No. Course Code Course Description Credit
1. ABBJ3203 KEWARTAWANAN SIARAN 3
2. ABBM4103 APRESIASI MEDIA DAN ANALISIS KRITIKAL 3
3. ABBM4303 PENGURUSAN PENYIARAN 3
4. ABCA2103 PRINSIP PERIKLANAN 3
5. ABCA4203 PENULISAN KAPI 3
6. ABCA4303 KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU 3
7. ABCC1103 PENGANTAR KOMUNIKASI 3
8. ABCG4203 POLITIK & MEDIA 3
9. ABCJ2103 PENGANTAR KEWARTAWANAN 3
10. ABCJ3103 PENULISAN & PELAPORAN BERITA 3
11. ABCJ3203 SUNTINGAN PENERBITAN CETAK & ELEKTRONIK 3
12. ABCM2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT, MEDIA DAN MASYARAKAT 3
13. ABCP4106 KERTAS PROJEK (KOMUNIKASI) 6
14. ABCR1103 PERUCAPAN AWAM 3
15. ABCR2103 PRINSIP KOMUNIKASI KORPORAT 3
16. ABCR3303 KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA 3
17. ABCS4103 PENULISAN SKRIP 3
18. ABCT2103 TEKNOLOGI MEDIA BARU 3
19. ABCT2203 TEORI KOMUNIKASI 3
20. ABKF1103 PENGANTAR KAJIAN DASAR 3
21. ABKF1203 PEMBACAAN KAJIAN DASAR 3
22. ABKF2103 PENGANTAR PENTADBIRAN AWAM 3
23. ABKF3103 DASAR KESELAMATAN DAN PERTAHANAN MALAYSIA 3
24. ABKF3303 ETNISITI, PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN NASIONAL 3
25. ABKH1103 KOLONIALISME DAN NASIONALISME 3
26. ABKH1203 PASCA MERDEKA DAN PEMBINAAN NEGARA 3
27. ABKK1103 PENGANTAR SAINS POLITIK 3
28. ABKK1303 POLITIK MALAYSIA 3
29. ABKK3103 POLITIK DUNIA MODEN 3
30. ABKK3203 PEMBANGUNAN POLITIK DAN POLITIK DUNIA KETIGA 3
31. ABKK3303 POLITIK ANTARABANGSA DAN DUNIA ISLAM 3
32. ABKK4103 KERTAS PROJEK (SAINS POLITIK) 3
33. ABMB1103 PENGANTAR KEBUDAYAAN DAN KESENIAN MELAYU 3
34. ABMB2103 ISLAM DAN KEBUDAYAAN MELAYU 3
35. ABMB3103 SENI MUZIK MELAYU 3
36. ABMB3303 PELANCONGAN DAN PRODUK BUDAYA 3
37. ABMB4203 PENGURUSAN MUZIUM 3
38. ABML1103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU 3
39. ABML2103 BAHASA MELAYU DAN MASYARAKAT 3
40. ABMP4103 PENGAJIAN MELAYU (KERTAS PROJEK) 3
41. ABMS1103 PENGANTAR PENGAJIAN MELAYU 3
42. ABMS1203 SASTERA LISAN 3
43. ABMS2103 TEORI DAN KRITIKAN SASTERA 3
44. ABMS2303 SASTERA HIKAYAT 3
45. ABMS4103 PENULISAN KREATIF 3
46. ABMS4203 SASTERA UNDANG-UNDANG DAN KETATANEGARAAN 3
47. ABPC1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI KLINIKAL 3
48. ABPC1203 UJIAN DAN PENGUKURAN DALAM PSIKOLOGI 3
49. ABPC2203 ETIKA DALAM PSIKOLOGI 3
50. ABPC3303 PRINSIP MODIFIKASI TINGKAHLAKU 3
51. ABPD1203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK 3
52. ABPD1303 PSIKOLOGI REMAJA 3
53. ABPD3103 PSIKOLOGI DEWASA DAN ORANG TUA 3
54. ABPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
55. ABPG1203 SEJARAH DAN FALSAFAH PSIKOLOGI 3
56. ABPG2203 PENGENALAN KEPADA KAUNSELING 3
57. ABPK2203 PERSEPSI DAN EMOSI 3
58. ABPR1103 STATISTIK UNTUK PSIKOLOGI 3
59. ABPS1103 PSIKOLOGI SOSIAL 3
60. ABPS2103 PSIKOLOGI SILANG BUDAYA 3
61. ABPS3103 PSIKOLOGI KEUSAHAWANAN DAN PRODUKTIVITI 3
62. ABPS3203 PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI 3
63. ABPT4106 KERTAS PROJEK (PSIKOLOGI) 6
64. ABSA1103 PRINSIP AQIDAH 3
65. ABSD2103 SIASAH SYAR'IYYAH 3
66. ABSE2103 PRINSIP EKONOMI 3
67. ABSF2103 USUL FIQH I 3
68. ABSF4103 QAWAID FIQHIYAH 3
69. ABSJ3103 FIQH JINAYAT 3
70. ABSL3103 BAHASA ARAB KOMUNIKASI I 3
71. ABSL3203 BAHASA ARAB KOMUNIKASI II 3
72. ABSP4103 PRINSIP PENGURUSAN ISLAM 3
73. ABSP4106 KERTAS PROJEK (SOSIAL SAINS GUNAAN) 6
74. ABSQ2103 ULUM AL-QURAN 3
75. ABSR3103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (ISLAM) 3
76. ABSS2103 PRINSIP PEMASARAN 3
77. ABST1103 SIRAH NABAWIYYAH DAN AKHLAK 3
78. ABST4106 KERTAS PROJEK (PENGAJIAN ISLAM) 6
79. ABSW3103 KEWANGAN ISLAM 3
80. ABSY1103 PENGENALAN KEPADA SYARIAH 3
81. ABXH1103 APLIKASI SEJARAH 3
82. ABXM1103 MANUSIA, MASYARAKAT DAN BUDAYA 3
83. ABXS1103 PENGANTAR SAINS SOSIAL 3
84. ADPC2203 ETHICS IN PSYCHOLOGY 3
85. ADPC3103 PENGENALAN KEPADA KELAKUAN PENGGUNA 3
86. ADPD1103 PEMBANGUNAN MANUSIA 3
87. ADPF4103 KAJIAN KES 3
88. ADPG1103 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI 3
89. ADPK2103 MOTIVASI DAN EMOSI 3
90. ADPK2203 PENGENALAN KEPADA PERSEPSI DAN PSIKOLOGI KOGNITIF 3
91. ADPS3103 PSIKOLOGI SILANG BUDAYA 3
92. ADPS4103 PENGENALAN KEPADA INDUSTRI DAN PSIKOLOGI ORGANISASI 3
93. ADPT3203 PENGENALAN KEPADA UJIAN PSIKOLOGI DAN PENGUKURAN 3
94. ADSA1103 ASAS AKIDAH 3
95. ADSE2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 3
96. ADSE3103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
97. ADSF1103 PENGENALAN USUL FIQH 3
98. ADSF3103 PENGENALAN QAWAID FIQHIYYAH 3
99. ADSI2103 ISLAM DAN KEBUDAYAAN MELAYU 1 3
100. ADSJ2103 PRINSIP FIQH JINAYAT 3
101. ADSK2103 PRINSIP FIQH MUNAKAHAT 3
102. ADSL2103 BAHASA ARAB KOMUNIKASI 3
103. ADSL3103 KEMAHIRAN PENGAJARAN BAHASA ARAB 3
104. ADSM2103 PRINSIP FIQH MU'AMALAT 3
105. ADSP3106 PRAKTIKUM 6
106. ADSQ2103 KEMAHIRAN AL-QURAN 3
107. ADSS2103 TASAWWUR ISLAM 3
108. ADST2103 SIRAH TARBAWIYYAH 3
109. BBAA3103 AUDIT I 3
110. BBAP2103 PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
111. BBAP4103 ANALISIS PELABURAN 3
112. BBAT4103 TEORI PERAKAUNAN 3
113. BBAW2103 PERAKAUNAN KEWANGAN 3
114. BBBM4103 PENGURUSAN BANK 3
115. BBCG3103 TADBIR URUS KORPORAT 3
116. BBCM4103 PENGURUSAN PAMPASAN 3
117. BBCP4103 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN KERJAYA 3
118. BBCS4103 KAJIAN KES BERSEPADU 3
119. BBCT4103 ISU-ISU SEMASA DAN ARAH ALIRAN PELANCONGAN 3
120. BBDH4103 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
121. BBED4103 E-DAGANG 3
122. BBEK1103 PRINSIP MIKROEKONOMI 3
123. BBEK2103 MIKROEKONOMI 3
124. BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI 3
125. BBEM4103 PENGURUSAN ACARA 3
126. BBEO4103 OPERASI EKONOMI 3
127. BBFA1103 PERAKAUNAN PENGENALAN 3
128. BBFA2103 PERAKAUNAN KEWANGAN DAN LAPORAN I 3
129. BBFA2203 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN I 3
130. BBFA2303 PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN II 3
131. BBFA4403 PERAKAUNAN KEWANGAN LANJUTAN 3
132. BBFC3203 KAWALAN KOS PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN 3
133. BBFD4103 TERBITAN KEWANGAN 3
134. BBFS4103 ANALISIS PENYATA KEWANGAN 3
135. BBFT3103 TAMBANG DAN TIKET BERKOMPUTER 3
136. BBGO4103 GELAGAT ORGANISASI 3
137. BBGP4103 GELAGAT PENGGUNA 3
138. BBHI4103 PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
139. BBHM4103 PENGURUSAN PERAYAAN DAN ACARA KHAS 3
140. BBIA4103 PERAKAUNAN ANTARABANGSA 3
141. BBIB4103 PERBANKAN ANTARABANGSA 3
142. BBIE4103 EKONOMI ANTARABANGSA 3
143. BBIF4103 KEWANGAN ANTARABANGSA 3
144. BBIH4103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA ANTARABANGSA 3
145. BBIL4103 PENGURUSAN LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN ANTARABANGSA 3
146. BBIM4103 PEMASARAN ANTARABANGSA 3
147. BBIP4103 PENGURUSAN BELIAN DAN BEKALAN ANTARABANGSA 3
148. BBKI4103 PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM 3
149. BBKN3103 KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
150. BBMA3103 PERAKAUNAN PENGURUSAN I 3
151. BBMA3203 PERAKAUNAN PENGURUSAN II 3
152. BBMA4303 PERAKAUNAN PENGURUSAN LANJUTAN 3
153. BBMC4103 PENGURUSAN PERUBAHAN 3
154. BBME4103 PEMASARAN INTERNET & E-PEMASARAN 3
155. BBMK2103 PRINSIP PEMASARAN 3
156. BBMP1103 MATEMATIK PENGURUSAN 3
157. BBMR4103 PERHUBUNGAN PEMASARAN 3
158. BBMS4203 PEMASARAN STRATEGIK 3
159. BBNG3103 PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
160. BBNP4103 PENILAIAN PRESTASI 3
161. BBPB2103 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
162. BBPC4103 PERAKAUNAN SEKTOR AWAM 3
163. BBPD3203 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PELANCONGAN 3
164. BBPI4203 ISLAMIC BANKING OPERATION 2 3
165. BBPJ4103 PROJEK I 3
166. BBPJ4203 PROJEK II 3
167. BBPM2103 PENGURUSAN PEMASARAN I 3
168. BBPM2203 PENGURUSAN PEMASARAN II 3
169. BBPM4103 PENGURUSAN PELABURAN PORTFOLIO 3
170. BBPP1103 PRINSIP PENGURUSAN 3
171. BBPP1203 PRINSIP PENGURUSAN BAGI MAJOR BUKAN PERNIAGAAN 3
172. BBPR2103 PERANCANGAN, PEREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
173. BBPS4103 PENGURUSAN STRATEGIK 3
174. BBPT4106 LATIHAN INDUSTRI 6
175. BBPW3103 PENGURUSAN KEWANGAN I 3
176. BBPW3203 PENGURUSAN KEWANGAN II 3
177. BBRC4103 KAEDAH PENYELIDIKAN 3
178. BBRI4103 RISK MANAGEMENT AND INSURANCE 3
179. BBRM4103 PENGURUSAN PERUNCITAN 3
180. BBRS4103 PENYELIDIKAN PEMASARAN 3
181. BBSA4103 PERAKAUNAN KEWANGAN TERKHUSUS 3
182. BBSB4103 PENGURUSAN SILANG BUDAYA 3
183. BBSC4103 PENGURUSAN STRATEGIK RANGKAIAN BEKALAN 3
184. BBSG4103 PENGURUSAN DAN STRATEGI PEMASARAN 3
185. BBSH4103 PENGURUSAN HAZAD 3
186. BBSL4103 FUNDAMENTAL OF SHARIAH FOR ISLAMIC FINANCE 3
187. BBSN4103 KEMAHIRAN PERUNDINGAN 3
188. BBSS1103 KAEDAH STATISTIK 3
189. BBST4103 FUTURE SUSTAINABILITY IN TOURISM DEVELOPMENT 3
190. BBTM3103 PEMASARAN PELANCONGAN 3
191. BBTS3103 PSIKOLOGI PELANCONGAN 3
192. BBTT1103 PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
193. BBTX4203 PERCUKAIAN II 3
194. BBUI3103 UNDANG-UNDANG PEKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN 3
195. BBUN2103 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN 3
196. BDAA3103 ASAS PENGAUDITAN 3
197. BDAA4103 AUDIT DAN JAMINAN 3
198. BDAP2203 ASAS PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
199. BDAT3103 TEORI DAN AMALAN PERAKAUNAN 3
200. BDAU2103 ASAS UNDANG-UNDANG 3
201. BDAW2103 ASAS PERAKAUNAN KEWANGAN 3
202. BDBB4103 PENGANTAR PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 3
203. BDBM1103 MATEMATIK PERNIAGAAN 3
204. BDCA2203 ASAS PERAKAUNAN KOS 3
205. BDCM4103 PENGANTAR PENGURUSAN PAMPASAN 3
206. BDCP2103 PERAKAUNAN BERKOMPUTER 3
207. BDDN4103 PENGANTAR PEMBUATAN KEPUTUSAN PERNIAGAAN 3
208. BDEK1103 PENGANTAR MIKROEKONOMI 3
209. BDEK2203 PENGANTAR MAKROEKONOMI 3
210. BDFA2103 PERAKAUNAN KEWANGAN II 3
211. BDFA3103 PERAKAUNAN KEWANGAN III 3
212. BDFA4103 FINANCIAL ACCOUNTING IV 3
213. BDFA4203 PERAKAUNAN KEWANGAN V 3
214. BDGO4103 PENGANTAR GELAGAT ORGANISASI 3
215. BDHI4103 PENGANTAR PERHUBUNGAN INDUSTRI 3
216. BDIS4103 PENGANTAR SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA 3
217. BDKM2103 PENGANTAR KOMUNIKASI PEMASARAN 3
218. BDKN3103 PENGANTAR KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
219. BDKO1103 ASAS KOMUNIKASI ANTARA PERORANGAN 3
220. BDMA3203 PRINSIP PENGURUSAN PERAKAUNAN 3
221. BDMG4103 MERCHANDISING 3
222. BDMH4103 PENGANTAR PEMASARAN PERHUBUNGAN 3
223. BDNG3103 PENGANTAR PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
224. BDNP3103 PENGANTAR PENILAIAN PRESTASI 3
225. BDOE4103 ORGANISASI DAN PERSEKITARAN 3
226. BDPB2103 PENGANTAR PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
227. BDPH4103 PENGANTAR PENGURUSAN HAZAD 3
228. BDPL4103 PENGANTAR PENGURUSAN PELABURAN 3
229. BDPM1103 PENGANTAR PEMASARAN 3
230. BDPP1103 PENGANTAR PENGURUSAN 3
231. BDPP1203 PENGENALAN PENGURUSAN BAGI MAJOR BUKAN PERNIAGAAN 3
232. BDPR3103 PENGENALAN PERANCANGAN, PENGREKRUTAN DAN PEMILIHAN SUMBER MANUSIA 3
233. BDPW3103 PENGANTAR KEWANGAN 3
234. BDST1303 STATISTIK PERNIAGAAN 3
235. BDTX3103 PENGANTAR PERCUKAIAN 3
236. BDTX3203 PERCUKAIAN PERTENGAHAN 3
237. BDUE3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG PEKERJAAN 3
238. BDUK3103 PENGANTAR UNDANG-UNDANG KONTRAK 3
239. CBAT3103 TEKNOLOGI AUDIO UNTUK MULTIMEDIA 3
240. CBBR4003 PROJEK KEPUJIAN KOMUNIKASI MULTIMEDIA 3
241. CBBR4106 PROJEK 6
242. CBBR4108 PROJEK 8
243. CBCH4103 INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER 3
244. CBCN4203 COMPUTER NETWORKING 3
245. CBCP2101 PENGATURCARAAN KOMPUTER I 1
246. CBCP220 PENGATURCARAAN KOMPUTER II 2
247. CBCT2203 KONSEP ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
248. CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA 3
249. CBDB3403 PANGKALAN DATA 3
250. CBDB4103 PANGKALAN DATA PERANTARAAN 3
251. CBDG5103 REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN PERMAINAN 3
252. CBDG5104 REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN PERMAINAN 4
253. CBDL3103 ILUSTRASI DIGITAL 3
254. CBDM4103 TREND SEMASA DALAM APLIKASI DIGITAL MEDIA 3
255. CBDS2103 STRUKTUR DATA 3
256. CBDT3203 SISTEM TERAGIH PERTENGAHAN 3
257. CBEC3203 APLIKASI RANGKAIAN DALAM E-DAGANG 3
258. CBEC4103 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN GUDANG DATA 3
259. CBFS4203 SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 3
260. CBGA3103 PENGENALAN KEPADA ANIMAS 3
261. CBGA3204 ANIMASI II 4
262. CBIS3203 PEMBANGUNAN SISTEM PINTAR 3
263. CBIT4106 LATIHAN INDUSTRI 6
264. CBKI4103 PENGURUSAN PENGETAHUAN 3
265. CBKM3103 PEMODELAN DAN PERWAKILAN PENGETAHUAN 3
266. CBLM4203 SISTEM PENGURUSAN KANDUNGAN 3
267. CBLX3103 INTRODUCTION TO LINUX 3
268. CBLX3303 INTERMEDIATE LINUX II 3
269. CBLX4203 ADVANCED LINUX II 3
270. CBMA2103 MATEMATIK DISKRET 3
271. CBMG4103 PENGURUSAN RANGKAIAN 3
272. CBMP2203 PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA 3
273. CBMS4303 SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
274. CBMT2103 PENGANTAR TEKNOLOGI MULTIMEDIA 3
275. CBND3103 PENGENALAN KEPADA REKABENTUK DAN PENGATURCARAAN RANGKAIAN 3
276. CBNL3203 SENI BINA RANGKAIAN DAN PROTOKOL PERTENGAHAN 3
277. CBNP4203 PENGATURCARAAN RANGKAIAN 3
278. CBOD4203 MOBILE PROGRAMMING II 3
279. CBOP3103 PENDEKATAN ORIENTASI OBJEK UNTUK PEMBANGUNAN PERISIAN 3
280. CBOP3203 PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK 3
281. CBOS2203 SISTEM PENGOPERASIAN 3
282. CBPA4204 PENGARANGAN MULTIMEDIA II 4
283. CBPC2104 PENGATURCARAAN MULTIMEDIA I 4
284. CBPC2204 PENGATURCARAAN MULTIMEDIA II 4
285. CBPM4103 PENGURUSAN PROJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
286. CBPM4203 MULTIMEDIA PROJECT MANAGEMENT 3
287. CBRE3103 KEJURUTERAAN KEPERLUAN 3
288. CBRR4103 ROUTING TECHNOLOGIES 3
289. CBRT4103 KEJURUTERAAN PERISIAN UNTUK SISTEM MASA-NYATA 3
290. CBSC4103 PEMBANGUNAN PERISIAN 3
291. CBSE4103 KEJURUTERAAN PERISIAN 3
292. CBSM4203 SISTEM MAKLUMAT STRATEGIK 3
293. CBSN4103 KESELAMATAN RANGKAIAN 3
294. CBSQ4103 JAMINAN KUALITI PERISIAN 3
295. CBSR4103 KESELAMATAN PELAYAN 3
296. CBSS4103 SISTEM SOKONGAN KEPUTUSAN 3
297. CBST3103 TEKNOLOGI PENSUISAN 3
298. CBST4103 PENGUJIAN PERISIAN 3
299. CBTT4103 CURRENT TRENDS IN COMPUTING 3
300. CBVT4203 TEKNOLOGI VIDEO UNTUK MULTIMEDIA 3
301. CBWP2203 PENGATURCARAAN WEB 3
302. CBWP3103 PENERBITAN WEB 3
303. CDCA2103 TEKNOLOGI MAKLUMAT & PENGGUNAAN 3
304. CDCA2203 UNSUR-UNSUR SENI BINA KOMPUTER 3
305. CDCN3103 INTRODUCTION TO COMPUTER NETWORKING 3
306. CDCP2101 PENGATURCARAAN C 1
307. CDCP220 PENGATURCARAAN C II 2
308. CDCT2203 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN PERSEKITARAN 3
309. CDDS2103 PENGENALAN KEPADA STRUKTUR DATA 3
310. CDEC3103 PENGENALAN KEPADA E-DAGANG 3
311. CDIS2203 PERKONGSIAN MAKLUMAT 3
312. CDMA2103 MATEMATIK UNTUK TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
313. CDMP2203 PENGENALAN KEPADA PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA 3
314. CDMT2103 ASAS TEKNOLOGI MULTIMEDIA 3
315. CDOP3103 PENGENALAN KEPADA KAEDAH ORIENTASI OBJEK 3
316. CDOP3203 PENGATURCARAAN JAVA 3
317. CDOS2203 PENGENALAN KEPADA SISTEM PENGOPERASIAN 3
318. CDPR4103 PROJEK DIPLOMA 3
319. EBDM2103 PENGURUSAN REKA BENTUK BANGUNAN 3
320. EBFM4103 PENGURUSAN STRATEGIK FASILITI 3
321. EBGB4103 BANGUNAN HIJAU 3
322. EBIE3103 PENGENALAN KEPADA KEJURUTERAAN INDUSTRI 3
323. EBIM4103 KEBOLEHSENGGARAAN FASILITI 3
324. EBIP3103 KEJURUTERAAN INDUSTRI DAN PENGURUSAN PRODUKTIVITI 3
325. EBIT3103 TEKNOLOGI MAKLUMAT UNTUK PEMBUATAN 3
326. EBMC3103 EKONOMI KEJURUTERAAN 3
327. EBME3103 PERANCANGAN DAN REKA BENTUK FASILITI 3
328. EBME4103 TEKNOLOGI ELEKTRIK 3
329. EBME4203 PRESTASI BANGUNAN MENYELURUH 3
330. EBMF4103 MEKANIK BENDALIR KEJURUTERAAN MEKANIK 3
331. EBMM2103 PENGENALAN KEPADA PROSES PEMBUATAN 3
332. EBMP3203 STRATEGI PEMBUATAN 3
333. EBOR4203 PENYELIDIKAN OPERASI 3
334. EBPD4103 PEMBANGUNAN PROJEK DAN KEWANGAN 3
335. EBPM4103 PENYELENGGARAAN PRODUKTIF MENYELURUH 3
336. EBTL4103 PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN UNDANG-UNDANG 3
337. EBTM3103 PENGURUSAN PROJEK 3
338. EBTP4106 PROJEK 6
339. EBTQ3203 PENGURUSAN KUALITI 3
340. EBVS4203 REKABENTUK STRUKTUR 3
341. EDEE3103 ELEKTRONIK KUASA 3
342. EDMF3103 MEKANIK BENDALIR KEJURUTERAAN MEKANIK 3
343. EDMF3203 MEKANIK BENDALIR LANJUTAN 3
344. EDTP3104 PROJEK 4
345. EDVE3103 KEJURUTERAAN PERSEKITARAN 3
346. EDVS3203 REKABENTUK STRUKTUR 3
347. EDXP3204 PROJEK REKABENTUK 4
348. HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 3
349. HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK 3
350. HBAE1403 MENGGAMBAR 3
351. HBAE2103 CORAK DAN REKAAN 3
352. HBAE3303 PENGENALAN SEJARAH SENI 3
353. HBAE4103 PENDIDIKAN SENI VISUAL I 3
354. HBAE4303 APRESIASI DAN KRITIKAN SENI 3
355. HBAL1103 PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB 3
356. HBAL2103 KEMAHIRAN MENDENGAR BAHASA ARAB 3
357. HBAL2203 KEMAHIRAN BERTUTUR BAHASA ARAB 3
358. HBAL3103 KEMAHIRAN MEMBACA BAHASA ARAB 3
359. HBAL3203 KEMAHIRAN MENULIS BAHASA ARAB 3
360. HBCL2103 PEDAGOGI BAHASA CINA SEKOLAH RENDAH 3
361. HBCL2203 TATABAHASA BAHASA CINA MODEN I 3
362. HBCL3203 KESUSASTERAAN BAHASA CINA I (PUISI) 3
363. HBCL3403 TATABAHASA BAHASA CINA KUNO 3
364. HBCL4203 KESUSASTERAAN BAHASA CINA III (PROSA) 3
365. HBCL4403 KESUSASTERAAN BAHASA CINA V (MODEN) 3
366. HBEC1103 PENGENALAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
367. HBEC1203 PERKEMBANGAN KOGNITIF 3
368. HBEC2103 LITERASI DAN BAHASA BAGI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
369. HBEC2203 KURIKULUM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
370. HBEC2303 PERKEMBANGAN KURIKULUM: PERSPEKTIF DI MALAYSIA 3
371. HBEC2403 KUSUSASTERAAN KANAK-KANAK 1 : CERITA RAKYAT ANTARABANGSA 3
372. HBEC2503 MATEMATIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
373. HBEC2603 PENGAJARAN BAHASA INGGERIS UNTUK AWAL KANAK-KANAK 3
374. HBEC2703 SAINS DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
375. HBEC2803 LEARNING THROUGH PLAY IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION 3
376. HBEC2903 PENGURUSAN TINGKAH LAKU UNTUK KANAK-KANAK KECIL 3
377. HBEC3103 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU KANAK-KANAK 3
378. HBEC3203 PSIKOLOGI KANAK-KANAK 3
379. HBEC3403 KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
380. HBEC3503 PENDIDIK EFEKTIF DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
381. HBEC3603 KESUSASTERAAN KANAK-KANAK 2 : CERITA RAKYAT MALAYSIA 3
382. HBEC3703 KELUARGA & HUBUNGAN KOMUNITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
383. HBEC3803 PERANCANGAN & PENTADBIRAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
384. HBEC3903 TEKNOLOGI DAN ICT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
385. HBEC4103 KESELAMATAN, KESIHATAN DAN PEMAKANAN AWAL KANAK-KANAK 3
386. HBEC4203 PENILAIAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
387. HBEC4303 PERSEKITARAN FIZIKAL BERKUALITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
388. HBEC4403 KEMAHIRAN SOSIAL DAN PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 3
389. HBEC4503 KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
390. HBEC4606 PRAKTIKUM 6
391. HBEC4706 PRAKTIKUM I 6
392. HBEF1103 SOSIOLOGI DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3
393. HBEF1203 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 3
394. HBEF1303 PENDIDIKAN KOKURIKULUM 3
395. HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN 3
396. HBEF1503 MASYARAKAT DAN TAMADUN 3
397. HBEF2103 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3
398. HBEF2303 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 3
399. HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 3
400. HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN 3
401. HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 3
402. HBEF3503 PENDIDIKAN INKLUSIF 3
403. HBEF3703 PENGENALAN KEPADA BIMBINGAN DAN KAUNSELING 3
404. HBEF4303 PROJEK KAJIAN TINDAKAN 3
405. HBEF4606 PRAKTIKUM 6
406. HBEL2103 PENGAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3
407. HBEL3303 LINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA 3
408. HBEL3403 PENGAJARAN KESUSASTERAAN 3
409. HBEM1103 ASAS PENTADBIRAN PENDIDIKAN 3
410. HBEM1203 PERANCANGAN PENDIDIKAN 3
411. HBEM1303 PENGURUSAN KURIKULUM 3
412. HBEM1403 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3
413. HBEM1503 PENYELIAAN DAN PENCERAPAN DI SEKOLAH 3
414. HBEM2103 KEPIMPINAN SEKOLAH 3
415. HBEM2203 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
416. HBEM2303 PENGURUSAN HAL EHWAL PELAJAR 3
417. HBEM3203 PENGURUSAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI PENDIDIKAN 3
418. HBEM3303 AKTA DAN LAPORAN PENDIDIKAN 3
419. HBEM3403 PENTADBIRAN KEWANGAN SEKOLAH 3
420. HBEM3503 PENGURUSAN PUSAT SUMBER 3
421. HBEM4103 PENGURUSAN PERHUBUNGAN MASYARAKAT 3
422. HBEM4203 PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KO-KURIKULUM 3
423. HBEM4303 PENGURUSAN INOVASI DAN KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN 3
424. HBEM4304 INTERNSHIP 1 4
425. HBEM4403 PENGURUSAN PERUBAHAN DI SEKOLAH 3
426. HBES3103 ADVANCED WRITING: ARGUMENT AND PERSUASION 3
427. HBES3203 INTRODUCTION TO MEDIA AND CULTURE 3
428. HBES3403 LANGUAGE AND LITERATURE: TEXTS AND CONTEXTS 3
429. HBES3503 ADVANCED WRITING: ELEMENTS OF STYLE 3
430. HBES3703 CONTEMPORARY ASIAN SHORT FICTION 3
431. HBES4303 PROFESSIONAL WRITING I: CORE COMPETENCIES 3
432. HBES4503 CRITICAL AND CULTURAL THEORY 3
433. HBES4603 CONTEMPORARY FICTION AND FILM 3
434. HBES4703 PROFESSIONAL WRITING II: WRITING ACROSS FIELDS 3
435. HBES4803 POSTCOLONIAL STUDIES 3
436. HBET1103 INTRODUCTION TO GENERAL LINGUISTICS 3
437. HBET1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA INGGERIS 3
438. HBET1303 PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
439. HBET1403 SOSIOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA 3
440. HBET2103 GRAMMAR IN ESL 3
441. HBET2203 TEACHING OF GRAMMAR IN ESL 3
442. HBET2303 WRITING IN ESL 3
443. HBET2403 TEACHING OF WRITING IN ESL 3
444. HBET3103 COMMUNICATION SKILLS FOR ESL TEACHERS 3
445. HBET3403 LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
446. HBET3503 TEACHING LISTENING AND SPEAKING IN ESL 3
447. HBET3603 TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 3
448. HBET4103 INTRODUCTION TO DRAMA & POETRY 3
449. HBET4203 TEACHING OF DRAMA AND POETRY IN ESL 3
450. HBET4303 INTRODUCTION TO NOVELS & SHORT STORIES 3
451. HBET4403 TEACHING OF NOVELS AND SHORT STORIES IN ESL 3
452. HBET4503 TESTING AND EVALUATION IN ESL 3
453. HBET4603 PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE 3
454. HBET4703 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 3
455. HBHE1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN 3
456. HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT 3
457. HBHE3203 KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN 3
458. HBIS1103 KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 3
459. HBIS1203 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN I 3
460. HBIS2103 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN II 3
461. HBIS3303 ADAB & AKHLAK ISLAMIAH I 3
462. HBIS3903 KAJIAN TEKS HADITH-BUKHARI DAN MUSLIM 3
463. HBIS4203 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN III 3
464. HBIS4303 ADAB & AKHLAK ISLAMIAH II 3
465. HBIS4403 PENGAJIAN HADIS 3
466. HBLS1103 PENGENALAN KEMAHIRAN HIDUP 3
467. HBLS1203 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 3
468. HBLS2103 LUKISAN TEKNIK DAN CAD 3
469. HBLS2203 REKACIPTA 3
470. HBLS3103 ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL 3
471. HBLS3203 ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 3
472. HBLS3303 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA 3
473. HBLS3403 HORTIKULTUR 3
474. HBLS4103 PENGURUSAN LANDSKAP 3
475. HBLS4203 AKUAKULTUR 3
476. HBLS4303 PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM 3
477. HBLS4403 PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 3
478. HBML1103 PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU 3
479. HBML1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 3
480. HBML2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3
481. HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
482. HBML3103 PENGAJARAN KOMSAS DALAM BAHASA MELAYU 3
483. HBML3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
484. HBML3303 PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK 3
485. HBML3403 LINGUISTIK DAN SOSIOLINGUISTIK 3
486. HBML4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU 3
487. HBML4203 KESUSASTERAAN MELAYU 3
488. HBML4303 KURIKULUM DAN PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU 3
489. HBML4403 KOMPETENSI DALAM BAHASA MELAYU 3
490. HBMS1103 PENGENALAN PENDIDIKAN MUZIK 3
491. HBMS1203 PENGAJARAN MUZIK I 3
492. HBMS3203 PENGAJARAN MUZIK V 3
493. HBMS3303 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN KOIR 3
494. HBMS4103 MUZIK DALAM BILIK DARJAH 3
495. HBMS4303 PERANCANGAN PENGAJARAN MUZIK 3
496. HBMS4403 PENILAIAN MUZIK 3
497. HBMT1203 PENGAJARAN MATEMATIK PRA SEKOLAH 3
498. HBMT3403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN II 3
499. HBMT4103 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH RENDAH BAHAGIAN III 3
500. HBMT4203 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN I 3
501. HBMT4303 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN II 3
502. HBMT4403 PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINGGI BAHAGIAN III 3
503. HBPE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI 3
504. HBPE1203 KECERGASAN FIZIKAL 3
505. HBPE2103 PERGERAKAN ARTISTIK DAN KREATIF 3
506. HBPE2203 UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
507. HBPE3103 KEGIATAN PROFESIONAL (PERMAINAN) 3
508. HBPE3203 PENDIDIKAN LUAR 3
509. HBPE3403 PENGURUSAN SUKAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3
510. HBPE4103 PEMBELAJARAN MOTOR 3
511. HBPE4203 PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI SUKAN 3
512. HBPE4303 PENGENALAN ANATOMI DAN FISIOLOGI 3
513. HBPE4403 BIOMEKANIK SUKAN 3
514. HBPS2103 ASUHAN KANAK-KANAK 3
515. HBPS2303 PENGANTAR PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
516. HBPS3203 BAHASA DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
517. HBPS4103 KREATIVITI DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
518. HBPS4303 INTERAKSI DAN BIMBINGAN KANAK-KANAK 3
519. HBPS4403 PERKEMBANGAN MORAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3
520. HBQE2103 AL-TAJWID 3
521. HBQE3103 TARANNUM AL-QURAN 3
522. HBQE3203 ILMU TAFSIR 3
523. HBSC1203 BIOLOGI I : ASAS KEHIDUPAN 3
524. HBSC2103 KIMIA I 3
525. HBSC3203 KIMIA II 3
526. HBSC3303 KURIKULUM SAINS SEKOLAH 3
527. HBSC3403 MERANCANG DAN MENILAI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS 3
528. HBSC4103 FIZIK I 3
529. HBSC4203 BUMI DAN ANGKASA 3
530. HBSC4303 FIZIK II 3
531. HBSE3203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING DALAM PENDIDIKAN KHAS 3
532. HBSE3303 CIRI-CIRI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS 3
533. HBSE3403 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS I 3
534. HBSE4103 REKREASI UNTUK PENDIDIKAN KHAS 3
535. HBSE4203 KEMAHIRAN HIDUP UNTUK PENDIDIKAN KHAS II 3
536. HBSE4303 PENGENALAN BAHASA ISYARAT (KTBM) 3
537. HBTL1103 PENGENALAN BAHASA TAMIL 3
538. HBTL3303 TATABAHASA BAHASA TAMIL III 3
539. HBTL3403 KESUSASTERAAN TAMIL III 3
540. HDEF4603 PRAKTIKUM I 3
541. HDEF4606 PRAKTIKUM 6
542. HDEF4703 PRAKTIKUM II 3
543. HDPS1103 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
544. HDPS1303 PENGENALAN KEPADA PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 3
545. HDPS2103 KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
546. HDPS2203 PEMERHATIAN DAN PENTAKSIRAN KANAK-KANAK 3
547. HDPS2303 POLISI DAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
548. HDPS2603 ENGLISH FOR YOUNG CHILDREN 3
549. HDPS3103 PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
550. HDPS3203 BAHASA, LITERASI DAN KOMUNIKASI 3
551. HDPS3303 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN KOGNITIF 3
552. HDPS3403 SENI DAN KREATIVITI KANAK-KANAK 3
553. HDPS3503 AWAL MATEMATIK UNTUK KANAK-KANAK 3
554. HDPS3603 AWAL SAINS UNTUK KANAK-KANAK 3
555. HDPS4103 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN AFEKTIF 3
556. HDPS4203 KESELAMATAN DAN KESIHATAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
557. HDPS4303 PERKEMBANGAN KURIKULUM PRASEKOLAH MALAYSIA 3
558. HDPS4403 KEUSAHAWANAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
559. HDPS4503 MUZIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3
560. HDPS4603 AWAL MUZIK UNTUK KANAK-KANAK 3
561. HDSE3103 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN KHAS 3
562. HDSE3203 PENDIDIKAN KANAK-KANAK DENGAN KEPELBAGAIAN KEBOLEHAN 3
563. MPU2163 PENGAJIAN MALAYSIA 3
564. MPU2163 PENGAJIAN MALAYSIA 2 3
565. MPU2213 BAHASA KEBANGSAAN A 3
566. MPU KEUSAHAWANAN 1 2
567. MPU2223 KEUSAHAWANAN 3
568. MPU231 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 1 2
569. MPU2313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
570. MPU241 KOKURIKULUM 2
571. MPU311 HUBUNGAN ETNIK 2
572. MPU3113 HUBUNGAN ETNIK 3
573. MPU31 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 2
574. MPU3123 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 3
575. MPU3213 BAHASA KEBANGSAAN A 3
576. MPU3223 KEUSAHAWANAN 2 3
577. MPU3253 BIMBINGAN DAN KAUNSELING 3
578. MPU3313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 3
579. MPU3313 KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN 2 3
580. MPU341 KHIDMAT MASYARAKAT 2
581. NBBS1104 PENGURUSAN DAN PENGAJIAN PERUNDANGAN PERUBATAN B 4
582. NBBS1203 PROFESIONALISMA DAN ISU-ISU DALAM KEJURURAWATAN B 3
583. NBBS1204 PROFESIONALISMA DAN ISU-ISU DALAM KEJURURAWATAN 4
584. NBBS1303 PENGAJARAN DALAM KEJURURAWATAN B 3
585. NBBS1304 PENGAJARAN DALAM KEJURURAWATAN 4
586. NBBS2106 PROJEK PENYELIDIKAN B 6
587. NBHS1103 PENILAIAN KEJURURAWATAN LANJUTAN 3
588. NBHS1203 STATISTIK DAN PENYELIDIKAN KEJURURAWATAN B 3
589. NBHS1204 PENYELIDIKAN DAN STATISTIK 4
590. NBNC1204 LATIHAN KLINIKAL 10 4
591. NBNC2504 LATIHAN KLINIKAL 13 4
592. NBNS1103 TRANSCULTURE IN NURSING 3
593. NBNS3603 PEMIKIRAN REFLEKTIF DAN PENULISAN 3
594. NBNS3604 PENJAGAAN KEJURURAWATAN KESIHATAN KOMUNITI 4
595. NBNS3804 TEORI DAN MODEL KEJURURAWATAN 4
596. OUMH1103 LEARNING SKILLS FOR OPEN DISTANCE LEARNERS 3
597. OUMH1203 ENGLISH FOR WRITTEN COMMUNICATION 3
598. OUMH1303 ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION 3
599. OUMH2103 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNICAL PURPOSES 3
600. OUMH2203 ENGLISH FOR WORKPLACE COMMUNICATION 3
601. OUMM2103 KEUSAHAWANAN 3
602. OUMM3203 ETIKA PROFESIONAL 3
603. SBAS3103 SAINS ATMOSFERA 3
604. SBEB2203 PRINSIP EKOLOGI 3
605. SBEM2203 STRATEGI BERSEPADU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK 3
606. SBEM3203 PEMULIHAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK 3
607. SBEM3403 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM MATEMATIK 3
608. SBEP3103 PENCEMARAN ALAM SEKITAR 3
609. SBES4106 PROJEK 6
610. SBFS1103 KEMAHIRAN BERFIKIR DAN PENYELESAIAN MASALAH 3
611. SBMA1403 MATEMATIK ASAS 3
612. SBMA1503 ALJABAR DAN FUNGSI 3
613. SBMA1603 KALKULUS 3
614. SBMA4203 KAEDAH MATEMATIK LANJUTAN 3
615. SBMA4403 PENGANTAR ANALISIS 3
616. SBML3103 PENGENALAN KEPADA PEMODELAN ALAM SEKITAR 3
617. SBMP4203 PENGATURCARAAN LINEAR 3
618. SBMP4403 MATEMATIK INSURANS HAYAT 3
619. SBPH2103 GERAKAN, BENDALIR DAN GELOMBANG 3
620. SBPH2203 TERMODINAMIK 3
621. SBSC4103 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM SAINS 3
622. SBSE4103 FISIOLOGI SUKAN GUNAAN 3
623. SBSE4203 NUTRISI SUKAN GUNAAN 3
624. SBSM3103 PENGURUSAN TANAH 3
625. SBSM4403 PEMASARAN SUKAN 3
626. SBSM4603 PENGURUSAN REKREASI 3
627. SBSP2403 FISIOLOGI EKSESAIS 3
628. SBSP4603 KECEDERAAN SUKAN GUNAAN 3
629. SBSP4806 PRAKTIKUM KEMAHIRAN VOKASIONAL 6
630. SBST1303 STATISTIK ASAS 3
631. SBST2103 TABURAN PERSAMPELAN DAN PENGUJIAN HIPOTESIS 3
632. SBST2503 KAEDAH BERSTATISITK 3
633. SBST3203 ANALISIS DATA PERMULAAN 3
634. SBTE4103 PENGAJIAN KURIKULUM DAN SILIBUS 3
635. SBVM4103 PENGUKURAN ALAM SEKITAR 3
636. SBWM3103 PENGURUSAN SISA BERSEPADU 3
637. SDAS1103 KESELAMATAN PEKERJAAN 3
638. SDET2103 OCCUPATIONAL & ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY 3
639. SDHL1103 PERUNDANGAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 3
640. SDHY2103 KEBERSIHAN PEKERJAAN 3
641. SDPP2106 PROJECT PAPER & PRESENTATION 6
642. XBBH4103 PENGURUSAN HAZARD BIOLOGI 3
643. XBCS3103 KESELAMATAN PEMBINAAN DAN LOJI 3
644. XBET3103 TOKSIKOLOGI PEKERJAAN DAN PERSEKITARAN 3
645. XBFS4103 KESELAMATAN DAN KESIHATAN MAKANAN 3
646. XBHA2103 FISIOLOGI DAN ANATOMI MANUSIA 3
647. XBLR3103 PERUNDANGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
648. XBOH2103 PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
649. XBOS3203 KESELAMATAN PEKERJAAN 2 3
650. XBRA3103 PENGURUSAN RISIKO KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3
651. XBTP4106 PROJEK 6