No. Course Code Course Description Credit
1. ABCD3103 KREATIVITI DALAM PERIKLANAN 3
2. ABCG4203 POLITIK & MEDIA 3
3. ABCJ3203 SUNTINGAN PENERBITAN CETAK & ELEKTRONIK 3
4. ABCP4106 KERTAS PROJEK (KOMUNIKASI) 6
5. ABCR1103 PERUCAPAN AWAM 3
6. ABCR2103 PRINSIP KOMUNIKASI KORPORAT 3
7. ABCR3103 KEMPEN KOMUNIKASI 3
8. ABCR3203 UNDANG-UNDANG KOMUNIKASI 3
9. ABCR3303 KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA 3
10. ABCT2103 TEKNOLOGI MEDIA BARU 3
11. ABKF1103 PENGANTAR KAJIAN DASAR 3
12. ABKF1203 PEMBACAAN KAJIAN DASAR 3
13. ABKF1303 HUBUNGAN ANTARABANGSA 3
14. ABKF2103 PENGANTAR PENTADBIRAN AWAM 3
15. ABKF2203 ANALISIS DASAR AWAM 3
16. ABKF3103 DASAR KESELAMATAN DAN PERTAHANAN MALAYSIA 3
17. ABKF3203 DASAR LUAR MALAYSIA 3
18. ABKH1103 KOLONIALISME DAN NASIONALISME 3
19. ABKH2103 SEJARAH ANTARABANGSA 3
20. ABKK1103 PENGANTAR SAINS POLITIK 3
21. ABKK2103 PENGANTAR EKONOMI POLITIK 3
22. ABKK2203 POLITIK PERBANDINGAN 3
23. ABKK3103 POLITIK DUNIA MODEN 3
24. ABKK3203 PEMBANGUNAN POLITIK DAN POLITIK DUNIA KETIGA 3
25. ABKK3303 POLITIK ANTARABANGSA DAN DUNIA ISLAM 3
26. ABKK4103 KERTAS PROJEK (SAINS POLITIK) 3
27. ABMB1203 SENI BUDAYA ALAM MELAYU 3
28. ABMB2203 ADAT ISTIADAT MELAYU 3
29. ABMB3203 TEATER DAN FILEM MELAYU 3
30. ABMB3303 PELANCONGAN DAN PRODUK BUDAYA 3
31. ABMB4103 PENGURUSAN INDUSTRI BUDAYA DAN SENI KREATIF MELAYU 3
32. ABMB4203 PENGURUSAN MUZIUM 3
33. ABML1103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU 3
34. ABML3103 BAHASA MELAYU PENULISAN 3
35. ABMS1103 PENGANTAR PENGAJIAN MELAYU 3
36. ABMS1203 SASTERA LISAN 3
37. ABMS1303 PUISI MELAYU 3
38. ABMS2203 CERPEN DAN NOVEL MELAYU 3
39. ABMS4303 SASTERA DALAM MULTIMEDIA 3
40. ABPC1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI KLINIKAL 3
41. ABPC1203 UJIAN DAN PENGUKURAN DALAM PSIKOLOGI 3
42. ABPC2103 PSIKOLOGI ABNORMAL 3
43. ABPC3103 DINAMIKA PENYESUAIAN 3
44. ABPC3303 PRINSIP MODIFIKASI TINGKAHLAKU 3
45. ABPD1203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK 3
46. ABPD2103 PERSONALITI 3
47. ABPD3103 PSIKOLOGI DEWASA DAN ORANG TUA 3
48. ABPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
49. ABPG2103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI KESIHATAN 3
50. ABPG2203 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 3
51. ABPK1203 PSIKOLOGI KOGNITIF 3
52. ABPS2103 PSIKOLOGI SILANG BUDAYA 3
53. ABPS3103 PSIKOLOGI KEUSAHAWANAN DAN PRODUKTIVITI 3
54. ABPS3203 PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI 3
55. ABPT4106 KERTAS PROJEK (PSIKOLOGI) 6
56. ABSA1103 PRINSIP AQIDAH 3
57. ABSC3103 KOMUNIKASI PENDEKATAN ISLAM 3
58. ABSE2103 PRINSIP EKONOMI 3
59. ABSF2103 USUL FIQH I 3
60. ABSF4103 QAWAID FIQHIYAH 3
61. ABSH2103 'ULUM AL-HADITH 3
62. ABSJ3103 FIQH JINAYAT 3
63. ABSL3103 BAHASA ARAB KOMUNIKASI I 3
64. ABSL3203 BAHASA ARAB KOMUNIKASI II 3
65. ABSM3103 FIQH MU'AMALAT 3
66. ABSP4103 PRINSIP PENGURUSAN ISLAM 3
67. ABSR3103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (ISLAM) 3
68. ABST1103 SIRAH NABAWIYYAH DAN AKHLAK 3
69. ABST4106 KERTAS PROJEK (PENGAJIAN ISLAM) 6
70. ABSW3103 KEWANGAN ISLAM 3
71. ABSY1103 PENGENALAN KEPADA SYARIAH 3
72. ABXH1103 APLIKASI SEJARAH 3
73. ABXM1103 MANUSIA, MASYARAKAT DAN BUDAYA 3
74. ABXS1103 PENGANTAR SAINS SOSIAL 3
75. ADPD1103 PEMBANGUNAN MANUSIA 3
76. ADPD2103 PERSONALITI 3
77. ADPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
78. ADPG2103 PSIKOLOGI KESIHATAN 3
79. ADPK2103 MOTIVASI DAN EMOSI 3
80. ADPK2203 PENGENALAN KEPADA PERSEPSI DAN PSIKOLOGI KOGNITIF 3
81. ADPS1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI SOSIAL 3
82. ADSE1103 SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3
83. ADSE3103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
84. ADSF1103 PENGENALAN USUL FIQH 3
85. ADSF3103 PENGENALAN QAWAID FIQHIYYAH 3
86. ADSH1203 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM 3
87. ADSH2103 HADITH-HADITH PILIHAN 3
88. ADSL3103 KEMAHIRAN PENGAJARAN BAHASA ARAB 3
89. ADSM2103 PRINSIP FIQH MU'AMALAT 3
90. ADSP3103 PRAKTIKUM 3
91. ADSQ1103 PENGENALAN ULUM AL-QURAN 3
92. ADSS2103 TASAWWUR ISLAM 3
93. AMPM5103 MULTICULTURAL PSYCHOLOGY 3
94. AMPN5103 APPLIED STATISTICS 3
95. BBAA3103 AUDIT I 3
96. BBAE4103 EKONOMI PERTANIAN 3
97. BBAP2103 PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
98. BBAP4103 ANALISIS PELABURAN 3
99. BBAT4103 TEORI PERAKAUNAN 3
100. BBAW2103 PERAKAUNAN KEWANGAN 3
101. BBBM4203 PENGURUSAN JENAMA 3
102. BBCG3103 TADBIR URUS KORPORAT 3
103. BBCM4103 PENGURUSAN PAMPASAN 3
104. BBCP4103 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN KERJAYA 3
105. BBDG3203 PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI II 3
106. BBDH4103 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
107. BBED4103 E-DAGANG 3
108. BBEI4103 PRINSIP EKONOMI ISLAM 3
109. BBEK1103 PRINSIP MIKROEKONOMI 3
110. BBEK2103 MIKROEKONOMI 3
111. BBEK3103 MIKROEKONOMI II 3
112. BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI 3
113. BBEM1103 EKONOMI MALAYSIA 3
114. BBFA1103 PERAKAUNAN PENGENALAN 3
115. BBFA2103 PERAKAUNAN KEWANGAN DAN LAPORAN I 3
116. BBFA2203 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN I 3
117. BBFA2303 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN II 3
118. BBFA4403 PERAKAUNAN KEWANGAN LANJUTAN 3
119. BBFC3203 KAWALAN KOS PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN 3
120. BBFS4103 ANALISIS PENYATA KEWANGAN 3
121. BBFT3103 TAMBANG DAN TIKET BERKOMPUTER 3
122. BBGO4103 GELAGAT ORGANISASI 3
123. BBGP4103 GELAGAT PENGGUNA 3
124. BBHE2103 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI 3
125. BBHI4103 PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
126. BBHT2103 PENGANTAR INDUSTRI HOSPITALITI DAN PELANCONGAN 3
127. BBIA4103 PERAKAUNAN ANTARABANGSA 3
128. BBIE4103 EKONOMI ANTARABANGSA 3
129. BBIF4103 KEWANGAN ANTARABANGSA 3
130. BBIH4103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA ANTARABANGSA 3
131. BBIL4103 PENGURUSAN LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN ANTARABANGSA 3
132. BBIM4103 PEMASARAN ANTARABANGSA 3
133. BBIP4103 PENGURUSAN BELIAN DAN BEKALAN ANTARABANGSA 3
134. BBKN3103 KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
135. BBLM4103 PENGURUSAN LOGISTIK 3
136. BBMA3103 PERAKAUNAN PENGURUSAN I 3
137. BBMA3203 PERAKAUNAN PENGURUSAN II 3
138. BBMA4303 PERAKAUNAN PENGURUSAN LANJUTAN 3
139. BBMC4103 PENGURUSAN PERUBAHAN 3
140. BBMG4103 PEMASARAN HIJAU 3
141. BBMK2103 PRINSIP PEMASARAN 3
142. BBMP1103 MATEMATIK PENGURUSAN 3
143. BBMR4103 PERHUBUNGAN PEMASARAN 3
144. BBMS4103 PERKHIDMATAN PEMASARAN 3
145. BBMS4203 PEMASARAN STRATEGIK 3
146. BBNG3103 PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
147. BBNP4103 PENILAIAN PRESTASI 3
148. BBPB2103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
149. BBPC4103 PERAKAUNAN SEKTOR AWAM 3
150. BBPJ4103 PROJEK I 3
151. BBPJ4203 PROJEK II 3
152. BBPM2103 PENGURUSAN PEMASARAN I 3
153. BBPM2203 PENGURUSAN PEMASARAN II 3
154. BBPM4103 PENGURUSAN PELABURAN PORTFOLIO 3
155. BBPM4203 PENGURUSAN PROMOSI 3
156. BBPO3103 PENGURUSAN OPERASI 3
157. BBPP1103 PRINSIP PENGURUSAN 3
158. BBPR2103 PERANCANGAN, PEREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
159. BBPS4103 PENGURUSAN STRATEGIK 3
160. BBPT4106 LATIHAN INDUSTRI 6
161. BBPW3103 PENGURUSAN KEWANGAN I 3
162. BBPW3203 PENGURUSAN KEWANGAN II 3
163. BBRC4103 KAEDAH PENYELIDIKAN 3
164. BBRM4103 PENGURUSAN PERUNCITAN 3
165. BBRS4103 PENYELIDIKAN PEMASARAN 3
166. BBSA4103 PERAKAUNAN KEWANGAN TERKHUSUS 3
167. BBSB4103 PENGURUSAN SILANG BUDAYA 3
168. BBSG4103 PENGURUSAN DAN STRATEGI PEMASARAN 3
169. BBSH4103 PENGURUSAN HAZAD 3
170. BBSM4103 JUALAN DAN PENGURUSAN JUALAN 3
171. BBSN4103 KEMAHIRAN PERUNDINGAN 3
172. BBSS1103 KAEDAH STATISTIK 3
173. BBTS3103 PSIKOLOGI PELANCONGAN 3
174. BBTT1103 PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
175. BBTX4203 PERCUKAIAN II 3
176. BBUI3103 UNDANG-UNDANG PEKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN 3
177. BBUN2103 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN 3
178. BBUS2103 UNDANG-UNDANG SYARIKAT 3
179. BDAP2203 ASAS PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
180. BDAU2103 ASAS UNDANG-UNDANG 3
181. BDAW2103 ASAS PERAKAUNAN KEWANGAN 3
182. BDBB4103 PENGANTAR PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
183. BDBM1103 MATEMATIK PERNIAGAAN 3
184. BDCA2203 ASAS PERAKAUNAN KOS 3
185. BDCM4103 PENGANTAR PENGURUSAN PAMPASAN 3
186. BDCP2103 PERAKAUNAN BERKOMPUTER 3
187. BDDN4103 PENGANTAR PEMBUATAN KEPUTUSAN PERNIAGAAN 3
188. BDEK1103 PENGANTAR MIKROEKONOMI 3
189. BDEK2203 PENGANTAR MAKROEKONOMI 3
190. BDFA1103 PERAKAUNAN KEWANGAN I 3
191. BDFA2103 PERAKAUNAN KEWANGAN II 3
192. BDGO4103 PENGANTAR GELAGAT ORGANISASI 3
193. BDHI4103 PENGANTAR PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
194. BDIS4103 PENGANTAR SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA 3
195. BDKM2103 PENGANTAR KOMUNIKASI PEMASARAN 3
196. BDKN3103 PENGANTAR KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
197. BDKO1103 ASAS KOMUNIKASI ANTARA PERORANGAN 3
198. BDMG4103 MERCHANDISING 3
199. BDMH4103 PENGANTAR PEMASARAN PERHUBUNGAN 3
200. BDMR4103 PENGANTAR PEMASARAN PERKHIDMATAN 3
201. BDNG3103 PENGANTAR PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
202. BDNP3103 PENGANTAR PENILAIAN PRESTASI 3
203. BDOE4103 ORGANISASI DAN PERSEKITARAN 3
204. BDPB2103 PENGANTAR PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
205. BDPH4103 PENGANTAR PENGURUSAN HAZAD 3
206. BDPL4103 PENGANTAR PENGURUSAN PELABURAN 3
207. BDPM1103 PENGANTAR PEMASARAN 3
208. BDPO4103 PENGANTAR PENGURUSAN OPERASI 3
209. BDPP1103 PENGANTAR PENGURUSAN 3
210. BDPR3103 PENGENALAN PERANCANGAN, PENGREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
211. BDPW3103 PENGANTAR KEWANGAN 3
212. BDRT4103 PENGANTAR PERUNCITAN 3
213. BDST1303 STATISTIK PERNIAGAAN 3
214. BDUE3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG PEKERJAAN 3
215. BDUK3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG KONTRAK 3
216. BMIT5103 INFORMATION TECHNOLOGY FOR MANAGERS 3
217. BMME5103 MANAGERIAL ECONOMICS 3
218. BMOM5203 ORGANIZATION AND BUSINESS MANAGEMENT 3
219. CBAA3103 ANIMASI 2D 3
220. CBAD2103 ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM 3
221. CBAP4106 PROJEK 6
222. CBAT3103 TEKNOLOGI AUDIO UNTUK MULTIMEDIA 3
223. CBBJ3203 KEWARTAWANAN SIARAN 3
224. CBBR4003 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 3
225. CBBR4006 PROJEK 6
226. CBBR4106 PROJEK 6
227. CBBR4108 PROJEK 8
228. CBBR4406 PROJEK KEJURUTERAAN PERISIAN 6
229. CBCA2103 SENI BINA KOMPUTER 3
230. CBCH4103 INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER 3
231. CBCM4103 CHANGE SOFTWARE MANAGEMENT 3
232. CBCN4103 PENGENALAN KEPADA RANGKAIAN 3
233. CBCN4203 COMPUTER NETWORKING 3
234. CBCP2101 PENGATURCARAAN KOMPUTER I 1
235. CBCP220 PENGATURCARAAN KOMPUTER II 2
236. CBCP4203 PENULISAN KAPI 3
237. CBCS4103 PENGENALAN KEPADA AUDIT, KESELAMATAN DAN KAWALAN SISTEM MAKLUMAT 3
238. CBCT2203 KONSEP ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
239. CBCT4103 ELEMEN-ELEMEN TEORI SAINS KOMPUTER 3
240. CBDA2103 ANALISIS DAN PEMODELAN DATA 3
241. CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA 3
242. CBDG5104 REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN PERMAINAN 4
243. CBDS2103 STRUKTUR DATA 3
244. CBDT3103 PENGENALAN KEPADA SISTEM TERAGIH 3
245. CBDT3203 SISTEM TERAGIH PERTENGAHAN 3
246. CBEC3203 APLIKASI RANGKAIAN DALAM E-DAGANG 3
247. CBEC4103 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN GUDANG DATA 3
248. CBEC4503 PERKHIDMATAN KEWANGAN BERELEKTRONIK PERTENGAHAN 3
249. CBEP4106 PROJEK 6
250. CBFC1103 PENGANTAR KOMUNIKASI 3
251. CBFJ2103 PENGANTAR KEWARTAWANAN 3
252. CBFS4203 SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 3
253. CBGA3104 ANIMASI I 4
254. CBGA3204 ANIMASI II 4
255. CBIM4303 KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU 3
256. CBIS3203 PEMBANGUNAN SISTEM PINTAR 3
257. CBJP4103 INTERMEDIATE JAVA PROGRAMMING 3
258. CBKI4103 PENGURUSAN PENGETAHUAN 3
259. CBKM3103 PEMODELAN DAN PERWAKILAN PENGETAHUAN 3
260. CBMA2103 MATEMATIK DISKRET 3
261. CBMC4103 PERKOMPUTERAN MOBILE UNTUK MULTIMEDIA 3
262. CBMC4104 PERKOMPUTERAN MOBILE UNTUK MULTIMEDIA 4
263. CBMM2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT, MEDIA DAN MASYARAKAT 3
264. CBMN4104 RANGKAIAN MULTIMEDIA 4
265. CBMS4303 SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
266. CBMT2103 PENGANTAR TEKNOLOGI MULTIMEDIA 3
267. CBND3103 PENGENALAN KEPADA REKABENTUK DAN PENGATURCARAAN RANGKAIAN 3
268. CBND3203 REKABENTUK DAN PENGATURCARAAN RANGKAIAN PERTENGAHAN 3
269. CBNL3203 SENI BINA RANGKAIAN DAN PROTOKOL PERTENGAHAN 3
270. CBNP4203 PENGATURCARAAN RANGKAIAN 3
271. CBOP3103 PENDEKATAN ORIENTASI OBJEK UNTUK PEMBANGUNAN PERISIAN 3
272. CBOP3203 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK 3
273. CBOS2203 SISTEM PENGOPERASIAN 3
274. CBPC2104 PENGATURCARAAN MULTIMEDIA I 4
275. CBPC2204 PENGATURCARAAN MULTIMEDIA II 4
276. CBPC4106 PROJEK 6
277. CBPM4103 PENGURUSAN PROJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
278. CBPP4106 PROJEK 6
279. CBPR4106 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 6
280. CBPT4106 PROJEK 6
281. CBRT4103 KEJURUTERAAN PERISIAN UNTUK SISTEM MASA-NYATA 3
282. CBSC4103 PEMBANGUNAN PERISIAN 3
283. CBSD3103 REKABENTUK DAN SENI BINA PERISIAN 3
284. CBSE4103 KEJURUTERAAN PERISIAN 3
285. CBSM4203 SISTEM MAKLUMAT STRATEGIK 3
286. CBSN4103 KESELAMATAN RANGKAIAN 3
287. CBSQ4103 JAMINAN KUALITI PERISIAN 3
288. CBSR4003 TEKNOLOGI PELAYAN WEB 3
289. CBSR4103 KESELAMATAN PELAYAN 3
290. CBSS4103 SISTEM SOKONGAN KEPUTUSAN 3
291. CBST3103 TEKNOLOGI PENSUISAN 3
292. CBST4103 PENGUJIAN PERISIAN 3
293. CBTT4103 CURRENT TRENDS IN COMPUTING 3
294. CBVP2103 PENGATURCARAAN VISUAL 3
295. CBVR5104 REALITI MAYA 4
296. CBVT4203 TEKNOLOGI VIDEO UNTUK MULTIMEDIA 3
297. CBWD4104 REKABENTUK WEB 4
298. CBWD4204 REKABENTUK WEB II 4
299. CBWP2203 PENGATURCARAAN WEB 3
300. CBWT3103 TEKNOLOGI WAYARLES 3
301. CDAD2103 METODOLOGI PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT 3
302. CDCA2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT & PENGGUNAAN 3
303. CDCP2101 PENGATURCARAAN C 1
304. CDCP220 PENGATURCARAAN C II 2
305. CDCT2203 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN PERSEKITARAN 3
306. CDDB3203 PANGKALAN DATA HUBUNGAN 3
307. CDDS2103 PENGENALAN KEPADA STRUKTUR DATA 3
308. CDIS2203 PERKONGSIAN MAKLUMAT 3
309. CDMP2203 PENGENALAN KEPADA PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA 3
310. CDMT2103 ASAS TEKNOLOGI MULTIMEDIA 3
311. CDOP3103 PENGENALAN KEPADA KAEDAH ORIENTASI OBJEK 3
312. CDOP3203 PENGATURCARAAN JAVA 3
313. CDPR4103 PROJEK DIPLOMA 3
314. CDWP2203 PENGENALAN KEPADA PENGATURCARAAN WEB 3
315. EBEE4103 ELEKTRONIK ANALOG DAN DIGITAL 3
316. EBEG4103 PENGURUSAN TENAGA 3
317. EBEM4103 SISTEM PEMPROSESMIKRO 3
318. EBET4103 INSTRUMENTASI 3
319. EBFM4103 PENGURUSAN STRATEGIK FASILITI 3
320. EBHV3203 KAEDAH PENGAJARAN DALAM PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL 3
321. EBHV3303 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL 3
322. EBIM4103 KEBOLEHSENGGARAAN FASILITI 3
323. EBMC3103 EKONOMI KEJURUTERAAN 3
324. EBML2103 BAHAN KEJURUTERAAN 3
325. EBMM2103 PENGENALAN KEPADA PROSES PEMBUATAN 3
326. EBMP3203 STRATEGI PEMBUATAN 3
327. EBQM3103 PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH 3
328. EBTB4103 PERANCANGAN PERNIAGAAN BAGI USAHASAMA TEKNOLOGI BARU 3
329. EBTK3103 PENGURUSAN TENDER DAN KONTRAK 3
330. EBTL4103 PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN UNDANG-UNDANG 3
331. EBTM3103 PENGURUSAN PROJEK 3
332. EBTM4303 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN 3
333. EBTP4106 PROJEK 6
334. EBTQ3203 PENGURUSAN KUALITI 3
335. EBVC3103 TEKNOLOGI PEMBINAAN DAN PERKHIDMATAN BANGUNAN 3
336. EBVG4103 MEKANIK TANAH 3
337. EBXC4103 SISTEM KAWALAN 3
338. EBXM3103 MATEMATIK KEJURUTERAAN 3
339. EBXT2203 TEKNOLOGI PERHUBUNGAN DAN PEMBUATAN 3
340. EDEM3103 SISTEM PEMPROSESMIKRO 3
341. EDET3103 INSTRUMENTASI 3
342. EDMM3103 DINAMIK 3
343. EDMT3103 TERMODINAMIK LANJUTAN 3
344. EDTM3103 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENYELENGGARAAN 3
345. EDTP3104 PROJEK 4
346. EDVG2103 KEJURUTERAAN GEOMATIK 3
347. EDXC3103 SISTEM KAWALAN 3
348. EDXM2103 MATEMATIK KEJURUTERAAN 3
349. EDXP3204 PROJEK REKABENTUK 4
350. EDXS3103 KEKUATAN BAHAN 3
351. HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 3
352. HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK 3
353. HBAE1403 MENGGAMBAR 3
354. HBAE2103 CORAK DAN REKAAN 3
355. HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 3
356. HBAE3103 KRAF TRADISIONAL 3
357. HBAE3203 SENI REKAAN LANDSKAP 3
358. HBAE3303 PENGENALAN SEJARAH SENI 3
359. HBAE4103 PENDIDIKAN SENI VISUAL I 3
360. HBAE4203 PENGUJIAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL 3
361. HBAE4303 APRESIASI DAN KRITIKAN SENI 3
362. HBAE4403 PROJEK KHAS 3
363. HBAL1103 PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB 3
364. HBAL1203 KURIKULUM BAKSR 3
365. HBAL2103 KEMAHIRAN MENDENGAR BAHASA ARAB 3
366. HBAL2203 KEMAHIRAN BERTUTUR BAHASA ARAB 3
367. HBAL3103 KEMAHIRAN MEMBACA BAHASA ARAB 3
368. HBAL3203 KEMAHIRAN MENULIS BAHASA ARAB 3
369. HBCA4103 PRINSIP PERIKLANAN 3
370. HBCL3103 TATABAHASA BAHASA CINA MODEN II 3
371. HBCL3203 KESUSASTERAAN BAHASA CINA I (PUISI) 3
372. HBCL3303 PEDAGOGI BAHASA CINA SEKOLAH MENENGAH 3
373. HBCL3403 TATABAHASA BAHASA CINA KUNO 3
374. HBCL4103 KESUSASTERAAN BAHASA CINA II (PUISI CI) 3
375. HBCL4203 KESUSASTERAAN BAHASA CINA III (PROSA) 3
376. HBCL4303 KESUSASTERAAN BAHASA CINA IV (DRAMA DAN FIKSYEN) 3
377. HBCL4403 KESUSASTERAAN BAHASA CINA V (MODEN) 3
378. HBCT2203 TEORI KOMUNIKASI 3
379. HBEC1103 PENGENALAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
380. HBEC1203 PERKEMBANGAN KOGNITIF 3
381. HBEC2103 LITERASI DAN BAHASA BAGI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
382. HBEC2203 KURIKULUM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
383. HBEC2603 PENGAJARAN BAHASA INGGERIS UNTUK AWAL KANAK-KANAK 3
384. HBEC2703 SAINS DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
385. HBEC3103 PENGAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK KANAK-KANAK 3
386. HBEC3703 KELUARGA & HUBUNGAN KOMUNITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
387. HBEC3803 PERANCANGAN & PENTADBIRAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
388. HBEC3903 TEKNOLOGI DAN ICT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
389. HBEC4103 KESELAMATAN, KESIHATAN DAN PEMAKANAN AWAL KANAK-KANAK 3
390. HBEC4303 PERSEKITARAN FIZIKAL BERKUALITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
391. HBEC4403 KEMAHIRAN SOSIAL DAN PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 3
392. HBEC4503 KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
393. HBEC4606 PRAKTIKUM 6
394. HBEF1103 SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3
395. HBEF1203 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 3
396. HBEF1303 PENDIDIKAN KOKURIKULUM 3
397. HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN 3
398. HBEF1503 MASYARAKAT DAN TAMADUN 3
399. HBEF2103 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3
400. HBEF2303 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 3
401. HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 3
402. HBEF2703 KO-KURIKULUM 3
403. HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN 3
404. HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
405. HBEF3603 AMALAN PROFESIONAL 3
406. HBEF3703 PENGENALAN KEPADA BIMBINGAN DAN KAUNSELING 3
407. HBEF4106-1 KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 1 6
408. HBEF4106- KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 2 6
409. HBEF4303 PROJEK KAJIAN TINDAKAN 3
410. HBEF4606 PRAKTIKUM 6
411. HBEL1103 PENGENALAN PENGAJARAN BAHASA INGGERIS 3
412. HBEL1203 DESKRIPSI BAHASA 3
413. HBEL2103 PENGAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3
414. HBEL3103 PENGAJARAN PENULISAN 3
415. HBEL3203 PENGAJARAN TATABAHASA 3
416. HBEL3303 LINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA 3
417. HBEL3403 PENGAJARAN KESUSASTERAAN 3
418. HBEL4403 MORFOLOGI, SINTAKSIS DAN SEMANTIK 3
419. HBEM1103 ASAS PENTADBIRAN PENDIDIKAN 3
420. HBEM1203 PERANCANGAN PENDIDIKAN 3
421. HBEM1403 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3
422. HBEM1503 PENYELIAAN DAN PENCERAPAN DI SEKOLAH 3
423. HBEM2203 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
424. HBEM2303 PENGURUSAN HAL EHWAL PELAJAR 3
425. HBEM2403 PENGURUSAN KONFLIK DALAM HAL EHWAL PELAJAR 3
426. HBEM3103 PENGURUSAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN 3
427. HBEM3303 AKTA DAN LAPORAN PENDIDIKAN 3
428. HBEM3403 PENTADBIRAN KEWANGAN SEKOLAH 3
429. HBEM3503 PENGURUSAN PUSAT SUMBER 3
430. HBEM4103 PENGURUSAN PERHUBUNGAN MASYARAKAT 3
431. HBEM4203 PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KO-KURIKULUM 3
432. HBEM4303 PENGURUSAN INOVASI DAN KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN 3
433. HBEM4403 PENGURUSAN PERUBAHAN DI SEKOLAH 3
434. HBES1103 CRITICAL READING 3
435. HBES1203 ENGLISH ACROSS TIME AND SPACE 3
436. HBES1403 ENGLISH GRAMMAR 3
437. HBES2203 PHONETICS AND PHONOLOGY 3
438. HBES2803 PROFESSIONAL COMMUNICATION 3
439. HBES3403 LANGUAGE AND LITERATURE: TEXTS AND CONTEXTS 3
440. HBES3503 ADVANCED WRITING: ELEMENTS OF STYLE 3
441. HBES3603 MANAGEMENT COMMUNICATION 3
442. HBES3703 CONTEMPORARY ASIAN SHORT FICTION 3
443. HBES4203 SOUTHEAST ASIAN CULTURAL PRODUCTION 3
444. HBES4303 PROFESSIONAL WRITING I: CORE COMPETENCIES 3
445. HBES4603 CONTEMPORARY FICTION AND FILM 3
446. HBES4703 PROFESSIONAL WRITING II: WRITING ACROSS FIELDS 3
447. HBES4803 POSTCOLONIAL STUDIES 3
448. HBET1103 INTRODUCTION TO GENERAL LINGUISTICS 3
449. HBET1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA INGGERIS 3
450. HBET1303 PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
451. HBET1403 SOSIOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
452. HBET2103 GRAMMAR IN ESL 3
453. HBET2203 TEACHING OF GRAMMAR IN ESL 3
454. HBET2303 WRITING IN ESL 3
455. HBET3103 COMMUNICATION SKILLS FOR ESL TEACHERS 3
456. HBET3303 TEACHING OF READING IN ESL 3
457. HBET3403 LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
458. HBET3503 TEACHING LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
459. HBET3703 TEACHING OF LITERATURE IN ESL 3
460. HBET4103 INTRODUCTION TO DRAMA & POETRY 3
461. HBET4303 INTRODUCTION TO NOVELS & SHORT STORIES 3
462. HBET4403 TEACHING OF NOVELS AND SHORT STORIES IN ESL 3
463. HBET4503 TESTING AND EVALUATION IN ESL 3
464. HBET4603 PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE 3
465. HBET4703 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 3
466. HBHE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN KESIHATAN 3
467. HBHE1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN 3
468. HBHE2103 PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 3
469. HBHE2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 3
470. HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT 3
471. HBHE3203 KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN 3
472. HBIS1203 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN I 3
473. HBIS3103 FIQH I 3
474. HBIS3203 FIQH II 3
475. HBIS3303 ADAB & AKHLAK ISLAMIAH I 3
476. HBIS3403 PENGAJIAN JAWI & KHAT 3
477. HBIS4103 PENGAJIAN SIRAH RASULULLAH S.A.W 3
478. HBIS4203 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN III 3
479. HBIS4303 ADAB & AKHLAK ISLAMIAH II 3
480. HBIS4403 PENGAJIAN HADIS 3
481. HBLS1103 PENGENALAN KEMAHIRAN HIDUP 3
482. HBLS1203 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 3
483. HBLS2103 LUKISAN TEKNIK DAN CAD 3
484. HBLS2203 REKACIPTA 3
485. HBLS3103 ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL 3
486. HBLS3203 ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 3
487. HBLS3303 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA 3
488. HBLS3403 HORTIKULTUR 3
489. HBLS4203 AKUAKULTUR 3
490. HBLS4303 PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM 3
491. HBLS4403 PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 3
492. HBME3203 PENDIDIKAN MORAL: TAHUN 5 DAN 6 3
493. HBML1103 PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU 3
494. HBML1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 3
495. HBML2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3
496. HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
497. HBML3103 PENGAJARAN KOMSAS DALAM BAHASA MELAYU 3
498. HBML3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
499. HBML3303 PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK 3
500. HBML3403 LINGUISTIK DAN SOSIOLINGUISTIK 3
501. HBML4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU 3
502. HBML4203 KESUSASTERAAN MELAYU 3
503. HBML4303 KURIKULUM DAN PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
504. HBML4403 KOMPETENSI DALAM BAHASA MELAYU 3
505. HBMS1103 PENGENALAN PENDIDIKAN MUZIK 3
506. HBMS1203 PENGAJARAN MUZIK I 3
507. HBMS2103 PENGAJARAN MUZIK II 3
508. HBMS3103 PENGAJARAN MUZIK IV 3
509. HBMS3203 PENGAJARAN MUZIK V 3
510. HBMS3303 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN KOIR 3
511. HBMS4103 MUZIK DALAM BILIK DARJAH 3
512. HBMS4203 MUZIK TRADISIONAL 3
513. HBMS4303 PERANCANGAN PENGAJARAN MUZIK 3
514. HBMS4403 PENILAIAN MUZIK 3
515. HBMT1103 PENGENALAN PENDIDIKAN MATEMATIK 3
516. HBMT2203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN II 3
517. HBMT3103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN III 3
518. HBMT3203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN IV 3
519. HBMT3303 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN I 3
520. HBMT4103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN III 3
521. HBMT4203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN I 3
522. HBMT4303 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN II 3
523. HBMT4403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN III 3
524. HBPE1203 KECERGASAN FIZIKAL 3
525. HBPE2103 PERGERAKAN ARTISTIK DAN KREATIF 3
526. HBPE2203 UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
527. HBPE3103 KEGIATAN PROFESIONAL (PERMAINAN) 3
528. HBPE3203 PENDIDIKAN LUAR 3
529. HBPE4103 PEMBELAJARAN MOTOR 3
530. HBPE4203 PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI SUKAN 3
531. HBPE4303 PENGENALAN ANATOMI DAN FISIOLOGI 3
532. HBPE4403 BIOMEKANIK SUKAN 3
533. HBPS2303 PENGANTAR PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
534. HBPS3103 PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
535. HBPS3203 BAHASA DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
536. HBPS4203 PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 3
537. HBPS4303 INTERAKSI DAN BIMBINGAN KANAK-KANAK 3
538. HBPS4403 PERKEMBANGAN MORAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
539. HBQE1103 ULUM AL-QURAN 3
540. HBQE1203 RASM AL-UTHMANI 3
541. HBQE2103 AL-TAJWID 3
542. HBQE2203 AL-QIRAAT 3
543. HBQE3103 TARANNUM AL-QURAN 3
544. HBQE3203 ILMU TAFSIR 3
545. HBSC1203 BIOLOGI I : ASAS KEHIDUPAN 3
546. HBSC2103 KIMIA I 3
547. HBSC3103 BIOLOGI II : KESINAMBUNGAN KEHIDUPAN 3
548. HBSC3203 KIMIA II 3
549. HBSC3303 KURIKULUM SAINS SEKOLAH 3
550. HBSC3403 MERANCANG DAN MENILAI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS 3
551. HBSC4103 FIZIK I 3
552. HBSC4203 BUMI DAN ANGKASA 3
553. HBSC4303 FIZIK II 3
554. HBSC4403 PENGURUSAN SUMBER MENGAJAR DAN MAKMAL SAINS 3
555. HBSE2203 PENGURUSAN TINGKAH LAKU KANAK-KANAK BEKEPERLUAN KHAS 3
556. HBSE3103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN PENDIDIKAN KHAS 3
557. HBSE3203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING DALAM PENDIDIKAN KHAS 3
558. HBSE3303 CIRI-CIRI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS 3
559. HBSE3403 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS I 3
560. HBSE4103 REKREASI UNTUK PENDIDIKAN KHAS 3
561. HBSE4203 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS II 3
562. HBSE4303 PENGENALAN BAHASA ISYARAT (KTBM) 3
563. HBSE4403 PENGENALAN BRAILLE 3
564. HBSH3103 AUDIOLOGI DAN REHABILITASI AUDITORI 3
565. HBSL1103 PENGENALAN KEPADA KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN 3
566. HBSL1203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN 3
567. HBSL3103 PENDIDIKAN KHAS: PENGAJARAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS 3
568. HBSL3203 PENDIDIKAN KHAS: PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
569. HBSV3103 STANDARD ENGLISH BRAILLE CODE 3
570. HDEF4606 PRAKTIKUM 6
571. HDEL2203 PENGAJARAN BACAAN 3
572. HDPS1103 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
573. HDPS1203 PENGURUSAN TINGKAH LAKU KANAK-KANAK 3
574. HDPS1303 PENGENALAN KEPADA PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 3
575. HDPS2103 KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
576. HDPS2203 PEMERHATIAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK 3
577. HDPS2303 POLISI DAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
578. HDPS3103 PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
579. HDPS3203 BAHASA, LITERASI DAN KOMUNIKASI 3
580. HDPS3303 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN KOGNITIF 3
581. HDPS3403 SENI DAN KREATIVITI KANAK-KANAK 3
582. HDPS3503 AWAL MATEMATIK UNTUK KANAK-KANAK 3
583. HDPS3603 AWAL SAINS UNTUK KANAK-KANAK 3
584. HDPS4103 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN AFEKTIF 3
585. HDPS4203 KESIHATAN DAN KESELAMATAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
586. HDPS4303 PERKEMBANGAN KURIKULUM PRASEKOLAH MALAYSIA 3
587. HDPS4403 KEUSAHAWANAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
588. HDPS4503 MUZIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
589. HDPS4603 AWAL MUZIK UNTUK KANAK-KANAK 3
590. HPEF7003 CURRENT TRENDS IN HIGHER EDUCATION 3
591. HPEF7053 QUALITATIVE RESEARCH METHODS 3
592. MPU2163 PENGAJIAN MALAYSIA 3
593. MPU2223 KEUSAHAWANAN 3
594. MPU2313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
595. MPU3113 HUBUNGAN ETNIK 3
596. MPU3123 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 3
597. MPU3223 KEUSAHAWANAN 3
598. MPU3243 PENGAJIAN ALAM SEKITAR 3
599. MPU3313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
600. MPW1113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
601. MPW1133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
602. MPW1143 PENGAJIAN ISLAM 3
603. MPW1153 PENDIDIKAN MORAL 3
604. MPW2113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
605. MPW2133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
606. MPW2143 PENGAJIAN ISLAM 3
607. MPW2153 PENDIDIKAN MORAL 3
608. NBBS1104 PENGURUSAN DAN PENGAJIAN PERUNDANGAN PERUBATAN B 4
609. NBBS1104 PENGURUSAN DAN PENGAJIAN PERUNDANGAN PERUBATAN 4
610. NBBS1203 PROFESIONALISMA DAN ISU-ISU DALAM KEJURURAWATAN B 3
611. NBBS1303 PENGAJARAN DALAM KEJURURAWATAN B 3
612. NBBS2106 PROJEK PENYELIDIKAN B 6
613. NBHS1103 PENILAIAN KEJURURAWATAN LANJUTAN 3
614. NBHS1104 ASESMEN KESIHATAN KEJURURAWATAN 4
615. NBHS1203 STATISTIK DAN PENYELIDIKAN KEJURURAWATAN B 3
616. NBHS1304 PATOFISIOLOGI 4
617. NBHS1403 FARMAKOLOGI UNTUK JURURAWAT 3
618. NBNC110 LATIHAN KLINIKAL 9 2
619. NBNC1204 LATIHAN KLINIKAL 10 4
620. NBNC2504 LATIHAN KLINIKAL 13 4
621. NDHS1203 INTRODUCTION TO MICROBIOLOGY AND PHARMACOLOGY 3
622. OUMH1103 LEARNING SKILLS FOR OPEN DISTANCE LEARNERS 3
623. OUMH1203 ENGLISH FOR WRITTEN COMMUNICATION 3
624. OUMH1303 ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION 3
625. OUMH2103 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNICAL PURPOSES 3
626. OUMH2203 ENGLISH FOR WORKPLACE COMMUNICATION 3
627. OUMM2103 KEUSAHAWANAN 3
628. OUMM3203 ETIKA PROFESIONAL 3
629. SBAS3103 SAINS ATMOSFERA 3
630. SBBI3203 KEPELBAGAIAN DAN FISIOLOGI MIKROB 3
631. SBBS2103 SAINS BIOLOGI 3
632. SBCH2103 KIMIA ORGANIK 3
633. SBCH3103 KIMIA FIZIKAL 3
634. SBCH3203 KIMIA ORGANOLOGAM 3
635. SBCO4203 BIOMEKANIK SUKAN GUNAAN 3
636. SBEP3103 PENCEMARAN ALAM SEKITAR 3
637. SBEV3103 PENGURUSAN PERSEKITARAN 3
638. SBFS1103 KEMAHIRAN BERFIKIR DAN PENYELESAIAN MASALAH 3
639. SBMA1403 MATEMATIK ASAS 3
640. SBMA1503 ALJABAR DAN FUNGSI 3
641. SBMA3203 ALJABAR LINEAR ASAS 3
642. SBMA4203 KAEDAH MATEMATIK LANJUTAN 3
643. SBMA4403 PENGANTAR ANALISIS 3
644. SBMA4603 KAEDAH BERANGKA 3
645. SBMP4203 PENGATURCARAAN LINEAR 3
646. SBMP4403 MATEMATIK INSURANS HAYAT 3
647. SBMP4503 APLIKASI MODEL RANGKAIAN 3
648. SBPH4103 KEELEKTROMAGNETAN DAN ARUS 3
649. SBPH4203 CAHAYA DAN FIZIK MODEN 3
650. SBSC1103 SAINS ASAS 3
651. SBSM4103 SUKAN PELANCONGAN 3
652. SBSM4203 KEPIMPINAN DAN PENTADBIRAN ORGANISASI SUKAN 3
653. SBSM4303 PENGURUSAN KEWANGAN DAN INDUSTRI SUKAN 3
654. SBSM4403 PEMASARAN SUKAN 3
655. SBSM4503 PENGURUSAN KEMUDAHAN DAN ACARA SUKAN 3
656. SBSM4703 PENGURUSAN RISIKO DAN ASPEK PERUNDINGAN SUKAN 3
657. SBSM4803 PENAJAAN DAN PEMBANGUNAN DANA SUKAN 3
658. SBSP1103 SUKAN DAN REKREASI 3
659. SBSP1503 KAEDAH PELAZIMAN SUKAN 3
660. SBSP2103 KEJURULATIHAN SUKAN 3
661. SBSP2303 KECEDERAAN SUKAN 3
662. SBSP4403 PSIKOLOGI SUKAN GUNAAN 3
663. SBSP4703 KAEDAH LATIHAN 3
664. SBSP4806 PRAKTIKUM KEMAHIRAN VOKASIONAL 6
665. SBST1303 STATISTIK ASAS 3
666. SBST2103 TABURAN PERSAMPELAN DAN PENGUJIAN HIPOTESIS 3
667. SBST3103 PENGENALAN ANALISIS DATA 3
668. SDAS1103 KESELAMATAN PEKERJAAN 3
669. SDHL1103 PERUNDANGAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 3
670. XBCS3103 KESELAMATAN PEMBINAAN DAN LOJI 3
671. XBFS4103 KESELAMATAN DAN KESIHATAN MAKANAN 3
672. XBOH2103 PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
673. XBOS4103 KESELAMATAN PEKERJAAN 3
674. XBSM2103 ASAS PENGURUSAN KESELAMATAN 3
675. XBTP4106 PROJEK 6