No. Course Code Course Description Credit
1. ABCC3103 KAJIAN KES KOMUNIKASI KORPORAT 3
2. ABCC3203 PENGURUSAN RISIKO REPUTASI 3
3. ABCG4103 KOMUNIKASI GLOBAL 3
4. ABCG4203 POLITIK & MEDIA 3
5. ABCJ3103 PENULISAN & PELAPORAN BERITA 3
6. ABCP4106 KERTAS PROJEK (KOMUNIKASI) 6
7. ABCR2103 PRINSIP KOMUNIKASI KORPORAT 3
8. ABCR3103 KEMPEN KOMUNIKASI 3
9. ABKF1103 PENGANTAR KAJIAN DASAR 3
10. ABKF2303 BIROKRASI DAN PELAKSANAAN DASAR 3
11. ABKF2403 DASAR AWAM DAN MEMBUAT KEPUTUSAN 3
12. ABKF3103 DASAR KESELAMATAN DAN PERTAHANAN MALAYSIA 3
13. ABKH1203 PASCA MERDEKA DAN PEMBINAAN NEGARA 3
14. ABKH2103 SEJARAH ANTARABANGSA 3
15. ABKK1103 PENGANTAR SAINS POLITIK 3
16. ABKK1203 PENGANTAR TEORI POLITIK 3
17. ABKK1303 POLITIK MALAYSIA 3
18. ABKK2103 PENGANTAR EKONOMI POLITIK 3
19. ABKK2303 PROSES POLITIK DAN TINGKAHLAKU 3
20. ABKK3103 POLITIK DUNIA MODEN 3
21. ABKK3303 POLITIK ANTARABANGSA DAN DUNIA ISLAM 3
22. ABKK4103 KERTAS PROJEK (SAINS POLITIK) 3
23. ABMB2103 ISLAM DAN KEBUDAYAAN MELAYU 3
24. ABMB3303 PELANCONGAN DAN PRODUK BUDAYA 3
25. ABML2103 BAHASA MELAYU DAN MASYARAKAT 3
26. ABML3103 BAHASA MELAYU PENULISAN 3
27. ABMS1103 PENGANTAR PENGAJIAN MELAYU 3
28. ABMS1203 SASTERA LISAN 3
29. ABMS1303 PUISI MELAYU 3
30. ABMS4103 PENULISAN KREATIF 3
31. ABMS4203 SASTERA UNDANG-UNDANG DAN KETATANEGARAAN 3
32. ABPC1203 UJIAN DAN PENGUKURAN DALAM PSIKOLOGI 3
33. ABPC2203 ETIKA DALAM PSIKOLOGI 3
34. ABPC3203 PENYALAHGUNAAN DADAH DAN DEVIAN SOSIAL 3
35. ABPC3303 PRINSIP MODIFIKASI TINGKAHLAKU 3
36. ABPD1303 PSIKOLOGI REMAJA 3
37. ABPD3103 PSIKOLOGI DEWASA DAN ORANG TUA 3
38. ABPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
39. ABPG1203 SEJARAH DAN FALSAFAH PSIKOLOGI 3
40. ABPK2103 MOTIVASI 3
41. ABPK2203 PERSEPSI DAN EMOSI 3
42. ABPK3203 PSIKOLOGI PEMBELAJARAN 3
43. ABPS1103 PSIKOLOGI SOSIAL 3
44. ABPS2103 PSIKOLOGI SILANG BUDAYA 3
45. ABPS3103 PSIKOLOGI KEUSAHAWANAN DAN PRODUKTIVITI 3
46. ABPS3203 PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI 3
47. ABPT4106 KERTAS PROJEK (PSIKOLOGI) 6
48. ABSA1103 PRINSIP AQIDAH 3
49. ABSB3103 FIQH IBADAT 3
50. ABSD2103 SIASAH SYAR'IYYAH 3
51. ABSF2203 USUL FIQH II 3
52. ABSF4103 QAWAID FIQHIYAH 3
53. ABSK3103 FIQH MUNAKAHAT 3
54. ABSL3103 BAHASA ARAB KOMUNIKASI I 3
55. ABSL3203 BAHASA ARAB KOMUNIKASI II 3
56. ABSQ2103 ULUM AL-QURAN 3
57. ABSS2103 PRINSIP PEMASARAN 3
58. ABST1103 SIRAH NABAWIYYAH DAN AKHLAK 3
59. ABST4106 KERTAS PROJEK (PENGAJIAN ISLAM) 6
60. ABSW3103 KEWANGAN ISLAM 3
61. ABXH1103 APLIKASI SEJARAH 3
62. ABXM1103 MANUSIA, MASYARAKAT DAN BUDAYA 3
63. ABXS1103 PENGANTAR SAINS SOSIAL 3
64. ADSB2103 PRINSIP FIQH IBADAT 3
65. ADSE1203 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3
66. ADSE1303 KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 3
67. ADSE2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 3
68. ADSE3103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
69. ADSF1103 PENGENALAN USUL FIQH 3
70. ADSH1203 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM 3
71. ADSJ2103 PRINSIP FIQH JINAYAT 3
72. ADSK2103 PRINSIP FIQH MUNAKAHAT 3
73. ADSL2103 BAHASA ARAB KOMUNIKASI 3
74. ADSL3103 KEMAHIRAN PENGAJARAN BAHASA ARAB 3
75. ADSP3103 PRAKTIKUM 3
76. ADSQ2103 KEMAHIRAN AL-QURAN 3
77. ADST2103 SIRAH TARBAWIYYAH 3
78. AMCA5103 PSYCHOLOGICAL TESTING 3
79. AMCA5203 BASIC STATISTICS AND RESEARCH METHOD 3
80. AMCA5303 ASSESSMENT IN COUSELLING 3
81. AMCC5103 THEORY OF CAREER DEVELOPMENT 3
82. AMCC5203 CAREER COUNSELLING AND PERSONNEL DEVELOPMENT 3
83. AMCD5103 HUMAN DEVELOPMENT ACROSS THE LIFESPAN 3
84. AMCE5103 ETHICAL ISSUES IN COUNSELLING AND PSYCHOLOGY 3
85. AMCF5103 FAMILY AND MARRIAGE COUNSELLING 3
86. AMCG5103 GROUP COUNSELLING 3
87. AMCI5103 INDUSTRIAL AND ORGANISATIONAL COUNSELLING 3
88. AMCM5103 MULTI-CULTURAL COUNSELING 3
89. AMCP5103 PRACTICUM 3
90. AMCP5206 INTERNSHIP 6
91. AMCT5103 THEORIES OF COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY 3
92. AMCT5203 TECHNIQUES AND PROCESS IN COUNSELLING 3
93. AMCW5103 BASIC RESEARCH WRITING 3
94. AMSH5103 ISU KONTEMPORARI DALAM PENGAJIAN HADITH 3
95. AMSS5103 KAEDAH PENGAJIAN SYARIAH 3
96. AMSS5203 MAQASID AL-SYARIAH (OBJEKTIF SHARIAH) 3
97. AMSS5303 MAHKAMAH SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG ISLAM DI MALAYSIA. 3
98. AMSS5403 TRANSAKSI DALAM SISTEM MUAMALAT DI MALAYSIA 3
99. AMST5103 ISU KONTEMPORARI DALAM PENGAJIAN TAFSIR 3
100. AMST5106 KERTAS PROJEK 6
101. AMSU5103 KAEDAH PENGAJIAN USULUDDIN 3
102. AMSU5203 SEJARAH KEILMUAN DAN INTELEKTUAL ISLAM 3
103. AMSU5303 METODOLOGI DAKWAH DI MALAYSIA 3
104. AMSU5403 ISU-ISU SEMASA AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM 3
105. BBAA4203 AUDIT II 3
106. BBAE4103 EKONOMI PERTANIAN 3
107. BBAP2103 PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
108. BBAP4103 ANALISIS PELABURAN 3
109. BBAT4103 TEORI PERAKAUNAN 3
110. BBAW2103 PERAKAUNAN KEWANGAN 3
111. BBBM4103 PENGURUSAN BANK 3
112. BBCG3103 TADBIR URUS KORPORAT 3
113. BBCM4103 PENGURUSAN PAMPASAN 3
114. BBCP4103 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN KERJAYA 3
115. BBDG2103 PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI I 3
116. BBDH4103 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
117. BBED4103 E-DAGANG 3
118. BBEI4103 PRINSIP EKONOMI ISLAM 3
119. BBEK1103 PRINSIP MIKROEKONOMI 3
120. BBEK2103 MIKROEKONOMI 3
121. BBEK3203 MAKROEKONOMI II 3
122. BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI 3
123. BBEM1103 EKONOMI MALAYSIA 3
124. BBEM4103 PENGURUSAN ACARA 3
125. BBFA1103 PERAKAUNAN PENGENALAN 3
126. BBFA2103 PERAKAUNAN KEWANGAN DAN LAPORAN I 3
127. BBFA2203 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN I 3
128. BBFA2303 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN II 3
129. BBFA4403 PERAKAUNAN KEWANGAN LANJUTAN 3
130. BBFC3203 KAWALAN KOS PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN 3
131. BBFS4103 ANALISIS PENYATA KEWANGAN 3
132. BBGO4103 GELAGAT ORGANISASI 3
133. BBGP4103 GELAGAT PENGGUNA 3
134. BBHI4103 PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
135. BBHT2103 PENGANTAR INDUSTRI HOSPITALITI DAN PELANCONGAN 3
136. BBIE4103 EKONOMI ANTARABANGSA 3
137. BBIF4103 KEWANGAN ANTARABANGSA 3
138. BBIH4103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA ANTARABANGSA 3
139. BBIL4103 PENGURUSAN LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN ANTARABANGSA 3
140. BBIM4103 PEMASARAN ANTARABANGSA 3
141. BBIP4103 PENGURUSAN BELIAN DAN BEKALAN ANTARABANGSA 3
142. BBIT3103 PERDAGANGAN ANTARABANGSA 3
143. BBKI4103 PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM 3
144. BBKN3103 KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
145. BBLM4103 PENGURUSAN LOGISTIK 3
146. BBMA3103 PERAKAUNAN PENGURUSAN I 3
147. BBMA3203 PERAKAUNAN PENGURUSAN II 3
148. BBMA4303 PERAKAUNAN PENGURUSAN LANJUTAN 3
149. BBMC4103 PENGURUSAN PERUBAHAN 3
150. BBMC4203 PEMASARAN SILANG BUDAYA 3
151. BBME1103 EKONOMI MATEMATIK I 3
152. BBMG4103 PEMASARAN HIJAU 3
153. BBMK2103 PRINSIP PEMASARAN 3
154. BBMP1103 MATEMATIK PENGURUSAN 3
155. BBMR4103 PERHUBUNGAN PEMASARAN 3
156. BBMS4103 PERKHIDMATAN PEMASARAN 3
157. BBMS4203 PEMASARAN STRATEGIK 3
158. BBNG3103 PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
159. BBNP4103 PENILAIAN PRESTASI 3
160. BBPB2103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
161. BBPD3203 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PELANCONGAN 3
162. BBPE4103 PERANCANGAN & PENILAIAN PROJEK 3
163. BBPJ4103 PROJEK I 3
164. BBPJ4203 PROJEK II 3
165. BBPM2103 PENGURUSAN PEMASARAN I 3
166. BBPM2203 PENGURUSAN PEMASARAN II 3
167. BBPM4203 PENGURUSAN PROMOSI 3
168. BBPO3103 PENGURUSAN OPERASI 3
169. BBPP1103 PRINSIP PENGURUSAN 3
170. BBPR2103 PERANCANGAN, PEREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
171. BBPS4103 PENGURUSAN STRATEGIK 3
172. BBPT4106 LATIHAN INDUSTRI 6
173. BBPW3103 PENGURUSAN KEWANGAN I 3
174. BBPW3203 PENGURUSAN KEWANGAN II 3
175. BBRC4103 KAEDAH PENYELIDIKAN 3
176. BBRM4103 PENGURUSAN PERUNCITAN 3
177. BBRS4103 PENYELIDIKAN PEMASARAN 3
178. BBSA4103 PERAKAUNAN KEWANGAN TERKHUSUS 3
179. BBSB4103 PENGURUSAN SILANG BUDAYA 3
180. BBSC4103 PENGURUSAN STRATEGIK RANGKAIAN BEKALAN 3
181. BBSG4103 PENGURUSAN DAN STRATEGI PEMASARAN 3
182. BBSH4103 PENGURUSAN HAZAD 3
183. BBSN4103 KEMAHIRAN PERUNDINGAN 3
184. BBSS1103 KAEDAH STATISTIK 3
185. BBTM3103 PEMASARAN PELANCONGAN 3
186. BBTX4103 PERCUKAIAN I 3
187. BBUI3103 UNDANG-UNDANG PEKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN 3
188. BBUN2103 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN 3
189. BBUS2103 UNDANG-UNDANG SYARIKAT 3
190. BBWI4103 PENGURUSAN GUDANG DAN INVENTORI 3
191. BDAP2203 ASAS PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
192. BDAU2103 ASAS UNDANG-UNDANG 3
193. BDAW2103 ASAS PERAKAUNAN KEWANGAN 3
194. BDBB4103 PENGANTAR PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
195. BDCM4103 PENGANTAR PENGURUSAN PAMPASAN 3
196. BDDN4103 PENGANTAR PEMBUATAN KEPUTUSAN PERNIAGAAN 3
197. BDEK1103 PENGANTAR MIKROEKONOMI 3
198. BDEK2203 PENGANTAR MAKROEKONOMI 3
199. BDFA1103 PERAKAUNAN KEWANGAN 1 3
200. BDGO4103 PENGANTAR GELAGAT ORGANISASI 3
201. BDHI4103 PENGANTAR PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
202. BDIS4103 PENGANTAR SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA 3
203. BDKM2103 PENGANTAR KOMUNIKASI PEMASARAN 3
204. BDKN3103 PENGANTAR KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
205. BDKO1103 ASAS KOMUNIKASI ANTARA PERORANGAN 3
206. BDMG4103 MERCHANDISING 3
207. BDMH4103 PENGANTAR PEMASARAN PERHUBUNGAN 3
208. BDMR4103 PENGANTAR PEMASARAN PERKHIDMATAN 3
209. BDNG3103 PENGANTAR PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
210. BDNP3103 PENGANTAR PENILAIAN PRESTASI 3
211. BDPB2103 PENGANTAR PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
212. BDPH4103 PENGANTAR PENGURUSAN HAZAD 3
213. BDPL4103 PENGANTAR PENGURUSAN PELABURAN 3
214. BDPM1103 PENGANTAR PEMASARAN 3
215. BDPO4103 PENGANTAR PENGURUSAN OPERASI 3
216. BDPP1103 PENGANTAR PENGURUSAN 3
217. BDPR3103 PENGENALAN PERANCANGAN, PENGREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
218. BDPW3103 PENGANTAR KEWANGAN 3
219. BDRT4103 PENGANTAR PERUNCITAN 3
220. BDUE3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG PEKERJAAN 3
221. BDUK3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG KONTRAK 3
222. CBAA3103 ANIMASI 2D 3
223. CBAA4203 ANIMASI 3D 3
224. CBAD2103 ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM 3
225. CBAP4106 PROJEK 6
226. CBAT3103 TEKNOLOGI AUDIO UNTUK MULTIMEDIA 3
227. CBBR4003 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 3
228. CBBR4006 PROJEK 6
229. CBBR4106 PROJEK 6
230. CBBR4108 PROJEK 8
231. CBBR4406 PROJEK KEJURUTERAAN PERISIAN 6
232. CBCA2103 SENI BINA KOMPUTER 3
233. CBCH4103 INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER 3
234. CBCP2101 PENGATURCARAAN KOMPUTER I 1
235. CBCP2103 PENGATURCARAAN KOMPUTER 3
236. CBCP220 PENGATURCARAAN KOMPUTER II 2
237. CBCS4103 PENGENALAN KEPADA AUDIT, KESELAMATAN DAN KAWALAN SISTEM MAKLUMAT 3
238. CBCT2203 KONSEP ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
239. CBCT4103 ELEMEN-ELEMEN TEORI SAINS KOMPUTER 3
240. CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA 3
241. CBDB4103 PANGKALAN DATA PERANTARAAN 3
242. CBDG5104 REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN PERMAINAN 4
243. CBEC3203 APLIKASI RANGKAIAN DALAM E-DAGANG 3
244. CBEC4103 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN GUDANG DATA 3
245. CBEP4106 PROJEK 6
246. CBFC1103 PENGANTAR KOMUNIKASI 3
247. CBFJ2103 PENGANTAR KEWARTAWANAN 3
248. CBFS4203 SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 3
249. CBGA3104 ANIMASI I 4
250. CBGA3204 ANIMASI II 4
251. CBGD3103 REKABENTUK GRAFIK 3
252. CBIM4303 KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU 3
253. CBIS3203 PEMBANGUNAN SISTEM PINTAR 3
254. CBIT4106 LATIHAN INDUSTRI 6
255. CBKI4103 PENGURUSAN PENGETAHUAN 3
256. CBLP4203 TEKNIK PEMPROSESAN BAHASA 3
257. CBLX3103 INTRODUCTION TO LINUX 3
258. CBMA2103 MATEMATIK DISKRET 3
259. CBMC4103 MOBILE COMPUTING FOR MULTIMEDIA 3
260. CBMC4104 PERKOMPUTERAN MOBILE UNTUK MULTIMEDIA 4
261. CBMI4103 MEDIA INTERAKTIF 3
262. CBMM2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT, MEDIA DAN MASYARAKAT 3
263. CBMM4103 SISTEM MULTIMEDIA 3
264. CBMN4104 RANGKAIAN MULTIMEDIA 4
265. CBMP2203 PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA 3
266. CBMS4303 SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
267. CBMT2103 PENGANTAR TEKNOLOGI MULTIMEDIA 3
268. CBND3203 REKABENTUK DAN PENGATURCARAAN RANGKAIAN PERTENGAHAN 3
269. CBNL3203 SENI BINA RANGKAIAN DAN PROTOKOL PERTENGAHAN 3
270. CBOP3103 PENDEKATAN ORIENTASI OBJEK UNTUK PEMBANGUNAN PERISIAN 3
271. CBOP3203 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK 3
272. CBOP3303 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK I 3
273. CBOP3403 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK II 3
274. CBPC2204 PENGATURCARAAN MULTIMEDIA II 4
275. CBPC4106 PROJEK 6
276. CBPM4103 PENGURUSAN PROJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
277. CBPM4203 MULTIMEDIA PROJECT MANAGEMENT 3
278. CBPP4106 PROJEK 6
279. CBPR4106 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 6
280. CBPT4106 PROJEK 6
281. CBSC4103 PEMBANGUNAN PERISIAN 3
282. CBSD3103 REKABENTUK DAN SENI BINA PERISIAN 3
283. CBSE4103 KEJURUTERAAN PERISIAN 3
284. CBSM4203 SISTEM MAKLUMAT STRATEGIK 3
285. CBSN4103 KESELAMATAN RANGKAIAN 3
286. CBSR4003 TEKNOLOGI PELAYAN WEB 3
287. CBSR4103 KESELAMATAN PELAYAN 3
288. CBSS4103 SISTEM SOKONGAN KEPUTUSAN 3
289. CBST3103 TEKNOLOGI PENSUISAN 3
290. CBST4103 PENGUJIAN PERISIAN 3
291. CBTT4103 CURRENT TRENDS IN COMPUTING 3
292. CBVR5104 REALITI MAYA 4
293. CBVT4203 TEKNOLOGI VIDEO UNTUK MULTIMEDIA 3
294. CBWD4103 REKABENTUK WEB I 3
295. CBWD4204 REKABENTUK WEB II 4
296. CBWP2203 PENGATURCARAAN WEB 3
297. CBWT3103 TEKNOLOGI WAYARLES 3
298. CDAD2103 METODOLOGI PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT 3
299. CDCA2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT & PENGGUNAAN 3
300. CDCA2203 UNSUR-UNSUR SENI BINA KOMPUTER 3
301. CDCP2101 PENGATURCARAAN C 1
302. CDCP2103 PENGATURCARAAN C 3
303. CDCP220 PENGATURCARAAN C II 2
304. CDCT2203 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN PERSEKITARAN 3
305. CDDS2103 PENGENALAN KEPADA STRUKTUR DATA 3
306. CDIS2103 PENGENALAN KEPADA SISTEM MULTIMEDIA 3
307. CDIS2203 PERKONGSIAN MAKLUMAT 3
308. CDMA2103 MATEMATIK UNTUK TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
309. CDMP2203 PENGENALAN KEPADA PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA 3
310. CDOP3103 PENGENALAN KEPADA KAEDAH ORIENTASI OBJEK 3
311. CDOP3203 PENGATURCARAAN JAVA 3
312. CDPR4103 PROJEK DIPLOMA 3
313. CDWP2203 PENGENALAN KEPADA PENGATURCARAAN WEB 3
314. EBCT3103 TEKNOLOGI PEMBINAAN 3
315. EBEE4103 ELEKTRONIK ANALOG DAN DIGITAL 3
316. EBEP3103 AMALAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK 3
317. EBHM3103 PENGURUSAN DAN KESELAMATAN BENGKEL 3
318. EBHV3203 KAEDAH PENGAJARAN DALAM PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL 3
319. EBIT3103 TEKNOLOGI MAKLUMAT UNTUK PEMBUATAN 3
320. EBME2103 SISTEM MEKANIKAL DAN ELEKTRIK DALAM BANGUNAN 3
321. EBME3103 PERANCANGAN DAN REKA BENTUK FASILITI 3
322. EBME4103 TEKNOLOGI ELEKTRIK 3
323. EBML4103 PENGURUSAN BAHAN 3
324. EBMM2103 PENGENALAN KEPADA PROSES PEMBUATAN 3
325. EBMP3103 TEKNOLOGI PENGELUARAN 3
326. EBMP3203 STRATEGI PEMBUATAN 3
327. EBOM4103 OPERASI PENGELUARAN DAN PENGURUSAN 3
328. EBPM3103 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK DAN FASILITI 3
329. EBPM3303 PENGURUSAN RISIKO PROJEK 3
330. EBQM3103 PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH 3
331. EBQS3103 PENGUKURAN DALAM KERJA 3
332. EBTD4103 PEMBANGUNAN PRODUK BARU 3
333. EBTK3103 PENGURUSAN TENDER DAN KONTRAK 3
334. EBTL4103 PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN UNDANG-UNDANG 3
335. EBTM3103 PENGURUSAN PROJEK 3
336. EBTM4303 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN 3
337. EBTP4106 PROJEK 6
338. EBTQ3103 KAWALAN KUALITI 3
339. EBTQ3203 PENGURUSAN KUALITI 3
340. EBVC3103 TEKNOLOGI PEMBINAAN DAN PERKHIDMATAN BANGUNAN 3
341. EBVF4103 MEKANIK BENDALIR KEJURUTERAAN AWAM 3
342. EBVS4203 REKABENTUK STRUKTUR 3
343. EBXM3103 MATEMATIK KEJURUTERAAN 3
344. EBXM4103 MEKANIK KEJURUTERAAN 3
345. EBXP3103 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK 3
346. EDEC2203 TEORI LITAR 2 3
347. EDEE2103 ELEKTRONIK 3
348. EDEP3103 KUASA ELEKTRIK 3
349. EDTM3103 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENYELENGGARAAN 3
350. EDTP3104 PROJEK 4
351. EDTQ2103 PENGENALAN KEPADA KAWALAN KUALITI 3
352. EDVF3103 MEKANIK BENDALIR UNTUK KEJURUTERAAN AWAM 3
353. EDVG2103 KEJURUTERAAN GEOMATIK 3
354. EDVH3103 KEJURUTERAAN HIDROLIK DAN HIDROLOGI 3
355. EDVS3203 REKABENTUK STRUKTUR 3
356. EDXE2103 TEKNOLOGI ELEKTRIK 3
357. EDXM2103 MATEMATIK KEJURUTERAAN 3
358. EDXP3103 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK 3
359. EDXP3204 PROJEK REKABENTUK 4
360. EDXS3103 KEKUATAN BAHAN 3
361. HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK 3
362. HBAE1403 MENGGAMBAR 3
363. HBAE2103 CORAK DAN REKAAN 3
364. HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 3
365. HBAE3103 KRAF TRADISIONAL 3
366. HBAE3203 SENI REKAAN LANDSKAP 3
367. HBAE3303 PENGENALAN SEJARAH SENI 3
368. HBAE4103 PENDIDIKAN SENI VISUAL I 3
369. HBAE4203 PENGUJIAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL 3
370. HBAE4303 APRESIASI DAN KRITIKAN SENI 3
371. HBAE4403 PROJEK KHAS 3
372. HBAL2103 KEMAHIRAN MENDENGAR BAHASA ARAB 3
373. HBAL3103 KEMAHIRAN MEMBACA BAHASA ARAB 3
374. HBAL3203 KEMAHIRAN MENULIS BAHASA ARAB 3
375. HBCA4103 PRINSIP PERIKLANAN 3
376. HBCL2103 PEDAGOGI BAHASA CINA SEKOLAH RENDAH 3
377. HBCL2203 TATABAHASA BAHASA CINA MODEN I 3
378. HBCL3203 KESUSASTERAAN BAHASA CINA I (PUISI) 3
379. HBCL4203 KESUSASTERAAN BAHASA CINA III (PROSA) 3
380. HBCL4303 KESUSASTERAAN BAHASA CINA IV (DRAMA DAN FIKSYEN) 3
381. HBCL4403 KESUSASTERAAN BAHASA CINA V (MODEN) 3
382. HBCM4103 APRESIASI MEDIA DAN ANALISIS KRITIKAL 3
383. HBCM4303 PENGURUSAN PENYIARAN 3
384. HBCS4103 PENULISAN SKRIP 3
385. HBEC1103 PENGENALAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
386. HBEC2503 MATEMATIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
387. HBEC2603 PENGAJARAN BAHASA INGGERIS UNTUK AWAL KANAK-KANAK 3
388. HBEC2703 SAINS DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
389. HBEC3103 PENGAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK KANAK-KANAK 3
390. HBEC3503 PENDIDIK EFEKTIF DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
391. HBEC3703 KELUARGA & HUBUNGAN KOMUNITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
392. HBEC3803 PERANCANGAN & PENTADBIRAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
393. HBEC3903 TEKNOLOGI DAN ICT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
394. HBEC4103 KESELAMATAN, KESIHATAN DAN PEMAKANAN AWAL KANAK-KANAK 3
395. HBEC4303 PERSEKITARAN FIZIKAL BERKUALITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
396. HBEC4403 KEMAHIRAN SOSIAL DAN PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 3
397. HBEC4503 KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
398. HBEF1103 SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3
399. HBEF1303 PENDIDIKAN KOKURIKULUM 3
400. HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN 3
401. HBEF1503 MASYARAKAT DAN TAMADUN 3
402. HBEF2103 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3
403. HBEF2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING 3
404. HBEF2303 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 3
405. HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 3
406. HBEF2703 KO-KURIKULUM 3
407. HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN 3
408. HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
409. HBEF3603 AMALAN PROFESIONAL 3
410. HBEF3703 PENGENALAN KEPADA BIMBINGAN DAN KAUNSELING 3
411. HBEF4106-1 KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 1 6
412. HBEF4106- KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 2 6
413. HBEF4303 PROJEK KAJIAN TINDAKAN 3
414. HBEF4606 PRAKTIKUM 6
415. HBEL1203 DESKRIPSI BAHASA 3
416. HBEL2103 PENGAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3
417. HBEL2203 PENGAJARAN BACAAN 3
418. HBEL3103 PENGAJARAN PENULISAN 3
419. HBEL3203 PENGAJARAN TATABAHASA 3
420. HBEL3303 LINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA 3
421. HBEL3403 PENGAJARAN KESUSASTERAAN 3
422. HBEL4403 MORFOLOGI, SINTAKSIS DAN SEMANTIK 3
423. HBEM1103 ASAS PENTADBIRAN PENDIDIKAN 3
424. HBEM1203 PERANCANGAN PENDIDIKAN 3
425. HBEM1303 PENGURUSAN KURIKULUM 3
426. HBEM1403 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3
427. HBEM2303 PENGURUSAN HAL EHWAL PELAJAR 3
428. HBEM2403 PENGURUSAN KONFLIK DALAM HAL EHWAL PELAJAR 3
429. HBEM3103 PENGURUSAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN 3
430. HBEM3203 PENGURUSAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI PENDIDIKAN 3
431. HBEM3303 AKTA DAN LAPORAN PENDIDIKAN 3
432. HBEM3403 PENTADBIRAN KEWANGAN SEKOLAH 3
433. HBEM3503 PENGURUSAN PUSAT SUMBER 3
434. HBEM4103 PENGURUSAN PERHUBUNGAN MASYARAKAT 3
435. HBEM4203 PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KO-KURIKULUM 3
436. HBEM4303 PENGURUSAN INOVASI DAN KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN 3
437. HBEM4403 PENGURUSAN PERUBAHAN DI SEKOLAH 3
438. HBES1103 CRITICAL READING 3
439. HBES1203 ENGLISH ACROSS TIME AND SPACE 3
440. HBES2203 PHONETICS AND PHONOLOGY 3
441. HBES2603 READING AND WRITING ACROSS THE CURRICULUM 3
442. HBES3203 INTRODUCTION TO MEDIA AND CULTURE 3
443. HBES3403 LANGUAGE AND LITERATURE: TEXTS AND CONTEXTS 3
444. HBES4203 SOUTHEAST ASIAN CULTURAL PRODUCTION 3
445. HBES4303 PROFESSIONAL WRITING I: CORE COMPETENCIES 3
446. HBES4503 CRITICAL AND CULTURAL THEORY 3
447. HBES4603 CONTEMPORARY FICTION AND FILM 3
448. HBES4703 PROFESSIONAL WRITING II: WRITING ACROSS FIELDS 3
449. HBES4803 POSTCOLONIAL STUDIES 3
450. HBET1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA INGGERIS 3
451. HBET1303 PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
452. HBET1403 SOSIOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
453. HBET3103 COMMUNICATION SKILLS FOR ESL TEACHERS 3
454. HBET3403 LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
455. HBET3503 TEACHING LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
456. HBET4103 INTRODUCTION TO DRAMA & POETRY 3
457. HBET4203 TEACHING OF DRAMA AND POETRY IN ESL 3
458. HBET4303 INTRODUCTION TO NOVELS & SHORT STORIES 3
459. HBET4403 TEACHING OF NOVELS AND SHORT STORIES IN ESL 3
460. HBET4503 TESTING AND EVALUATION IN ESL 3
461. HBET4603 PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE 3
462. HBET4703 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 3
463. HBHE1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN 3
464. HBHE2103 PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 3
465. HBHE2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 3
466. HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT 3
467. HBHE3203 KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN 3
468. HBIS2103 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN II 3
469. HBIS3203 FIQH II 3
470. HBIS3303 ADAB & AKHLAK ISLAMIAH I 3
471. HBIS3403 PENGAJIAN JAWI & KHAT 3
472. HBIS4103 PENGAJIAN SIRAH RASULLULLAH S.A.W 3
473. HBIS4203 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN III 3
474. HBIS4303 ADAB & AKHLAK ISLAMIAH II 3
475. HBIS4403 PENGAJIAN HADIS 3
476. HBLS1203 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 3
477. HBLS2103 LUKISAN TEKNIK DAN CAD 3
478. HBLS2203 REKACIPTA 3
479. HBLS3103 ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL 3
480. HBLS3203 ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 3
481. HBLS3303 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA 3
482. HBLS3403 HORTIKULTUR 3
483. HBLS4103 PENGURUSAN LANDSKAP 3
484. HBLS4203 AKUAKULTUR 3
485. HBLS4303 PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM 3
486. HBLS4403 PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 3
487. HBME3203 PENDIDIKAN MORAL: TAHUN 5 DAN 6 3
488. HBML1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 3
489. HBML2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3
490. HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
491. HBML3103 PENGAJARAN KOMSAS DALAM BAHASA MELAYU 3
492. HBML3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
493. HBML3303 PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK 3
494. HBML3403 LINGUISTIK DAN SOSIOLINGUISTIK 3
495. HBML4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU 3
496. HBML4203 KESUSASTERAAN MELAYU 3
497. HBML4303 KURIKULUM DAN PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
498. HBML4403 KOMPETENSI DALAM BAHASA MELAYU 3
499. HBMS1103 PENGENALAN PENDIDIKAN MUZIK 3
500. HBMS1203 PENGAJARAN MUZIK I 3
501. HBMS2103 PENGAJARAN MUZIK II 3
502. HBMS2203 PENGAJARAN MUZIK III 3
503. HBMS3103 PENGAJARAN MUZIK IV 3
504. HBMS3203 PENGAJARAN MUZIK V 3
505. HBMS3303 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN KOIR 3
506. HBMS3403 TEKNOLOGI DAN ALAT MUZIK 3
507. HBMS4103 MUZIK DALAM BILIK DARJAH 3
508. HBMS4203 MUZIK TRADISIONAL 3
509. HBMS4303 PERANCANGAN PENGAJARAN MUZIK 3
510. HBMS4403 PENILAIAN MUZIK 3
511. HBMT2103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I 3
512. HBMT2203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN II 3
513. HBMT3103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN III 3
514. HBMT3203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN IV 3
515. HBMT3303 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN I 3
516. HBMT3403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN II 3
517. HBMT4103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN III 3
518. HBMT4203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN I 3
519. HBMT4303 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN II 3
520. HBMT4403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN III 3
521. HBPE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI 3
522. HBPE1203 KECERGASAN FIZIKAL 3
523. HBPE2103 PERGERAKAN ARTISTIK DAN KREATIF 3
524. HBPE2203 UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
525. HBPE3103 KEGIATAN PROFESIONAL (PERMAINAN) 3
526. HBPE3203 PENDIDIKAN LUAR 3
527. HBPE3303 KEGIATAN PROFESIONAL (OLAHRAGA) 3
528. HBPE3403 PENGURUSAN SUKAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
529. HBPE4103 PEMBELAJARAN MOTOR 3
530. HBPE4203 PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI SUKAN 3
531. HBPE4303 PENGENALAN ANATOMI DAN FISIOLOGI 3
532. HBPE4403 BIOMEKANIK SUKAN 3
533. HBPS2103 ASUHAN KANAK-KANAK 3
534. HBPS2203 PENILAIAN DAN KEMAJUAN KANAK-KANAK 3
535. HBPS2303 PENGANTAR PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
536. HBPS3103 PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
537. HBPS3203 BAHASA DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
538. HBPS3303 PERKEMBANGAN AFEKTIF DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
539. HBPS4103 KREATIVITI DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
540. HBPS4203 PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 3
541. HBPS4303 INTERAKSI DAN BIMBINGAN KANAK-KANAK 3
542. HBPS4403 PERKEMBANGAN MORAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
543. HBQE2103 AL-TAJWID 3
544. HBQE2203 AL-QIRAAT 3
545. HBQE3203 ILMU TAFSIR 3
546. HBSC1103 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS 3
547. HBSC1203 BIOLOGI I : ASAS KEHIDUPAN 3
548. HBSC2103 KIMIA I 3
549. HBSC2203 KEPERLUAN UNTUK MEMPELAJARI SAINS 3
550. HBSC3103 BIOLOGI II : KESINAMBUNGAN KEHIDUPAN 3
551. HBSC3203 KIMIA II 3
552. HBSC3303 KURIKULUM SAINS SEKOLAH 3
553. HBSC3403 MERANCANG DAN MENILAI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS 3
554. HBSC4103 FIZIK I 3
555. HBSC4203 BUMI DAN ANGKASA 3
556. HBSC4303 FIZIK II 3
557. HBSC4403 PENGURUSAN SUMBER MENGAJAR DAN MAKMAL SAINS 3
558. HBSE1203 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KHAS 3
559. HBSE2103 PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS 3
560. HBSE2203 PENGURUSAN TINGKAH LAKU KANAK-KANAK BEKEPERLUAN KHAS 3
561. HBSE3203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING DALAM PENDIDIKAN KHAS 3
562. HBSE3303 CIRI-CIRI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS 3
563. HBSE3403 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS I 3
564. HBSE4103 REKREASI UNTUK PENDIDIKAN KHAS 3
565. HBSE4203 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS II 3
566. HBSE4303 PENGENALAN BAHASA ISYARAT (KTBM) 3
567. HBSE4403 PENGENALAN BRAILLE 3
568. HBSH2103 PENGAJARAN PERTUTURAN UNTUK KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN 3
569. HBSH3203 KOD TANGAN BAHASA MELAYU 3
570. HBSL1103 PENGENALAN KEPADA KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN 3
571. HBSL1203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN 3
572. HBSL2103 PENDIDIKAN KHAS: PENGAJARAN SENI 3
573. HBSL2203 PENDIDIKAN KHAS: PENGAJARAN MATEMATIK 3
574. HBSL3203 PENDIDIKAN KHAS: PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
575. HBSS1103 PENGENALAN KAJIAN SOSIAL 3
576. HBSS3103 MANUSIA DAN ALAM SEKITAR 3
577. HBSS3203 PENGENALAN SOSIOLOGI 3
578. HBSV2103 PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERPENGLIHATAN TERHAD (?LOW VISION?) 3
579. HBSV3203 KOD BRAILLE BAHASA MELAYU 3
580. HBTL4303 LINGUISTIK BAHASA TAMIL 3
581. HBTL4403 KESUSASTERAAN TAMIL IV 3
582. HDEF4606 PRAKTIKUM 6
583. HDPS1103 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
584. HDPS4103 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN AFEKTIF 3
585. HDPS4203 KESIHATAN DAN KESELAMATAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
586. HDPS4503 MUZIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
587. HDPS4603 AWAL MUZIK UNTUK KANAK-KANAK 3
588. HPGD1103 CURRICULUM DEVELOPMENT 3
589. HPGD2103 GUIDANCE AND COUNSELLING 3
590. HPGD2203 EDUCATIONAL MANAGEMENT 3
591. MPU2133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
592. MPU2223 KEUSAHAWANAN 3
593. MPU2313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
594. MPU3113 HUBUNGAN ETNIK 3
595. MPU3123 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 3
596. MPU3223 KEUSAHAWANAN 3
597. MPU3313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
598. MPW1113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
599. MPW1133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
600. MPW1143 PENGAJIAN ISLAM 3
601. MPW1153 PENDIDIKAN MORAL 3
602. MPW2113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
603. MPW2133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
604. MPW2143 PENGAJIAN ISLAM 3
605. MPW2153 PENDIDIKAN MORAL 3
606. NBBS1203 PROFESIONALISMA DAN ISU-ISU DALAM KEJURURAWATAN B 3
607. NBBS1303 PENGAJARAN DALAM KEJURURAWATAN B 3
608. NBBS2106 PROJEK PENYELIDIKAN B 6
609. NBHS1103 PENILAIAN KEJURURAWATAN LANJUTAN 3
610. NBHS1203 STATISTIK DAN PENYELIDIKAN KEJURURAWATAN B 3
611. NBNC1204 LATIHAN KLINIKAL 10 4
612. NBNC2504 LATIHAN KLINIKAL 13 4
613. NDHS1103 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 3
614. NDHS1203 INTRODUCTION TO MICROBIOLOGY AND PHARMACOLOGY 3
615. NDPT1103 INTRODUCTION TO EMERGENCY PATIENT CARE 1 3
616. OUMH1103 LEARNING SKILLS FOR OPEN DISTANCE LEARNERS 3
617. OUMH1203 ENGLISH FOR WRITTEN COMMUNICATION 3
618. OUMH1303 ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION 3
619. OUMH2103 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNICAL PURPOSES 3
620. OUMH2203 ENGLISH FOR WORKPLACE COMMUNICATION 3
621. OUMM2103 KEUSAHAWANAN 3
622. OUMM3203 ETIKA PROFESIONAL 3
623. SBBI3103 KEPELBAGAIAN TUMBUHAN DAN HAIWAN 3
624. SBBI3203 KEPELBAGAIAN DAN FISIOLOGI MIKROB 3
625. SBCH2103 KIMIA ORGANIK 3
626. SBCO4103 KAEDAH KEJURULATIHAN 3
627. SBCO4203 BIOMEKANIK SUKAN GUNAAN 3
628. SBEM3203 PEMULIHAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK 3
629. SBEM3403 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM MATEMATIK 3
630. SBFS1103 KEMAHIRAN BERFIKIR DAN PENYELESAIAN MASALAH 3
631. SBMA1403 MATEMATIK ASAS 3
632. SBMA1503 ALJABAR DAN FUNGSI 3
633. SBMA1603 KALKULUS 3
634. SBMA2203 KALKULUS PEMBEZAAN 3
635. SBMA3103 KALKULUS PENGAMIRAN 3
636. SBMA3203 ALJABAR LINEAR ASAS 3
637. SBMA4203 KAEDAH MATEMATIK LANJUTAN 3
638. SBMA4403 PENGANTAR ANALISIS 3
639. SBMA4603 KAEDAH BERANGKA 3
640. SBMP4303 PERMODELAN KEPUTUSAN DAN ANALISIS 3
641. SBMP4403 MATEMATIK INSURANS HAYAT 3
642. SBMP4503 APLIKASI MODEL RANGKAIAN 3
643. SBSC1103 SAINS ASAS 3
644. SBSC3203 KEGIATAN AMALI DALAM SAINS 3
645. SBSC4103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM SAINS 3
646. SBSM4103 SUKAN PELANCONGAN 3
647. SBSM4403 PEMASARAN SUKAN 3
648. SBSP1103 SUKAN DAN REKREASI 3
649. SBSP2103 KEJURULATIHAN SUKAN 3
650. SBSP4203 SUKAN ORANG KURANG UPAYA 3
651. SBSP4703 KAEDAH LATIHAN 3
652. SBSP4806 PRAKTIKUM KEMAHIRAN VOKASIONAL 6
653. SBST1303 STATISTIK ASAS 3
654. SBTE4103 PENGAJIAN KURIKULUM DAN SILIBUS 3
655. XBCS3103 KESELAMATAN PEMBINAAN DAN LOJI 3
656. XBDM4103 PENGURUSAN TINDAKAN KECEMASAN 3
657. XBFS4103 KESELAMATAN DAN KESIHATAN MAKANAN 3
658. XBHA2103 FISIOLOGI DAN ANATOMI MANUSIA 3
659. XBOE4103 ERGONOMIK PERKERJAAN 3
660. XBOH2103 PEGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
661. XBOS4103 KESELAMATAN PEKERJAAN 3
662. XBTP4106 PROJEK 6