No. Course Code Course Description Credit
1. ABCD3103 KREATIVITI DALAM PERIKLANAN 3
2. ABCG4203 POLITIK & MEDIA 3
3. ABCJ3203 SUNTINGAN PENERBITAN CETAK & ELEKTRONIK 3
4. ABCP4106 KERTAS PROJEK (KOMUNIKASI) 6
5. ABCR1103 PERUCAPAN AWAM 3
6. ABCR2103 PRINSIP KOMUNIKASI KORPORAT 3
7. ABCR3203 UNDANG-UNDANG KOMUNIKASI 3
8. ABCR3303 KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA 3
9. ABCT2103 TEKNOLOGI MEDIA BARU 3
10. ABKF1103 PENGANTAR KAJIAN DASAR 3
11. ABKF1203 PEMBACAAN KAJIAN DASAR 3
12. ABKF1303 HUBUNGAN ANTARABANGSA 3
13. ABKF2103 PENGANTAR PENTADBIRAN AWAM 3
14. ABKF2203 ANALISIS DASAR AWAM 3
15. ABKF3203 DASAR LUAR MALAYSIA 3
16. ABKF3303 ETNISITI, PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN NASIONAL 3
17. ABKH1103 KOLONIALISME DAN NASIONALISME 3
18. ABKK1103 PENGANTAR SAINS POLITIK 3
19. ABKK2103 PENGANTAR EKONOMI POLITIK 3
20. ABKK2203 POLITIK PERBANDINGAN 3
21. ABKK3203 PEMBANGUNAN POLITIK DAN POLITIK DUNIA KETIGA 3
22. ABKK4103 KERTAS PROJEK (SAINS POLITIK) 3
23. ABMB1203 SENI BUDAYA ALAM MELAYU 3
24. ABMB2203 ADAT ISTIADAT MELAYU 3
25. ABMB3303 PELANCONGAN DAN PRODUK BUDAYA 3
26. ABML1103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU 3
27. ABML3103 BAHASA MELAYU PENULISAN 3
28. ABMS1103 PENGANTAR PENGAJIAN MELAYU 3
29. ABMS1203 SASTERA LISAN 3
30. ABMS1303 PUISI MELAYU 3
31. ABMS2203 CERPEN DAN NOVEL MELAYU 3
32. ABPC1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI KLINIKAL 3
33. ABPC1203 UJIAN DAN PENGUKURAN DALAM PSIKOLOGI 3
34. ABPC2103 PSIKOLOGI ABNORMAL 3
35. ABPC3103 DINAMIKA PENYESUAIAN 3
36. ABPC3303 PRINSIP MODIFIKASI TINGKAHLAKU 3
37. ABPD1203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK 3
38. ABPD2103 PERSONALITI 3
39. ABPD3103 PSIKOLOGI DEWASA DAN ORANG TUA 3
40. ABPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
41. ABPG2103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI KESIHATAN 3
42. ABPG2203 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 3
43. ABPK1203 PSIKOLOGI KOGNITIF 3
44. ABPS1103 PSIKOLOGI SOSIAL 3
45. ABPS2103 PSIKOLOGI SILANG BUDAYA 3
46. ABPS3103 PSIKOLOGI KEUSAHAWANAN DAN PRODUKTIVITI 3
47. ABPS3203 PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI 3
48. ABPT4106 KERTAS PROJEK (PSIKOLOGI) 6
49. ABSA1103 PRINSIP AQIDAH 3
50. ABSC3103 KOMUNIKASI PENDEKATAN ISLAM 3
51. ABSE2103 PRINSIP EKONOMI 3
52. ABSF2103 USUL FIQH I 3
53. ABSF4103 QAWAID FIQHIYAH 3
54. ABSH2103 'ULUM AL-HADITH 3
55. ABSJ3103 FIQH JINAYAT 3
56. ABSM3103 FIQH MU'AMALAT 3
57. ABSP4103 PRINSIP PENGURUSAN ISLAM 3
58. ABSR3103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (ISLAM) 3
59. ABST1103 SIRAH NABAWIYYAH DAN AKHLAK 3
60. ABST4106 KERTAS PROJEK (PENGAJIAN ISLAM) 6
61. ABSY1103 PENGENALAN KEPADA SYARIAH 3
62. ABXH1103 APLIKASI SEJARAH 3
63. ABXM1103 MANUSIA, MASYARAKAT DAN BUDAYA 3
64. ABXS1103 PENGANTAR SAINS SOSIAL 3
65. ADPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
66. ADPS1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI SOSIAL 3
67. ADSE1103 SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3
68. ADSE3103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
69. ADSF1103 PENGENALAN USUL FIQH 3
70. ADSF3103 PENGENALAN QAWAID FIQHIYYAH 3
71. ADSH1203 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM 3
72. ADSH2103 HADITH-HADITH PILIHAN 3
73. ADSL3103 KEMAHIRAN PENGAJARAN BAHASA ARAB 3
74. ADSM2103 PRINSIP FIQH MU'AMALAT 3
75. ADSP3103 PRAKTIKUM 3
76. ADSQ1103 PENGENALAN 'ULUM AL-QURAN 3
77. ADSS2103 TASAWWUR ISLAM 3
78. AMCA5103 PSYCHOLOGICAL TESTING 3
79. AMCA5203 BASIC STATISTICS AND RESEARCH METHOD 3
80. AMCA5303 ASSESSMENT IN COUSELLING 3
81. AMCC5103 THEORY OF CAREER DEVELOPMENT 3
82. AMCC5203 CAREER COUNSELLING AND PERSONNEL DEVELOPMENT 3
83. AMCD5103 HUMAN DEVELOPMENT ACROSS THE LIFESPAN 3
84. AMCE5103 ETHICAL ISSUES IN COUNSELLING AND PSYCHOLOGY 3
85. AMCF5103 FAMILY AND MARRIAGE COUNSELLING 3
86. AMCG5103 GROUP COUNSELLING 3
87. AMCI5103 INDUSTRIAL AND ORGANISATIONAL COUNSELLING 3
88. AMCM5103 MULTI-CULTURAL COUNSELING 3
89. AMCP5103 PRACTICUM 3
90. AMCP5206 INTERNSHIP 6
91. AMCT5103 THEORIES OF COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY 3
92. AMCT5203 TECHNIQUES AND PROCESS IN COUNSELLING 3
93. AMCW5103 BASIC RESEARCH WRITING 3
94. AMSH5103 ISU KONTEMPORARI DALAM PENGAJIAN HADITH 3
95. AMSS5103 KAEDAH PENGAJIAN SYARIAH 3
96. AMSS5203 MAQASID AL-SYARIAH (OBJEKTIF SHARIAH) 3
97. AMSS5303 MAHKAMAH SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG ISLAM DI MALAYSIA. 3
98. AMSS5403 TRANSAKSI DALAM SISTEM MUAMALAT DI MALAYSIA 3
99. AMST5103 ISU KONTEMPORARI DALAM PENGAJIAN TAFSIR 3
100. AMST5106 KERTAS PROJEK 6
101. AMSU5103 KAEDAH PENGAJIAN USULUDDIN 3
102. AMSU5203 SEJARAH KEILMUAN DAN INTELEKTUAL ISLAM 3
103. AMSU5303 METODOLOGI DAKWAH DI MALAYSIA 3
104. AMSU5403 ISU-ISU SEMASA AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM 3
105. APRM7104 RESEARCH METHODOLOGY
106. APRP 7204 RESEARCH PROGRESS
107. APRP7204 RESEARCH PROGRESS
108. BBAA3103 AUDIT I 3
109. BBAP2103 PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
110. BBAP4103 ANALISIS PELABURAN 3
111. BBAT4103 TEORI PERAKAUNAN 3
112. BBAW2103 PERAKAUNAN KEWANGAN 3
113. BBBM4203 PENGURUSAN JENAMA 3
114. BBCG3103 TADBIR URUS KORPORAT 3
115. BBCM4103 PENGURUSAN PAMPASAN 3
116. BBCP4103 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN KERJAYA 3
117. BBCT4103 ISU-ISU SEMASA DAN ARAH ALIRAN PELANCONGAN 3
118. BBDG3203 PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI II 3
119. BBDH4103 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
120. BBEC5103 EKONOMETRIK 3
121. BBED4103 E-DAGANG 3
122. BBEI4103 PRINSIP EKONOMI ISLAM 3
123. BBEK1103 PRINSIP MIKROEKONOMI 3
124. BBEK2103 MIKROEKONOMI 3
125. BBEK3103 MIKROEKONOMI II 3
126. BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI 3
127. BBEM1103 EKONOMI MALAYSIA 3
128. BBEO4103 OPERASI EKONOMI 3
129. BBEP3103 POLISI EKONOMI 3
130. BBFA1103 PERAKAUNAN PENGENALAN 3
131. BBFA2103 PERAKAUNAN KEWANGAN DAN LAPORAN I 3
132. BBFA2203 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN I 3
133. BBFA2303 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN II 3
134. BBFA4403 PERAKAUNAN KEWANGAN LANJUTAN 3
135. BBFC3203 KAWALAN KOS PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN 3
136. BBFS4103 ANALISIS PENYATA KEWANGAN 3
137. BBFT3103 TAMBANG DAN TIKET BERKOMPUTER 3
138. BBGO4103 GELAGAT ORGANISASI 3
139. BBGP4103 GELAGAT PENGGUNA 3
140. BBHE2103 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI 3
141. BBHI4103 PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
142. BBHM4103 PENGURUSAN PERAYAAN DAN ACARA KHAS 3
143. BBIA4103 PERAKAUNAN ANTARABANGSA 3
144. BBIB4103 PERBANKAN ANTARABANGSA 3
145. BBIF4103 KEWANGAN ANTARABANGSA 3
146. BBIH4103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA ANTARABANGSA 3
147. BBIL4103 PENGURUSAN LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN ANTARABANGSA 3
148. BBIM4103 PEMASARAN ANTARABANGSA 3
149. BBIP4103 PENGURUSAN BELIAN DAN BEKALAN ANTARABANGSA 3
150. BBIT3103 PERDAGANGAN ANTARABANGSA 3
151. BBKI4103 PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM 3
152. BBKN3103 KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
153. BBLM4103 PENGURUSAN LOGISTIK 3
154. BBMA3103 PERAKAUNAN PENGURUSAN I 3
155. BBMA3203 PERAKAUNAN PENGURUSAN II 3
156. BBMA4303 PERAKAUNAN PENGURUSAN LANJUTAN 3
157. BBMC4103 PENGURUSAN PERUBAHAN 3
158. BBMC4203 PEMASARAN SILANG BUDAYA 3
159. BBME2203 MATEMATIK EKONOMI II 3
160. BBME4103 PEMASARAN INTERNET & E-PEMASARAN 3
161. BBMP1103 MATEMATIK PENGURUSAN 3
162. BBMR4103 PERHUBUNGAN PEMASARAN 3
163. BBMS4103 PERKHIDMATAN PEMASARAN 3
164. BBNG3103 PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
165. BBNP4103 PENILAIAN PRESTASI 3
166. BBPB2103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
167. BBPC4103 PERAKAUNAN SEKTOR AWAM 3
168. BBPD3203 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PELANCONGAN 3
169. BBPE4103 PERANCANGAN & PENILAIAN PROJEK 3
170. BBPJ4103 PROJEK I 3
171. BBPJ4203 PROJEK II 3
172. BBPM2103 PENGURUSAN PEMASARAN I 3
173. BBPM2203 PENGURUSAN PEMASARAN II 3
174. BBPM4103 PENGURUSAN PELABURAN PORTFOLIO 3
175. BBPO3103 PENGURUSAN OPERASI 3
176. BBPP1103 PRINSIP PENGURUSAN 3
177. BBPR2103 PERANCANGAN, PEREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
178. BBPS4103 PENGURUSAN STRATEGIK 3
179. BBPT4106 LATIHAN INDUSTRI 6
180. BBPW3103 PENGURUSAN KEWANGAN I 3
181. BBPW3203 PENGURUSAN KEWANGAN II 3
182. BBRC4103 KAEDAH PENYELIDIKAN 3
183. BBRM3103 PENGURUSAN BAHAGIAN BILIK PENGINAPAN 3
184. BBRM4103 PENGURUSAN PERUNCITAN 3
185. BBRS4103 PENYELIDIKAN PEMASARAN 3
186. BBSA4103 PERAKAUNAN KEWANGAN TERKHUSUS 3
187. BBSB4103 PENGURUSAN SILANG BUDAYA 3
188. BBSG4103 PENGURUSAN DAN STRATEGI PEMASARAN 3
189. BBSH4103 PENGURUSAN HAZAD 3
190. BBSN4103 KEMAHIRAN PERUNDINGAN 3
191. BBSS1103 KAEDAH STATISTIK 3
192. BBTM3103 PEMASARAN PELANCONGAN 3
193. BBTT1103 PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
194. BBTX4103 PERCUKAIAN I 3
195. BBTX4203 PERCUKAIAN II 3
196. BBUI3103 UNDANG-UNDANG PEKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN 3
197. BBUN2103 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN 3
198. BBUS2103 UNDANG-UNDANG SYARIKAT 3
199. BDAP2203 ASAS PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
200. BDAU2103 ASAS UNDANG-UNDANG 3
201. BDAW2103 ASAS PERAKAUNAN KEWANGAN 3
202. BDBB4103 PENGANTAR PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
203. BDBM1103 MATEMATIK PERNIAGAAN 3
204. BDCM4103 PENGANTAR PENGURUSAN PAMPASAN 3
205. BDDN4103 PENGANTAR PEMBUATAN KEPUTUSAN PERNIAGAAN 3
206. BDEK1103 PENGANTAR MIKROEKONOMI 3
207. BDEK2203 PENGANTAR MAKROEKONOMI 3
208. BDFA1103 PERAKAUNAN KEWANGAN I 3
209. BDFA2103 PERAKAUNAN KEWANGAN II 3
210. BDGO4103 PENGANTAR GELAGAT ORGANISASI 3
211. BDHI4103 PENGANTAR PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
212. BDIS4103 PENGANTAR SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA 3
213. BDKM2103 PENGANTAR KOMUNIKASI PEMASARAN 3
214. BDKN3103 PENGANTAR KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
215. BDKO1103 ASAS KOMUNIKASI ANTARA PERORANGAN 3
216. BDMH4103 PENGANTAR PEMASARAN PERHUBUNGAN 3
217. BDNG3103 PENGANTAR PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
218. BDNP3103 PENGANTAR PENILAIAN PRESTASI 3
219. BDPB2103 PENGANTAR PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
220. BDPH4103 PENGANTAR PENGURUSAN HAZAD 3
221. BDPL4103 PENGANTAR PENGURUSAN PELABURAN 3
222. BDPM1103 PENGANTAR PEMASARAN 3
223. BDPO4103 PENGANTAR PENGURUSAN OPERASI 3
224. BDPP1103 PENGANTAR PENGURUSAN 3
225. BDPR3103 PENGENALAN PERANCANGAN, PENGREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
226. BDPW3103 PENGANTAR KEWANGAN 3
227. BDRT4103 PENGANTAR PERUNCITAN 3
228. BDUE3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG PEKERJAAN 3
229. BDUK3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG KONTRAK 3
230. CBAD2103 ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM 3
231. CBAP4106 PROJEK 6
232. CBAT3103 TEKNOLOGI AUDIO UNTUK MULTIMEDIA 3
233. CBBJ3203 KEWARTAWANAN SIARAN 3
234. CBBR4003 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 3
235. CBBR4006 PROJEK 6
236. CBBR4106 PROJEK 6
237. CBBR4108 PROJEK 8
238. CBBR4406 PROJEK KEJURUTERAAN PERISIAN 6
239. CBCA2103 SENI BINA KOMPUTER 3
240. CBCH4103 INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER 3
241. CBCM4103 CHANGE SOFTWARE MANAGEMENT 3
242. CBCP2101 PENGATURCARAAN KOMPUTER I 1
243. CBCP220 PENGATURCARAAN KOMPUTER II 2
244. CBCP4203 PENULISAN KAPI 3
245. CBCS4103 PENGENALAN KEPADA AUDIT, KESELAMATAN DAN KAWALAN SISTEM MAKLUMAT 3
246. CBCT2203 KONSEP ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
247. CBDA2103 ANALISIS DAN PEMODELAN DATA 3
248. CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA 3
249. CBDB3403 PANGKALAN DATA 3
250. CBDG5104 REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN PERMAINAN 4
251. CBDS2103 STRUKTUR DATA 3
252. CBDT3103 PENGENALAN KEPADA SISTEM TERAGIH 3
253. CBDT3203 SISTEM TERAGIH PERTENGAHAN 3
254. CBEC3203 APLIKASI RANGKAIAN DALAM E-DAGANG 3
255. CBEC3403 PENGENALAN KEPADA PERKHIDMATAN KEWANGAN BERELEKTRONIK 3
256. CBEC4103 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN GUDANG DATA 3
257. CBEP4106 PROJEK 6
258. CBFC1103 PENGANTAR KOMUNIKASI 3
259. CBFJ2103 PENGANTAR KEWARTAWANAN 3
260. CBFS4203 SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 3
261. CBGA3204 ANIMASI II 4
262. CBGD3103 REKABENTUK GRAFIK 3
263. CBIM4303 KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU 3
264. CBKM3103 PEMODELAN DAN PERWAKILAN PENGETAHUAN 3
265. CBLX3103 INTRODUCTION TO LINUX 3
266. CBLX3203 INTERMEDIATE LINUX I 3
267. CBLX3303 INTERMEDIATE LINUX II 3
268. CBMM2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT, MEDIA DAN MASYARAKAT 3
269. CBMN4104 RANGKAIAN MULTIMEDIA 4
270. CBMP2203 PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA 3
271. CBMS4303 SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
272. CBMT2103 PENGANTAR TEKNOLOGI MULTIMEDIA 3
273. CBND3103 PENGENALAN KEPADA REKABENTUK DAN PENGATURCARAAN RANGKAIAN 3
274. CBND3203 REKABENTUK DAN PENGATURCARAAN RANGKAIAN PERTENGAHAN 3
275. CBNL3103 PENGENALAN KEPADA PROTOKOL RANGKAIAN 3
276. CBNL3203 SENI BINA RANGKAIAN DAN PROTOKOL PERTENGAHAN 3
277. CBNP4203 PENGATURCARAAN RANGKAIAN 3
278. CBOP3203 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK 3
279. CBOP3403 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK II 3
280. CBPA4103 PENGARANGAN MULTIMEDIA I 3
281. CBPA4204 PENGARANGAN MULTIMEDIA II 4
282. CBPC2204 PENGATURCARAAN MULTIMEDIA II 4
283. CBPC4106 PROJEK 6
284. CBPM4103 PENGURUSAN PROJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
285. CBPP4106 PROJEK 6
286. CBPR4106 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 6
287. CBPT4106 PROJEK 6
288. CBRE3103 KEJURUTERAAN KEPERLUAN 3
289. CBRT4103 KEJURUTERAAN PERISIAN UNTUK SISTEM MASA-NYATA 3
290. CBSC4103 PEMBANGUNAN PERISIAN 3
291. CBSD3103 REKABENTUK DAN SENI BINA PERISIAN 3
292. CBSE4103 KEJURUTERAAN PERISIAN 3
293. CBSM4203 SISTEM MAKLUMAT STRATEGIK 3
294. CBSN4103 KESELAMATAN RANGKAIAN 3
295. CBSQ4103 JAMINAN KUALITI PERISIAN 3
296. CBSR4103 KESELAMATAN PELAYAN 3
297. CBSS4103 SISTEM SOKONGAN KEPUTUSAN 3
298. CBST3103 TEKNOLOGI PENSUISAN 3
299. CBST4103 PENGUJIAN PERISIAN 3
300. CBTC3104 LATIHAN BERSANDARKAN KOMPUTER 4
301. CBTT4103 CURRENT TRENDS IN COMPUTING 3
302. CBVP2103 PENGATURCARAAN VISUAL 3
303. CBVT4203 TEKNOLOGI VIDEO UNTUK MULTIMEDIA 3
304. CBWD4204 REKABENTUK WEB II 4
305. CBWP2203 PENGATURCARAAN WEB 3
306. CDCA2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT & PENGGUNAAN 3
307. CDCP2101 PENGATURCARAAN C 1
308. CDCP220 PENGATURCARAAN C II 2
309. CDCT2203 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN PERSEKITARAN 3
310. CDDA2103 PENGENALAN KEPADA PEMODELAN DATA 3
311. CDDB3203 PANGKALAN DATA HUBUNGAN 3
312. CDDS2103 PENGENALAN KEPADA STRUKTUR DATA 3
313. CDEC3103 PENGENALAN KEPADA E-DAGANG 3
314. CDIS2103 PENGENALAN KEPADA SISTEM MULTIMEDIA 3
315. CDIS2203 PERKONGSIAN MAKLUMAT 3
316. CDMA2103 MATEMATIK UNTUK TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
317. CDMT2103 ASAS TEKNOLOGI MULTIMEDIA 3
318. CDOP3103 PENGENALAN KEPADA KAEDAH ORIENTASI OBJEK 3
319. CDOP3203 PENGATURCARAAN JAVA 3
320. CDPR4103 PROJEK DIPLOMA 3
321. CDSM3103 PENGENALAN KEPADA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
322. CDWP2203 PENGENALAN KEPADA PENGATURCARAAN WEB 3
323. EBDM2103 PENGURUSAN REKA BENTUK BANGUNAN 3
324. EBEG4103 PENGURUSAN TENAGA 3
325. EBEM4103 SISTEM PEMPROSESMIKRO 3
326. EBEP4103 KUASA ELEKTRIK 3
327. EBES2103 SAINS KEJURUTERAAN 3
328. EBFM4103 PENGURUSAN STRATEGIK FASILITI 3
329. EBHV3303 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL 3
330. EBIE3103 PENGENALAN KEPADA KEJURUTERAAN INDUSTRI 3
331. EBMC3103 EKONOMI KEJURUTERAAN 3
332. EBME2103 SISTEM MEKANIKAL DAN ELEKTRIK DALAM BANGUNAN 3
333. EBMF4103 MEKANIK BENDALIR KEJURUTERAAN MEKANIK 3
334. EBML2103 BAHAN KEJURUTERAAN 3
335. EBMM2103 PENGENALAN KEPADA PROSES PEMBUATAN 3
336. EBMT3103 KETUKANGAN KEJURUTERAAN MEKANIK 3
337. EBOM4103 OPERASI PENGELUARAN DAN PENGURUSAN 3
338. EBOR4203 PENYELIDIKAN OPERASI 3
339. EBPM3203 PENJADUALAN DAN KAWALAN PROJEK 3
340. EBPM4103 PENYELENGGARAAN PRODUKTIF MENYELURUH 3
341. EBQS3203 ANALISIS KOS DAN ANGGARAN 3
342. EBTB4103 PERANCANGAN PERNIAGAAN BAGI USAHASAMA TEKNOLOGI BARU 3
343. EBTD4103 PEMBANGUNAN PRODUK BARU 3
344. EBTK3103 PENGURUSAN TENDER DAN KONTRAK 3
345. EBTL4103 PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN UNDANG-UNDANG 3
346. EBTM4303 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN 3
347. EBTP4106 PROJEK 6
348. EBTQ3203 PENGURUSAN KUALITI 3
349. EBVS4103 ANALISIS STRUKTUR 3
350. EBXC4103 SISTEM KAWALAN 3
351. EBXM3103 MATEMATIK KEJURUTERAAN 3
352. EBXS3103 STATIK 3
353. EDEM3103 SISTEM PEMPROSESMIKRO 3
354. EDEP3103 KUASA ELEKTRIK 3
355. EDMF3103 MEKANIK BENDALIR KEJURUTERAAN MEKANIK 3
356. EDMM3103 DINAMIK 3
357. EDMM3203 MEKANIK MESIN 3
358. EDMT3103 TERMODINAMIK LANJUTAN 3
359. EDTP3104 PROJEK 4
360. EDVG3103 MEKANIK TANAH 3
361. EDVH3103 KEJURUTERAAN HIDROLIK DAN HIDROLOGI 3
362. EDVS3103 ANALISIS STRUKTUR 3
363. EDXC3103 SISTEM KAWALAN 3
364. EDXM2103 MATEMATIK KEJURUTERAAN 3
365. EDXP3204 PROJEK REKABENTUK 4
366. EDXS2103 STATIK 3
367. HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 3
368. HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK 3
369. HBAE2103 CORAK DAN REKAAN 3
370. HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 3
371. HBAE3103 KRAF TRADISIONAL 3
372. HBAE3203 SENI REKAAN LANDSKAP 3
373. HBAE3303 PENGENALAN SEJARAH SENI 3
374. HBAE4103 PENDIDIKAN SENI VISUAL I 3
375. HBAL1203 KURIKULUM BAKSR 3
376. HBAL2203 KEMAHIRAN BERTUTUR BAHASA ARAB 3
377. HBAL3103 KEMAHIRAN MEMBACA BAHASA ARAB 3
378. HBAL3203 KEMAHIRAN MENULIS BAHASA ARAB 3
379. HBCA4103 PRINSIP PERIKLANAN 3
380. HBCL2203 TATABAHASA BAHASA CINA MODEN I 3
381. HBCL3203 KESUSASTERAAN BAHASA CINA I (PUISI) 3
382. HBCL3303 PEDAGOGI BAHASA CINA SEKOLAH MENENGAH 3
383. HBCL3403 TATABAHASA BAHASA CINA KUNO 3
384. HBCL4103 KESUSASTERAAN BAHASA CINA II (PUISI CI) 3
385. HBCL4303 KESUSASTERAAN BAHASA CINA IV (DRAMA DAN FIKSYEN) 3
386. HBCL4403 KESUSASTERAAN BAHASA CINA V (MODEN) 3
387. HBCT2203 TEORI KOMUNIKASI 3
388. HBEC1103 PENGENALAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
389. HBEC1203 PERKEMBANGAN KOGNITIF 3
390. HBEC2103 LITERASI DAN BAHASA BAGI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
391. HBEC2203 KURIKULUM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
392. HBEC2303 PERKEMBANGAN KURIKULUM: PERSPEKTIF DI MALAYSIA 3
393. HBEC2403 KUSUSASTERAAN KANAK-KANAK 1 : CERITA RAKYAT ANTRABANGSA 3
394. HBEC2603 PENGAJARAN BAHASA INGGERIS UNTUK AWAL KANAK-KANAK 3
395. HBEC2703 SAINS DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
396. HBEC3103 PENGAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK KANAK-KANAK 3
397. HBEC3203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK 3
398. HBEC3303 TERAPI BERMAIN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
399. HBEC3403 KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
400. HBEC3603 KESUSASTERAAN KANAK-KANAK 2 : CERITA RAKYAT MALAYSIA 3
401. HBEC3703 KELUARGA & HUBUNGAN KOMUNITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
402. HBEC3803 PERANCANGAN & PENTADBIRAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
403. HBEC3903 TEKNOLOGI DAN ICT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
404. HBEC4103 KESELAMATAN, KESIHATAN DAN PEMAKANAN AWAL KANAK-KANAK 3
405. HBEC4203 PENILAIAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
406. HBEC4303 PERSEKITARAN FIZIKAL BERKUALITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
407. HBEC4403 KEMAHIRAN SOSIAL DAN PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 3
408. HBEC4503 KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
409. HBEF1103 SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3
410. HBEF1113 EDUCATIONAL SOCIOLOGY AND PHILOSOPHY 3
411. HBEF1203 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 3
412. HBEF1303 PENDIDIKAN KOKURIKULUM 3
413. HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN 3
414. HBEF1503 MASYARAKAT DAN TAMADUN 3
415. HBEF2103 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3
416. HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 3
417. HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN 3
418. HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
419. HBEF3703 PENGENALAN KEPADA BIMBINGAN DAN KAUNSELING 3
420. HBEF4106-1 KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 1 6
421. HBEF4106- KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 2 6
422. HBEF4303 PROJEK KAJIAN TINDAKAN 3
423. HBEL1203 DESKRIPSI BAHASA 3
424. HBEL2203 PENGAJARAN BACAAN 3
425. HBEL3103 PENGAJARAN PENULISAN 3
426. HBEL3203 PENGAJARAN TATABAHASA 3
427. HBEL3303 LINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA 3
428. HBEL3403 PENGAJARAN KESUSASTERAAN 3
429. HBEL4403 MORFOLOGI, SINTAKSIS DAN SEMANTIK 3
430. HBEM1103 ASAS PENTADBIRAN PENDIDIKAN 3
431. HBEM1203 PERANCANGAN PENDIDIKAN 3
432. HBEM1303 PENGURUSAN KURIKULUM 3
433. HBEM1403 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3
434. HBEM1503 PENYELIAAN DAN PENCERAPAN DI SEKOLAH 3
435. HBEM2103 KEPIMPINAN SEKOLAH 3
436. HBEM2303 PENGURUSAN HAL EHWAL PELAJAR 3
437. HBEM2403 PENGURUSAN KONFLIK DALAM HAL EHWAL PELAJAR 3
438. HBEM3103 PENGURUSAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN 3
439. HBEM3303 AKTA DAN LAPORAN PENDIDIKAN 3
440. HBEM3403 PENTADBIRAN KEWANGAN SEKOLAH 3
441. HBEM3503 PENGURUSAN PUSAT SUMBER 3
442. HBEM4103 PENGURUSAN PERHUBUNGAN MASYARAKAT 3
443. HBEM4203 PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KO-KURIKULUM 3
444. HBEM4303 PENGURUSAN INOVASI DAN KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN 3
445. HBEM4403 PENGURUSAN PERUBAHAN DI SEKOLAH 3
446. HBES1103 CRITICAL READING 3
447. HBES1203 ENGLISH ACROSS TIME AND SPACE 3
448. HBES1303 CRITICAL WRITING 3
449. HBES1403 ENGLISH GRAMMAR 3
450. HBES1503 LISTENING AND SPEAKING AT TERTIARY LEVEL 1 3
451. HBES2103 SOCIOLINGUISTICS 3
452. HBES2303 LISTENING AND SPEAKING AT TERTIARY LEVEL 2 3
453. HBES2403 PSYCHOLINGUISTICS 3
454. HBES2603 READING AND WRITING ACROSS THE CURRICULUM 3
455. HBES3203 INTRODUCTION TO MEDIA AND CULTURE 3
456. HBES3303 LANGUAGE POLICY AND PLANNING 3
457. HBES3403 LANGUAGE AND LITERATURE: TEXTS AND CONTEXTS 3
458. HBES3503 ADVANCED WRITING: ELEMENTS OF STYLE 3
459. HBES3603 MANAGEMENT COMMUNICATION 3
460. HBES4303 PROFESSIONAL WRITING I: CORE COMPETENCIES 3
461. HBES4703 PROFESSIONAL WRITING II: WRITING ACROSS FIELDS 3
462. HBES4803 POSTCOLONIAL STUDIES 3
463. HBET1103 INTRODUCTION TO GENERAL LINGUISTICS 3
464. HBET1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA INGGERIS 3
465. HBET1303 PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
466. HBET1403 SOSIOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
467. HBET1503 PRINCIPLES AND PRACTICE OF TESL METHODOLOGY 3
468. HBET2103 GRAMMAR IN ESL 3
469. HBET2203 TEACHING OF GRAMMAR IN ESL 3
470. HBET2303 WRITING IN ESL 3
471. HBET2403 TEACHING OF WRITING IN ESL 3
472. HBET3103 COMMUNICATION SKILLS FOR ESL TEACHERS 3
473. HBET3203 READING IN ESL 3
474. HBET3303 TEACHING OF READING IN ESL 3
475. HBET3403 LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
476. HBET3503 TEACHING LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
477. HBET4103 INTRODUCTION TO DRAMA & POETRY 3
478. HBET4203 TEACHING OF DRAMA AND POETRY IN ESL 3
479. HBET4303 INTRODUCTION TO NOVELS & SHORT STORIES 3
480. HBET4403 TEACHING OF NOVELS AND SHORT STORIES IN ESL 3
481. HBET4503 TESTING AND EVALUATION IN ESL 3
482. HBET4603 PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE 3
483. HBET4703 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 3
484. HBHE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN KESIHATAN 3
485. HBHE1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN 3
486. HBHE2103 PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 3
487. HBHE2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 3
488. HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT 3
489. HBHE3203 KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN 3
490. HBIS2203 AKIDAH 3
491. HBIS3303 ADAB & AKHLAK ISLAMIAH I 3
492. HBIS3403 PENGAJIAN JAWI & KHAT 3
493. HBIS4103 PENGAJIAN SIRAH RASULULLAH S.A.W 3
494. HBLS1103 PENGENALAN KEMAHIRAN HIDUP 3
495. HBLS2103 LUKISAN TEKNIK DAN CAD 3
496. HBLS2203 REKACIPTA 3
497. HBLS3103 ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL 3
498. HBLS3203 ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 3
499. HBLS3303 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA 3
500. HBLS3403 HORTIKULTUR 3
501. HBLS4103 PENGURUSAN LANDSKAP 3
502. HBLS4203 AKUAKULTUR 3
503. HBLS4403 PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 3
504. HBME2103 PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 2 3
505. HBML1103 PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU 3
506. HBML1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 3
507. HBML2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3
508. HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
509. HBML3103 PENGAJARAN KOMSAS DALAM BAHASA MELAYU 3
510. HBML3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
511. HBML3303 PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK 3
512. HBML3403 LINGUISTIK DAN SOSIOLINGUISTIK 3
513. HBML4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU 3
514. HBML4203 KESUSASTERAAN MELAYU 3
515. HBML4303 KURIKULUM DAN PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
516. HBML4403 KOMPETENSI DALAM BAHASA MELAYU 3
517. HBMS2103 PENGAJARAN MUZIK II 3
518. HBMS2203 PENGAJARAN MUZIK III 3
519. HBMS3103 PENGAJARAN MUZIK IV 3
520. HBMS3203 PENGAJARAN MUZIK V 3
521. HBMS3303 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN KOIR 3
522. HBMS3403 TEKNOLOGI DAN ALAT MUZIK 3
523. HBMS4103 MUZIK DALAM BILIK DARJAH 3
524. HBMS4303 PERANCANGAN PENGAJARAN MUZIK 3
525. HBMS4403 PENILAIAN MUZIK 3
526. HBMT2103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I 3
527. HBMT2203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN II 3
528. HBMT3103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN III 3
529. HBMT3203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN IV 3
530. HBMT3303 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN I 3
531. HBMT3403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN II 3
532. HBMT4103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN III 3
533. HBMT4303 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN II 3
534. HBMT4403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN III 3
535. HBPE1203 KECERGASAN FIZIKAL 3
536. HBPE2103 PERGERAKAN ARTISTIK DAN KREATIF 3
537. HBPE2203 UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
538. HBPE3103 KEGIATAN PROFESIONAL (PERMAINAN) 3
539. HBPE3203 PENDIDIKAN LUAR 3
540. HBPE3303 KEGIATAN PROFESIONAL (OLAHRAGA) 3
541. HBPE3403 PENGURUSAN SUKAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
542. HBPE4103 PEMBELAJARAN MOTOR 3
543. HBPE4203 PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI SUKAN 3
544. HBPE4303 PENGENALAN ANATOMI DAN FISIOLOGI 3
545. HBPE4403 BIOMEKANIK SUKAN 3
546. HBPS2103 ASUHAN KANAK-KANAK 3
547. HBPS2203 PENILAIAN DAN KEMAJUAN KANAK-KANAK 3
548. HBPS3103 PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
549. HBPS3203 BAHASA DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
550. HBPS3303 PERKEMBANGAN AFEKTIF DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
551. HBPS4103 KREATIVITI DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
552. HBQE1203 RASM AL-UTHMANI 3
553. HBQE2203 AL-QIRAAT 3
554. HBQE3203 ILMU TAFSIR 3
555. HBSC1103 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS 3
556. HBSC1203 BIOLOGI I : ASAS KEHIDUPAN 3
557. HBSC2103 KIMIA I 3
558. HBSC2203 KEPERLUAN UNTUK MEMPELAJARI SAINS 3
559. HBSC3203 KIMIA II 3
560. HBSC3303 KURIKULUM SAINS SEKOLAH 3
561. HBSC3403 MERANCANG DAN MENILAI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS 3
562. HBSC4103 FIZIK I 3
563. HBSC4303 FIZIK II 3
564. HBSC4403 PENGURUSAN SUMBER MENGAJAR DAN MAKMAL SAINS 3
565. HBSE1203 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KHAS 3
566. HBSE2203 PENGURUSAN TINGKAH LAKU KANAK-KANAK BEKEPERLUAN KHAS 3
567. HBSE3103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN PENDIDIKAN KHAS 3
568. HBSE3303 CIRI-CIRI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS 3
569. HBSE3403 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS I 3
570. HBSE4103 REKREASI UNTUK PENDIDIKAN KHAS 3
571. HBSE4203 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS II 3
572. HBSE4303 PENGENALAN BAHASA ISYARAT (KTBM) 3
573. HBSH2203 KAEDAH KOMUNIKASI KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN 3
574. HBSL1103 PENGENALAN KEPADA KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN 3
575. HBSL1203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN 3
576. HBSL2103 PENDIDIKAN KHAS: PENGAJARAN SENI 3
577. HBSL2203 PENDIDIKAN KHAS: PENGAJARAN MATEMATIK 3
578. HBSS3103 MANUSIA DAN ALAM SEKITAR 3
579. HBSV2203 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK KANAK-KANAK BERMASALAH PENGLIHATAN 3
580. HBTL1203 TATABAHASA BAHASA TAMIL I 3
581. HBTL4303 LINGUISTIK BAHASA TAMIL 3
582. HBTL4403 KESUSASTERAAN TAMIL IV 3
583. HDEF4606 PRAKTIKUM 6
584. HDPS1103 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
585. HDPS1203 PENGURUSAN TINGKAH LAKU KANAK-KANAK 3
586. HDPS1303 PENGENALAN KEPADA PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 3
587. HDPS2103 KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
588. HDPS2203 PEMERHATIAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK 3
589. HDPS2303 POLISI DAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
590. HDPS3103 PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
591. HDPS3203 BAHASA, LITERASI DAN KOMUNIKASI 3
592. HDPS3303 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN KOGNITIF 3
593. HDPS3403 SENI DAN KREATIVITI KANAK-KANAK 3
594. HDPS3503 AWAL MATEMATIK UNTUK KANAK-KANAK 3
595. HDPS3603 AWAL SAINS UNTUK KANAK-KANAK 3
596. HDPS4103 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN AFEKTIF 3
597. HDPS4203 KESIHATAN DAN KESELAMATAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
598. HDPS4303 PERKEMBANGAN KURIKULUM PRASEKOLAH MALAYSIA 3
599. HDPS4403 KEUSAHAWANAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
600. HDPS4503 MUZIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
601. HDPS4603 AWAL MUZIK UNTUK KANAK-KANAK 3
602. MPU2133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
603. MPU2223 KEUSAHAWANAN 3
604. MPU2313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
605. MPU3113 HUBUNGAN ETNIK 3
606. MPU3123 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 3
607. MPU3223 KEUSAHAWANAN 3
608. MPU3313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
609. MPW1113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
610. MPW1133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
611. MPW1143 PENGAJIAN ISLAM 3
612. MPW1153 PENDIDIKAN MORAL 3
613. MPW2113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
614. MPW2133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
615. MPW2143 PENGAJIAN ISLAM 3
616. MPW2153 PENDIDIKAN MORAL 3
617. NBBS1104 PENGURUSAN DAN PENGAJIAN PERUNDANGAN PERUBATAN B 4
618. NBBS2106 PROJEK PENYELIDIKAN B 6
619. NBHS1103 PENILAIAN KEJURURAWATAN LANJUTAN 3
620. NBHS1203 STATISTIK DAN PENYELIDIKAN KEJURURAWATAN B 3
621. NBNC110 LATIHAN KLINIKAL 9 2
622. NBNC1307 LATIHAN KLINIKAL 11 7
623. NBNC2407 LATIHAN KLINIKAL 12 7
624. NBNC2607 LATIHAN KLINIKAL 14 7
625. NBNS1404 KEJURURAWATAN PENJAGAAN KRITIKAL 4
626. NBNS1504 KEJURURAWATAN TRAUMA DAN KECEMASAN 4
627. NBNS2704 KEJURURAWATAN KANAK-KANAK 4
628. NBNS2804 KEJURURAWATAN KESIHATAN MENTAL 4
629. NBNS2904 KEJURURAWATAN ONKOLOGI 4
630. NBNS3504 KEJURURAWATAN RENAL 4
631. NDHS1103 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 3
632. NDHS1203 INTRODUCTION TO MICROBIOLOGY AND PHARMACOLOGY 3
633. NDPT1103 INTRODUCTION TO EMERGENCY PATIENT CARE 1 3
634. OUMH1103 LEARNING SKILLS FOR OPEN DISTANCE LEARNERS 3
635. OUMH1203 ENGLISH FOR WRITTEN COMMUNICATION 3
636. OUMH1303 ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION 3
637. OUMH2103 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNICAL PURPOSES 3
638. OUMH2203 ENGLISH FOR WORKPLACE COMMUNICATION 3
639. OUMH3103 BINA INSAN GURU 3
640. OUMH3303 WORLD DISCOURSE ANALYSIS 3
641. OUMM2103 KEUSAHAWANAN 3
642. OUMM3203 ETIKA PROFESIONAL 3
643. SBBI4203 GENETIK AM 3
644. SBBI4303 BIOLOGI PERSEKITARAN 3
645. SBBS2103 SAINS BIOLOGI 3
646. SBCH3103 KIMIA FIZIKAL 3
647. SBCH3203 KIMIA ORGANOLOGAM 3
648. SBCH4103 MAKROMOLEKUL DAN KIMIA INDUSTRI 3
649. SBCO4303 IDENTIFIKASI DAN PERKEMBANGAN BAKAT 3
650. SBEM2203 STRATEGI BERSEPADU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK 3
651. SBEV3103 PENGURUSAN PERSEKITARAN 3
652. SBFS1103 KEMAHIRAN BERFIKIR DAN PENYELESAIAN MASALAH 3
653. SBMA1403 MATEMATIK ASAS 3
654. SBMA3303 PENGANTAR KAEDAH MATEMATIK 3
655. SBMA4103 ALJABAR LINEAR LANJUTAN 3
656. SBMA4203 KAEDAH MATEMATIK LANJUTAN 3
657. SBMA4603 KAEDAH BERANGKA 3
658. SBMP4203 PENGATURCARAAN LINEAR 3
659. SBPH2103 GERAKAN, BENDALIR DAN GELOMBANG 3
660. SBPH4103 KEELEKTROMAGNETAN DAN ARUS 3
661. SBPH4203 CAHAYA DAN FIZIK MODEN 3
662. SBPS2103 SAINS FIZIK 3
663. SBSC1103 SAINS ASAS 3
664. SBSC4203 ISU-ISU SEMASA DALAM SAINS 3
665. SBSE4103 FISIOLOGI SUKAN GUNAAN 3
666. SBSE4203 NUTRISI SUKAN GUNAAN 3
667. SBSM4103 SUKAN PELANCONGAN 3
668. SBSM4203 KEPIMPINAN DAN PENTADBIRAN ORGANISASI SUKAN 3
669. SBSM4303 PENGURUSAN KEWANGAN DAN INDUSTRI SUKAN 3
670. SBSM4903 PENGURUSAN SUKAN DAN REKREASI 3
671. SBSP4103 INSTRUMENTASI DAN PENILAIAN SUKAN 3
672. SBSP4403 PSIKOLOGI SUKAN GUNAAN 3
673. SBSP4603 KECEDERAAN SUKAN GUNAAN 3
674. SBSP4806 PRAKTIKUM KEMAHIRAN VOKASIONAL 6
675. SBST1303 STATISTIK ASAS 3
676. SBST2103 TABURAN PERSAMPELAN DAN PENGUJIAN HIPOTESIS 3
677. SBST3103 PENGENALAN ANALISIS DATA 3
678. SBWM3103 PENGURUSAN SISA BERSEPADU 3
679. XBBH4103 PENGURUSAN HAZARD BIOLOGI 3
680. XBEP4103 AMALAN KESIHATAN PERSEKITARAN 3
681. XBET3103 TOKSIKOLOGI PEKERJAAN DAN PERSEKITARAN 3
682. XBFS4103 KESELAMATAN DAN KESIHATAN MAKANAN 3
683. XBOE4103 ERGONOMIK PERKERJAAN 3
684. XBOH2103 PEGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
685. XBOS4103 KESELAMATAN PEKERJAAN 3
686. XBRA3103 PENGURUSAN RISIKO KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
687. XBSM2103 ASAS PENGURUSAN KESELAMATAN 3
688. XBTP4106 PROJEK 6