No. Course Code Course Description Credit
1. ABBJ3203 KEWARTAWANAN SIARAN 3
2. ABBM4303 PENGURUSAN PENYIARAN 3
3. ABCA2103 PRINSIP PERIKLANAN 3
4. ABCA4203 PENULISAN KAPI 3
5. ABCA4303 KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU 3
6. ABCC1103 PENGANTAR KOMUNIKASI 3
7. ABCD3103 KREATIVITI DALAM PERIKLANAN 3
8. ABCG4203 POLITIK & MEDIA 3
9. ABCJ2103 PENGANTAR KEWARTAWANAN 3
10. ABCJ3203 SUNTINGAN PENERBITAN CETAK & ELEKTRONIK 3
11. ABCM2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT, MEDIA DAN MASYARAKAT 3
12. ABCP4106 KERTAS PROJEK (KOMUNIKASI) 6
13. ABCR1103 PERUCAPAN AWAM 3
14. ABCR2103 PRINSIP KOMUNIKASI KORPORAT 3
15. ABCR3203 UNDANG-UNDANG KOMUNIKASI 3
16. ABCR3303 KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA 3
17. ABCT2103 TEKNOLOGI MEDIA BARU 3
18. ABCT2203 TEORI KOMUNIKASI 3
19. ABKF1103 PENGANTAR KAJIAN DASAR 3
20. ABKF1203 PEMBACAAN KAJIAN DASAR 3
21. ABKF1303 HUBUNGAN ANTARABANGSA 3
22. ABKF2103 PENGANTAR PENTADBIRAN AWAM 3
23. ABKF2203 ANALISIS DASAR AWAM 3
24. ABKF3103 DASAR KESELAMATAN DAN PERTAHANAN MALAYSIA 3
25. ABKF3203 DASAR LUAR MALAYSIA 3
26. ABKH1103 KOLONIALISME DAN NASIONALISME 3
27. ABKK1103 PENGANTAR SAINS POLITIK 3
28. ABKK2103 PENGANTAR EKONOMI POLITIK 3
29. ABKK2203 POLITIK PERBANDINGAN 3
30. ABKK3103 POLITIK DUNIA MODEN 3
31. ABKK3203 PEMBANGUNAN POLITIK DAN POLITIK DUNIA KETIGA 3
32. ABKK4103 KERTAS PROJEK (SAINS POLITIK) 3
33. ABMB1103 PENGANTAR KEBUDAYAAN DAN KESENIAN MELAYU 3
34. ABMB1203 SENI BUDAYA ALAM MELAYU 3
35. ABMB2203 ADAT ISTIADAT MELAYU 3
36. ABMB3203 TEATER DAN FILEM MELAYU 3
37. ABMB3303 PELANCONGAN DAN PRODUK BUDAYA 3
38. ABMB4103 PENGURUSAN INDUSTRI BUDAYA DAN SENI KREATIF MELAYU 3
39. ABMB4203 PENGURUSAN MUZIUM 3
40. ABML1103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU 3
41. ABML3103 BAHASA MELAYU PENULISAN 3
42. ABMS1103 PENGANTAR PENGAJIAN MELAYU 3
43. ABMS1203 SASTERA LISAN 3
44. ABMS1303 PUISI MELAYU 3
45. ABMS2203 CERPEN DAN NOVEL MELAYU 3
46. ABMS2303 SASTERA HIKAYAT 3
47. ABMS4303 SASTERA DALAM MULTIMEDIA 3
48. ABPC1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI KLINIKAL 3
49. ABPC1203 UJIAN DAN PENGUKURAN DALAM PSIKOLOGI 3
50. ABPC2103 PSIKOLOGI ABNORMAL 3
51. ABPC3103 DINAMIKA PENYESUAIAN 3
52. ABPC3303 PRINSIP MODIFIKASI TINGKAHLAKU 3
53. ABPD1203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK 3
54. ABPD2103 PERSONALITI 3
55. ABPD3103 PSIKOLOGI DEWASA DAN ORANG TUA 3
56. ABPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
57. ABPG2103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI KESIHATAN 3
58. ABPG2203 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 3
59. ABPK1203 PSIKOLOGI KOGNITIF 3
60. ABPR1103 STATISTIK UNTUK PSIKOLOGI 3
61. ABPS2103 PSIKOLOGI SILANG BUDAYA 3
62. ABPS3103 PSIKOLOGI KEUSAHAWANAN DAN PRODUKTIVITI 3
63. ABPS3203 PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI 3
64. ABPT4106 KERTAS PROJEK (PSIKOLOGI) 6
65. ABSA1103 PRINSIP AQIDAH 3
66. ABSC3103 KOMUNIKASI PENDEKATAN ISLAM 3
67. ABSE2103 PRINSIP EKONOMI 3
68. ABSF2103 USUL FIQH I 3
69. ABSF4103 QAWAID FIQHIYAH 3
70. ABSH2103 'ULUM AL-HADITH 3
71. ABSJ3103 FIQH JINAYAT 3
72. ABSL3103 BAHASA ARAB KOMUNIKASI I 3
73. ABSL3203 BAHASA ARAB KOMUNIKASI II 3
74. ABSM3103 FIQH MU'AMALAT 3
75. ABSP4103 PRINSIP PENGURUSAN ISLAM 3
76. ABSR3103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (ISLAM) 3
77. ABST1103 SIRAH NABAWIYYAH DAN AKHLAK 3
78. ABST4106 KERTAS PROJEK (PENGAJIAN ISLAM) 6
79. ABSW3103 KEWANGAN ISLAM 3
80. ABSY1103 PENGENALAN KEPADA SYARIAH 3
81. ABXH1103 APLIKASI SEJARAH 3
82. ABXM1103 MANUSIA, MASYARAKAT DAN BUDAYA 3
83. ABXS1103 PENGANTAR SAINS SOSIAL 3
84. ADCP1103 PUBLIC SPEAKING & PRESENTATION SKILLS 3
85. ADPB3103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI BIOLOGI 3
86. ADPC2203 ETHICS IN PSYCHOLOGY 3
87. ADPC3203 KAEDAH PENYELIDIKAN 3
88. ADPD1103 PEMBANGUNAN MANUSIA 3
89. ADPD2103 PERSONALITI 3
90. ADPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
91. ADPG2103 PSIKOLOGI KESIHATAN 3
92. ADPK2103 MOTIVASI DAN EMOSI 3
93. ADPK2203 PENGENALAN KEPADA PERSEPSI DAN PSIKOLOGI KOGNITIF 3
94. ADPS1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI SOSIAL 3
95. ADPS4103 PENGENALAN KEPADA INDUSTRI DAN PSIKOLOGI ORGANISASI 3
96. ADPT3203 PENGENALAN KEPADA UJIAN PSIKOLOGI DAN PENGUKURAN 3
97. ADSE1103 SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3
98. ADSE3103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
99. ADSF1103 PENGENALAN USUL FIQH 3
100. ADSF3103 PENGENALAN QAWAID FIQHIYYAH 3
101. ADSH1203 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM 3
102. ADSH2103 HADITH-HADITH PILIHAN 3
103. ADSJ2103 PRINSIP FIQH JINAYAT 3
104. ADSK2103 PRINSIP FIQH MUNAKAHAT 3
105. ADSL3103 KEMAHIRAN PENGAJARAN BAHASA ARAB 3
106. ADSM2103 PRINSIP FIQH MU'AMALAT 3
107. ADSP3103 PRAKTIKUM 3
108. ADSQ1103 PENGENALAN ULUM AL-QURAN 3
109. ADSS2103 TASAWWUR ISLAM 3
110. AMCP5103 PRACTICUM 3
111. AMCP5206 INTERNSHIP 6
112. BBAA3103 AUDIT I 3
113. BBAP2103 PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
114. BBAP4103 ANALISIS PELABURAN 3
115. BBAT4103 TEORI PERAKAUNAN 3
116. BBAW2103 PERAKAUNAN KEWANGAN 3
117. BBBM4103 PENGURUSAN BANK 3
118. BBBM4203 PENGURUSAN JENAMA 3
119. BBCG3103 TADBIR URUS KORPORAT 3
120. BBCM4103 PENGURUSAN PAMPASAN 3
121. BBCP4103 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN KERJAYA 3
122. BBDH4103 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
123. BBED4103 E-DAGANG 3
124. BBEK1103 PRINSIP MIKROEKONOMI 3
125. BBEK2103 MIKROEKONOMI 3
126. BBEK3203 MAKROEKONOMI II 3
127. BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI 3
128. BBFA1103 PERAKAUNAN PENGENALAN 3
129. BBFA2103 PERAKAUNAN KEWANGAN DAN LAPORAN I 3
130. BBFA2203 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN I 3
131. BBFA2303 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN II 3
132. BBFA4403 PERAKAUNAN KEWANGAN LANJUTAN 3
133. BBFS4103 ANALISIS PENYATA KEWANGAN 3
134. BBGO4103 GELAGAT ORGANISASI 3
135. BBGP4103 GELAGAT PENGGUNA 3
136. BBHC4103 PELANCONGAN BUDAYA DAN WARISAN 3
137. BBHE2103 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI 3
138. BBHI4103 PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
139. BBHM4103 PENGURUSAN PERAYAAN DAN ACARA KHAS 3
140. BBIA4103 PERAKAUNAN ANTARABANGSA 3
141. BBIE4103 EKONOMI ANTARABANGSA 3
142. BBIF4103 KEWANGAN ANTARABANGSA 3
143. BBIH4103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA ANTARABANGSA 3
144. BBIL4103 PENGURUSAN LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN ANTARABANGSA 3
145. BBIM4103 PEMASARAN ANTARABANGSA 3
146. BBIP4103 PENGURUSAN BELIAN DAN BEKALAN ANTARABANGSA 3
147. BBKN3103 KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
148. BBMA3103 PERAKAUNAN PENGURUSAN I 3
149. BBMA3203 PERAKAUNAN PENGURUSAN II 3
150. BBMA4303 PERAKAUNAN PENGURUSAN LANJUTAN 3
151. BBMC4103 PENGURUSAN PERUBAHAN 3
152. BBMC4203 PEMASARAN SILANG BUDAYA 3
153. BBMG4103 PEMASARAN HIJAU 3
154. BBMK2103 PRINSIP PEMASARAN 3
155. BBMP1103 MATEMATIK PENGURUSAN 3
156. BBMR4103 PERHUBUNGAN PEMASARAN 3
157. BBNG3103 PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
158. BBNP4103 PENILAIAN PRESTASI 3
159. BBPB2103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
160. BBPC4103 PERAKAUNAN SEKTOR AWAM 3
161. BBPF3103 KEWANGAN AWAM 3
162. BBPJ4103 PROJEK I 3
163. BBPJ4203 PROJEK II 3
164. BBPM2103 PENGURUSAN PEMASARAN I 3
165. BBPM2203 PENGURUSAN PEMASARAN II 3
166. BBPM4103 PENGURUSAN PELABURAN PORTFOLIO 3
167. BBPP1103 PRINSIP PENGURUSAN 3
168. BBPR2103 PERANCANGAN, PEREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
169. BBPS4103 PENGURUSAN STRATEGIK 3
170. BBPT4106 LATIHAN INDUSTRI 6
171. BBPW3103 PENGURUSAN KEWANGAN I 3
172. BBPW3203 PENGURUSAN KEWANGAN II 3
173. BBRC4103 KAEDAH PENYELIDIKAN 3
174. BBRM4103 PENGURUSAN PERUNCITAN 3
175. BBRS4103 PENYELIDIKAN PEMASARAN 3
176. BBSA4103 PERAKAUNAN KEWANGAN TERKHUSUS 3
177. BBSB4103 PENGURUSAN SILANG BUDAYA 3
178. BBSC4103 PENGURUSAN STRATEGIK RANGKAIAN BEKALAN 3
179. BBSG4103 PENGURUSAN DAN STRATEGI PEMASARAN 3
180. BBSH4103 PENGURUSAN HAZAD 3
181. BBSM4103 JUALAN DAN PENGURUSAN JUALAN 3
182. BBSN4103 KEMAHIRAN PERUNDINGAN 3
183. BBSS1103 KAEDAH STATISTIK 3
184. BBST4103 3
185. BBTM3103 PEMASARAN PELANCONGAN 3
186. BBTX4203 PERCUKAIAN II 3
187. BBUI3103 UNDANG-UNDANG PEKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN 3
188. BBUN2103 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN 3
189. BBUS2103 UNDANG-UNDANG SYARIKAT 3
190. BDAA3103 ASAS PENGAUDITAN 3
191. BDAP2203 ASAS PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
192. BDAU2103 ASAS UNDANG-UNDANG 3
193. BDAW2103 ASAS PERAKAUNAN KEWANGAN 3
194. BDBB4103 PENGANTAR PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
195. BDBM1103 MATEMATIK PERNIAGAAN 3
196. BDCA2203 ASAS PERAKAUNAN KOS 3
197. BDCM4103 PENGANTAR PENGURUSAN PAMPASAN 3
198. BDCP2103 PERAKAUNAN BERKOMPUTER 3
199. BDDN4103 PENGANTAR PEMBUATAN KEPUTUSAN PERNIAGAAN 3
200. BDEK1103 PENGANTAR MIKROEKONOMI 3
201. BDEK2203 PENGANTAR MAKROEKONOMI 3
202. BDFA1103 PERAKAUNAN KEWANGAN I 3
203. BDFA2103 PERAKAUNAN KEWANGAN II 3
204. BDFA3103 PERAKAUNAN KEWANGAN III 3
205. BDGO4103 PENGANTAR GELAGAT ORGANISASI 3
206. BDHI4103 PENGANTAR PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
207. BDIS4103 PENGANTAR SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA 3
208. BDKM2103 PENGANTAR KOMUNIKASI PEMASARAN 3
209. BDKN3103 PENGANTAR KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
210. BDKO1103 ASAS KOMUNIKASI ANTARA PERORANGAN 3
211. BDMG4103 MERCHANDISING 3
212. BDMH4103 PENGANTAR PEMASARAN PERHUBUNGAN 3
213. BDMR4103 PENGANTAR PEMASARAN PERKHIDMATAN 3
214. BDNG3103 PENGANTAR PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
215. BDNP3103 PENGANTAR PENILAIAN PRESTASI 3
216. BDOE4103 ORGANISASI DAN PERSEKITARAN 3
217. BDPB2103 PENGANTAR PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
218. BDPH4103 PENGANTAR PENGURUSAN HAZAD 3
219. BDPL4103 PENGANTAR PENGURUSAN PELABURAN 3
220. BDPM1103 PENGANTAR PEMASARAN 3
221. BDPP1103 PENGANTAR PENGURUSAN 3
222. BDPR3103 PENGENALAN PERANCANGAN, PENGREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
223. BDPW3103 PENGANTAR KEWANGAN 3
224. BDRT4103 PENGANTAR PERUNCITAN 3
225. BDST1303 STATISTIK PERNIAGAAN 3
226. BDUE3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG PEKERJAAN 3
227. BDUK3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG KONTRAK 3
228. BDUS3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG SYARIKAT 3
229. CBAD2103 ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM 3
230. CBAT3103 TEKNOLOGI AUDIO UNTUK MULTIMEDIA 3
231. CBBR4003 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 3
232. CBBR4106 PROJEK 6
233. CBBR4108 PROJEK 8
234. CBCA2103 SENI BINA KOMPUTER 3
235. CBCH4103 INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER 3
236. CBCN4103 PENGENALAN KEPADA RANGKAIAN 3
237. CBCP2101 PENGATURCARAAN KOMPUTER I 1
238. CBCP220 PENGATURCARAAN KOMPUTER II 2
239. CBCT2203 KONSEP ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
240. CBDA2103 ANALISIS DAN PEMODELAN DATA 3
241. CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA 3
242. CBDS2103 STRUKTUR DATA 3
243. CBDT3203 SISTEM TERAGIH PERTENGAHAN 3
244. CBEC3203 APLIKASI RANGKAIAN DALAM E-DAGANG 3
245. CBEC4103 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN GUDANG DATA 3
246. CBFS4203 SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 3
247. CBGD3103 REKABENTUK GRAFIK 3
248. CBJP4103 INTERMEDIATE JAVA PROGRAMMING 3
249. CBKI4103 PENGURUSAN PENGETAHUAN 3
250. CBLP4203 TEKNIK PEMPROSESAN BAHASA 3
251. CBLX3103 INTRODUCTION TO LINUX 3
252. CBLX3203 INTERMEDIATE LINUX I 3
253. CBMA2103 MATEMATIK DISKRET 3
254. CBMC4103 PERKOMPUTERAN MOBILE UNTUK MULTIMEDIA 3
255. CBMC4104 PERKOMPUTERAN MOBILE UNTUK MULTIMEDIA 4
256. CBMD4103 MOBILE DESIGN 3
257. CBMI4103 MEDIA INTERAKTIF 3
258. CBMN4104 RANGKAIAN MULTIMEDIA 4
259. CBMS4303 SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
260. CBMT2103 PENGANTAR TEKNOLOGI MULTIMEDIA 3
261. CBND3103 PENGENALAN KEPADA REKABENTUK DAN PENGATURCARAAN RANGKAIAN 3
262. CBNL3103 PENGENALAN KEPADA PROTOKOL RANGKAIAN 3
263. CBNL3203 SENI BINA RANGKAIAN DAN PROTOKOL PERTENGAHAN 3
264. CBOD4103 MOBILE PROGRAMMING I 3
265. CBOP3103 PENDEKATAN ORIENTASI OBJEK UNTUK PEMBANGUNAN PERISIAN 3
266. CBOP3203 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK 3
267. CBOP3303 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK I 3
268. CBOS2203 SISTEM PENGOPERASIAN 3
269. CBPA4204 PENGARANGAN MULTIMEDIA II 4
270. CBPC2104 PENGATURCARAAN MULTIMEDIA I 4
271. CBPM4103 PENGURUSAN PROJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
272. CBPM4203 MULTIMEDIA PROJECT MANAGEMENT 3
273. CBRE3103 KEJURUTERAAN KEPERLUAN 3
274. CBSC4103 PEMBANGUNAN PERISIAN 3
275. CBSE4103 KEJURUTERAAN PERISIAN 3
276. CBSM4203 SISTEM MAKLUMAT STRATEGIK 3
277. CBSN4103 KESELAMATAN RANGKAIAN 3
278. CBSR4003 TEKNOLOGI PELAYAN WEB 3
279. CBSR4103 KESELAMATAN PELAYAN 3
280. CBSS4103 SISTEM SOKONGAN KEPUTUSAN 3
281. CBST3103 TEKNOLOGI PENSUISAN 3
282. CBST4103 PENGUJIAN PERISIAN 3
283. CBTT4103 CURRENT TRENDS IN COMPUTING 3
284. CBWD4103 REKABENTUK WEB I 3
285. CBWP3103 PENERBITAN WEB 3
286. CBWT3103 TEKNOLOGI WAYARLES 3
287. CDCA2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT & PENGGUNAAN 3
288. CDCA2203 UNSUR-UNSUR SENI BINA KOMPUTER 3
289. CDCN3103 INTRODUCTION TO COMPUTER NETWORKING 3
290. CDCP2101 PENGATURCARAAN C 1
291. CDCP220 PENGATURCARAAN C II 2
292. CDCT2203 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN PERSEKITARAN 3
293. CDDB3103 INTRODUCTION TO DATABASE 3
294. CDDB3303 INTERMEDIATE DATABASE 3
295. CDEC3103 PENGENALAN KEPADA E-DAGANG 3
296. CDMP2203 PENGENALAN KEPADA PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA 3
297. CDMT2103 ASAS TEKNOLOGI MULTIMEDIA 3
298. CDOP3203 PENGATURCARAAN JAVA 3
299. CDOS2203 PENGENALAN KEPADA SISTEM PENGOPERASIAN 3
300. CDPR4103 PROJEK DIPLOMA 3
301. CDSE3103 INTRODUCTION TO SOFTWARE ENGINEERING 3
302. CDSM3103 PENGENALAN KEPADA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
303. CDWP2203 PENGENALAN KEPADA PENGATURCARAAN WEB 3
304. EBEG4103 PENGURUSAN TENAGA 3
305. EBEP4103 KUASA ELEKTRIK 3
306. EBES2103 SAINS KEJURUTERAAN 3
307. EBET4103 INSTRUMENTASI 3
308. EBGB4103 BANGUNAN HIJAU 3
309. EBHV3203 KAEDAH PENGAJARAN DALAM PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL 3
310. EBMC3103 EKONOMI KEJURUTERAAN 3
311. EBME2103 SISTEM MEKANIKAL DAN ELEKTRIK DALAM BANGUNAN 3
312. EBME4203 PRESTASI BANGUNAN MENYELURUH 3
313. EBMP2203 PENGENALAN KEPADA SISTEM PEMBUATAN 3
314. EBPD4103 PEMBANGUNAN PROJEK DAN KEWANGAN 3
315. EBPM3203 PENJADUALAN DAN KAWALAN PROJEK 3
316. EBPM4103 PENYELENGGARAAN PRODUKTIF MENYELURUH 3
317. EBQS3203 ANALISIS KOS DAN ANGGARAN 3
318. EBTD4103 PEMBANGUNAN PRODUK BARU 3
319. EBTK3103 PENGURUSAN TENDER DAN KONTRAK 3
320. EBTM4303 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN 3
321. EBTP4106 PROJEK 6
322. EBTT3103 INOVASI DAN PENGURUSAN TEKNOLOGI 3
323. EBVC3103 TEKNOLOGI PEMBINAAN DAN PERKHIDMATAN BANGUNAN 3
324. EBVS4203 REKABENTUK STRUKTUR 3
325. EBXD2103 LUKISAN KEJURUTERAAN 3
326. EBXP3103 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK 3
327. EBXS3103 STATIK 3
328. EDEP3103 KUASA ELEKTRIK 3
329. EDTP3103 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK 3
330. EDTP3104 PROJEK 4
331. EDVH3103 KEJURUTERAAN HIDROLIK DAN HIDROLOGI 3
332. EDVS3203 REKABENTUK STRUKTUR 3
333. EDXP3103 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK 3
334. EDXP3204 PROJEK REKABENTUK 4
335. EDXS2103 STATIK 3
336. EDXS3103 KEKUATAN BAHAN 3
337. HBAE2103 CORAK DAN REKAAN 3
338. HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 3
339. HBAE3103 KRAF TRADISIONAL 3
340. HBAE3203 SENI REKAAN LANDSKAP 3
341. HBAE3303 PENGENALAN SEJARAH SENI 3
342. HBAE4103 PENDIDIKAN SENI VISUAL I 3
343. HBAE4303 APRESIASI DAN KRITIKAN SENI 3
344. HBAL2103 KEMAHIRAN MENDENGAR BAHASA ARAB 3
345. HBAL3203 KEMAHIRAN MENULIS BAHASA ARAB 3
346. HBCL2203 TATABAHASA BAHASA CINA MODEN I 3
347. HBCL3203 KESUSASTERAAN BAHASA CINA I (PUISI) 3
348. HBCL3303 PEDAGOGI BAHASA CINA SEKOLAH MENENGAH 3
349. HBCL3403 TATABAHASA BAHASA CINA KUNO 3
350. HBCL4103 KESUSASTERAAN BAHASA CINA II (PUISI CI) 3
351. HBCL4303 KESUSASTERAAN BAHASA CINA IV (DRAMA DAN FIKSYEN) 3
352. HBEC1103 PENGENALAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
353. HBEC1203 PERKEMBANGAN KOGNITIF 3
354. HBEC2103 LITERASI DAN BAHASA BAGI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
355. HBEC2203 KURIKULUM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
356. HBEC2303 PERKEMBANGAN KURIKULUM: PERSPEKTIF DI MALAYSIA 3
357. HBEC2403 KUSUSASTERAAN KANAK-KANAK 1 : CERITA RAKYAT ANTRABANGSA 3
358. HBEC2503 MATEMATIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
359. HBEC2603 PENGAJARAN BAHASA INGGERIS UNTUK AWAL KANAK-KANAK 3
360. HBEC2703 SAINS DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
361. HBEC3103 PENGAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK KANAK-KANAK 3
362. HBEC3403 KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
363. HBEC3503 PENDIDIK EFEKTIF DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
364. HBEC3603 KESUSASTERAAN KANAK-KANAK 2 : CERITA RAKYAT MALAYSIA 3
365. HBEC3703 KELUARGA & HUBUNGAN KOMUNITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
366. HBEC3803 PERANCANGAN & PENTADBIRAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
367. HBEC3903 TEKNOLOGI DAN ICT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
368. HBEC4103 KESELAMATAN, KESIHATAN DAN PEMAKANAN AWAL KANAK-KANAK 3
369. HBEC4203 PENILAIAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
370. HBEC4303 PERSEKITARAN FIZIKAL BERKUALITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
371. HBEC4403 KEMAHIRAN SOSIAL DAN PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 3
372. HBEC4503 KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
373. HBEC4606 PRAKTIKUM 6
374. HBEF1103 SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3
375. HBEF1203 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 3
376. HBEF1303 PENDIDIKAN KOKURIKULUM 3
377. HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN 3
378. HBEF1503 MASYARAKAT DAN TAMADUN 3
379. HBEF2103 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3
380. HBEF2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING 3
381. HBEF2303 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 3
382. HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 3
383. HBEF2703 KO-KURIKULUM 3
384. HBEF2803 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN 3
385. HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN 3
386. HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
387. HBEF3503 PENDIDIKAN INKLUSIF 3
388. HBEF3603 AMALAN PROFESIONAL 3
389. HBEF3703 PENGENALAN KEPADA BIMBINGAN DAN KAUNSELING 3
390. HBEF4106-1 KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 1 6
391. HBEF4106- KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 2 6
392. HBEF4303 PROJEK KAJIAN TINDAKAN 3
393. HBEF4606 PRAKTIKUM 6
394. HBEL1203 DESKRIPSI BAHASA 3
395. HBEL2103 PENGAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3
396. HBEL2203 PENGAJARAN BACAAN 3
397. HBEL3103 PENGAJARAN PENULISAN 3
398. HBEL3203 PENGAJARAN TATABAHASA 3
399. HBEL3303 LINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA 3
400. HBEL3403 PENGAJARAN KESUSASTERAAN 3
401. HBEL4403 MORFOLOGI, SINTAKSIS DAN SEMANTIK 3
402. HBEM1103 ASAS PENTADBIRAN PENDIDIKAN 3
403. HBEM1203 PERANCANGAN PENDIDIKAN 3
404. HBEM1303 PENGURUSAN KURIKULUM 3
405. HBEM1403 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3
406. HBEM1503 PENYELIAAN DAN PENCERAPAN DI SEKOLAH 3
407. HBEM2103 KEPIMPINAN SEKOLAH 3
408. HBEM2203 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
409. HBEM2303 PENGURUSAN HAL EHWAL PELAJAR 3
410. HBEM2403 PENGURUSAN KONFLIK DALAM HAL EHWAL PELAJAR 3
411. HBEM3103 PENGURUSAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN 3
412. HBEM3303 AKTA DAN LAPORAN PENDIDIKAN 3
413. HBEM3403 PENTADBIRAN KEWANGAN SEKOLAH 3
414. HBEM3503 PENGURUSAN PUSAT SUMBER 3
415. HBEM4103 PENGURUSAN PERHUBUNGAN MASYARAKAT 3
416. HBEM4203 PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KO-KURIKULUM 3
417. HBEM4303 PENGURUSAN INOVASI DAN KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN 3
418. HBEM4403 PENGURUSAN PERUBAHAN DI SEKOLAH 3
419. HBES2103 SOCIOLINGUISTICS 3
420. HBES2403 PSYCHOLINGUISTICS 3
421. HBES3103 ADVANCED WRITING: ARGUMENT AND PERSUASION 3
422. HBES3403 LANGUAGE AND LITERATURE: TEXTS AND CONTEXTS 3
423. HBES3503 ADVANCED WRITING: ELEMENTS OF STYLE 3
424. HBES3603 MANAGEMENT COMMUNICATION 3
425. HBES4203 SOUTHEAST ASIAN CULTURAL PRODUCTION 3
426. HBES4303 PROFESSIONAL WRITING I: CORE COMPETENCIES 3
427. HBES4503 CRITICAL AND CULTURAL THEORY 3
428. HBES4603 CONTEMPORARY FICTION AND FILM 3
429. HBES4703 PROFESSIONAL WRITING II: WRITING ACROSS FIELDS 3
430. HBES4803 POSTCOLONIAL STUDIES 3
431. HBET1103 INTRODUCTION TO GENERAL LINGUISTICS 3
432. HBET1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA INGGERIS 3
433. HBET1303 PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
434. HBET1403 SOSIOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
435. HBET1503 PRINCIPLES AND PRACTICE OF TESL METHODOLOGY 3
436. HBET2103 GRAMMAR IN ESL 3
437. HBET2203 TEACHING OF GRAMMAR IN ESL 3
438. HBET2303 WRITING IN ESL 3
439. HBET2403 TEACHING OF WRITING IN ESL 3
440. HBET3203 READING IN ESL 3
441. HBET3303 TEACHING OF READING IN ESL 3
442. HBET3403 LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
443. HBET3503 TEACHING LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
444. HBET4103 INTRODUCTION TO DRAMA & POETRY 3
445. HBET4203 TEACHING OF DRAMA AND POETRY IN ESL 3
446. HBET4303 INTRODUCTION TO NOVELS & SHORT STORIES 3
447. HBET4403 TEACHING OF NOVELS AND SHORT STORIES IN ESL 3
448. HBET4503 TESTING AND EVALUATION IN ESL 3
449. HBET4603 PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE 3
450. HBET4703 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 3
451. HBHE2103 PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 3
452. HBHE2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 3
453. HBHE3203 KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN 3
454. HBIS3303 ADAB & AKHLAK ISLAMIAH I 3
455. HBIS3403 PENGAJIAN JAWI & KHAT 3
456. HBIS4103 PENGAJIAN SIRAH RASULULLAH S.A.W 3
457. HBIS4203 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN III 3
458. HBIS4303 ADAB & AKHLAK ISLAMIAH II 3
459. HBIS4403 PENGAJIAN HADIS 3
460. HBLS1103 PENGENALAN KEMAHIRAN HIDUP 3
461. HBLS1203 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 3
462. HBLS2103 LUKISAN TEKNIK DAN CAD 3
463. HBLS2203 REKACIPTA 3
464. HBLS3103 ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL 3
465. HBLS3203 ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 3
466. HBLS3303 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA 3
467. HBLS3403 HORTIKULTUR 3
468. HBLS4103 PENGURUSAN LANDSKAP 3
469. HBLS4203 AKUAKULTUR 3
470. HBLS4303 PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM 3
471. HBLS4403 PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 3
472. HBME2203 PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 3 3
473. HBML1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 3
474. HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
475. HBML3103 PENGAJARAN KOMSAS DALAM BAHASA MELAYU 3
476. HBML3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
477. HBML3303 PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK 3
478. HBML3403 LINGUISTIK DAN SOSIOLINGUISTIK 3
479. HBML4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU 3
480. HBML4203 KESUSASTERAAN MELAYU 3
481. HBML4303 KURIKULUM DAN PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
482. HBML4403 KOMPETENSI DALAM BAHASA MELAYU 3
483. HBMS1203 PENGAJARAN MUZIK I 3
484. HBMS2203 PENGAJARAN MUZIK III 3
485. HBMS3103 PENGAJARAN MUZIK IV 3
486. HBMS3203 PENGAJARAN MUZIK V 3
487. HBMS3303 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN KOIR 3
488. HBMS3403 TEKNOLOGI DAN ALAT MUZIK 3
489. HBMS4103 MUZIK DALAM BILIK DARJAH 3
490. HBMS4303 PERANCANGAN PENGAJARAN MUZIK 3
491. HBMS4403 PENILAIAN MUZIK 3
492. HBMT1103 PENGENALAN PENDIDIKAN MATEMATIK 3
493. HBMT1203 PENGAJARAN MATEMATIK PRA SEKOLAH 3
494. HBMT2103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I 3
495. HBMT2203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN II 3
496. HBMT3103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN III 3
497. HBMT3303 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN I 3
498. HBMT3403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN II 3
499. HBMT4103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN III 3
500. HBMT4203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN I 3
501. HBMT4303 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN II 3
502. HBMT4403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN III 3
503. HBPE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI 3
504. HBPE2103 PERGERAKAN ARTISTIK DAN KREATIF 3
505. HBPE2203 UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
506. HBPE3103 KEGIATAN PROFESIONAL (PERMAINAN) 3
507. HBPE3203 PENDIDIKAN LUAR 3
508. HBPE3303 KEGIATAN PROFESIONAL (OLAHRAGA) 3
509. HBPE3403 PENGURUSAN SUKAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
510. HBPE4103 PEMBELAJARAN MOTOR 3
511. HBPE4203 PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI SUKAN 3
512. HBPE4303 PENGENALAN ANATOMI DAN FISIOLOGI 3
513. HBPE4403 BIOMEKANIK SUKAN 3
514. HBPS3203 BAHASA DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
515. HBPS3303 PERKEMBANGAN AFEKTIF DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
516. HBPS4103 KREATIVITI DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
517. HBQE1203 RASM AL-UTHMANI 3
518. HBQE3203 ILMU TAFSIR 3
519. HBSC1203 BIOLOGI I : ASAS KEHIDUPAN 3
520. HBSC2103 KIMIA I 3
521. HBSC3203 KIMIA II 3
522. HBSC3303 KURIKULUM SAINS SEKOLAH 3
523. HBSC3403 MERANCANG DAN MENILAI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS 3
524. HBSC4103 FIZIK I 3
525. HBSC4303 FIZIK II 3
526. HBSC4403 PENGURUSAN SUMBER MENGAJAR DAN MAKMAL SAINS 3
527. HBSE3303 CIRI-CIRI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS 3
528. HBSE3403 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS I 3
529. HBSE4103 REKREASI UNTUK PENDIDIKAN KHAS 3
530. HBSE4203 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS II 3
531. HBSL3203 PENDIDIKAN KHAS: PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
532. HDEF4606 PRAKTIKUM 6
533. HDEL2203 PENGAJARAN BACAAN 3
534. HDPS1103 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
535. HDPS1303 PENGENALAN KEPADA PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 3
536. HDPS2103 KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
537. HDPS2203 PEMERHATIAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK 3
538. HDPS2303 POLISI DAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
539. HDPS3103 PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
540. HDPS3203 BAHASA, LITERASI DAN KOMUNIKASI 3
541. HDPS3303 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN KOGNITIF 3
542. HDPS3503 AWAL MATEMATIK UNTUK KANAK-KANAK 3
543. HDPS3603 AWAL SAINS UNTUK KANAK-KANAK 3
544. HDPS4103 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN AFEKTIF 3
545. HDPS4203 KESIHATAN DAN KESELAMATAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
546. HDPS4303 PERKEMBANGAN KURIKULUM PRASEKOLAH MALAYSIA 3
547. HDPS4403 KEUSAHAWANAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
548. HDPS4503 MUZIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
549. HDPS4603 AWAL MUZIK UNTUK KANAK-KANAK 3
550. MPU2163 PENGAJIAN MALAYSIA 3
551. MPU2213 BAHASA KEBANGSAAN A 3
552. MPU2223 KEUSAHAWANAN 3
553. MPU2313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
554. MPU3113 HUBUNGAN ETNIK 3
555. MPU3123 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 3
556. MPU3213 BAHASA KEBANGSAAN A 3
557. MPU3223 KEUSAHAWANAN 3
558. MPU3243 PENGAJIAN ALAM SEKITAR 3
559. MPU3313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
560. MPW1133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
561. MPW1143 PENGAJIAN ISLAM 3
562. MPW1153 PENDIDIKAN MORAL 3
563. MPW2133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
564. MPW2143 PENGAJIAN ISLAM 3
565. MPW2153 PENDIDIKAN MORAL 3
566. NBBS1104 PENGURUSAN DAN PENGAJIAN PERUNDANGAN PERUBATAN B 4
567. NBBS1104 PENGURUSAN DAN PENGAJIAN PERUNDANGAN PERUBATAN 4
568. NBBS1203 PROFESIONALISMA DAN ISU-ISU DALAM KEJURURAWATAN B 3
569. NBBS1303 PENGAJARAN DALAM KEJURURAWATAN B 3
570. NBBS2106 PROJEK PENYELIDIKAN B 6
571. NBHS1103 PENILAIAN KEJURURAWATAN LANJUTAN 3
572. NBHS1203 STATISTIK DAN PENYELIDIKAN KEJURURAWATAN B 3
573. NBHS1204 PENYELIDIKAN DAN STATISTIK 4
574. NBHS1304 PATOFISIOLOGI 4
575. NBHS1403 FARMAKOLOGI UNTUK JURURAWAT 3
576. NBNC110 LATIHAN KLINIKAL 9 2
577. NBNC1204 LATIHAN KLINIKAL 10 4
578. NBNC1307 LATIHAN KLINIKAL 11 7
579. NBNC1403 LATIHAN KLINIKAL KEJURURAWATAN PENJAGAAN KRITIKAL 3
580. NBNC1503 LATIHAN KLINIKAL KEJURURAWATAN TRAUMA DAN KECEMASAN 3
581. NBNC1603 LATIHAN KLINIKAL 1 3
582. NBNC2407 LATIHAN KLINIKAL 12 7
583. NBNC2504 LATIHAN KLINIKAL 13 4
584. NBNC2607 LATIHAN KLINIKAL 14 7
585. NBNS1404 KEJURURAWATAN PENJAGAAN KRITIKAL 4
586. NBNS1504 KEJURURAWATAN TRAUMA DAN KECEMASAN 4
587. NBNS2704 KEJURURAWATAN KANAK-KANAK 4
588. NBNS2804 KEJURURAWATAN KESIHATAN MENTAL 4
589. NBNS2904 KEJURURAWATAN ONKOLOGI 4
590. NBNS3504 KEJURURAWATAN RENAL 4
591. NBNS3604 PENJAGAAN KEJURURAWATAN KESIHATAN KOMUNITI 4
592. NMND5103 CLINICAL DECISION MAKING 3
593. NMNR5103 RESEARCH METHODOLOGY 3
594. OUMH1103 LEARNING SKILLS FOR OPEN DISTANCE LEARNERS 3
595. OUMH1203 ENGLISH FOR WRITTEN COMMUNICATION 3
596. OUMH1303 ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION 3
597. OUMH2103 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNICAL PURPOSES 3
598. OUMH2203 ENGLISH FOR WORKPLACE COMMUNICATION 3
599. OUMM2103 KEUSAHAWANAN 3
600. OUMM3203 ETIKA PROFESIONAL 3
601. SBBI4203 GENETIK AM 3
602. SBCO4303 IDENTIFIKASI DAN PERKEMBANGAN BAKAT 3
603. SBEB2203 PRINSIP EKOLOGI 3
604. SBEB2303 BIOLOGI PEMULIHARAAN 3
605. SBEM2103 PERANCANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK 3
606. SBFS1103 KEMAHIRAN BERFIKIR DAN PENYELESAIAN MASALAH 3
607. SBMA1403 MATEMATIK ASAS 3
608. SBMA2014 PENGANTAR KALKULUS 4
609. SBMA3203 ALJABAR LINEAR ASAS 3
610. SBMA4203 KAEDAH MATEMATIK LANJUTAN 3
611. SBMA4403 PENGANTAR ANALISIS 3
612. SBMA4603 KAEDAH BERANGKA 3
613. SBMP4203 PENGATURCARAAN LINEAR 3
614. SBMP4403 MATEMATIK INSURANS HAYAT 3
615. SBPH2203 TERMODINAMIK 3
616. SBPH4103 KEELEKTROMAGNETAN DAN ARUS 3
617. SBSC1103 SAINS ASAS 3
618. SBSC3203 KEGIATAN AMALI DALAM SAINS 3
619. SBSC3303 TEKNIK-TEKNIK ASAS DAN KESELAMATAN DALAM MAKMAL 3
620. SBSM4203 KEPIMPINAN DAN PENTADBIRAN ORGANISASI SUKAN 3
621. SBSM4303 PENGURUSAN KEWANGAN DAN INDUSTRI SUKAN 3
622. SBSM4603 PENGURUSAN REKREASI 3
623. SBSM4703 PENGURUSAN RISIKO DAN ASPEK PERUNDINGAN SUKAN 3
624. SBSP4303 UJIAN DAN PRESKRIPSI EKSESAIS 3
625. SBSP4806 PRAKTIKUM KEMAHIRAN VOKASIONAL 6
626. SBST1303 STATISTIK ASAS 3
627. SBST3103 PENGENALAN ANALISIS DATA 3
628. SBWM3103 PENGURUSAN SISA BERSEPADU 3
629. SDCS2103 PLANT & CONSTRUCTION SAFETY 3
630. SDEG2103 ERGONOMICS 3
631. SDRM2103 RISIKO KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 3
632. XBDM4103 PENGURUSAN TINDAKAN KECEMASAN 3
633. XBEP4103 AMALAN KESIHATAN PERSEKITARAN 3
634. XBET3103 TOKSIKOLOGI PEKERJAAN DAN PERSEKITARAN 3
635. XBIH3103 HIGEN INDUSTRI 3
636. XBLR3103 PERUNDANGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
637. XBOH2103 PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
638. XBSM2103 ASAS PENGURUSAN KESELAMATAN 3
639. XBTP4106 PROJEK 6