No. Course Code Course Description Credit
1. ABCC3103 KAJIAN KES KOMUNIKASI KORPORAT 3
2. ABCC3203 PENGURUSAN RISIKO REPUTASI 3
3. ABCG4103 KOMUNIKASI GLOBAL 3
4. ABCG4203 POLITIK & MEDIA 3
5. ABCJ3103 PENULISAN & PELAPORAN BERITA 3
6. ABCP4106 KERTAS PROJEK (KOMUNIKASI) 6
7. ABCR3103 KEMPEN KOMUNIKASI 3
8. ABKF1103 PENGANTAR KAJIAN DASAR 3
9. ABKF2303 BIROKRASI DAN PELAKSANAAN DASAR 3
10. ABKF2403 DASAR AWAM DAN MEMBUAT KEPUTUSAN 3
11. ABKF3103 DASAR KESELAMATAN DAN PERTAHANAN MALAYSIA 3
12. ABKH1203 PASCA MERDEKA DAN PEMBINAAN NEGARA 3
13. ABKH2103 SEJARAH ANTARABANGSA 3
14. ABKK1103 PENGANTAR SAINS POLITIK 3
15. ABKK1203 PENGANTAR TEORI POLITIK 3
16. ABKK1303 POLITIK MALAYSIA 3
17. ABKK2103 PENGANTAR EKONOMI POLITIK 3
18. ABKK2303 PROSES POLITIK DAN TINGKAHLAKU 3
19. ABKK3303 POLITIK ANTARABANGSA DAN DUNIA ISLAM 3
20. ABML3103 BAHASA MELAYU PENULISAN 3
21. ABMS1103 PENGANTAR PENGAJIAN MELAYU 3
22. ABMS1303 PUISI MELAYU 3
23. ABMS4103 PENULISAN KREATIF 3
24. ABMS4203 SASTERA UNDANG-UNDANG DAN KETATANEGARAAN 3
25. ABPC1203 UJIAN DAN PENGUKURAN DALAM PSIKOLOGI 3
26. ABPC2203 ETIKA DALAM PSIKOLOGI 3
27. ABPC3203 PENYALAHGUNAAN DADAH DAN DEVIAN SOSIAL 3
28. ABPD1303 PSIKOLOGI REMAJA 3
29. ABPD3103 PSIKOLOGI DEWASA DAN ORANG TUA 3
30. ABPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
31. ABPG1203 SEJARAH DAN FALSAFAH PSIKOLOGI 3
32. ABPK2103 MOTIVASI 3
33. ABPK2203 PERSEPSI DAN EMOSI 3
34. ABPK3203 PSIKOLOGI PEMBELAJARAN 3
35. ABPS1103 PSIKOLOGI SOSIAL 3
36. ABPS3103 PSIKOLOGI KEUSAHAWANAN DAN PRODUKTIVITI 3
37. ABPS3203 PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI 3
38. ABPT4106 KERTAS PROJEK (PSIKOLOGI) 6
39. ABSA1103 PRINSIP AQIDAH 3
40. ABSB3103 FIQH IBADAT 3
41. ABSD2103 SIASAH SYAR'IYYAH 3
42. ABSF2203 USUL FIQH II 3
43. ABSK3103 FIQH MUNAKAHAT 3
44. ABSL3103 BAHASA ARAB KOMUNIKASI I 3
45. ABSL3203 BAHASA ARAB KOMUNIKASI II 3
46. ABSQ2103 ULUM AL-QURAN 3
47. ABSS2103 PRINSIP PEMASARAN 3
48. ABST1103 SIRAH NABAWIYYAH DAN AKHLAK 3
49. ABST4106 KERTAS PROJEK (PENGAJIAN ISLAM) 6
50. ABSW3103 KEWANGAN ISLAM 3
51. ABXS1103 PENGANTAR SAINS SOSIAL 3
52. ADSB2103 PRINSIP FIQH IBADAT 3
53. ADSE1203 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3
54. ADSE1303 KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 3
55. ADSE2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 3
56. ADSE3103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
57. ADSF1103 PENGENALAN USUL FIQH 3
58. ADSH1203 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM 3
59. ADSJ2103 PRINSIP FIQH JINAYAT 3
60. ADSK2103 PRINSIP FIQH MUNAKAHAT 3
61. ADSL2103 BAHASA ARAB KOMUNIKASI 3
62. ADSL3103 KEMAHIRAN PENGAJARAN BAHASA ARAB 3
63. ADSP3103 PRAKTIKUM 3
64. ADSQ2103 KEMAHIRAN AL-QURAN 3
65. ADST2103 SIRAH TARBAWIYYAH 3
66. AMCA5103 PSYCHOLOGICAL TESTING 3
67. AMCA5203 BASIC STATISTICS AND RESEARCH METHOD 3
68. AMCA5303 ASSESSMENT IN COUSELLING 3
69. AMCC5103 THEORY OF CAREER DEVELOPMENT 3
70. AMCC5203 CAREER COUNSELLING AND PERSONNEL DEVELOPMENT 3
71. AMCD5103 HUMAN DEVELOPMENT ACROSS THE LIFESPAN 3
72. AMCE5103 ETHICAL ISSUES IN COUNSELLING AND PSYCHOLOGY 3
73. AMCF5103 FAMILY AND MARRIAGE COUNSELLING 3
74. AMCG5103 GROUP COUNSELLING 3
75. AMCI5103 INDUSTRIAL AND ORGANISATIONAL COUNSELLING 3
76. AMCM5103 MULTI-CULTURAL COUNSELING 3
77. AMCP5103 PRACTICUM 3
78. AMCP5206 INTERNSHIP 6
79. AMCT5103 THEORIES OF COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY 3
80. AMCT5203 TECHNIQUES AND PROCESS IN COUNSELLING 3
81. AMCW5103 BASIC RESEARCH WRITING 3
82. AMSH5103 ISU KONTEMPORARI DALAM PENGAJIAN HADITH 3
83. AMSS5103 KAEDAH PENGAJIAN SYARIAH 3
84. AMSS5203 MAQASID AL-SYARIAH (OBJEKTIF SHARIAH) 3
85. AMSS5303 MAHKAMAH SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG ISLAM DI MALAYSIA. 3
86. AMSS5403 TRANSAKSI DALAM SISTEM MUAMALAT DI MALAYSIA 3
87. AMST5103 ISU KONTEMPORARI DALAM PENGAJIAN TAFSIR 3
88. AMST5106 KERTAS PROJEK 6
89. AMSU5103 KAEDAH PENGAJIAN USULUDDIN 3
90. AMSU5203 SEJARAH KEILMUAN DAN INTELEKTUAL ISLAM 3
91. AMSU5303 METODOLOGI DAKWAH DI MALAYSIA 3
92. AMSU5403 ISU-ISU SEMASA AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM 3
93. BBAA4203 AUDIT II 3
94. BBAP2103 PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
95. BBAP4103 ANALISIS PELABURAN 3
96. BBAW2103 PERAKAUNAN KEWANGAN 3
97. BBBM4103 PENGURUSAN BANK 3
98. BBCG3103 TADBIR URUS KORPORAT 3
99. BBCM4103 PENGURUSAN PAMPASAN 3
100. BBCP4103 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN KERJAYA 3
101. BBCT4103 ISU-ISU SEMASA DAN ARAH ALIRAN PELANCONGAN 3
102. BBDG3203 PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI II 3
103. BBDH4103 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
104. BBEC5103 EKONOMETRIK 3
105. BBED4103 E-DAGANG 3
106. BBEK1103 PRINSIP MIKROEKONOMI 3
107. BBEK3203 MAKROEKONOMI II 3
108. BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI 3
109. BBFA1103 PERAKAUNAN PENGENALAN 3
110. BBFA2203 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN I 3
111. BBFA2303 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN II 3
112. BBFB3103 PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN & MINUMAN 3
113. BBFS4103 ANALISIS PENYATA KEWANGAN 3
114. BBGO4103 GELAGAT ORGANISASI 3
115. BBGP4103 GELAGAT PENGGUNA 3
116. BBHF4103 PENGURUSAN PELANCONGAN DAN AGENSI PELANCONGAN 3
117. BBHI4103 PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
118. BBHL3103 UNDANG-UNDANG PELANCONGAN DAN HOSPITALITI 3
119. BBHT2103 PENGANTAR INDUSTRI HOSPITALITI DAN PELANCONGAN 3
120. BBIA4103 PERAKAUNAN ANTARABANGSA 3
121. BBIE4103 EKONOMI ANTARABANGSA 3
122. BBIF4103 KEWANGAN ANTARABANGSA 3
123. BBIH4103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA ANTARABANGSA 3
124. BBIM4103 PEMASARAN ANTARABANGSA 3
125. BBIT3103 PERDAGANGAN ANTARABANGSA 3
126. BBKI4103 PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM 3
127. BBKN3103 KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
128. BBLM4103 PENGURUSAN LOGISTIK 3
129. BBMA3103 PERAKAUNAN PENGURUSAN I 3
130. BBMA3203 PERAKAUNAN PENGURUSAN II 3
131. BBMC4103 PENGURUSAN PERUBAHAN 3
132. BBMP1103 MATEMATIK PENGURUSAN 3
133. BBMR4103 PERHUBUNGAN PEMASARAN 3
134. BBMS4203 PEMASARAN STRATEGIK 3
135. BBNG3103 PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
136. BBNP4103 PENILAIAN PRESTASI 3
137. BBPB2103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
138. BBPC4103 PERAKAUNAN SEKTOR AWAM 3
139. BBPE4103 3
140. BBPF3103 KEWANGAN AWAM 3
141. BBPJ4103 PROJEK I 3
142. BBPJ4203 PROJEK II 3
143. BBPM2103 PENGURUSAN PEMASARAN I 3
144. BBPM2203 PENGURUSAN PEMASARAN II 3
145. BBPM4103 PENGURUSAN PELABURAN PORTFOLIO 3
146. BBPM4203 PENGURUSAN PROMOSI 3
147. BBPP1103 PRINSIP PENGURUSAN 3
148. BBPR2103 PERANCANGAN, PEREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
149. BBPS4103 PENGURUSAN STRATEGIK 3
150. BBPT4106 LATIHAN INDUSTRI 6
151. BBPW3103 PENGURUSAN KEWANGAN I 3
152. BBPW3203 PENGURUSAN KEWANGAN II 3
153. BBRC4103 KAEDAH PENYELIDIKAN 3
154. BBRM4103 PENGURUSAN PERUNCITAN 3
155. BBRS4103 PENYELIDIKAN PEMASARAN 3
156. BBSB4103 PENGURUSAN SILANG BUDAYA 3
157. BBSG4103 PENGURUSAN DAN STRATEGI PEMASARAN 3
158. BBSH4103 PENGURUSAN HAZAD 3
159. BBSN4103 KEMAHIRAN PERUNDINGAN 3
160. BBTM3103 PEMASARAN PELANCONGAN 3
161. BBTX4103 PERCUKAIAN I 3
162. BBTX4203 PERCUKAIAN II 3
163. BBUI3103 UNDANG-UNDANG PEKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN 3
164. BBUN2103 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN 3
165. BBUS2103 UNDANG-UNDANG SYARIKAT 3
166. BDAP2203 ASAS PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
167. BDAU2103 ASAS UNDANG-UNDANG 3
168. BDAW2103 ASAS PERAKAUNAN KEWANGAN 3
169. BDBB4103 PENGANTAR PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
170. BDCM4103 PENGANTAR PENGURUSAN PAMPASAN 3
171. BDDN4103 PENGANTAR PEMBUATAN KEPUTUSAN PERNIAGAAN 3
172. BDEK1103 PENGANTAR MIKROEKONOMI 3
173. BDEK2203 PENGANTAR MAKROEKONOMI 3
174. BDGO4103 PENGANTAR GELAGAT ORGANISASI 3
175. BDHI4103 PENGANTAR PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
176. BDIS4103 PENGANTAR SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA 3
177. BDKN3103 PENGANTAR KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
178. BDKO1103 ASAS KOMUNIKASI ANTARA PERORANGAN 3
179. BDMG4103 MERCHANDISING 3
180. BDMH4103 PENGANTAR PEMASARAN PERHUBUNGAN 3
181. BDMR4103 PENGANTAR PEMASARAN PERKHIDMATAN 3
182. BDPB2103 PENGANTAR PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
183. BDPH4103 PENGANTAR PENGURUSAN HAZAD 3
184. BDPL4103 PENGANTAR PENGURUSAN PELABURAN 3
185. BDPM1103 PENGANTAR PEMASARAN 3
186. BDPO4103 PENGANTAR PENGURUSAN OPERASI 3
187. BDPP1103 PENGANTAR PENGURUSAN 3
188. BDPR3103 PENGENALAN PERANCANGAN, PENGREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
189. BDPW3103 PENGANTAR KEWANGAN 3
190. BDRT4103 PENGANTAR PERUNCITAN 3
191. BDUE3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG PEKERJAAN 3
192. BDUK3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG KONTRAK 3
193. CBAA3103 ANIMASI 2D 3
194. CBAD2103 ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM 3
195. CBAM2104 PERIKLANAN MULTIMEDIA 4
196. CBAP4106 PROJEK 6
197. CBBR4003 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 3
198. CBBR4006 PROJEK 6
199. CBBR4106 PROJEK 6
200. CBBR4108 PROJEK 8
201. CBBR4406 PROJEK KEJURUTERAAN PERISIAN 6
202. CBCA2103 SENI BINA KOMPUTER 3
203. CBCH4103 INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER 3
204. CBCN4103 PENGENALAN KEPADA RANGKAIAN 3
205. CBCP2101 PENGATURCARAAN KOMPUTER I 1
206. CBCP2103 PENGATURCARAAN KOMPUTER 3
207. CBCP220 PENGATURCARAAN KOMPUTER II 2
208. CBCS4103 PENGENALAN KEPADA AUDIT, KESELAMATAN DAN KAWALAN SISTEM MAKLUMAT 3
209. CBCT2203 KONSEP ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
210. CBCT4103 ELEMEN-ELEMEN TEORI SAINS KOMPUTER 3
211. CBDA2103 ANALISIS DAN PEMODELAN DATA 3
212. CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA 3
213. CBDB4103 PANGKALAN DATA PERANTARAAN 3
214. CBDG5104 REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN PERMAINAN 4
215. CBDS2103 STRUKTUR DATA 3
216. CBDT3203 SISTEM TERAGIH PERTENGAHAN 3
217. CBEC3203 APLIKASI RANGKAIAN DALAM E-DAGANG 3
218. CBEC4103 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN GUDANG DATA 3
219. CBEC4203 PENGURUSAN HUBUNGAN PELANGGAN 3
220. CBEP4106 PROJEK 6
221. CBFC1103 PENGANTAR KOMUNIKASI 3
222. CBFJ2103 PENGANTAR KEWARTAWANAN 3
223. CBFS4203 SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 3
224. CBGA3204 ANIMASI II 4
225. CBIM4303 KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU 3
226. CBIS3203 PEMBANGUNAN SISTEM PINTAR 3
227. CBJP4103 INTERMEDIATE JAVA PROGRAMMING 3
228. CBKI4103 PENGURUSAN PENGETAHUAN 3
229. CBKM3103 PEMODELAN DAN PERWAKILAN PENGETAHUAN 3
230. CBLX3103 INTRODUCTION TO LINUX 3
231. CBMA2103 MATEMATIK DISKRET 3
232. CBMC4104 PERKOMPUTERAN MOBILE UNTUK MULTIMEDIA 4
233. CBMM2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT, MEDIA DAN MASYARAKAT 3
234. CBMM4103 SISTEM MULTIMEDIA 3
235. CBMN4104 RANGKAIAN MULTIMEDIA 4
236. CBMP2203 PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA 3
237. CBMS4303 SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
238. CBMT2103 PENGANTAR TEKNOLOGI MULTIMEDIA 3
239. CBND3103 PENGENALAN KEPADA REKABENTUK DAN PENGATURCARAAN RANGKAIAN 3
240. CBND3203 REKABENTUK DAN PENGATURCARAAN RANGKAIAN PERTENGAHAN 3
241. CBNL3203 SENI BINA RANGKAIAN DAN PROTOKOL PERTENGAHAN 3
242. CBOP3103 PENDEKATAN ORIENTASI OBJEK UNTUK PEMBANGUNAN PERISIAN 3
243. CBOP3203 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK 3
244. CBOP3403 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK II 3
245. CBOS2203 SISTEM PENGOPERASIAN 3
246. CBPA4204 PENGARANGAN MULTIMEDIA II 4
247. CBPC2104 PENGATURCARAAN MULTIMEDIA I 4
248. CBPC4106 PROJEK 6
249. CBPM4103 PENGURUSAN PROJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
250. CBPM4203 MULTIMEDIA PROJECT MANAGEMENT 3
251. CBPP4106 PROJEK 6
252. CBPR4106 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 6
253. CBPT4106 PROJEK 6
254. CBRT4103 KEJURUTERAAN PERISIAN UNTUK SISTEM MASA-NYATA 3
255. CBSC4103 PEMBANGUNAN PERISIAN 3
256. CBSD3103 REKABENTUK DAN SENI BINA PERISIAN 3
257. CBSE4103 KEJURUTERAAN PERISIAN 3
258. CBSM4203 SISTEM MAKLUMAT STRATEGIK 3
259. CBSR4003 TEKNOLOGI PELAYAN WEB 3
260. CBSR4103 KESELAMATAN PELAYAN 3
261. CBSS4103 SISTEM SOKONGAN KEPUTUSAN 3
262. CBST4103 PENGUJIAN PERISIAN 3
263. CBTC3104 LATIHAN BERSANDARKAN KOMPUTER 4
264. CBTT4103 CURRENT TRENDS IN COMPUTING 3
265. CBWD4204 REKABENTUK WEB II 4
266. CBWP2203 PENGATURCARAAN WEB 3
267. CBWP3103 PENERBITAN WEB 3
268. CBWT3103 TEKNOLOGI WAYARLES 3
269. CDAD2103 METODOLOGI PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT 3
270. CDCA2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT & PENGGUNAAN 3
271. CDCA2203 UNSUR-UNSUR SENI BINA KOMPUTER 3
272. CDCP2101 PENGATURCARAAN C 1
273. CDCP220 PENGATURCARAAN C II 2
274. CDCT2203 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN PERSEKITARAN 3
275. CDDB3203 PANGKALAN DATA HUBUNGAN 3
276. CDDS2103 PENGENALAN KEPADA STRUKTUR DATA 3
277. CDEC3103 PENGENALAN KEPADA E-DAGANG 3
278. CDIS2103 PENGENALAN KEPADA SISTEM MULTIMEDIA 3
279. CDMA2103 MATEMATIK UNTUK TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
280. CDOP3103 PENGENALAN KEPADA KAEDAH ORIENTASI OBJEK 3
281. CDOP3203 PENGATURCARAAN JAVA 3
282. CDOS2203 PENGENALAN KEPADA SISTEM PENGOPERASIAN 3
283. CDPR4103 PROJEK DIPLOMA 3
284. CDSM3103 PENGENALAN KEPADA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
285. EBDM2103 PENGURUSAN REKA BENTUK BANGUNAN 3
286. EBEM4103 SISTEM PEMPROSESMIKRO 3
287. EBEN3103 SISTEM KOMUNIKASI 3
288. EBHV3303 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL 3
289. EBIE3103 PENGENALAN KEPADA KEJURUTERAAN INDUSTRI 3
290. EBIT3103 TEKNOLOGI MAKLUMAT UNTUK PEMBUATAN 3
291. EBMC3103 EKONOMI KEJURUTERAAN 3
292. EBME2103 SISTEM MEKANIKAL DAN ELEKTRIK DALAM BANGUNAN 3
293. EBME4103 TEKNOLOGI ELEKTRIK 3
294. EBMF4103 MEKANIK BENDALIR KEJURUTERAAN MEKANIK 3
295. EBML2103 BAHAN KEJURUTERAAN 3
296. EBMP2203 PENGENALAN KEPADA SISTEM PEMBUATAN 3
297. EBMP3103 TEKNOLOGI PENGELUARAN 3
298. EBMT4103 AUTOMOTIF 3
299. EBPM3103 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK DAN FASILITI 3
300. EBPM3303 PENGURUSAN RISIKO PROJEK 3
301. EBQS3103 PENGUKURAN DALAM KERJA 3
302. EBTD4103 PEMBANGUNAN PRODUK BARU 3
303. EBTK3103 PENGURUSAN TENDER DAN KONTRAK 3
304. EBTL4103 PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN UNDANG-UNDANG 3
305. EBTM3103 PENGURUSAN PROJEK 3
306. EBTM4103 PENGURUSAN PENGELUARAN DAN OPERASI 3
307. EBTM4203 PENGURUSAN PENGENDALIAN 3
308. EBTM4303 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN 3
309. EBTP4106 PROJEK 6
310. EBTQ3103 KAWALAN KUALITI 3
311. EBTQ3203 PENGURUSAN KUALITI 3
312. EBTT3103 INOVASI DAN PENGURUSAN TEKNOLOGI 3
313. EBVC3103 TEKNOLOGI PEMBINAAN DAN PERKHIDMATAN BANGUNAN 3
314. EBVF4103 MEKANIK BENDALIR KEJURUTERAAN AWAM 3
315. EBVM4103 BAHAN KEJURUTERAAN AWAM 3
316. EBVS4203 REKABENTUK STRUKTUR 3
317. EBVT4103 KEJURUTERAAN LEBUHRAYA DAN LALULINTAS 3
318. EBXC4103 SISTEM KAWALAN 3
319. EBXM3103 MATEMATIK KEJURUTERAAN 3
320. EBXT2203 TEKNOLOGI PERHUBUNGAN DAN PEMBUATAN 3
321. EDEC2203 TEORI LITAR 2 3
322. EDEE2103 ELEKTRONIK 3
323. EDEM3103 SISTEM PEMPROSESMIKRO 3
324. EDEN3103 SISTEM KOMUNIKASI 3
325. EDMF3103 MEKANIK BENDALIR KEJURUTERAAN MEKANIK 3
326. EDMF3203 MEKANIK BENDALIR LANJUTAN 3
327. EDTP3104 PROJEK 4
328. EDVF3103 MEKANIK BENDALIR UNTUK KEJURUTERAAN AWAM 3
329. EDVG2103 KEJURUTERAAN GEOMATIK 3
330. EDVG3103 MEKANIK TANAH 3
331. EDVH3103 KEJURUTERAAN HIDROLIK DAN HIDROLOGI 3
332. EDVS3203 REKABENTUK STRUKTUR 3
333. EDVT3103 KEJURUTERAAN LEBUHRAYA DAN LALULINTAS 3
334. EDXC3103 SISTEM KAWALAN 3
335. EDXE2103 TEKNOLOGI ELEKTRIK 3
336. EDXM2103 MATEMATIK KEJURUTERAAN 3
337. EDXP3204 PROJEK REKABENTUK 4
338. EDXS3103 KEKUATAN BAHAN 3
339. HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK 3
340. HBAE1403 MENGGAMBAR 3
341. HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 3
342. HBAE3103 KRAF TRADISIONAL 3
343. HBAE4203 PENDIDIKAN SENI VISUAL II 3
344. HBAE4303 APRESIASI DAN KRITIKAN SENI 3
345. HBAE4403 PROJEK KHAS 3
346. HBAL1203 KURIKULUM BAKSR 3
347. HBAL2103 KEMAHIRAN MENDENGAR BAHASA ARAB 3
348. HBAL2203 KEMAHIRAN BERTUTUR BAHASA ARAB 3
349. HBAL3103 KEMAHIRAN MEMBACA BAHASA ARAB 3
350. HBAL3203 KEMAHIRAN MENULIS BAHASA ARAB 3
351. HBCA4103 PRINSIP PERIKLANAN 3
352. HBCL1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA CINA 3
353. HBCL3103 TATABAHASA BAHASA CINA MODEN II 3
354. HBCL3203 KESUSASTERAAN BAHASA CINA I (PUISI) 3
355. HBCL4103 KESUSASTERAAN BAHASA CINA II (PUISI CI) 3
356. HBCL4203 KESUSASTERAAN BAHASA CINA III (PROSA) 3
357. HBCL4303 KESUSASTERAAN BAHASA CINA IV (DRAMA DAN FIKSYEN) 3
358. HBCL4403 KESUSASTERAAN BAHASA CINA V (MODEN) 3
359. HBCM4103 APRESIASI MEDIA DAN ANALISIS KRITIKAL 3
360. HBCM4303 PENGURUSAN PENYIARAN 3
361. HBCS4103 PENULISAN SKRIP 3
362. HBEC1103 PENGENALAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
363. HBEC1203 PERKEMBANGAN KOGNITIF 3
364. HBEC2103 LITERASI DAN BAHASA BAGI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
365. HBEC2203 KURIKULUM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
366. HBEC2303 PERKEMBANGAN KURIKULUM: PERSPEKTIF DI MALAYSIA 3
367. HBEC2403 KUSUSASTERAAN KANAK-KANAK 1 : CERITA RAKYAT ANTRABANGSA 3
368. HBEC2603 PENGAJARAN BAHASA INGGERIS UNTUK AWAL KANAK-KANAK 3
369. HBEC2703 SAINS DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
370. HBEC3103 PENGAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK KANAK-KANAK 3
371. HBEC3203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK 3
372. HBEC3303 TERAPI BERMAIN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
373. HBEC3403 KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
374. HBEC3603 KESUSASTERAAN KANAK-KANAK 2 : CERITA RAKYAT MALAYSIA 3
375. HBEC3703 KELUARGA & HUBUNGAN KOMUNITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
376. HBEC3803 PERANCANGAN & PENTADBIRAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
377. HBEC3903 TEKNOLOGI DAN ICT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
378. HBEC4103 KESELAMATAN, KESIHATAN DAN PEMAKANAN AWAL KANAK-KANAK 3
379. HBEC4203 PENILAIAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
380. HBEC4503 KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
381. HBEF1103 SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3
382. HBEF1203 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 3
383. HBEF1303 PENDIDIKAN KOKURIKULUM 3
384. HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN 3
385. HBEF1503 MASYARAKAT DAN TAMADUN 3
386. HBEF2103 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3
387. HBEF2303 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 3
388. HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 3
389. HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN 3
390. HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
391. HBEF3503 PENDIDIKAN INKLUSIF 3
392. HBEF3703 PENGENALAN KEPADA BIMBINGAN DAN KAUNSELING 3
393. HBEF4106-1 KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 1 6
394. HBEF4106- KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH - BHG 2 6
395. HBEF4303 PROJEK KAJIAN TINDAKAN 3
396. HBEL1203 DESKRIPSI BAHASA 3
397. HBEL2203 PENGAJARAN BACAAN 3
398. HBEL3203 PENGAJARAN TATABAHASA 3
399. HBEL3303 LINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA 3
400. HBEL3403 PENGAJARAN KESUSASTERAAN 3
401. HBEL4403 MORFOLOGI, SINTAKSIS DAN SEMANTIK 3
402. HBEM1103 ASAS PENTADBIRAN PENDIDIKAN 3
403. HBEM1203 PERANCANGAN PENDIDIKAN 3
404. HBEM1303 PENGURUSAN KURIKULUM 3
405. HBEM1403 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3
406. HBEM1503 PENYELIAAN DAN PENCERAPAN DI SEKOLAH 3
407. HBEM2103 KEPIMPINAN SEKOLAH 3
408. HBEM2203 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
409. HBEM2303 PENGURUSAN HAL EHWAL PELAJAR 3
410. HBEM2403 PENGURUSAN KONFLIK DALAM HAL EHWAL PELAJAR 3
411. HBEM3103 PENGURUSAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN 3
412. HBEM3303 AKTA DAN LAPORAN PENDIDIKAN 3
413. HBEM3403 PENTADBIRAN KEWANGAN SEKOLAH 3
414. HBEM3503 PENGURUSAN PUSAT SUMBER 3
415. HBEM4103 PENGURUSAN PERHUBUNGAN MASYARAKAT 3
416. HBEM4203 PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KO-KURIKULUM 3
417. HBEM4303 PENGURUSAN INOVASI DAN KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN 3
418. HBEM4403 PENGURUSAN PERUBAHAN DI SEKOLAH 3
419. HBES1103 CRITICAL READING 3
420. HBES1203 ENGLISH ACROSS TIME AND SPACE 3
421. HBES1403 ENGLISH GRAMMAR 3
422. HBES1503 LISTENING AND SPEAKING AT TERTIARY LEVEL 1 3
423. HBES2103 SOCIOLINGUISTICS 3
424. HBES2203 PHONETICS AND PHONOLOGY 3
425. HBES2303 LISTENING AND SPEAKING AT TERTIARY LEVEL 2 3
426. HBES2703 INTRODUCTION TO BUSINESS COMMUNICATION 3
427. HBES3103 ADVANCED WRITING: ARGUMENT AND PERSUASION 3
428. HBES3203 INTRODUCTION TO MEDIA AND CULTURE 3
429. HBES3303 LANGUAGE POLICY AND PLANNING 3
430. HBES3403 LANGUAGE AND LITERATURE: TEXTS AND CONTEXTS 3
431. HBES3503 ADVANCED WRITING: ELEMENTS OF STYLE 3
432. HBES3603 MANAGEMENT COMMUNICATION 3
433. HBES4203 SOUTHEAST ASIAN CULTURAL PRODUCTION 3
434. HBES4503 CRITICAL AND CULTURAL THEORY 3
435. HBES4603 CONTEMPORARY FICTION AND FILM 3
436. HBES4703 PROFESSIONAL WRITING II: WRITING ACROSS FIELDS 3
437. HBES4803 POSTCOLONIAL STUDIES 3
438. HBET1103 INTRODUCTION TO GENERAL LINGUISTICS 3
439. HBET1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA INGGERIS 3
440. HBET1303 PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
441. HBET1403 SOSIOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
442. HBET1503 PRINCIPLES AND PRACTICE OF TESL METHODOLOGY 3
443. HBET2103 GRAMMAR IN ESL 3
444. HBET2203 TEACHING OF GRAMMAR IN ESL 3
445. HBET2303 WRITING IN ESL 3
446. HBET2403 TEACHING OF WRITING IN ESL 3
447. HBET3203 READING IN ESL 3
448. HBET3303 TEACHING OF READING IN ESL 3
449. HBET3403 LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
450. HBET3503 TEACHING LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
451. HBET3603 TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 3
452. HBET3703 TEACHING OF LITERATURE IN ESL 3
453. HBET4103 INTRODUCTION TO DRAMA & POETRY 3
454. HBET4203 TEACHING OF DRAMA AND POETRY IN ESL 3
455. HBET4303 INTRODUCTION TO NOVELS & SHORT STORIES 3
456. HBET4403 TEACHING OF NOVELS AND SHORT STORIES IN ESL 3
457. HBET4503 TESTING AND EVALUATION IN ESL 3
458. HBET4603 PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE 3
459. HBET4703 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 3
460. HBHE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN KESIHATAN 3
461. HBHE1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN 3
462. HBHE2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 3
463. HBHE3203 KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN 3
464. HBIS1203 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN I 3
465. HBIS2103 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN II 3
466. HBIS2203 AKIDAH 3
467. HBIS3203 FIQH II 3
468. HBIS3403 PENGAJIAN JAWI & KHAT 3
469. HBIS4203 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN III 3
470. HBIS4303 ADAB & AKHLAK ISLAMIAH II 3
471. HBIS4403 PENGAJIAN HADIS 3
472. HBLS1203 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 3
473. HBLS2203 REKACIPTA 3
474. HBLS3103 ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL 3
475. HBLS3203 ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 3
476. HBLS3303 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA 3
477. HBLS4103 PENGURUSAN LANDSKAP 3
478. HBLS4203 AKUAKULTUR 3
479. HBLS4303 PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM 3
480. HBLS4403 PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 3
481. HBME1203 PENDIDIKAN MORAL: TAHUN 1 3
482. HBME2103 PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 2 3
483. HBME2203 PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 3 3
484. HBME3203 PENDIDIKAN MORAL: TAHUN 5 DAN 6 3
485. HBML1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 3
486. HBML2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3
487. HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
488. HBML3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
489. HBML3303 PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK 3
490. HBML3403 LINGUISTIK DAN SOSIOLINGUISTIK 3
491. HBML4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU 3
492. HBML4203 KESUSASTERAAN MELAYU 3
493. HBML4303 KURIKULUM DAN PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
494. HBML4403 KOMPETENSI DALAM BAHASA MELAYU 3
495. HBMS1203 PENGAJARAN MUZIK I 3
496. HBMS2203 PENGAJARAN MUZIK III 3
497. HBMS3103 PENGAJARAN MUZIK IV 3
498. HBMS3203 PENGAJARAN MUZIK V 3
499. HBMS3303 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN KOIR 3
500. HBMS4103 MUZIK DALAM BILIK DARJAH 3
501. HBMS4203 MUZIK TRADISIONAL 3
502. HBMS4303 PERANCANGAN PENGAJARAN MUZIK 3
503. HBMS4403 PENILAIAN MUZIK 3
504. HBMT1203 PENGAJARAN MATEMATIK PRA SEKOLAH 3
505. HBMT2103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I 3
506. HBMT3103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN III 3
507. HBMT3203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN IV 3
508. HBMT3403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN II 3
509. HBMT4103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN III 3
510. HBMT4203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN I 3
511. HBMT4303 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN II 3
512. HBMT4403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN III 3
513. HBPE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI 3
514. HBPE1203 KECERGASAN FIZIKAL 3
515. HBPE2103 PERGERAKAN ARTISTIK DAN KREATIF 3
516. HBPE2203 UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
517. HBPE3103 KEGIATAN PROFESIONAL (PERMAINAN) 3
518. HBPE3203 PENDIDIKAN LUAR 3
519. HBPE4203 PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI SUKAN 3
520. HBPE4303 PENGENALAN ANATOMI DAN FISIOLOGI 3
521. HBPE4403 BIOMEKANIK SUKAN 3
522. HBPS1203 PENGURUSAN ORGANISASI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
523. HBPS2203 PENILAIAN DAN KEMAJUAN KANAK-KANAK 3
524. HBPS2303 PENGANTAR PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
525. HBPS3103 PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
526. HBPS4203 PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 3
527. HBPS4303 INTERAKSI DAN BIMBINGAN KANAK-KANAK 3
528. HBPS4403 PERKEMBANGAN MORAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
529. HBQE1203 RASM AL-UTHMANI 3
530. HBQE2103 AL-TAJWID 3
531. HBQE2203 AL-QIRAAT 3
532. HBQE3103 TARANNUM AL-QURAN 3
533. HBQE3203 ILMU TAFSIR 3
534. HBSC1103 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS 3
535. HBSC1203 BIOLOGI I : ASAS KEHIDUPAN 3
536. HBSC2103 KIMIA I 3
537. HBSC3203 KIMIA II 3
538. HBSC3303 KURIKULUM SAINS SEKOLAH 3
539. HBSC4103 FIZIK I 3
540. HBSC4203 BUMI DAN ANGKASA 3
541. HBSC4303 FIZIK II 3
542. HBSC4403 PENGURUSAN SUMBER MENGAJAR DAN MAKMAL SAINS 3
543. HBSE1203 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KHAS 3
544. HBSE2103 PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS 3
545. HBSE2203 PENGURUSAN TINGKAH LAKU KANAK-KANAK BEKEPERLUAN KHAS 3
546. HBSE3103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN PENDIDIKAN KHAS 3
547. HBSE3203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING DALAM PENDIDIKAN KHAS 3
548. HBSE3303 CIRI-CIRI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS 3
549. HBSE3403 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS I 3
550. HBSE4103 REKREASI UNTUK PENDIDIKAN KHAS 3
551. HBSE4203 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS II 3
552. HBSE4303 PENGENALAN BAHASA ISYARAT (KTBM) 3
553. HBSE4403 PENGENALAN BRAILLE 3
554. HBSH1203 PENGAJARAN BAHASA UNTUK KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN 3
555. HBSH3203 KOD TANGAN BAHASA MELAYU 3
556. HBSL1103 PENGENALAN KEPADA KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN 3
557. HBSL1203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN 3
558. HBSL2103 PENDIDIKAN KHAS: PENGAJARAN SENI 3
559. HBSL2203 PENDIDIKAN KHAS: PENGAJARAN MATEMATIK 3
560. HBSL3103 PENDIDIKAN KHAS: PENGAJARAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS 3
561. HBSL3203 PENDIDIKAN KHAS: PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
562. HBSS1103 PENGENALAN KAJIAN SOSIAL 3
563. HBSS2103 SEJARAH PERKEMBANGAN NEGARA 3
564. HBSS3103 MANUSIA DAN ALAM SEKITAR 3
565. HBSS3203 PENGENALAN SOSIOLOGI 3
566. HBSV1203 ORIENTASI DAN MOBILITI UNTUK KANAK-KANAK BERMASALAH PENGLIHATAN 3
567. HBSV3203 KOD BRAILLE BAHASA MELAYU 3
568. HBTL1203 TATABAHASA BAHASA TAMIL I 3
569. HBTL4403 KESUSASTERAAN TAMIL IV 3
570. HDEF4606 PRAKTIKUM 6
571. HDEL2203 PENGAJARAN BACAAN 3
572. HDPS1103 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
573. HDPS1203 PENGURUSAN TINGKAH LAKU KANAK-KANAK 3
574. HDPS1303 PENGENALAN KEPADA PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 3
575. HDPS2103 KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
576. HDPS2203 PEMERHATIAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK 3
577. HDPS2303 POLISI DAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
578. HDPS3103 PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
579. HDPS3203 BAHASA, LITERASI DAN KOMUNIKASI 3
580. HDPS3303 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN KOGNITIF 3
581. HDPS3503 AWAL MATEMATIK UNTUK KANAK-KANAK 3
582. HDPS3603 AWAL SAINS UNTUK KANAK-KANAK 3
583. HDPS4103 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN AFEKTIF 3
584. HDPS4203 KESIHATAN DAN KESELAMATAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
585. HDPS4303 PERKEMBANGAN KURIKULUM PRASEKOLAH MALAYSIA 3
586. HDPS4403 KEUSAHAWANAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
587. HDPS4503 MUZIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
588. HDPS4603 AWAL MUZIK UNTUK KANAK-KANAK 3
589. HMEF5143 SOCIOLOGY OF EDUCATION 3
590. LANH1103 BAHASA KEBANGSAAN A 3
591. MPU2133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
592. MPU2223 KEUSAHAWANAN 3
593. MPU3113 HUBUNGAN ETNIK 3
594. MPU3123 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 3
595. MPU3223 KEUSAHAWANAN 3
596. MPW1113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
597. MPW1133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
598. MPW1143 PENGAJIAN ISLAM 3
599. MPW1153 PENDIDIKAN MORAL 3
600. MPW2113 BAHASA KEBANGSAAN A 3
601. MPW2133 PENGAJIAN MALAYSIA 3
602. MPW2143 PENGAJIAN ISLAM 3
603. MPW2153 PENDIDIKAN MORAL 3
604. NBBS1104 PENGURUSAN DAN PENGAJIAN PERUNDANGAN PERUBATAN B 4
605. NBBS2106 PROJEK PENYELIDIKAN B 6
606. NBHS1103 PENILAIAN KEJURURAWATAN LANJUTAN 3
607. NBHS1203 STATISTIK DAN PENYELIDIKAN KEJURURAWATAN B 3
608. NBNC110 LATIHAN KLINIKAL 9 2
609. NBNC1307 LATIHAN KLINIKAL 11 7
610. NBNC2407 LATIHAN KLINIKAL 12 7
611. NBNC2607 LATIHAN KLINIKAL 14 7
612. NBNS1404 KEJURURAWATAN PENJAGAAN KRITIKAL 4
613. NBNS1504 KEJURURAWATAN TRAUMA DAN KECEMASAN 4
614. NBNS2704 KEJURURAWATAN KANAK-KANAK 4
615. NBNS2804 KEJURURAWATAN KESIHATAN MENTAL 4
616. NBNS2904 KEJURURAWATAN ONKOLOGI 4
617. NBNS3504 KEJURURAWATAN RENAL 4
618. NDCD1304 CURRICULUM DEVELOPMENT 1 4
619. NDEP1103 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 3
620. NDHS1103 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 3
621. NDHS1203 INTRODUCTION TO MICROBIOLOGY AND PHARMACOLOGY 3
622. NDIC1203 INNOVATION AND CREATIVITY 3
623. NDME2204 MEASUREMENT & EVALUATION 4
624. NDPT1404 PRACTICUM IN TEACHING PRACTICE 1 4
625. OUMH1103 LEARNING SKILLS FOR OPEN DISTANCE LEARNERS 3
626. OUMH1203 ENGLISH FOR WRITTEN COMMUNICATION 3
627. OUMH1303 ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION 3
628. OUMH2103 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNICAL PURPOSES 3
629. OUMH2203 ENGLISH FOR WORKPLACE COMMUNICATION 3
630. OUMM2103 KEUSAHAWANAN 3
631. OUMM3203 ETIKA PROFESIONAL 3
632. SBBI3203 KEPELBAGAIAN DAN FISIOLOGI MIKROB 3
633. SBCH3103 KIMIA FIZIKAL 3
634. SBCO4303 IDENTIFIKASI DAN PERKEMBANGAN BAKAT 3
635. SBEM3403 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM MATEMATIK 3
636. SBEV3103 PENGURUSAN PERSEKITARAN 3
637. SBFS1103 KEMAHIRAN BERFIKIR DAN PENYELESAIAN MASALAH 3
638. SBMA1403 MATEMATIK ASAS 3
639. SBMA1503 ALJABAR DAN FUNGSI 3
640. SBMA1603 KALKULUS 3
641. SBMA2203 KALKULUS PEMBEZAAN 3
642. SBMA3103 KALKULUS PENGAMIRAN 3
643. SBMA3203 ALJABAR LINEAR ASAS 3
644. SBMA4203 KAEDAH MATEMATIK LANJUTAN 3
645. SBMA4603 KAEDAH BERANGKA 3
646. SBMP4403 MATEMATIK INSURANS HAYAT 3
647. SBSC1103 SAINS ASAS 3
648. SBSC3403 KAEDAH PENGAJARAN SAINS 3
649. SBSC4103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM SAINS 3
650. SBSE4103 FISIOLOGI SUKAN GUNAAN 3
651. SBSE4203 NUTRISI SUKAN GUNAAN 3
652. SBSM4303 PENGURUSAN KEWANGAN DAN INDUSTRI SUKAN 3
653. SBSM4403 PEMASARAN SUKAN 3
654. SBSM4503 PENGURUSAN KEMUDAHAN DAN ACARA SUKAN 3
655. SBSM4703 PENGURUSAN RISIKO DAN ASPEK PERUNDINGAN SUKAN 3
656. SBSP3103 PSIKOLOGI SUKAN 3
657. SBSP4403 PSIKOLOGI SUKAN GUNAAN 3
658. SBSP4603 KECEDERAAN SUKAN GUNAAN 3
659. SBSP4806 PRAKTIKUM KEMAHIRAN VOKASIONAL 6
660. SBST1303 STATISTIK ASAS 3
661. SBST2503 KAEDAH BERSTATISITK 3
662. SBST3203 ANALISIS DATA PERMULAAN 3
663. SBTE4103 PENGAJIAN KURIKULUM DAN SILIBUS 3
664. SOLL-PP PENULISAN PORTFOLIO
665. XBCS3103 KESELAMATAN PEMBINAAN DAN LOJI 3
666. XBEP4103 AMALAN KESIHATAN PERSEKITARAN 3
667. XBFS4103 KESELAMATAN DAN KESIHATAN MAKANAN 3
668. XBLR3103 PERUNDANGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
669. XBTP4106 PROJEK 6