
517. MPU3243 PENGAJIAN ALAM SEKITAR 3
518. MPU3263 PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIF 3
519. MPU3313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
520. MPU3313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 2 3
521. MPU341 KHIDMAT MASYARAKAT 2
522. MPW2113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
523. MPW2133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
524. MPW2143 PENGAJIAN ISLAM 3
525. MPW2153 PENDIDIKAN MORAL 3
526. OUMH1103 LEARNING SKILLS FOR OPEN DISTANCE LEARNERS 3
527. OUMH1203 ENGLISH FOR WRITTEN COMMUNICATION 3
528. OUMH1303 ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION 3
529. OUMH2103 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNICAL PURPOSES 3
530. OUMH2203 ENGLISH FOR WORKPLACE COMMUNICATION 3
531. OUMM2103 KEUSAHAWANAN 3
532. OUMM3203 ETIKA PROFESIONAL 3
533. SBAE3103 PERSEKITARAN AKUATIK 3
534. SBBI4203 GENETIK AM 3
535. SBBI4303 BIOLOGI PERSEKITARAN 3
536. SBCO4103 KAEDAH KEJURULATIHAN 3
537. SBEB2303 BIOLOGI PEMULIHARAAN 3
538. SBEM3103 DIAGNOSIS DAN PENYELESAIAN MASALAH DALAM MATEMATIK 3
539. SBEM3303 KAEDAH PENGAJARAN MATEMATIK 3
540. SBEM4103 PENGURUSAN TENAGA 3
541. SBEV3103 PENGURUSAN PERSEKITARAN 3
542. SBFS1103 KEMAHIRAN BERFIKIR DAN PENYELESAIAN MASALAH 3
543. SBMA1403 MATEMATIK ASAS 3
544. SBMA1503 ALJABAR DAN FUNGSI 3
545. SBMA2014 PENGANTAR KALKULUS 4
546. SBMA3203 ALJABAR LINEAR ASAS 3
547. SBMA3303 PENGANTAR KAEDAH MATEMATIK 3
548. SBMA4203 KAEDAH MATEMATIK LANJUTAN 3
549. SBSC1103 SAINS ASAS 3
550. SBSC2103 PENGENALAN KEPADA MAKMAL SAINS 3
551. SBSC3403 KAEDAH PENGAJARAN SAINS 3
552. SBSC4203 ISU-ISU SEMASA DALAM SAINS 3
553. SBSP1203 ANATOMI MANUSIA 3
554. SBSP1403 KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR 3
555. SBSP3303 BIOMEKANIK SUKAN 3
556. SBSP4806 PRAKTIKUM KEMAHIRAN VOKASIONAL 6
557. SBST1303 STATISTIK ASAS 3
558. SBST2103 TABURAN PERSAMPELAN DAN PENGUJIAN HIPOTESIS 3
559. SBST3203 ANALISIS DATA PERMULAAN 3
560. SBSW3103 KELESTARIAN PENGURUSAN SUMBER AIR 3
561. SBWM3103 PENGURUSAN SISA BERSEPADU 3
562. SDCS2103 PLANT & CONSTRUCTION SAFETY 3
563. SDHS2103 PERKHIDMATAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
564. SDPP2106 PROJECT PAPER & PRESENTATION 6
565. SDRM2103 RISIKO KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 3
566. XBDM4103 PENGURUSAN TINDAKAN KECEMASAN 3
567. XBEP4103 AMALAN KESIHATAN PERSEKITARAN 3
568. XBET3103 TOKSIKOLOGI PEKERJAAN DAN PERSEKITARAN 3
569. XBHA2103 FISIOLOGI DAN ANATOMI MANUSIA 3
570. XBHM3103 PENGURUSAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
571. XBLR3103 PERUNDANGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
572. XBOE4103 ERGONOMIK PEKERJAAN 3
573. XBOH2103 PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
574. XBOS3103 KESELAMATAN PEKERJAAN 1 3
575. XBSM2103 ASAS PENGURUSAN KESELAMATAN 3
576. XBTP4106 PROJEK 6